Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsahem přednášky je… Klasická teorie inflace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsahem přednášky je… Klasická teorie inflace"— Transkript prezentace:

0 3. PENÍZE A INFLACE

1 Obsahem přednášky je… Klasická teorie inflace
příčiny důsledky společenské náklady “Klasická” – předpokládá, že ceny jsou pružné a trhy se čistí Platí v dlouhém období

2 USA: inflace a její trend, 1960-2007
% změna v CPI oproti situaci před 12 měsíci 0% 3% 6% 9% 12% 15% 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Dlouhodobý trend slide 2

3 Souvislost mezi penězi a cenami
Míra inflace = procentní změna průměrné cenové hladiny. Cena = množství peněz, potřebné k nákupu zboží. Protože jsou ceny měřeny v peněžních jednotkách, musíme vzít v úvahu podstatu peněz, nabídku peněz, a jak je kontrolována.

4 3.1. Co jsou peníze?

5 Peníze: Definice Peníze jsou zásobou aktiv, které lze okamžitě použít k úhradě transakcí. Pink Floyd (1973): „Money so they say Is the root of all evil today“

6 Peníze: funkce prostředek směny používáme je na nákup zboží
uchovavatel hodnoty transfer kupní síly ze současnosti do budoucnosti účetní jednotka společná jednotka, kterou každý měří ceny a hodnoty

7 Peníze: typy nemají vnitřní hodnotu příklad: papírové peníze
1. nekomoditní peníze, peníze s nuceným oběhem (fiat money) nemají vnitřní hodnotu příklad: papírové peníze 2. komoditní peníze mají hodnotu samy o sobě příklady: zlaté mince, cigarety ve vězení

8 Diskusní otázka Co z toho jsou peníze? a. Oběživo b. Šeky
c. Zůstatky na běžných účtech (“zůstatky na požádání”) d. Kreditní karty e. Zůstatky na termínovaných účtech (“termínovaná depozita”)

9 Nabídka peněz a monetární politika
nabídka peněz je množství peněz, které je k dispozici v ekonomice. monetární politika je kontrola nabídky peněz Monetární politiku provádí centrální banka.

10 Měření nabídky peněz, US, květen 2007
symbol Druh aktiv množství ($ billions) $755 oběživo C $1377 C + vklady na požádání, cestovní šeky a ostatní šekovatelné vklady M1 $7227 M1 + krátkodobé termínované vklady, spořící účty, vzájemné fondy a depozitní účty peněžního trhu M2

11 3.2. Kvantitativní teorie peněz

12 Kvantitativní teorie peněz
Jednoduchá teorie, která spojuje míru inflace a tempo růstu nabídky peněz. Začneme s pojmem rychlost obratu…

13 Rychlost obratu 500 mld. v transakcích nabídka peněz = 100 mld.
Základní myšlenka: rychlost s jakou peníze obíhají v ekonomice Definice: kolikrát změní průměrná koruna svého majitele za určité časové období příklad: 500 mld. v transakcích nabídka peněz = 100 mld. Průměrná koruna byla použita v pěti transakcích Tudíž rychlost obratu = 5

14 Rychlost obratu, pokr. Z předchozího se pak nabízí následující interpretace: kde V = rychlost obratu T = hodnota všech transakcí M = nabídka peněz

15 Rychlost obratu, pokr. Pokud použijeme nominální HDP jako proxy proměnnou pro všechny transakce, potom kde P = cena výstupu (deflátor HDP) Y = množství výstupu (reálný HDP) P Y = hodnota výstupu (nominální HDP)

16 Rovnice směny Rovnice směny M V = P Y vyplývá z předchozích definic rychlosti obratu Je to identita: platí už z definice proměnných

17 Poptávka po penězích a rovnice směny
M/P = reálné peněžní zůstatky, kupní síla peněžní nabídky Jednoduchá funkce poptávky po penězích: (M/P )d = k Y kde k = kolik peněz si lidé přejí držet na každou korunu svých příjmů. (k je exogenní)

18 Poptávka po penězích a rovnice směny
Poptávka po penězích: (M/P )d = k Y Rovnice směny: M V = P Y Spojitost mezi nimi: k = 1/V Pokud lidé drží hodně peněz relativně ke svým příjmům (k je vysoké), potom lidé pomalu otáčejí peníze (V je nízké).

