Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prohlubování vzdělávání nelékařů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prohlubování vzdělávání nelékařů"— Transkript prezentace:

1 Prohlubování vzdělávání nelékařů
Seminář Liberec

2 1. Cíl projektu Cílem projektu je:
- zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť zaměřené na profesní nelékařské zdravotnické vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro nelékaře.

3 2. Certifikované kurzy (CK)
Účast v tomto vzdělávacím programu je považována za prohlubování kvalifikace a probíhá v akreditovaných zařízeních. Výběr certifikovaných kurzů probíhá na základě potřeby a aktuálnosti, po konzultaci s profesními organizacemi a zdravotnickými zařízeními. V současné době jsou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách oslovována akreditovaná pracoviště, která realizují CK většinou jako jediná. Plánujeme podpořit cca 9400 osob 3

4 3. Výběrová řízení na realizaci certifikovaných kurzů
Certifikované kurzy etapa: Za říjen – prosinec byly uzavřeny smlouvy na 63 certifikovaných kurzů.   V 63 CK bude podpořeno 5 643 osob, tj. 60% z celkového počtu podpořených. Certifikované kurzy 3. etapa: v současné době je dokončena příprava podkladů pro zpracování dokumentů pro výběrové řízení – byly odeslány další výzvy druhá polovina ledna podání nabídek   4

5 4. Průběh výběrových řízení -hodnota do 2 mil. Kč bez DPH-
Certifikované kurzy, které realizuje v ČR jen jedno akreditované pracoviště – přímá výzva k podání nabídky jednomu akreditovanému pracovišti (v případě hodnoty kurzu do 2 mil. Kč bez DPH). Certifikované kurzy, které realizuje více akreditovaných pracovišť – výzva k předložení nabídek všem AP, která mají pro daný CK akreditaci. Všechny výzvy jsou zveřejněny na webovém portálu IPVZ (www.ipvz.cz). 5

6 5. Podmínky podání nabídky v případě zakázky pod 2 mil. Kč bez DPH
Krycí list nabídky. Vzor krycího listu nabídky tvoří vždy přílohu výzvy. Podepsanou smlouva o poskytování služeb – 4x. Uchazeč je povinen respektovat závazný návrh smlouvy, který tvoří přílohu výzvy. Kopie platného rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečňování příslušné vzdělávací aktivity.

7 6. Průběh výběrových řízení - hodnota nad 2 mil. Kč bez DPH-
Certifikované kurzy, které realizuje v ČR jen jedno akreditované pracoviště – jednací řízení bez uveřejnění s příslušným akreditovaným pracovištěm. Certifikované kurzy, které realizuje více akreditovaných pracovišť – vyhlášení výběrového řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách. Podklady k výběrovému řízení dostupné na centrální adrese, Na webovém portálu IPVZ jsou pokyny pro získání zadávací dokumentace.

8 7. Doba trvání smlouvy Smlouva se uzavírá na dobu určitou do – což je termín konce obou Projektů. Jednotlivé vzdělávací aktivity – tedy realizace samotných kurzů, musí být ukončeny do Důvodem je nezbytnost splnění administrativních a formálních podmínek ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF.

9 8. Akreditované kvalifikační kurzy (AKK)
Účast na vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních kurzech se považuje za zvyšování kvalifikace podle zák. 96/2004 Sb. v platném znění Zaměření zejména na stabilizaci zdravotnického personálu. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách proběhla, nebo budou probíhat výběrová řízení. Plánujeme podpořit 2 000 osob. 9

10 9. Akreditované kvalifikační kurzy realizované v rámci projektu
Biomedicínský technik a inženýr Odborné zdravotnické laboratorní metody Masér Zdravotně sociální pracovník Všeobecný sanitář Zdravotnický asistent Ošetřovatel Pracovník ochrany veřejného zdraví Řidič vozidla ZZS Radiologická fyzika Radiologická technika Adiktolog

11 10. Výběrová řízení na realizaci akreditovaných kvalifikačních kurzů
Akreditované kvalifikační kurzy, které realizuje v ČR jen jedno akreditované pracoviště – výzva jednomu akreditovanému pracovišti. Všechny výzvy jsou zveřejněny na webovém portálu IPVZ (www.ipvz.cz). Akreditované kvalifikační kurzy s hodnotou nad 2 mil. Kč bez DPH, které realizuje více akreditovaných pracovišť – veřejné výběrové řízení (podklady na centrální adrese, webový portál IPVZ).

