Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brzdění vlaků Základní pojmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brzdění vlaků Základní pojmy"— Transkript prezentace:

1 Brzdění vlaků Základní pojmy
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Brzdění vlaků pro provozování a provoz brzdových zařízení v železničním provozu je závazný předpis V15/I brzdění slouží: pro zastavení vlaku, posunujícího dílu apod. k udržování rychlosti na spádech ke snižování rychlosti během jízdy změna traťové rychlosti omezení rychlosti návěstidlem

3 Základní pojmy železniční kolejové vozidlo tažené vozidlo
hnací vozidlo lokomotiva elektrický či motorový vůz elektrická jednotka speciální hnací vozidlo

4 Základní pojmy vůz společný název pro osobní či nákladní vozidlo nebo vůz zvláštního účelu tažené vozidlo bez vlastního pohonu dvojkolí dopravované neobsazené hnací vozidlo osobní vůz přeprava cestujících, zavazadel nebo pošty vůz pro poskytování služeb lehátkový, lůžkový, jídelní, oddílový, velkoprostorový, patrový...

5 Základní pojmy přípojný vůz řadí se za motorový vůz vložený vůz
osobní vůz vložený mezi krajní vozy elektrické jednotky nákladní vůz vůz bez vlastního pohonu dvojkolí určený pro přepravu nákladů krytý, vysokostěnný, výsypný, kotlový... apod.

6 přípojný vůz motorový vůz

7 Elektrická jednotka řady řady 451

8 elektrický vůz vložené vozy elektrický vůz

9 Základní pojmy kloubový vůz
vozy spojeny jinak než narážecím a spřahadlovým ústrojím speciální hnací vozidlo pro údržbu, opravu či rekonstrukci dráhy pro kontrolu stavu dráhy používá se pro odstraňování následků nehod vybaveno vlastním pohonem

10 Speciální hnací vozidlo (kolejový jeřáb)
Piotrus. Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.0 Generic z WWW <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skansen_w_Chab%C3%B3wce_-_d%C5%BAwig_kolejowy_03.JPG>.

11 Základní pojmy lokomotiva motorový nebo elektrický vůz
vozidlo s vlastním pohonem slouží pro dopravování jiných vozidel motorový nebo elektrický vůz vozidlo s vlastním pohonem určené pro přepravu osob a také k dopravování jiných vozidel elektrická jednotka ucelená nedělitelná souprava sestavená z hnacích, případně vložených nebo řídících vozů koncová vozidla mají kabinu strojvedoucího

12 Elektrická jednotka 471 řídící vůz vložený vůz elektrický vůz

13 Motorový vůz SA − PKP

14 Motorový vůz MM12 pro finské železnice
JPH. Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dm12_4416.jpg>.

15 Základní pojmy motorová jednotka řídící vůz zdrojový vůz
ucelená jednotka z jednoho nebo více motorových vozů nebo ještě z řídícího vozu a přípojných vozů koncová vozidla vybavená kabinou strojvedoucího řídící vůz vůz bez vlastního pohonu se stanovištěm strojvedoucího zdrojový vůz má trakční baterie pro pohon elektrického vozidla

16 Základní pojmy strojvedoucí
společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí k řízení hnacího (speciálního hnacího) vozidla bez zřetele na jeho typ řídit hnací vozidla mohou jen zaměstnanci s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla Zpráva o brzdění tiskopis s údaji o brzdění vlaku

17 Hlavní potrubí průběžné vzduchové potrubí sloužící
k napájení a ovládání průběžných brzd jednotlivých vozidel vlaku (posunujícího dílu) na čelech vozidel je zakončeno spojkovými kohouty a brzdovými spojkami s hlavicemi spojkové kohouty a spojkové hlavice jsou natřeny světle červené pro osobní vozy je tato barva podle Vyhlášky UIC 543 pouze doporučující

18 Propojení hlavního potrubí
spojkové hlavice brzdové spojky

19 Spojkové kohouty a brzdovými spojkami s hlavicemi na konci soupravy

20 Spojkové kohouty uzavřený rukojeť směřuje šikmo vzhůru otevřený
rukojeť směřuje šikmo dolů musí být v obou polohách nastaven na doraz je třeba dbát, aby západka zapadla a znemožnila samovolné přestavení kohoutů

21 Uzavřený spojkový kohout

22 Otevřený spojkový kohout

23 Napájecí potrubí Hlavní a napájecí potrubí se nesmí nikdy propojit!!
samostatné průběžné potrubí, které slouží k zásobování vozidel stlačeným vzduchem přímo z hlavního vzduchojemu hnacího vozidla na čelech vozidel je zakončeno spojkovými kohouty a spojkami se spojkovými hlavicemi natřeny žlutou nebo bílou barvou Hlavní a napájecí potrubí se nesmí nikdy propojit!!