19 Zpátky ke kvantitativní teorii…
Začneme s rovnicí směny předpokládejme, že V je konstantní a exogenní: S tímto předpokladem, může být rovnice směny přepsána do tvaru:

20 Kvantitativní teorie peněz, pokr.
Determinace cenové hladiny: Pokud je V konstantní, potom nabídka peněz determinuje nominální HDP (P Y ). Reálný HDP je determinován zásobou K, L a produkční funkcí Cenová hladina je P = (nominální HDP)/(reálný HDP).

21 Odbočka: dva užitečné aritmetické triky pro práci s procentními změnami
1. Pro dvě proměnné X a Y, procentní změna (X  Y )  procentní změna X procentní změna Y Př.: Pokud vaše hodinová mzda vzroste o 5% a zároveň budete pracovat o 7% hodin více, potom váš mzdový příjem vzroste přibližně o 12%.

22 Odbočka: dva užitečné aritmetické triky pro práci s procentními změnami
2. Procentní změna (X/Y )  procentní změna X  procentní změna Y Př.: Deflátor HDP = 100  NHDP/RHDP. Pokud NHDP vzroste o 9% a RHDP vzroste o 4%, potom míra inflace je přibližně 5%.

23 Kvantitativní teorie peněz, pokr.
Tempo růstu součinu se rovná součtu temp růstu Kvantitativní teorie předpokládá, že V je konstantní, proto ΔV/V = 0

24 Kvantitativní teorie peněz, pokr.
 označuje míru inflace: Na předchozím slajdu bylo: Vyřešením pro  dostaneme:

25 Kvantitativní teorie peněz, pokr.
Normální ekonomický růst vyžaduje určité množství růstu nabídky peněz, aby se pokryl nárůst transakcí. Růst nabídky peněz nad toto množství vede k inflaci.

26 Kvantitativní teorie peněz, pokr.
Y/Y závisí na růstu výrobních faktorů a na technologickém pokroku (což všechno nyní předpokládáme jako dané). Proto tedy Kvantitativní teorie předpovídá vztah 1:1 mezi změnami v růstu peněz a v míře inflace.

27 Empirické testy KTP Kvantitativní teorie peněz implikuje:
1. Země s vyššími tempy růstu peněz by měly vykazovat vyšší inflaci. 2. Dlouhodobý trend vývoje míry inflace by měl být podobný dlouhodobému trendu v tempu růstu nabídky peněz. Jsou data konzistentní s těmito závěry?

28 Mezinárodní srovnání míry inflace a růstu nabídky peněz
Turkey Ecuador Indonesia Belarus Argentina U.S. Switzerland Singapore

29 USA: inflace a míra růstu peněz 1960-2007
V dlouhém období se inflace a růst peněz pohybují společně, podle předpokladů kvantitativní teorie. 0% 3% 6% 9% 12% 15% 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Tempo růstu M2 Míra inflace slide 29

30 3.3. Ražebné

31 Ražebné (seignorage) Vláda může více utrácet bez toho, aniž by musela zvýšit daně nebo vydat dluhopisy, začne tisknout peníze. “Příjem” z tisku peněz se nazývá ražebné Inflační daň: Tisk peněz za účelem zvýšení vládních příjmů způsobí inflaci. Inflace funguje jako daň uvalená na lidi, kteří drží peníze.

32 3.4. Inflace a úrokové sazby

33 Inflace a úrokové sazby
Nominální úroková sazba i neočištěná o inflaci Reálná úroková sazba r očištěná o inflaci: r = i  

34 Fisherův efekt Fisherova rovnice i = r + 
Opakování: S = I determinuje r . Proto zvýšení  způsobí adekvátní zvýšení i. Tento vztah 1:1 se nazývá Fisherův efekt.

35 Inflace a nominální úrokové míry USA: 1955-2007
percent per year Nominální úroková míra 15% Míra inflace 12% 9% 6% 3% 0% -3% 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 slide 35

36 Inflace a nominální úrokové sazby Mezinárodní srovnání
Romania Zimbabwe Brazil Bulgaria Israel Germany U.S. Switzerland

37 Příklad: Předpokládejte, že V je konstantní, M roste tempem 5% za rok, Y roste tempem 2% za rok a r = 4. a. Vyřešte pro i. b. Pokud CB zvýší tempo růstu peněz o 2 procentní body za rok, jaká bude i ? c. Předpokládejte, že tempo růstu Y klesne na 1 % za rok. Co se stane s  ? Co musí CB udělat, pokud chce udržet  konstantní?

