Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon"— Transkript prezentace:

1 Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon
ČVUT v Praze, Fakulta stavební Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon 126 EMM-Ekonomika a management Zimní semestr 2009/2010 Ing. Zdeněk Burda

2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavebnictví EU 2008 Stavební průmysl EU mld EUR mld CZK 10,4 %HDP 16,3 mil.zam., 7,5% EU zam.,30%průmysl.zam. Největší průmyslový zaměstnavatel v Evropě USA mld CZK (56% EU) Japonsko mld CZK (41% EU) ČVUT v Praze, Fakulta stavební

3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavebnictví EU 2008 Největší stavební trhy v Evropě : 1. Německo mld CZK 2. Španělsko mld CZK 3. Francie mld CZK 4. Velká Britanie mld CZK 5. Itálie mld CZK celkem % trhu EU 14. ČR mld CZK (1,61%) 20. SR mld CZK (0,46%) ČVUT v Praze, Fakulta stavební

4 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavebnictví ČR 2008 Stavebnictví se podílí na HDP ČR 14,5 %. Počet zaměstnaných ve stavebnictví činí 465 tisíc osob, to je 9,3 % všech zaměstnaných osob. Počet zaměstnanců ve stavebnictví činí 355 tisíc osob, cca 110 tisíc osob jsou podnikatelé a živnostníci. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

5 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavebnictví ČR 2008 Nová výstavba mld CZK Byty ČR mld CZK Nebytové (obchod,kanceláře,průmysl..) mld CZK Inž.stavby (silnice,železnice,sítě,voda..) mld CZK Opravy a rekonstrukce mld CZK Ostatní (včetně zahraničí) mld CZK Celkem mld CZK ČVUT v Praze, Fakulta stavební

6 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavebnictví ČR 2008 Největší průmyslové podniky ČR : ŠKODA AUTO (200 mld CZK), ČEZ (182 mld CZK), RWE Transgas (108 mld CZK), Agrofert (101 mld CZK) Největší stavební firmy ČR : Skanska CS (37 mld CZK), Metrostav (30 mld CZK), Eurovia (23 mld CZK), Strabag (18 mld CZK), OHL ŽS (12 mld CZK), Hochtief CZ (9 mld CZK) ČVUT v Praze, Fakulta stavební

7 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavebnictví ČR 2008 Další stavební firmy ( 2-8 mld CZK) : TCHAS (Eiffage), Syner, PSJ Holding, Gemo Olomouc, Unistav, Colas (Buygues), SMP (Vinci),M Silnice, Průmstav (Vinci), Vces (Buygues), Dálniční stavby Praha (H+W, Strabag), atd. Zastoupena celá evropská špička V ČR velmi aktivní slovenské firmy : Doprastav, Váhostav, IS Košice (Buygues), ZIPP (Strabag) ČVUT v Praze, Fakulta stavební

8 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavebnictví ČR 2009 Vývoj stavebnictví ČR 2006 až 2009 : 2006 – růst oproti předchozímu roku o 6,6 % 2007 – růst 6,7 % 2008 – růst 0,6 % Za leden až červenec 2009 klesl výkon stavebnictví ČR oproti roku 2008 o 4,3 %. Klesá podíl pozemního a stoupá podíl inženýrského stavitelství. Podobně se vyvíjí i EU27 stavebnictví. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Krize Finanční krize tlačí vývoj světové ekonomiky do záporných čísel (HDP v průměru klesá o 5%). Klesá počet a objem objednávek ve službách a průmyslu v průměru o 15 %. V USA a EU byl masivně sanován bankovní sektor a vlády zavádějí prorůstová (protikrizová) opatření. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

10 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Krize Jsou registrovány známky oživení (USA,Čína,EU), zlepšuje se sentiment trhů a hráčů. Fázové zpoždění USA-EU 6 měsíců,EU-ČR dalších 6 měs. Diskuze o U nebo W vývoji. Klíčový pro vývoj v ČR je trh Německa. Komplikovaná situace ekonomiky ČR. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

