Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/15.0243.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/15.0243."— Transkript prezentace:

1 Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/15.0243

2 Jak psát moderní e-learningové studijní opory a skripta

3 Studijní opory: podpůrný studijní text pro distanční studium, základní informace uspořádané do logické struktury a psané způsobem přístupným studentovi, prvky podporující studenta při studiu (odkazy,otázky, úkoly, korespondenční úkoly, apod.) označené ikonami

4 E-learningové studijní opory: přizpůsobené počítačovému prostředí, v němž se studium odehrává, vhodná grafika, interaktivní odkazy na různé internetové stránky, umožněna komunikace s ostatními studenty a s tutorem

5 E-learningové studijní opory: celkem 12 samostatných souborů titulní list * seznam použitých ikon s vysvětlením symbolů kapitola

6 Studijní opory pro předměty 1. matematické, (Matematika, Statistika, apod.) 2. aplikační, (Finanční matematika, Matematické modely v ekonomii) 3. počítačové (Statistický software, Software pro matematiky) 4. povídavé (Bankovnictví, Pojišťovnictví)

7 Kapitola 1. Část před textem Cíle Motivace 2. Vlastní text (strukturování) 3. Část za textem Shrnutí Použité zdroje Modře – povinné prvky

8 1. Část před textem Cíle - tzv. výstupy z učení, tj. uvádět dovednosti a porozumění, co konkrétního se student naučí dělat, čemu bude rozumět. Ikona:

9 Příklady cílů: „Student bude umět počítat integrály funkce jedné proměnné metodou substituce a metodou per partes.“ „Student bude rozumět principu rozšíření a bude schopen jej aplikovat na aritmetické operace s fuzzy čísly.“ „Student bude umět použít anuitní metodu splácení úvěru při výpočtu výše splátky při dodržení délky doby splatnosti.“

10 „Student bude umět používat příkazy z knihovny Plot ke kreslení grafů (v prostředí programu Maple).“ „Student bude schopen rozlišovat úvěry podle různých kriterií.“ „Student se bude umět orientovat v zákoně o České národní bance.“

11 Nevhodné příklady cílů: „Student bude umět definovat pojmy.“ „Student bude znát věty.“ „Student bude umět vyjmenovat vlastnosti limit.“ Nevhodné cíle jsou takové, které vedou studenta k tomu, aby se látku „bifloval“.

12 1. Část před textem Motivace, uvedení do problematiky odstavec, v němž „zbavíme studenta strachu z nového učiva“, poukážeme na propojenost učiva s předchozí kapitolou/ami, uvedeme, co již student zná z předmětu v předchozím ročníku, ze SŠ, s čím se setkal v praxi...* Ikony: ☼   které bude nejhezčí:

13 2. Vlastní text Struktura kapitol - max. 3 úrovně, i přes více souborů; Logická struktura textu v kapitole - jedna myšlenka = 1 odstavec; Text přehledný – s rozmyslem používat odrážky (nelineární text), tabulky;

14 2. Vlastní text Způsob psaní textu - stručný, výstižný, vysvětlující, přístupný pro studenta, krátké věty, ne příliš dlouhá souvětí; Definice a věty - v rámečku barevném * Odkazy na další zdroje - tištěné, elektronické, internetové; Citace - v textu tam, kde je třeba zdůraznit autora; (Příjmení autora, rok)

15 2. Vlastní text V matematických a aplikačních oporách: Řešené příklady Neřešené příklady - zadání a pod ním rámeček pro zapsání řešení na cvičení, bez výsledku) *

16 2. Vlastní text Nepovinné prvky v textu obrázky, schémata, grafy, upozornění, doporučení, dobré rady (ikony), * otázky k zamyšlení, * úkoly, nikoli však neřešené příklady (pro cvičení, dodatečné práce při nesplnění studijních povinností), řádky pro zapsání odpovědi *

17 Příklady otázek k zamyšlení: „Jaký typ dluhopisu představovaly povodňové dluhopisy z roku 1997? „Mohou být stavební spořitelny považovány za banky?“ Příklady úkolů: „Uveďte příklad funkce, která je spojitá, rostoucí a konvexní.“ „Najděte v encyklopedii, co znamená pojem merkantilismus.“ „Zjistěte, jaký je dnes kurz eura vůči koruně.“

18 3. Část za textem Distanční prvky v této části by se měly v případě, že tematický celek je obsažen ve více souborech, objevit aspoň 1x v rámci jednoho tematického celku (v nejvyšší úrovni).

19 3. Část za textem Shrnutí - v odrážkách / číslovaném seznamu, krátké věty, podle kterých lze látku opakovat: 1 věta ~ 1 odstavci Ikona:

20 3. Část za textem Použité zdroje (dle počtu) a) na konci každé kapitoly nebo aspoň na konci jednoho tematického celku obsaženého ve více souborech; b) v samostatném souboru s rozlišením po kapitolách * Ikona:

21 3. Část za textem Nepovinné prvky: pojmy k zapamatování - velmi doporučované; výčet kontrolní otázky – doporučované, vhodné pro opakování ke zkoušce; úlohy k procvičení – předpokládá se samostatná práce studenty, proto s uvedením výsledků* nebo s klíčem (příloha dokumentu, úplně na konci)

22 3. Část za textem Nepovinné prvky - ikony: pojmy k zapamatování kontrolní otázky úlohy k procvičení

23 Skripta jeden soubor, titulní list, předmluva – pro který předmět a komu jsou určena, velmi stručně obsah skript, vstupní znalosti nebo návaznosti, doporučení Fialově – rozdíly oproti oporám

24 Kapitola skript: cíle, motivace, vlastní text členěný do kapitol po tematických celcích, max. 3 úrovně v kapitole, nemusí být tak stručný jako u opor, souvětí mohou být delší,

25 Kapitola skript: vlastní text použití odrážek (nelineárního textu) a tabulek nemusí být tak časté jako u opor, může obsahovat řešené příklady, může obsahovat nepovinné distanční prvky (otázky k zamyšlení, úkoly) a dle potřeby citace

26 Kapitola skript: vlastní text může obsahovat shrnutí a v závislosti na typu předmětu pojmy k zapamatování, kontrolní otázky, úlohy k procvičení vč. výsledků: - přímo u zadání úloh, - v samostatném klíči (příloha na konci skript)

27 Skripta použitá literatura či jiné zdroje: v závislosti na množství použitých zdrojů - na konci skript (méně zdrojů pro všechny kapitoly), - na konci každé kapitoly (zdroje vážící se pouze k některým kapitolám)


Stáhnout ppt "Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/15.0243."

Podobné prezentace


Reklamy Google