38 Řešení: V je konstantní, M roste 5 % za rok, Y roste 2 % za rok, r = 4. a. Nejprve vypočítejte  = 5  2 = 3. Potom i = r +  = = 7. b. i = 2, stejně jako zvýšení tempa růstu peněz. c. Pokud CB nic neudělá  = 1. Aby CB zabránila zvýšení inflace, musí snížit tempo růstu peněz o jeden procentní bod za rok.

39 Dvě úrokové sazby  = skutečná míra inflace (neznámá, dokud nenastane)
 e = očekávaná míra inflace i –  e = ex ante reálná úroková míra: reálná úroková míra, kterou lidé očekávají v čase, kdy kupují obligaci nebo si berou půjčku i –  = ex post reálná úroková míra: reálná úroková míra, která se skutečně realizovala

40 3.5. Nominální úroková sazba a poptávka po penězích

41 Poptávka po penězích a nominální úroková sazba
Podle kvantitativní teorie peněz, poptávka po reálných peněžních zůstatcích závisí pouze na reálném důchodu Y. Další determinant poptávky po penězích: nominální úroková sazba, i. náklad příležitostí držby peněz (namísto dluhopisů nebo jiných aktiv, které nesou úrok). Proto i   poptávka po penězích.

42 Funkce poptávky po penězích
(M/P )d = reálná poptávka po penězích, závisí negativně na i i náklady příležitosti držby peněz pozitivně na Y Vyšší Y  vyšší výdaje  proto je potřeba více peněz (“L” je užíváno pro funkci poptávky po penězích, protože peníze jsou nejlikvidnějším aktivem.)

43 Funkce poptávky po penězích
Když se lidé rozhodují o tom, zda držet peníze nebo obligace, nevědí, jaká bude konečná inflace. Proto, nominální úroková sazba relevantní pro poptávku po penězích je r +  e.

44 Rovnováha Nabídka reálných peněžních zůstatků
Poptávka po reálných peněžních zůstatcích

45 Co determinuje co… proměnná determinace (v dlouhém období)
M exogenní (CB) r přizpůsobuje se, tak aby S = I Y P přizpůsobuje se, tak aby

46 Jak P reaguje na M Pro dané hodnoty r, Y, and  e, změna v M způsobí, že P se změní o stejné procento – tak jak předpovídá kvantitativní teorie peněz.

47 A co očekávaná inflace? V dlouhém období lidé konzistentně nenadhodnocují nebo nepodhodnocují inflaci, proto v průměru  e = . V krátkém období se  e může změnit, pokud lidé dostanou nové informace. Př: CB ohlásí, že příští rok zvýší růst M. Lidé budou očekávat zvýšení růstu P, proto se  e zvýší. To ovlivní P nyní, i když se M ještě vůbec nezměnilo …

48 Jak P reaguje na  e Pro dané hodnoty r, Y, a M , (Fisherův efekt)
(aby se snížilo M/P a obnovila rovnováha)

49 3.6. Náklady inflace

50 Otázka… Proč je inflace špatná?

51 Typická dezinterpretace
Typická dezinterpretace: inflace snižuje reálné mzdy To platí pouze v krátkém období, kdy jsou nominální mzdy fixní díky kontraktům. V dlouhém období je reálná mzda determinována nabídkou práce a mezním produktem práce a nikoliv cenovou hladinou nebo mírou inflace. Podívejme se na data…

52 Průměrné hodinové výdělky a CPI USA 1964-2007
$20 250 $18 $16 200 $14 $12 150 hourly wage CPI ( = 100) $10 $8 100 $6 CPI (right scale) $4 wage in current dollars 50 $2 wage in 2007 dollars $0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 slide 52

53 „Klasické“ pojetí inflace
Klasické pojetí: Změna cenové hladiny je pouze změna v jednotce měření. Proč je tedy inflace problém?

