Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU, OBSAH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI 126PJZP Projekt - Evropské fondy pro životní prostředí zimní semestr 2010/2011 Ing. Eduard Hromada,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU, OBSAH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI 126PJZP Projekt - Evropské fondy pro životní prostředí zimní semestr 2010/2011 Ing. Eduard Hromada,"— Transkript prezentace:

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU, OBSAH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI 126PJZP Projekt - Evropské fondy pro životní prostředí zimní semestr 2010/2011 Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

2 FINANČNÍ ANALÝZA ● Hodnocení finanční efektivity projektu - NPV

3 FINANČNÍ ANALÝZA ● Hodnocení finanční efektivity projektu - IRR

4 FINANČNÍ ANALÝZA ● Hodnocení finanční efektivity projektu Doba návratnosti:

5 HARMONOGRAM PROJEKTU

6 UDRŽITELNOST PROJEKTU

7 ANALÝZA RIZIK

8 ANALÝZA RIZIK ● Mapa rizik

9 VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY Z OP ● Metoda mezery ve financování: FM = (DIN-DČCF)/DIN FM... finanční mezera DIN... diskontované investiční náklady DČCF... diskontované čisté cash-flow

10 VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY Z OP ● Metoda mezery ve financování: Délka referenčního období podle odvětví: OdvětvíČasový horizont Energetika 20 let Silnice 25 let Voda a životní prostředí 30 let Průmysl 10 let Železnice 30 let Další služby 15 let Přístavy a letiště 25 let

11 VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY Z OP ● Metoda mezery ve financování: MZVP = ZV*FM MZVP... modifikovaný základ pro výpočet podpory ZV... způsobilé výdaje projektu FM... finanční mezera M = MZVP*dotace M... maximální možná míra dotace MZVP... modifikovaný základ pro výpočet podpory dotace… % maximální možné podpory pro daný subjekt v rámci dané oblasti podpory z OP

12 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA ● Principem je vybrat kritické parametry projektu, jejichž změny mají nejvýraznější dopady na výslednou efektivnost.

13 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA Postup citlivostní analýzy: 1. Provede se výběr reprezentativních parametrů použitých pro kalkulaci finanční analýzy.

14 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 2. Ze seznamu se vyřadí závislé proměnné, které by deformovaly výsledky nebo dvakrát započítávaly totožný efekt.

15 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 3. Kvalitativní analýza - ohodnocení elasticity parametrů.

16 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 4. Kalkulace změn IRR pro kritické parametry. Náklady na stavební objekty = 100.000.000 Kč Původní hodnota IRR = 5,61 % Náklady na stavební objekty (-10 %) = 90.000.000 Kč Nová hodnota IRR = 6,24 % Změna IRR = 11,22 %

17

18 OBSAH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI ● Formulář žádosti o dotaci (Benefit7, eAccount) ● Povinné přílohy: - Studie proveditelnosti / Doplňující informace k Žádosti / Finanční a ekonomické hodnocení projektu - Doklad o právní subjektivitě žadatele - Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele - Doklad o prokázání vlastnických vztahů - Doklady dle stavebního zákona - Projektová dokumentace - Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí - Doklad o partnerství - Doklad o zajištění finančního krytí projektu - a další.


Stáhnout ppt "STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU, OBSAH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI 126PJZP Projekt - Evropské fondy pro životní prostředí zimní semestr 2010/2011 Ing. Eduard Hromada,"

Podobné prezentace


Reklamy Google