12 11. Průběh dosud realizovaných výběrových řízení na AKK
Zdravotně sociální pracovník - NCO NZO Brno bude realizátorem kurzu pro celkem 70 osob. Masér - REHA PROFI, s.r.o., Brno bude realizátorem kurzu pro 10 osob. Zdravotnický asistent - na zaslané výzvy nebyla podána nabídka. Nevidomý a slabozraký masér - na zaslané výzvy nebyla podána nabídka. Všeobecný sanitář - výběrové řízení bylo rozdělené do 13 částí po krajích – byla zaslaná jedna nabídka (96 osob) Ošetřovatel - výběrové řízení - nebyla podána nabídka Řidič vozidla ZZS -NCO NZO Brno bude realizátorem kurzu pro celkem 60 osob.

13 12. Připravované AKK Asistent ochrany veřejného zdraví
- probíhají jednání o možné realizaci Adiktolog

14 13. AKK, které jsou realizovány IPVZ
AKK pro biomedicínské techniky a inženýry Předpoklad podpořených: 110 AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody Předpoklad podpořených: 700 AKK Radiologická technika: Předpoklad podpořených: 100 AKK Radiologická fyzika: Předpoklad podpořených: 30

15 14. Konference a semináře Získávání dílčích znalostí a dovedností, osvojování si nových pracovních postupů a metod. Účast na konferenci a semináři zakládá možnost získání bodů v kreditním systému. Plánujeme podpořit 20 000 osob. 15

16 15. Konference a semináře Je vytvořena zadávací dokumentace a bude vyhlášeno výběrové řízení rozdělené na 13 částí po krajích. Realizátorem nemusí být akreditované pracoviště bylo vyhlášeno výběrové řízení. cca konec února 2011 – termín podání nabídek únor 2011 – smlouvy s realizátory

17 16. Náplň konferencí a seminářů
Tematické oblasti: péče o dorost a děti včetně traumatologie a nutrice (tato tematická oblast budou obsahem všech konferencí a seminářů minimálně z 15 %) právní povědomí, etické normy chování, přístup k pacientům a komunikace řízení kvality a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců (tyto tématické oblasti budou obsahem všech konferencí a seminářů maximálně z 30%). cerebrovaskulární onemocnění onkologie nutriční péče kardiovaskulární onemocnění péče o seniory

18 17. Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení
Program je určen především pro management v přímo řízených organizacích, kteří dosud nejsou absolventy studia MBA. Vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium, které bude probíhat v akreditovaném zařízení. Připravujeme zadávací dokumentaci k výběrovému řízení – vyhlášení začátek ledna 2011 Předpokládáme podpořit 125 osob. 18

19 18. Kurz pro kodéry nelékaře
Zvýšení kvalifikace pro zdravotnické pracovníky přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky. Určené především pro přímo řízené organizace MZ Výběrové řízení již vyhlášeno. termín podání nabídek a otevírání obálek leden smlouvy s uchazeči. Předpokládáme podpořit 200 osob 19

20 19. Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči Součástí konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, přístupech k pacientovi a sdílení zkušeností. Odborné vzdělávací kurzy jsou zaměřeny na ošetřování pacientů – seniorů, handicapovaných pacientů a dětí v současné době je vyhlášeno výběrové řízení s ukončením Předpokládáme podpořit 750 osob. 20

21 20. Přihlašování na vzdělávací akce
U některých vzdělávacích aktivit se zájemce o kurz může hlásit přes klientský systém IPVZ. Tam, kde není realizátorem IPVZ, se zájemce o kurz hlásí přímo u akreditovaného pracoviště. Přihlašování bude probíhat prozatím pouze u akreditovaného pracoviště. U projektových akcí nelékařů se účastníkovi zobrazí pod detailem akce tato textace: Účast na této akci bude hrazena z projektu PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ - projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/ (projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu) za splnění dále uvedených podmínek: 21

22 21. Podmínky pro přihlášení do jednotlivých vzdělávacích aktivit
Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu je získaná odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo odborná způsobilost k výkonu povolání jiných odborných pracovníků dle zákona 96/2004 Sb. Podmínkou přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu je absolvování studijního programu požadovaného pro příslušné povolání dle zákona 96/2004 Sb. Konference a semináře jsou určeny pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu, zdravotnické pracovníky se specializovanou způsobilostí a pro zdravotnické pracovníky s jinou odbornou způsobilostí. 22

23 Děkuji za pozornost Mgr. Marie Vacková Mgr. Jan Martynek
Tel: gsm: 23


Stáhnout ppt "Prohlubování vzdělávání nelékařů"

Podobné prezentace


Reklamy Google