54 Náklady inflace …lze rozlišit na: 1. náklady očekávané inflace
2. náklady neočekávané inflace

55 Náklady očekávané inflace: 1
Náklady očekávané inflace: 1. Náklady ošoupaných podrážek (shoeleather cost) Definice: náklady a nepohodlí lidí způsobené snahou snížit držbu peněžních zůstatků, aby se tak vyhnuli inflační dani   i   reálné peněžní zůstatky Důležité: V dlouhém období inflace neovlivní ani reálné důchody, ani reálné výdaje. Proto stejné měsíční výdaje ale nižší průměrná držba peněz znamenají častější cesty do bank k výběru menších objemů hotovosti.

56 Náklady očekávané inflace: 2. Náklady jídelníčku
Definice: náklady změny cen. Příklady: náklady vytištění nových menu náklady na vytištění a rozeslání nových katalogů Čím vyšší je inflace, tím častěji firmy musí měnit své ceny a zaplatit tyto náklady.

57 Náklady očekávané inflace: 3. Distorze relativních cen
Firmy čelící nákladům jídelníčku mění ceny nepravidelně. Příklad: Firma vydává nový katalog každý leden. Pokud roste agregátní cenová hladina v průběhu celého roku, relativní ceny firmy poklesnou. Různé firmy mění své ceny v různých časech, což vede k distorzím relativních cen… …což způsobuje mikroekonomickou neefektivitu v alokaci zdrojů.

58 Náklady očekávané inflace: 4. Nespravedlivé daňové odvody
Některé daně nejsou přizpůsobeny k inflaci. Příklad: 1. leden: koupíte akcie za 31. prosinec: prodáte akcie za , proto Váš nominální zisk je 1000 (10%). Předpokládejme  = 10% během roku. Váš kapitálový reálný zisk je 0. Ale vláda Vás přinutí zaplatit daň z Vašeho nominálního zisku 1000!!

59 Náklady očekávané inflace: 5. Celkové nepohodlí
Inflace ztěžuje vzájemné porovnávání nominálních hodnot z odlišných časových období. To komplikuje dlouhodobé finanční plánování.

60 Náklady neočekávané inflace: Arbitrární redistribuce kupní síly
Řada dlouhodobých smluv není indexována, ale založena na  e. Jestliže se ukáže, že  je odlišné od  e, potom někteří získají na úkor jiných. Příklad: věřitelé & dlužníci pokud  >  e, potom (i  ) < (i   e) a kupní síla je přesunuta od věřitelů k dlužníkům. pokud <  e, potom je kupní síla přesouvána od dlužníků k věřitelům.

61 Dodatečné náklady neočekávané inflace: Zvýšená nejistota
Pokud je inflace vysoká, je více variabilní a obtížněji predikovatelná:  se častěji liší od  e a rozdíly bývají větší (ačkoliv nikoliv systematicky pozitivní nebo negativní) Arbitrární přerozdělování bohatství se stává pravděpodobnější To vytváří vyšší nejistotu a snižuje tak blahobyt lidí, kteří jsou averzní k riziku.

62 Jeden přínos inflace Nominální mzdy zřídka klesají, i když klesá rovnovážná reálná mzda. To blokuje čištění trhu práce. Inflace umožňuje, aby reálné mzdy dosáhly rovnovážné úrovně, bez toho aniž by musely klesat mzdy nominální. Proto mírná inflace zlepšuje fungování trhů práce.

63 3.7. Hyperinflace

64 Hyperinflace def:   50% měsíčně
Všechny náklady mírné inflace popsané výše se během hyperinflace stanou OBROVSKÝMI! Peníze přestávají plnit funkci uchovovatele hodnot a mohou ztrácet i své další funkce (účtovací jednotka, prostředek směny). Lidé pak mohou přecházet na barter nebo na substituci pomocí nějaké stabilní zahraniční měny.

65 Co způsobuje (hyper) inflaci?
Milton Friedman: „Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon“ Thomas Sargent: „Inflation is always and everywhere a fiscal pehonomenon.“

66 Co způsobuje hyperinflaci?
Hyperinflace je způsobena nadměrným růstem peněžní zásoby: Pokud centrální banka tiskne peníze, cenová hladina roste. Pokud tiskne peníze dostatečně rychle, výsledkem je hyperinflace.

