Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak poznat dobrou knihovnu? Nový standart pro veřejné knihovny a benchmarking knihoven 15.3.2012 Vsetín Národní knihovna ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak poznat dobrou knihovnu? Nový standart pro veřejné knihovny a benchmarking knihoven 15.3.2012 Vsetín Národní knihovna ČR"— Transkript prezentace:

1 Jak poznat dobrou knihovnu? Nový standart pro veřejné knihovny a benchmarking knihoven 15.3.2012 Vsetín Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

2 Hlavní témata  Proč změna standardu pro veřejné knihovny?  Jak čteme a využíváme knihovny?  Nové parametry standardu  Benchmarking knihoven

3 Proč měníme standardy?  Původní standard vyhlášen před 7 lety  Více analytických dat  Knihovny se mění  Rozšíření počtu údajů, které charakterizují podmínky pro činnost knihovny

4 Cíl standardu VKIS  Definovat, co je to „dobrá knihovna“  Standard jako srovnávací bod  Charakterizovat podmínky činnosti knihovny, které jsou předpokladem pro dobré služby  Motivovat knihovny a jejich provozovatele ke zlepšení knihovny

5 Jak čteme a využíváme knihovny? Má smysl investovat do knihoven?

6

7

8 + 22 mil. virtuálních návštěv

9

10

11 Knihovny = služba pro 70% populace

12 O jaké knihovny je zájem?  Příjemné prostředí – studium a volný čas  Bohatý knihovní fond  Dobrá provozní doba  Vybavení IT  Přístup k elektronickým informačním zdrojům  Informační, kulturní, vzdělávací centrum obce  Příjemný a vzdělaný personál

13 Co je nového ve standardu?  Aktualizace stávajících indikátorů  Vymezení nových indikátorů  Charakteristika funkcí veřejných knihoven  Využití mezinárodních doporučení  Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách  Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven  Manifest IFLA o přístupu k Internetu  Inspirace standardy pro veřejné knihovny v SRN a Velké Británii

14 Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.

15 Klíčové činnosti veřejné knihovny  vytváření a posilování čtenářských návyků od raného dětství;  podpora samostatného sebevzdělávání na všech stupních školního vzdělávání;  poskytování příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj;  povzbuzování imaginace a kreativity dětí a mládeže;  podpora uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a pokroku vědy;  podpora dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti;  podpora tradice lidové slovesnosti;  zpřístupňování informací z oblasti veřejné správy  poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám;  podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti;

16 Kategorizace knihoven Počet obyvatelPočet knihoven Do 5002765 501 až 10001204 1001 až 3000874 3001 až 5000178 5001 až10000151 10001 až 2000072 20001 až 4000039 Více než 4000036

17 Stávající indikátory standardu Provozní doba Dostupnost knihovny Plocha knihovny Webová stránka Knihovní fond - financování Knihovní fond - přírůstek Online katalog Vzdělávání pracovníků Studijní místa Internetová místa Spokojenost uživatelů

18 Nové indikátory standardu Provozní doba Dostupnost knihovny Plocha knihovny Webová stránka Knihovní fond - financování Knihovní fond - % obměny Online katalog Vzdělávání pracovníků Studijní místa Internetová místa Spokojenost uživatelů

19 Trendy plnění standardu Provozní doba Dostupnost knihovny Knihovní fond - financování Knihovní fond - přírůstek Studijní místa Internetová místa

20 Indikátory, které se nemění  Počet studijních míst  Počet počítačů připojených k internetu

21 Počítače ve veřejných knihovnách

22 Provozní doba Počet obyvatelSoučasnýNový standard Do 5005 – 105 - 10 501-100010 až 155 – 15 1001-300015 až 2015 až 23 3001-500020 až 2523 až 28 5001-1000025 až 3528 až 40 10001-2000035 až 4540 až 45 20001-4000045 až 50 40001-50 a více Indikátor: počet provozních hodin pro veřejnost týdně

23

24 Doplňování knihovního fondu

25

26

27

28 Financování doplňování KF 20052006200720082009 1,92,52,86,31 Meziroční inflace v % Současný stav Nový standard Celostátní průměr Částka v Kč/1 obyvatele 25 - 3530 - 4526,3

29

30 Nový indikátor pro obnovu KF Indikátor: 10 % roční obnovy knihovního fondu ve volném výběru novými přírůstky.  Příklad: knihovna má knihovní fond o rozsahu 10 000 kj., ročně by měla získat 1 000 nových přírůstků.

31 Obměna knihovního fondu % obnovy KF Počet knihoven%Doba obměny KF 6 a více %4498Obměna za 10 - 16 let 5 – 6 %1463Obměna za 16 - 20 let 4 – 5 %2565Obměna za 20 - 25 let 3 – 4 %4017Obměna za 25 - 33 let 2 – 3 %59611Obměna za 33 - 50 let 1 – 2 %98218Obměna za 50 - 100 let Do 1 %88116Obměna za 100 a více let

32 Čím by mohly knihovny zaujmout? Nikdy nechodili do knihovnyDříve využívali knihovny

33 Nové indikátory standardu Provozní doba Dostupnost knihovny Plocha knihovny Webová stránka Knihovní fond - financování Knihovní fond - přírůstek Online katalog Vzdělávání pracovníků Studijní místa Internetová místa Spokojenost uživatelů

34 Plocha knihovny určená pro uživatele Indikátor: Knihovna má k dispozici nejméně 60 m 2 na 1000 obyvatel obce nebo spádové oblasti. V obcích do 1000 obyvatel se tento ukazatel použije v přiměřeném rozsahu tak, aby byly zajištěny všechny funkce knihovny.

