Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Dobré odpoledne. 2 Přednáška 08-10-2008 Manažerská funkce organizování Manažerská funkce kontrola Finanční řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Dobré odpoledne. 2 Přednáška 08-10-2008 Manažerská funkce organizování Manažerská funkce kontrola Finanční řízení."— Transkript prezentace:

1 1 Dobré odpoledne

2 2 Přednáška 08-10-2008 Manažerská funkce organizování Manažerská funkce kontrola Finanční řízení

3 3 Manažerská funkce ORGANIZOVÁNÍ Delegovaná pravomoc nezahrnuje jen to, co vedoucí říká, ale také to, jak se chová. John G. Staiger

4 4 Organizování Co je tedy organizační struktura? formalizovaný systém základní prvky organizování  specializace  koordinace  vytváření útvarů  rozpětí řízení  dělba kompetencí

5 5 Vertikální členění útvarů – výrobní Závod - divize Provoz Dílna Pracoviště Dílna Provoz

6 6 Vertikální členění útvarů - ostatní Úsek 1 Odbor 11 Oddělení 111 Funkční místo 1111 Funkční místo 1112 Oddělení 112 Odbor 12

7 7 Centralizovaná plochá organizační struktura Vedoucí manažer NákupčíPokladníkÚčetníSkladník

8 8 Vedoucí manažer Logistik SkladníkHospodář Hlavní účetní Pokladník Decentralizovaná plochá organizační struktura

9 9 Rozpětí řízení rozpětí řízení počet podřízených počet vztahů ∆V1∆V1 2 6 3 7 ∆V2∆V2

10 10 Rozpětí řízení příklad strmé nebo ploché organizační struktura 1 4 16 64 256 1 024 2 organizace, cca 1 000 zaměstnanců 1 10 100 1 000 5 úrovní 341 manažerů 3 úrovně 111 manažerů 1. organizace rozsah řízení 4 2. organizace rozsah řízení 10

11 11 Liniový typ organizační struktury Vedoucí Podřízený A Podřízený B Podřízený C výhodynevýhody

12 12 Liniově štábní typ organizační struktury Vedoucí Podřízený A Podřízený B Podřízený C Štáb výhody nevýhody

13 13 Funkční typ organizační struktury Vedoucí 1 Podřízený A Podřízený B Vedoucí 2 Podřízený C Podřízený D výhody nevýhody

14 14 Divizionální struktura Organizace Divize ADivize BDivize C výhodynevýhody

15 15 výhodynevýhody Zdroj: Bělohlávek, F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management, Computer Press 2006 Maticová struktura

16 16 Projektování organizace  formování nebo změna organizační struktury a jejího rozpětí faktory ovlivňující volbu struktury organizace: strategie velikost technologie nejistota vnějšího prostředí

17 17 Optimalizace organizační struktury  nezávislá expertíza  optimalizace pracovních míst  zvyšování produktivity

18 18 Hlavní překážky zvyšování produktivity práce v ČR Zdroj: Bělohlávek, F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management, Computer Press 2006

19 19 Dokumenty upravující organizaci 1. Statutární 2. Řády – organizační (organizační schéma), podpisový, pracovní (popisy práce),… 3. Směrnice 4. Pokyny a instrukce

20 20 Řízení a správa společnosti a) Dvojúrovňový model b) Jednoúrovňový model c) Japonský model

21 21 „Kdo řídí, kontroluje.“ Manažerská funkce KONTROLA

22 22 Význam kontroly směr úsilí monitoring, hodnocení, ovlivňování chování v organizace koordinace činností snižování nejistoty

23 23 Kontrolní proces Zdroj: Bělohlávek, F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management, Computer Press 2006

24 24 Úrovně kontroly Zdroj: Bělohlávek, F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management, Computer Press 2006

25 25 Efektivní kontrola Integrace Srozumitelnost Přiměřenost Flexibilita Hospodárnost Včasnost Přesnost

26 26 Projektování vnitřního kontrolního systému Základní otázky: 1. Proč kontrolovat? 2. Co kontrolovat? 3. Kdo kontroluje? 4. Kdy kontrolovat? 5. Jak kontrolovat?

27 27 Controlling rozdíl mezi kontrolováním a controllingem začlenění controllingu do organizační struktury

28 28 Štábní forma začlenění controllingu Generální ředitel Ekonomický ředitel Obchodní ředitel Ředitel rozvoje lidských zdrojů Controller

29 29 Liniová forma začlenění controllingu Kvestor univerzity Ekonomický odbor Oddělení rozpočtu a analýz Controller Odbor investic a majetku Zaměstnanecký odbor

30 30 Interní audit Etický kodex mezinárodního Institutu interního auditu  integrita  objektivita  důvěrnost  kompetentnost cíl interní auditorské činnosti organizační začlenění interního auditu

31 31 Vždyť nejde o nic, jde „jen“ o peníze... Finanční řízení

32 32 Finanční řízení a) strategické finanční plánování finanční analýzy b) operativní řízení likvidity běžné finanční operace úvěry

33 33 Finanční výkazy rozvaha výkaz zisků a ztrát výkaz cash flow

34 34 Děkuji za pozornost. Přeji hezký zbytek dne.


Stáhnout ppt "1 Dobré odpoledne. 2 Přednáška 08-10-2008 Manažerská funkce organizování Manažerská funkce kontrola Finanční řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google