67 Několik příkladů hyperinflace
Růst peněz (%) Inflace(%) Izrael, 295 275 Polsko, 344 400 Brazílie, 1350 1323 Argentina, 1264 1912 Peru, 2974 3849 Nikaragua, 4991 5261 Bolívie, 4208 6515

68 Proč vláda vytváří hyperinflaci?
Pokud vláda nemůže zvýšit daně nebo prodat obligace, musí financovat zvýšené výdaje pomocí tisku peněz. Teoreticky je vyřešení hyperinflace je jednoduché: zastavení tisku peněz. V realitě to znamená drastické a bolestné fiskální omezování.

69 Klasická dichotomie Reálné veličiny: Měřeny ve fyzických jednotkách – množství a relativní ceny, například: množství vyrobeného výstupu reálná mzda: výstup vyrobený za hodinu práce reálná úroková sazba: výstup vydělaný v budoucnu vydělaný půjčením jedné jednotky výstupu dnes. Nominální veličiny: Měřeny v peněžních jednotkách, např., nominální mzda: množství Kč za hodinu práce nominální úroková sazba: množství Kč vydělaných v budoucnosti půjčením jedné koruny dnes. cenová hladina: množství Kč, které je potřeba na nákup reprezentativního koše zboží.

70 Klasická dichotomie Klasická dichotomie: teoretické oddělení reálných a nominálních veličin v klasickém modelu, které implikuje, že nominální veličiny neovlivňují reálné veličiny. Neutralita peněz: Změny v nabídce peněz neovlivňují reálné veličiny. V reálném světě, peníze jsou přibližně neutrální v dlouhém období.

71 Shrnutí Peníze zásoba aktiv používaná k uskutečnění transakcí
slouží jako prostředek směny, uchovavatel hodnot a účetní jednotka. komoditní peníze mají vlastní hodnotu, nekomoditní peníze nikoliv. centrální banka kontroluje nabídku peněz. Kvantitativní teorie peněz předpokládá stabilitu rychlosti obratu peněžní jednotky, z toho pak vyplývá, že tempo růstu peněžní zásoby determinuje míru inflace. slide 71

72 Shrnutí Nominální úroková sazba = reálná úroková sazba + míra inflace
náklady příležitosti držby peněz Fisherův efekt: nominální úroková míra se pohybuje v poměru jedna ku jedné vůči očekávané inflaci. Poptávka po penězích Závisí pouze na důchodu podle KTP Také závisí na nominální úrokové sazbě Pokud platí, změny v očekávané inflaci ovlivňují současnou cenovou hladinu. slide 72

73 Shrnutí Náklady inflace
Očekávaná inflace náklady ošoupaných podrážek, náklady jídelníčku, daně a distrorze relativních cen, nepohodlí úpravy cen o inflaci Neočekávaná inflace všechno uvedené plus arbitrární přerozdělování bohatství mezi dlužníky a věřiteli slide 73

74 Shrnutí Hyperinflace je způsobená rychlým růstem peněz, kdy peníze jsou tištěny k pokrytí vládních rozpočtových deficitů její zastavení vyžaduje fiskální reformy k eliminaci vládní potřeby tisku peněz slide 74

75 Shrnutí Klasická dichotomie
V klasické teorii, peníze jsou neutrální – to znamená, že neovlivňují reálné veličiny. Proto můžeme studovat determinaci reálných veličin, bez toho abychom museli využívat nominální veličiny. Potom, rovnováha na trhu peněz determinuje cenovou hladinu a všechny nominální veličiny. Většina ekonomů věří, že takto ekonomika funguje v dlouhém období. slide 75

76 Literatura Mankiw (2010): Chapter 4: Money and inflation.
Holman (2010): Kapitola 5: Peníze, trh peněz a inflace. Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics 6th edition. Worth Publishers. (Autor: R. Cronovich.) slide 76

77 Nabídka peněz a poptávka po penězích

78 3.8. Nabídka peněz

79 V této kapitole se naučíte …
Jak bankovní systém “vytváří” peníze Tři způsoby, kterými centrální banka řídí (ovlivňuje) nabídku peněz a proč to nemůže dělat přesně Teorie poptávky po penězích Teorie portfolia Transakční teorie: Baumol-Tobinův model

80 Role bank v nabídce peněz
Nabídku peněz představuje oběživo plus depozita na požádání (vklady): M = C + D Protože nabídka peněz zahrnuje depozita na požádání, bankovní systém zde hraje významnou úlohu.