35

36 ObecPočet obyvatelm2/1000 obyv. Bílovice177377 Bojkovice456971 Brumov-Bylnice579261 Buchlovice250065 Dolní Bečva1857171 Halenkov2415166 Horní Bečva246174 Horní Lideč144790 Hovězí240771 Hradčovice102478 Hutisko-Solanec201868 Jablůnka199896 Koryčany289981

37 ObecPočet obyvatelm2/1000 obyv. Kvasice201066 Morkovice-Slížany2870105 Ostrožská Lhota156167 Rataje111261 Suchá Loz112291 Štítná nad Vláří231178 Tlumačov248672 Traplice115160 Trnava113166 Újezd121597 Valašská Polanka137295 Velké Karlovice256570 Vlachovice149785 Zborovice183075 Zdounky215679

38 Webová prezentace knihovny Indikátor: Dostupnost informací o knihovně a jejích službách dálkovým přístupem je zajištěna prostřednictvím webové stránky.  Charakteristika obsahu, struktury  Přizpůsobení pro zrakově postižené

39

40 Elektronický katalog knihovny na internetu Indikátor: Knihovny působící v obcích s počtem obyvatel vyšším než 500 nabízí elektronický katalog knihovny, který může veřejnost využívat prostřednictvím dálkového přístupu, tj. přes webové rozhraní.

41

42 Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání Indikátor: Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin. Pracovníci působící v knihovnách s rozsahem provozní doby menším než 10 provozních hodin týdně absolvují další odborné vzdělávání ročně v rozsahu nejméně 8 pracovních hodin.

43 Měření spokojenost uživatelů knihovny  Spokojenost uživatelů se zjišťuje pravidelně každých 5 let pomocí standardizovaného dotazníku (ankety). Hodnocení služeb knihovny se provádí u dospělých nad 15 let a u dětí a mládeže do 15 let.  Provozovatelé knihoven průběžně sledují a monitorují výkony knihoven pomocí měření spokojenosti uživatelů pro potřeby řízení a financování knihovny. Cílem standardu je poskytnout spolehlivé údaje o tom, jak uživatelé posuzují služby knihovny.

44 Měření spokojenost uživatelů knihovny Indikátor spokojenosti dospělé populace nad 15 let: Více než 90 % uživatelů hodnotí služby knihovny jako dobré nebo velmi dobré.  velmi dobré  dobré  přiměřené  špatné  velmi špatné Indikátor spokojenosti dětí a mládeže do 15 let: Více než 75 % dětí a mládeže hodnotí služby knihovny stupněm dobrý.  dobré  přiměřené  špatné

45 Benchmarking knihoven

46 Dvě metody pro měření výkonu knihoven Standard veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) Benchmarking – vzájemné porovnávání mezi knihovnami – Veřejné knihovny – Regionální funkce (služby) krajských knihoven  Podle předem určeného standardu Benchmarking 46

47 CO MY DĚLÁME? JAK TO MY DĚLÁME? JAK DOBŘE TO MY DĚLÁME? CO DĚLAJÍ JINÍ? JAK TO DĚLAJÍ JINÍ? JAK DOBŘE TO JINÍ DĚLAJÍ? PŘÍLEŽITOSTI A NÁMĚTY KE ZLEPŠOVÁNÍ SROVNEJTE A UČTE SE Co je BENCHMARKING? Převzato: A. Plášková: Benchmarking. VŠE 47

48 3 cílové oblasti = 31 indikátorů   Nabídka, podmínky pro činnost knihovna 14 indikátorů Využití služeb 7 indikátorů Financování efektivita 10 indikátorů

49 49 Plocha knihovny pro uživatele v m 2 na 1000 obyvatel Standard: minimálně 60 m 2

50 50 Objem přírůstků na 1000 obyvatel

51 51 Počet návštěv na jednoho obyvatele

52 52 Registrovaní čtenáři do 15 let - % z obsluhované populace mládeže do 15 let Standard SRN: 60 %

53

54 Jaká je „dobrá“ knihovna? Provozní doba Dostupnost knihovny Plocha knihovny Webová stránka Knihovní fond - financování Knihovní fond - přírůstek Online katalog Vzdělávání pracovníků Studijní místa Internetová místa Spokojenost uživatelů

55 Děkuji za pozornost!

56 Jak poznat dobrou knihovnu? Nový standart pro veřejné knihovny a benchmarking knihoven 15.3.2012 Vsetín Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz


Stáhnout ppt "Jak poznat dobrou knihovnu? Nový standart pro veřejné knihovny a benchmarking knihoven 15.3.2012 Vsetín Národní knihovna ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google