11 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Účastníci výstavby Přímí účastníci a jejich role ve výstavbě : Investor – vkládá finanční kapitál (soukromý,veřejný) Stavebník – subjekt,který plánuje, objednává a vlastní stavbu, je vlastníkem práv ze stavebního povolení Projektant – pro stavebníka a/nebo dodavatele vypracovává projektovou dokumentaci Dodavatel stavby (zhotovitel) – realizuje stavbu pro stavebníka Uživatel – bude stavební dílo užívat, provozovat ČVUT v Praze, Fakulta stavební

12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Účastníci výstavby Nepřímí účastníci výstavby : Stavební úřady – stanovují podmínky pro umístění a povolení staveb Banky – financují přímé účastníky výstavby Pojišťovny – zajišťují rizika výstavby Justice – právní poradci, advokáti, obecné a obchodní soudy, rozhodci a rozhodčí soudy Inženýrské a konzultační firmy – obstaravatelé, zařizovatelé, mandatáři ČVUT v Praze, Fakulta stavební

13 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Účastníci výstavby Role účastníků se často kumulují : investor/stavebník/uživatel dodavatel/projektant stavebník/projektant Velké projekty mají vždy mimořádně komplikovanou objednavatelskou a dodavatelskou strukturu a smluvní vztahy. Vždy je třeba ji porozumět, dokonale ji znát a umět ji používat. Vztahy účastníků výstavby se řídí převážně Obchodním zákoníkem tj. Zákonem č.513/1991 Sb. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

14 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Typy projektů Některé důležité typy projektů z pohledu stavební firmy a hlediska struktury a četnosti zajišťovaných služeb: SUB (Subdodávka), VD (Vyšší dodávka stavebních prací), GDS (Generální dodávka, postav včetně technologie) D.B. (Design and Build, vyprojektuj a postav) Development (Projektuj, postav a nes riziko prodeje) DFBOO (Projektuj, financuj, postav, vlastni, provozuj) . ČVUT v Praze, Fakulta stavební

15 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavební zákon Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění novel, zejména č.191/2008 Sb. Provází a ovlivňuje celý životní cyklus stavby: záměr umístění architekturu projekt povolení realizaci kolaudaci užívání opravy zbourání ČVUT v Praze, Fakulta stavební

16 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavební zákon Územní plánování Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

17 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavební zákon Nástroje územního plánování : Politika územního rozvoje – pořizuje MMR (2008), schvaluje vláda 1x za 4 roky Územní plán – pořizují kraje, regiony a obce Regulační plán – podrobnosti Územní rozhodnutí – test proveditelnosti stavby ČVUT v Praze, Fakulta stavební

18 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Rozvojové oblasti a rozvojové osy Zdroj: ČVUT v Praze, Fakulta stavební

19 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavební zákon Stavební řád: Definuje stavby: bez ohlášení (drobné stavby) s ohlášením (domy do 150 m2…) se stavebním povolením Účastníci stavebního řízení: stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku, vlastníci sousedních pozemků, oprávnění z věcných břemen, společenství vlastníků. Účastníky nejsou nájemci! ČVUT v Praze, Fakulta stavební

20 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavební zákon Stavební řízení (stavební úřad) zkoumá soulad projektu s územním plánem, příp. územním rozhodnutím a s obecnými požadavky na výstavbu, opatřuje stanoviska dotčených. Je-li vše v pořádku, vydá stavební povolení. Užívá se také zkrácené stavební řízení za účasti autorizovaného inspektora a změna stavby před jejím dokončením. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

21 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavební zákon Užívání staveb Stavby se stavebním povolením se mohou užívat jen po kolaudačním souhlasu, kde se zkoumá soulad stavby se stavebním povolením. Změna v užívání staveb Stavby se mohou užívat jen tak, jak je uvedeno ve stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí. Vlastník stavby má povinnost stavbu udržovat. Užívání staveb ČVUT v Praze, Fakulta stavební

22 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Stavební zákon Stavební úřad Dbá na dodržování pravidel a ochranu veřejných zájmů (stavební dozor). Komplikovaná role, směs státní správy a samosprávy. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

23 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Závěr Podívejte se na : ČSÚ, statistiky stavebnictví NERV, krize Zákony Politika územního rozvoje ČR a na webové stránky vaší obce, územní plán. ČVUT v Praze, Fakulta stavební


Stáhnout ppt "Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon"

Podobné prezentace


Reklamy Google