81 Pár definic… Rezervy (R ): část depozit, které banky neposkytly ve formě úvěrů. Pasiva banky se skládají z depozit, aktiva zahrnují rezervy a poskytnuté úvěry. Bankovnictví se 100% rezervami: bankovní systém, ve kterém banky drží veškerá depozita jako rezervy. Bankovnictví s částečnými rezervami: systém, ve kterém banky drží pouze část svých depozit jako rezervy.

82 SCÉNÁŘ 1: žádné banky Bez bank, D = 0 and M = C = $1000.

83 SCÉNÁŘ 2: systém se stoprocentními rezervami
Na začátku: C = $1000, D = $0, M = $1,000. Nyní předpokládejte, že domácnost uloží $1,000 u “První banky” Po vkladu C = $0, D = $1,000, M = $1,000. 100%-rezervní bankovnictví nemá žádný vliv na nabídku peněz „První banka“ rozvaha Aktiva Pasiva rezervy $1,000 vklady $1,000

84 SCÉNÁŘ 3: systém s částečnými rezervami
Předpokládejte, že banky drží 20% vkladů jako rezervy, zbytek poskytne jako půjčku První banka poskytne $800 ve formě půjček. Nabídka peněz je nyní $1,800: Vkladatel má $1,000 na vkladovém účtu Vypůjčitel (dlužník) má $800 v hotovosti „První banka“ rozvaha Aktiva Pasiva rezervy $1,000 vklady $1,000 rezervy $200 půjčky $800

85 SCÉNÁŘ 3: systém s částečnými rezervami
Takže v bankovním systému s částečnými rezervami, banky vytvářejí peníze. „První banka“ rozvaha Aktiva Pasiva Nabídka peněz je nyní $1,800: Vkladatel má $1,000 na vkladovém účtu Vypůjčitel (dlužník) má $800 v hotovosti rezervy $200 půjčky $800 deposits $1,000 reserves $200 loans $800 vklady $1000

86 SCÉNÁŘ 3: systém s částečnými rezervami
Předpokládejte, že vypůjčitel (dlužník) uloží peníze $800 u „Druhé banky“ Původní rozvaha Druhé banky je: „Druhá banka“ rozvaha Aktiva Pasiva Druhá Banka poskytne ve fromě půjček 80% těchto depozit. rezervy $160 půjčky $640 rezervy $800 půjčky $0 vklady $800

87 SCÉNÁŘ 3: systém s částečnými rezervami
Pokud je těchto $640 nakonec uloženo u „Třetí banky“ Potom Třetí Banka si nechá 20% jako rezervy a zbytek půjčí: „Třetí banka“ rozvaha Aktiva Pasiva rezervy $128 půjčky $512 rezervy $640 půjčky $0 vklady $640

88 Jaké je celkové množství peněz:
Původní vklad = $1000 + půjčky První banky = $ 800 + půjčky Druhé banky = $ 640 + půjčky Třetí banky = $ 512 + další půjčky… Celková nabídka peněz = (1/rr )  $1, kde rr = podíl rezerv vůči vkladům (rezervní poměr) V našem příkladě, rr = 0.2, takže M = $5,000

89 Vytváření peněz v bankovním systému
Bankovní systém s částečnými rezervami vytváří peníze, ale nikoliv bohatství. : Bankovní půjčky poskytují vypůjčitelům nějaké nové peníze a zároveň dluh ve stejné výši.

90 Model nabídky peněz exogenní veličiny Peněžní báze, B = C + R
Kontrolována CB Poměr rezerv a depozit, rr = R/D Závisí na bankovním dohledu a regulaci Poměr oběživa a depozit, cr = C/D Závisí na preferencích domácností

91 Řešení pro nabídku peněz:
kde

92 Peněžní multiplikátor
kde Pokud rr < 1, potom m > 1 Pokud se peněžní báze změní o B, potom M = m  B m je peněžní multiplikátor, zvýšení nabídky peněz vyvolané jednotkovým zvýšením peněžní báze.

93 Příklad kde Předpokládejme, že se domácnosti rozhodnou držet větší podíl svých peněz jako oběživo a menší podíl ve formě depozit na požádanou. Určete dopad na nabídku peněz. Vysvětlete intuici za tímto výsledkem.

