Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brzdění vlaků Základní pojmy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brzdění vlaků Základní pojmy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"— Transkript prezentace:

1 Brzdění vlaků Základní pojmy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Brzdění vlaků pro provozování a provoz brzdových zařízení v železničním provozu je závazný předpis V15/I brzdění slouží: – pro zastavení vlaku, posunujícího dílu apod. – k udržování rychlosti na spádech – ke snižování rychlosti během jízdy změna traťové rychlosti omezení rychlosti návěstidlem

3 Základní pojmy železniční kolejové vozidlo – tažené vozidlo – hnací vozidlo lokomotiva elektrický či motorový vůz elektrická jednotka – speciální hnací vozidlo

4 Základní pojmy vůz – společný název pro osobní či nákladní vozidlo nebo vůz zvláštního účelu – tažené vozidlo bez vlastního pohonu dvojkolí – dopravované neobsazené hnací vozidlo osobní vůz – přeprava cestujících, zavazadel nebo pošty – vůz pro poskytování služeb lehátkový, lůžkový, jídelní, oddílový, velkoprostorový, patrový...

5 Základní pojmy přípojný vůz – řadí se za motorový vůz vložený vůz – osobní vůz vložený mezi krajní vozy elektrické jednotky nákladní vůz – vůz bez vlastního pohonu dvojkolí – určený pro přepravu nákladů – krytý, vysokostěnný, výsypný, kotlový... apod.

6 motorový vůzpřípojný vůz

7 Elektrická jednotka řady řady 451

8 elektrický vůz vložené vozy

9 Základní pojmy kloubový vůz – vozy spojeny jinak než narážecím a spřahadlovým ústrojím speciální hnací vozidlo – pro údržbu, opravu či rekonstrukci dráhy – pro kontrolu stavu dráhy – používá se pro odstraňování následků nehod – vybaveno vlastním pohonem

10 Speciální hnací vozidlo (kolejový jeřáb) Piotrus. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2010-07-19]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.0 Generic z WWW.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skansen_w_Chab%C3%B3wce_-_d%C5%BAwig_kolejowy_03.JPG

11 Základní pojmy lokomotiva – vozidlo s vlastním pohonem – slouží pro dopravování jiných vozidel motorový nebo elektrický vůz – vozidlo s vlastním pohonem určené pro přepravu osob a také k dopravování jiných vozidel elektrická jednotka – ucelená nedělitelná souprava – sestavená z hnacích, případně vložených nebo řídících vozů – koncová vozidla mají kabinu strojvedoucího

12 řídící vůzvložený vůzelektrický vůz Elektrická jednotka 471

13 Motorový vůz SA 103-011 − PKP

14 Motorový vůz MM12 pro finské železnice JPH. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2010-07-19]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported z WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dm12_4416.jpg

15 Základní pojmy motorová jednotka – ucelená jednotka z jednoho nebo více motorových vozů nebo – ještě z řídícího vozu a přípojných vozů koncová vozidla vybavená kabinou strojvedoucího řídící vůz – vůz bez vlastního pohonu se stanovištěm strojvedoucího zdrojový vůz – má trakční baterie pro pohon elektrického vozidla

16 Základní pojmy strojvedoucí – společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí k řízení hnacího (speciálního hnacího) vozidla bez zřetele na jeho typ – řídit hnací vozidla mohou jen zaměstnanci s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla Zpráva o brzdění – tiskopis s údaji o brzdění vlaku

17 Hlavní potrubí průběžné vzduchové potrubí sloužící k napájení a ovládání průběžných brzd jednotlivých vozidel vlaku (posunujícího dílu) na čelech vozidel je zakončeno spojkovými kohouty a brzdovými spojkami s hlavicemi spojkové kohouty a spojkové hlavice jsou natřeny světle červené – pro osobní vozy je tato barva podle Vyhlášky UIC 543 pouze doporučující

