Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Politika koheze – Kohezní fond VŠFS – kombinované studium LS 2006/07 SF a FK (17. 3. 2007)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Politika koheze – Kohezní fond VŠFS – kombinované studium LS 2006/07 SF a FK (17. 3. 2007)"— Transkript prezentace:

1 1 Politika koheze – Kohezní fond VŠFS – kombinované studium LS 2006/07 SF a FK (17. 3. 2007)

2 2 OSNOVA A. Maastrichtská smlouva a politika koheze v 90. letech B. Sociálněekonomické konvergence v 90. letech C. Význam Fondu koheze

3 3 ad A – Maastrichtská smlouva a politika koheze v 90. letech Význam Maastrichtu (1991, 1992, 1993) – 2. velká revize Římských smluv. Smlouva O EU – 3 pilíře, zásada subsidiarity, Výbor pro regiony, rozhodnutí o zavedení jednotné měny. První etapa formování HMU.

4 4 ad A – 1. pokračování Maastrichtská smlouva: obecným cílem integrace v 90. letech – sociálně ekonomická soudružnost (koheze). Koheze: výrazné propojování, stmelování ekonomik EU za cílem vyrovnávání diferencí v ekonomické a sociální oblasti. Politika stmelování – 5 cílů (1989 - 1993).

5 5 ad A – 2. pokračování Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálního přizpůsobování regionů, které ve svém rozvoji zaostávají za ostatními. Cíl 2: podpora hospodářské a sociální konverze oblastí, které se potýkají se strukturálními problémy. Cíl 3: podpora adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti.

6 6 Cíl 4: Adaptace PS na změny. Cíl 5a: Strukturální přeměna zemědělství. Cíl 5b: Rozvoj a strukturální adaptace agrárních regionů (min. 2 ze 3 kritérií): vysoký podíl zaměstnanosti v zemědělství; nižší příjmová úroveň v zemědělství; nižší hustota osídlení, či trendy depopulace.

7 7 Stejné cíle i pro období 1994-99, ale v r. 1995 – cíl č. 6: Rozvoj řídce zalidněných regionů ve Švédsku a Finsku (do 8 obyv. /1 km čtv. Z těchto cílů jsou předmětem RP: 1, 2, 5b a 6.

8 8 ad B – Sociálně ekonomická konvergence v 90. letech Maastricht – proces formování HMU - předpokladem konvergence, sblížení ekonomik ČZ EU. První etapa formování HMU. Formulace konvergenčních kritérií pro vstup do oblasti jednotné měny.

9 9 ad B – 1. pokračování Konvergenční kritéria kvantitativní; reálná; ostatní. Druhá etapa formování HMU.  EMI, Eurooblast, ECB, ESCB.

10 10 ad B – 2. pokračování Třetí etapa HMU. EMI. ESCB. ECB: Rada ECB (R guvernérů) se skládá ze členů Výboru ředitelů a guvernérů 13 CB. Výbor ředitelů: prezident, viceprezident a 4 další členové. Generální rada (bez rozhodovací pravomoci): prezident, viceprezident a guvernéři 27 CB.

11 11 ad B – 3. pokračování Nezávislost ECB  funkční, finanční, osobní, politická. ERM II (Dánsko). HU – koncem 2. etapy, MU – únor 2002.

12 12 ad C – Kohezní fond (KF) Byl založen M. smlouvou, v návaznosti na přípravu HMU. Týká se zemí, nikoli regionů. Státy s HDP/1 ob. nižší než 90 % průměru HDP/ 1 ob. EU. Musí mít programy na dosažení konvergence. Je fondem doplňkovým, nikoli strukturálním.

13 13 ad C – 1. pokračování Cíl KF: posílení hospodářské soudržnosti. Podpora investic v oblasti ŽP a dopravy. Dosud využit v mnoha zemích EU (Španělsko, Řecko, Irsko, Portugalsko + nové ČZ). Španělsko, Řecko, Irsko, Portugalsko v období 1993 – 99 pomoc 16,7 mld. EUR.

14 14 ad C – 2. pokračování Na období 2000 – 06 roční rozpočet KF 2,5 mld. EUR, za 7 let 18 mld. EUR. Týká se stejných zemí. Maximální příjem každé země z KF nesmí překročit 4 % jejich HDP. Pokud uvedené země dosáhnou rozpočtový deficit více než 3 % HDP, nebudou se financovat žádné nové projekty, dokud se deficit nedostane pod tento ukazatel.

15 15 ad C – 3. pokračování Maximální pomoc z FK je 80 – 85 % celkových nákladů na projekt. Projekt nesmí být levnější než 10 mil. EUR. projekt musí patřit do jedné kategorie:  projekty ŽP – cíle: ochrana a zlepšení ŽP

16 16 ad C – 4. pokračování ochrana lidského zdraví hospodárné a racionální využívání přírodních zdrojů. Priority: zásobování pitnou vodou, budování kanalizací a čističek odpadních vod, zalesňování a kontrola eroze aj.

17 17 ad C – 5. pokračování  projekty v oblasti dopravy  předběžné studie k projektům z oblasti dopravy nebo ŽP  technická pomoc ve formě propagace zaměřená na vyhodnocení podpory, monitoring, kontrola, administrace a implementace projektů.

18 18 ad C – 6. pokračování V období 1993-99 v oblasti projektů dopravy a ŽP bylo dosaženo prakticky vyrovnání: 50,3 % na ŽP a 49,7 % na dopravu. V období 2000-06 mělo být dosaženo 50 % - 50 %.


Stáhnout ppt "1 Politika koheze – Kohezní fond VŠFS – kombinované studium LS 2006/07 SF a FK (17. 3. 2007)"

Podobné prezentace


Reklamy Google