94 Řešení Dopady zvýšení poměru oběživa ku rezervám cr > 0.
Zvýšení cr zvýší jmenovatel m proporcionálně více než čitatel. Proto m klesá, což způsobí pokles M . Pokud domácnosti ukládají méně svých peněz, banky nemohou tolik půjčovat, proto bankovní systém nebude schopen „vytvořit“ tolik peněz.

95 Tři nástroje monetární politiky
1. Operace na volném trhu 2. Povinné rezervy 3. Diskontní sazba

96 Operace na volném trhu definice: Nákupy nebo prodeje vládních dluhopisů centrální bankou. Jak to funguje: Pokud CB nakupuje dluhopisy od veřejnosti, platí za ně novými korunami, zvyšuje tak B a tím pádem M.

97 Povinné minimální rezervy
definice: Nařízení centrální banky -- minimální výše rezerv (v poměru ke vkladům), které banky musí držet jak to funguje: Povinné minimální rezervy ovlivní rr a m: Pokud CB sníží povinné minimální rezervy, potom banky mohou poskytnout více půjček a „vytvořit“ více peněz z každé koruny vkladu.

98 Diskontní sazba definice: Úroková sazba, kterou si centrální banka účtuje u půjček komerčním bankám jak to funguje: Když si komerční banky půjčují od CB, jejich rezervy vzrostou, což jim umožní poskytnout více půjček a „vytvořit“ více peněz. Centrální banka může zvýšit B snížením diskontní míry, čímž přiměje banky půjčovat si více rezerv od CB.

99 Úrokové sazby v ČR Repo sazba (v současnosti 0.05 %)
Diskontní sazba (0.05 %) Lombardní sazba (0.25 %) Nejdůležitější je (2 týdenní) repo sazba. Stanovuje ČNB na zasedání bankovní rady. Od repo sazby je odvozená mezibankovní sazba (PRIBOR/PRIBID). Tu CB ovlivňuje operacemi na volném trhu.

100 Který nástroj je používán nejčastěji?
Operace na volném trhu: nejčastěji používaný, zejména repo operace (2 týdenní, kryté kolaterálem) Změny povinných minimálních rezerv: nejméně používaný

101 Proč CB nemůže přesně kontrolovat M?
kde Domácnosti mohou změnit cr, čímž změní m a M. Banky často udržují přebytečné rezervy (rezervy nad požadované minimum). Pokud banky změní objem svých přebytečných rezerv, potom se rr, m, a M změní.

102 PŘÍPADOVÁ STUDIE: Krachy bank během Velké krize
Od 1929 do 1933, Přes 9,000 bank zavřeno. Nabídka peněz spadla o 28%. Tento pokles nabídky peněz mohl způsobit Velkou krizi... nebo alespoň přispěl k její hloubce a délce trvání.

103 PŘÍPADOVÁ STUDIE: Krachy bank během Velké krize
kde Ztráta důvěry v banky  cr  m Banky se staly obezřetnějšími  rr  m

104 PŘÍPADOVÁ STUDIE: Krachy bank v 30. letech 19. století
August 1929 March 1933 % change 13.5 5.5 19.0 –40.3 41.0 –28.3% 22.6 D 3.9 C 26.5 M 2.9 5.5 8.4 –9.4 41.0 18.3 3.2 R 3.9 C 7.1 B 0.41 0.21 2.3 141.2 50.0 –37.8 0.17 cr 0.14 rr 3.7 m

105 3.9. Poptávka po penězích

106 Poptávka po penězích Dva typy teorií Portfoliové teorie
Zdůrazňují funkci “uchovovatele hodnot” Relevantní pro M2 (M3) Není relevantní pro M1. (Jako uchovatel hodnot je M1 „převážena“ jinými aktivy.) Transakční teorie Zdůrazňují funkci “prostředek směny” Také relevantní pro M1

107 Jednoduchá teorie portfolia
kde rs = Očekávaný reálný výnos akcií rb = Očekávaný reálný výnos dluhopisů  e = Očekávaná míra inflace W = Reálné bohatství