18 Propojení hlavního potrubí brzdové spojky spojkové hlavice

19 Spojkové kohouty a brzdovými spojkami s hlavicemi na konci soupravy

20 Spojkové kohouty uzavřený – rukojeť směřuje šikmo vzhůru otevřený – rukojeť směřuje šikmo dolů musí být v obou polohách nastaven na doraz je třeba dbát, aby západka zapadla a znemožnila samovolné přestavení kohoutů

21 Uzavřený spojkový kohout

22 Otevřený spojkový kohout

23 Napájecí potrubí samostatné průběžné potrubí, které slouží k zásobování vozidel stlačeným vzduchem přímo z hlavního vzduchojemu hnacího vozidla na čelech vozidel je zakončeno spojkovými kohouty a spojkami se spojkovými hlavicemi žlutou nebo bílou barvounatřeny žlutou nebo bílou barvou Hlavní a napájecí potrubí se nesmí nikdy propojit!!

24 Spojkové kohouty hlavního a napájecího potrubí na hnacím vozidle

25 Průbežná brzda brzda, u které: – lze ovládat průběžné brzdy jednotlivých vozidel vlaku z jednoho řídícího místa – samočinně se uvedou do činnosti všechny zapojené průběžné brzdy tak, že se rychle sníží tlak vzduchu v hlavním potrubí brzdící účinek se vyvozuje rozdílem tlaků vzduchu na píst v brzdovém válci – alespoň na jedné straně pístu je tlak vyšší než tlak ovzduší

26 Průběžná brzda uvádí se v činnost: – ze stanoviště strojvedoucího – z jednotlivých oddílů pro cestující – z oddílů poštovních vozů – vlakovým zabezpečovačem – přetržením (rozpojením) hlavního potrubí – traťovým rádiovým spojením příkazem STOP příkazem GENERÁLNÍ STOP

27 Průběžná brzda provozní tlak – 5,0 bar průběžné brzdy je tlak v hlavním potrubí, při kterém je brzda zcela odbrzděna, pomocný vzduchojem naplněn a brzda je pohotová na maximální brzdící účinek 1 bar = 100 kPa = 1 atp

28 Průběžná brzda úplné provozní zabrzdění – tlak v hlavním potrubí snížen na 5,5 baru rychločinné brzdění – došlo k rychlému vyprázdnění – velikost brzdícího účinku je stejná – kratší doba dosažení maximální hodnoty plnění brzdy – plní se prostor hlavního potrubí a pomocných vzduchojemů

29 Průběžná brzda přebití brzdy – prostory brzdy byly naplněny vyšším než provozním tlakem režim brzdění – charakterizován dobou, za kterou se po úplném zabrzdění z provozního tlaku naplní znovu brzdové válce – každému režimu brzdění odpovídá i doba, za kterou se při jednorázovém úplném odbrzdění z úplného provozního zabrzdění vyprázdní brzdový válec, takže v něm není větší tlak než 0,4 bar

30 Doby předepsané UIC Režim brzděníDoba plnění (sekundy)Doba vyprazdňování (sekundy) G18 – 30 u starších až 45 45 – 60 P6 – 1015 – 20 R3 – 515 – 20 U režimu R + Mg v případě rychločinného brzdění zareagují i magnetické kolejnicové brzdy vozů, nebudou však účinkovat při rychlostech menších než 50 km/h.

31 Brzdící váha číslo vyjadřující brzdící schopnost (mohutnost) brzdy vyjadřuje se v tunách, které ale nejsou v žádném vztahu k tunám hmotnosti vozidel Brzdící procento vozidla vyjadřuje jeho schopnost zastavit z určité rychlosti na určité dráze při rychločinném brzdění z plného provozního tlaku

32 Špalíková brzda brzdný účinek vzniká tak, že se přitlačí brzdový špalík (zdrž) na povrch pohybujícího se železničního kola

33 zdrže

34 Přímočinná přídavná brzda nesamočinná tlaková brzda brzdičem nebo ovladačem brzdiče reguluje přímo velikost tlaku vzduchu v brzdovém válci plní se vzduchem přímo z hlavních vzduchojemů –ne z pomocných vzduchojemů je přídavným zařízením hnacích vozidel k průběžné brzdě

