Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR III.12 Moc zákonodárná a tvorba práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR III.12 Moc zákonodárná a tvorba práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR III.12 Moc zákonodárná a tvorba práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662 @vsfs.cz

2 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: 13. Moc zákonodárná a tvorba práva „lid je zdrojem veškeré moci ve státě, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“ Parlament ČR (dvě komory) Poslanecká sněmovna Senát 20081 poměrnývětšinový 4 roky6let od 18 let od 21 let od 18 let od 40 let Počet členů Volební systém Volební období Aktivní volební právo Pasivní volební právo

3 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: 13. Moc zákonodárná a tvorba práva Mandát poslance a senátora 1) vznik mandátu - zvolením 2) zánik mandátu a) uplynutím volebního období b) vzdáním se mandátu c) ztrátou volitelnosti d) rozpuštěním PS e) vznikem neslučitelnosti jeho funkce a jinou Volný osobně vykonávaný mandát Poslanecká imunita 1) hmotněprávní exempce (projevy v PS či Senátu a hlasování) 2) procesněprávní exempce (s trestním stíháním musí vyslovit souhlas příslušná komora, popř. s ním musí sám souhlasit) se zadržením musí do 24 hodin vyslovit souhlas předseda komory Disciplinární odpovědnost za přestupek

4 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: 13. Moc zákonodárná a tvorba práva Orgány a funkcionáři komor funkcionáři - předseda a místopředseda (u obou komor) orgány komor a) výbory b) komise c) vyšetřovací komise – pouze PS Poslanecké či senátorské kluby

5 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: 13. Moc zákonodárná a tvorba práva Způsoby hlasování Jednací řády komor zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu kvórum – komory jsou usnášeníschopné za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů Prostá většina – většina přítomných členů komory Absolutní většina – většina všech členů komory Kvalifikovaná většina – třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina přítomných senátorů

6 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: 13. Moc zákonodárná a tvorba práva Kontrolní pravomoci Poslanecké sněmovny Vláda je politicky odpovědná Poslanecké sněmovně 1) Požadavek důvěry Poslanecké sněmovny a) Institut vyslovení důvěry vládě - nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných b) Institut vyslovení nedůvěry vládě - návrh musí podat alespoň 50 poslanců - pro návrh nadpoloviční většina všech poslanců 2) Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny - ověřuje, zda vláda postupovala v souladu se zákonem a řádně nakládala svěřenými rozpočtovými prostředky - právo vyslýchat svědky 3) Interpelace - povinnost vlády či člena vlády odpovědět do 30 dnů

7 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: 13. Moc zákonodárná a tvorba práva Kontrolně-kreační pravomoci Senátu vláda není politicky odpovědná senátu ale jen PS 1)Senát vyslovuje souhlas s kandidáty na soudce Ústavního soudu, které navrhuje prezident republiky 2) Senát má právo podat ústavní žalobu na prezidenta republiky pro spáchání velezrady (čl. 65 odst. 2 Ústavy) 3) Senát společně s PS volí prezidenta republiky Zákonná opatření senátu (čl. 33 Ústavy) - je-li rozpuštěna Poslanecká sněmovna - jen ve věcech, které nesnesou odkladu - některé otázky výslovně vyňaty - PS musí schválit na první schůzi po svém zvolení

8 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: 13. Moc zákonodárná a tvorba práva Zákonodárný proces Zákonodárná iniciativa – povinnost parlamentu se daným návrhem zabývat a projednat jej Subjekty zákonodárné iniciativy 1) vláda ČR – po připomínkovém řízení je předložen oficiální vládní návrh PS k projednání 2) poslanec 3) skupina poslanců 4) Senát jako celek 5) zastupitelstvo kraje (VÚSC)

9 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: 13. Moc zákonodárná a tvorba práva Projednání zákona v Poslanecké sněmovně po doručení jej přezkoumá předseda PS, zda lze projednat První čtení 1) předkladatel přednese důvodovou zprávu 2) zpravodaj PS shrne postoj Poslanecké sněmovny 3) obecná rozprava – zda se PS hodlá návrhem zabývat Poslanecká sněmovna a) může návrh prozatímně vrátit navrhovateli b) postoupí příslušným výborům (lhůta 60 dnů na projednání)

10 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: 13. Moc zákonodárná a tvorba práva Druhé čtení 1) navrhovatel – důvodovou zprávu 2) zpravodaj výboru – doporučí schválit či nikoli PS má možnost vrátit návrh výborům 3) Obecná rozprava 4) Podrobná rozprava – možnost pozměňovacích návrhů Třetí čtení jen legislativnětechnické pozměňovací návrhy možnost vrátit do druhého čtení 1) hlasování o pozměňovacích návrzích 2) hlasování návrhu zákona jako o celku

11 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: 13. Moc zákonodárná a tvorba práva Projednávání zákona v Senátu 1) Senát projeví vůli se návrhem zákona nezabývat a postoupí jej přímo prezidentu republiky k podpisu 2) Vůbec se k návrhu nevyjádří - nevyjádří-li se do třiceti dnů, má se za to, že návrh přijat 3) Senát výslovně vysloví svůj souhlas 4) Návrh zamítne 5) Vrátí návrh zákona s pozměňovacími návrhy Reakce Poslanecké sněmovny na změny návrhu zákona a) souhlasí s pozměňovacími návrhy Senátu b) změny odhlasované v Senátu odmítne (min. 101 hlasy) PS nemá možnost souhlasit jen s částí pozměňovacích návrhů Senátu, ale musí je přijmout nebo odmítnout jako celek

12 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: 13. Moc zákonodárná a tvorba práva Role prezidenta v legislativním procesu Prezident podepisuje schválené zákony (nekontrasignační pravomoc) Právo tzv. suspenzivního veta - do 15 dnů od postoupení mu návrhu Parlamentem ČR může prezident vrátit zákon zpět - nelze jej uplatnit v případě ústavních zákonů Poslanecká sněmovna může suspenzivní veto prezidenta přehlasovat absolutní většinou (minimálně 101 hlasů) Uveřejnění Zákony se uveřejňují ve Sbírce zákonů - uveřejněním se zákon stává platným


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR III.12 Moc zákonodárná a tvorba práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google