108 Baumol-Tobin Model Transakční teorie poptávky po penězích značení:
Y = celkové výdaje uskutečněné během jednoho roku i = úroková míra na spořícím účtu N = počet cest do banky, které spotřebitel učiní k vybrání peněz ze svého spořícího účtu F = náklad cesty do banky (např. pokud cesta trvá 15 minut a mzda spotřebitele je = 120 Kč/hod, potom F = 30 Kč)

109 Držba peněz během roku Y Držba peněz Čas 1 N = 1 Průměr = Y/ 2

110 Držba peněz během roku N = 2 1 1/2 Y Y/ 2 Průměr = Y/ 4 Držba peněz
Čas 1 1/2 N = 2 Y Y/ 2 Průměr = Y/ 4

111 Držba peněz během roku N = 3 1/3 2/3 1 Y Průměr = Y/ 6 Y/ 3
Čas 1 N = 3 Y Průměr = Y/ 6 Y/ 3

112 Náklady držby peněz Obecně, průměrná držba peněz = Y/2N
Obětovaný úrok = i (Y/2N ) Náklad N cest do banky = F N Proto, Pokud jsou dány Y, i, a F, spotřebitel zvolí N tak, aby minimalizoval celkové náklady

113 Nalezení N, které minimalizuje náklady

114 Nalezení N, které minimalizuje náklady
Vezměme derivaci celkových nákladů podle N a položme ji rovno nule: Vyřešme N*, které minimalizuje náklady

115 Funkce poptávky po penězích
Hodnota N minimalizující náklady: K získání funkce poptávky po penězích, vložíme N* do rovnice pro průměrnou držbu peněz: Poptávka po penězích závisí pozitivně na Y a F, a negativně na i.

116 Poptávka po penězích Poptávka po penězích v Baumol-Tobinově modelu:
Jak se tato funkce poptávky po penězích liší od standartní: B-T ukazuje, jak F ovlivňuje poptávku po penězích B-T implikuje: důchodová elasticita poptávky po penězích = 0.5, úroková elasticita poptávky po penězích = 0.5

117 Příklad: Dopad bankomatů na poptávku po penězích
Po roce 1990 došlo ke značnému rozšíření bankomatů. Jak tato změna ovlivnila N* a poptávku po penězích? Vysvětlete.

118 Finanční inovace, near money a opuštění peněžních agregátů
Příklady finančních inovací: Mnoho běžných účtů vyplácí úrok Je velmi snadné prodávat a kupovat aktiva Podíly v investičních fondech je snadné přeměnit na peníze Nemonetární aktiva, které mají určitou likviditu se nazývají „skoro peníze“ (near money). Peníze a „skoro peníze“ jsou blízkými substituty a přechod od jednoho ke druhému je snadný.

119 Finanční inovace, near money a opuštění peněžních agregátů
Rozšíření „skoro peněz“ činí poptávku po penězích méně stabilní a komplikuje monetární politiku. 1993: Fed v USA přešel od cílování peněžních agregátů k cílování úrokové sazby. Tato změna může pomoci vysvětlit, proč byla ekonomika USA tak stabilní ve zbytku devadesátých let.

120 Shrnutí 1. Bankovnictví s částečnými rezervami tvoří peníze, protože každá koruna rezerv generuje mnoho korun depozit. 2. Nabídka peněz závisí na Peněžní bázi Poměru oběživa a vkladů Míře bankovních rezerv 3. CB může kontrolovat nabídku peněz pomocí operací na volném trhu míry povinných minimálních rezerv diskontní sazby slide 120

121 Shrnutí 4. Portfoliové teorie poptávky po penězích
zdůrazňují funkci „uchovavatele hodnot“ tvrdí, že poptávka po penězích závisí na riziku/výnosu peněz a alternativních aktiv 5. Baumol-Tobin model transakční teorie poptávky po penězích, která zdůrazňuje funkci peněz jako prostředku směny poptávka po penězích závisí pozitivně na výdajích a negativně na úrokové sazbě a pozitivně na nákladech přeměny nemonetárních aktiv na peníze slide 121

122 Literatura Mankiw (2010): Chapter 19: Money Supply, Money Demand and Banking System. Holman (2010): Kapitola 5: Peníze, trh peněz a inflace. Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics 6th edition. Worth Publishers. (Autor: R. Cronovich.) slide 122


Stáhnout ppt "Obsahem přednášky je… Klasická teorie inflace"

Podobné prezentace


Reklamy Google