35 Kotoučová brzda průběžná brzda přitlačení brzdových destiček na brzdový kotouč – uspořádaný na nápravě dvojkolí na jedné nápravě může být i několik brzdových kotoučů brzdící účinek se projevuje na obvodu kol používá se především k brzdění automobilů a motocyklů

36 Kotoučová brzda u kolejového vozidla Tennen-Gas. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2010-07-19]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported z WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C5%8Dky%C5%AB_7000_series_EMU_011.JPG

37 Magnetická kolejnicová brzda u vozů je brzda neadhezní, tj. nezávislá na odvalování kol po kolejnicích brzdící síla se vyvozuje třením brzdových trámců o kolejnice brzdové trámce jsou přitahovány ke kolejnicím magnetickým polem vyvolaným průchodem proudu z vozové baterie do elektromagnetů uvnitř brzdových trámců v klidové poloze je trámec držen pomocí síly zvedacích pružin pro dosednutí trámce na kolejnice je zvedací síla pružin překonána stlačeným vzduchem

38 trámec elektromagnetické brzdy

39 Elektropneumatická brzda používá pro svou činnost stlačeného vzduchu stejně jako průběžná tlaková brzda liší se však od ní způsobem ovládání děje se elektrickou cestou Dynamická brzda elektrodynamická brzda hydrodynamická brzda – regulace rychlosti při jízdě vlaku po spádu – výpomoc při brzdění průběžnou brzdou

40 Upotřebitelná ruční brzda ruční brzda, u které bylo zjištěno, že je funkční a bez technických závad tyto brzdy se uvedou ve Zprávě o brzdění brzda ovládaná klikou nebo ručním kolem z plošiny vozu, brzdařské budky nebo také z vnitřku vozidla (osobní vozy) Ruční brzda

41 Vůz s brzdařskou budkou

42 Pořádací brzda brzda ovládaná ručním kolem z boku vozu zaměstnancem stojícím mimo vůz ruční kolo bývá umístěno na podélníku vozu nebo na bočnici podvozku

43 Brzdění zábrzdná vzdálenost – nejmenší stanovená délka (v metrech), která musí být dodržena mezi hlavním návěstidlem a jemu příslušející předvěstí – je pro jednotlivé tratě (úseky tratí) uvedena v Dodatku a v tabulkách Dopravních údajů – SŽDC (400, 700 a 1 000 metrů podle rychlosti) neplést se zábrzdnou dráhou

44 předvěsthlavní návěstidlo zábrzdná vzdálenost Zábrzdná vzdálenost (m)Rychlost 40060 km/h nebo nižší 700vyšší než 60 km/h až 100 km/h 1 000vyšší než 100 km/h až 160 km/h

45 Brzdění brzdná dráha – dráha, kterou při snižování rychlosti pomocí brzdění projede vlak mezi dvěma různými rychlostmi zábrzdná dráha – délka, kterou projede vlak od začátku brzdění až do úplného zastavení – při menším než úplném provozním zabrzdění nebo při nedostatečném brzdícím procentu může být delší než zábrzdná vzdálenost

46 1. Spojkové kohouty a spojkové hlavice hlavního potrubí jsou natřeny: A. modrou barvou B. nejsou natřeny C. červenou barvou D. žlutou barvou

47 2. Jaká je hodnota provozního tlaku v hlavním potrubí? A. 2 bary B. 5 barů C. 4 bary D. 50 barů

48 3. Který režim brzdění má nejkratší dobu plnění? A. G B. R C. P

49 4. Jak se nazývá brzda ovládaná ručním kolem z boku vozu? A. pořadová B. pořádací C. pomocná D. pořádná E. přídavná

50 5. Jaké zábrzdné vzdálenosti se používají na českých železnicích? A.300, 400 a 700 metrů B.500, 700 a 1 000 metrů C.700, 1000 a 2 000 metrů D.400, 700 a 1 000 metrů E.300, 500 a 1 000 metrů

51 Použité zdroje ČD V15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel. České dráhy, a. s., 2001, s. 15 – 17; 107 – 113. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Brzdění vlaků Základní pojmy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google