Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19.11.2009Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období červen – listopad 2009 (3 řádná zasedání: 18. 6., 17. 9. a 15. 10. 2009)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19.11.2009Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období červen – listopad 2009 (3 řádná zasedání: 18. 6., 17. 9. a 15. 10. 2009)"— Transkript prezentace:

1 19.11.2009Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období červen – listopad 2009 (3 řádná zasedání: 18. 6., 17. 9. a 15. 10. 2009)

2 19.11.2009Sněm RVŠ2  Metodika hodnocení VaV -zpracovány připomínky k Metodice hodnocení výsledků VaV v roce 2009 (prof. Barvík) - velký rozptyl v hodnocení navrhované metodiky jednotlivými členy RVŠ; - předsednictvo RVŠ vyslovilo zásadní nesouhlas se způsobem vypořádání připomínek; - 17. 9. uspořádán seminář k uvedené problematice (prof. Gaš); -prof. Barvík odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce předsedy pracovní komise pro vědeckou činnost – novým předsedou byl zvolen prof. Stuchlík; -v materiálu zpracovaném prof. Stuchlíkem a doc. Kebo, který byl odeslán 30. 9. RVVI, byly prezentovány výsledky diskuse týkající se koncepční představy o hodnocení VaV a rozdělování institucionální podpory. Problematika výzkumu a vývoje:

3 19.11.2009Sněm RVŠ3  Technologická agentura ČR -P RVŠ nominovalo do předsednictva Technologické agentury ČR doc. Dr. Ing. Vladimíra Kebo a prof. RNDr. Jana Hálu, DrSc.; -v rámci mezirezortního připomínkového řízení P RVŠ zpochybnilo návrh předsednictva RVVI na jmenování Ing. Miroslava Janečka, CSc. členem předsednictva Technologické agentury ČR a podpořilo dalších 13 kandidátů navržených jinými institucemi; -do předsednictva TA ČR byl vládou ČR jmenován doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo; -RVVI vyhlásila výzvu na nominace členů výzkumné rady TAČR.  Grantová agentura ČR -RVVI vyhlásila výzvu na nominace členů vědecké rady GAČR.

4 19.11.2009Sněm RVŠ4 Vzdělávací proces:  Informace o pokračování Boloňského procesu (Mgr. Nantl).  Seminář k získávání ECTS a DS Label (dnes odpoledne). Legislativní problematika:  Pochybnosti okolo dotazníku akademických pracovníků  Reforma terciárního vzdělávání (viz samostatný bod programu)  Změna Statutu Rady programů P RVŠ schválilo přednesenou změnu Statutu Rady programů. Ekonomické záležitosti:  (viz samostatný bod programu)

5 19.11.2009Sněm RVŠ5  Příprava dlouhodobého záměru MŠMT pro oblast VŠ - pracovní skupina - za RVŠ doc. Kebo, RNDr. Popela; - 3 zasedání (15. 6., 17. 9., 5. 11.). Dlouhodobé a strategické dokumenty:  viz samostatný bod programu Činnost Studentské komory Rady VŠ: Fond rozvoje vysokých škol:  Změna Zásad pro návrh kandidátů na místa předsedů a místopředsedů oborových komisí FRVŠ – změna funkčního období ze 2 na 3 roky  dále viz samostatný bod programu

6 19.11.2009Sněm RVŠ6 Činnost pracovních komisí:  Pracovní komise pro informační technologie ve vysokém školství informace týkající se programu INFOZ.  Pracovní komise pro přípravu učitelů -konference „Hledisko kvality v přípravě učitelů“; -hodnocení kvality VŠ v oblasti zpřístupňování vysokoškolského vzdělání uchazečům a studentům s těžkým zdravotním postižením.  Pracovní komise pro umělecké VŠ - viz samostatný bod programu  Pracovní komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci - viz samostatný bod programu

7 19.11.2009Sněm RVŠ7 Další aktivity:  Připomínková činnost Rady vysokých škol připomínky k návrhu předsednictva RVVI na jmenování členů předsednictva Technologické agentury ČR připomínky k Metodice hodnocení výsledků VaV v roce 2009 stanovisko k návrhu poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na změnu zákona o vysokých školách  Delegace do různých orgánů a institucí - viz předložený materiál

8 19.11.2009Sněm RVŠ8 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "19.11.2009Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období červen – listopad 2009 (3 řádná zasedání: 18. 6., 17. 9. a 15. 10. 2009)"

Podobné prezentace


Reklamy Google