24 Spojkové kohouty hlavního a napájecího potrubí na hnacím vozidle

25 Průbežná brzda brzda, u které: lze ovládat průběžné brzdy jednotlivých vozidel vlaku z jednoho řídícího místa samočinně se uvedou do činnosti všechny zapojené průběžné brzdy tak, že se rychle sníží tlak vzduchu v hlavním potrubí brzdící účinek se vyvozuje rozdílem tlaků vzduchu na píst v brzdovém válci alespoň na jedné straně pístu je tlak vyšší než tlak ovzduší

26 Průběžná brzda uvádí se v činnost: ze stanoviště strojvedoucího
z jednotlivých oddílů pro cestující z oddílů poštovních vozů vlakovým zabezpečovačem přetržením (rozpojením) hlavního potrubí traťovým rádiovým spojením příkazem STOP příkazem GENERÁLNÍ STOP

27 Průběžná brzda provozní tlak
5,0 bar průběžné brzdy je tlak v hlavním potrubí, při kterém je brzda zcela odbrzděna, pomocný vzduchojem naplněn a brzda je pohotová na maximální brzdící účinek 1 bar = 100 kPa = 1 atp

28 Průběžná brzda úplné provozní zabrzdění rychločinné brzdění
tlak v hlavním potrubí snížen na 5,5 baru rychločinné brzdění došlo k rychlému vyprázdnění velikost brzdícího účinku je stejná kratší doba dosažení maximální hodnoty plnění brzdy plní se prostor hlavního potrubí a pomocných vzduchojemů

29 Průběžná brzda přebití brzdy režim brzdění
prostory brzdy byly naplněny vyšším než provozním tlakem režim brzdění charakterizován dobou, za kterou se po úplném zabrzdění z provozního tlaku naplní znovu brzdové válce každému režimu brzdění odpovídá i doba, za kterou se při jednorázovém úplném odbrzdění z úplného provozního zabrzdění vyprázdní brzdový válec, takže v něm není větší tlak než 0,4 bar

30 Doby předepsané UIC G 18 – 30 u starších až 45 45 – 60 P 6 – 10
Režim brzdění Doba plnění (sekundy) Doba vyprazdňování (sekundy) G 18 – 30 u starších až 45 45 – 60 P 6 – 10 15 – 20 R 3 – 5 U režimu R + Mg v případě rychločinného brzdění zareagují i magnetické kolejnicové brzdy vozů, nebudou však účinkovat při rychlostech menších než 50 km/h.

31 Brzdící procento vozidla
Brzdící váha číslo vyjadřující brzdící schopnost (mohutnost) brzdy vyjadřuje se v tunách, které ale nejsou v žádném vztahu k tunám hmotnosti vozidel Brzdící procento vozidla vyjadřuje jeho schopnost zastavit z určité rychlosti na určité dráze při rychločinném brzdění z plného provozního tlaku

32 Špalíková brzda brzdný účinek vzniká tak, že se přitlačí brzdový špalík (zdrž) na povrch pohybujícího se železničního kola

33 zdrže

34 Přímočinná přídavná brzda
nesamočinná tlaková brzda brzdičem nebo ovladačem brzdiče reguluje přímo velikost tlaku vzduchu v brzdovém válci plní se vzduchem přímo z hlavních vzduchojemů ne z pomocných vzduchojemů je přídavným zařízením hnacích vozidel k průběžné brzdě

35 Kotoučová brzda průběžná brzda
přitlačení brzdových destiček na brzdový kotouč uspořádaný na nápravě dvojkolí na jedné nápravě může být i několik brzdových kotoučů brzdící účinek se projevuje na obvodu kol používá se především k brzdění automobilů a motocyklů

36 Kotoučová brzda u kolejového vozidla
Tennen-Gas. Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C5%8Dky%C5%AB_7000_series_EMU_011.JPG>.

37 Magnetická kolejnicová brzda
u vozů je brzda neadhezní, tj. nezávislá na odvalování kol po kolejnicích brzdící síla se vyvozuje třením brzdových trámců o kolejnice brzdové trámce jsou přitahovány ke kolejnicím magnetickým polem vyvolaným průchodem proudu z vozové baterie do elektromagnetů uvnitř brzdových trámců v klidové poloze je trámec držen pomocí síly zvedacích pružin pro dosednutí trámce na kolejnice je zvedací síla pružin překonána stlačeným vzduchem

38 trámec elektromagnetické brzdy

39 Elektropneumatická brzda
používá pro svou činnost stlačeného vzduchu stejně jako průběžná tlaková brzda liší se však od ní způsobem ovládání děje se elektrickou cestou Dynamická brzda elektrodynamická brzda hydrodynamická brzda regulace rychlosti při jízdě vlaku po spádu výpomoc při brzdění průběžnou brzdou

40 Upotřebitelná ruční brzda
brzda ovládaná klikou nebo ručním kolem z plošiny vozu, brzdařské budky nebo také z vnitřku vozidla (osobní vozy) Upotřebitelná ruční brzda ruční brzda, u které bylo zjištěno, že je funkční a bez technických závad tyto brzdy se uvedou ve Zprávě o brzdění

41 Vůz s brzdařskou budkou

42 Pořádací brzda brzda ovládaná ručním kolem z boku vozu zaměstnancem stojícím mimo vůz ruční kolo bývá umístěno na podélníku vozu nebo na bočnici podvozku

43 Brzdění zábrzdná vzdálenost
nejmenší stanovená délka (v metrech), která musí být dodržena mezi hlavním návěstidlem a jemu příslušející předvěstí je pro jednotlivé tratě (úseky tratí) uvedena v Dodatku a v tabulkách Dopravních údajů SŽDC (400, 700 a metrů podle rychlosti) neplést se zábrzdnou dráhou

44 zábrzdná vzdálenost 400 60 km/h nebo nižší 700
předvěst hlavní návěstidlo Zábrzdná vzdálenost (m) Rychlost 400 60 km/h nebo nižší 700 vyšší než 60 km/h až 100 km/h 1 000 vyšší než 100 km/h až 160 km/h

45 Brzdění brzdná dráha dráha, kterou při snižování rychlosti pomocí brzdění projede vlak mezi dvěma různými rychlostmi zábrzdná dráha délka, kterou projede vlak od začátku brzdění až do úplného zastavení při menším než úplném provozním zabrzdění nebo při nedostatečném brzdícím procentu může být delší než zábrzdná vzdálenost

46 1. Spojkové kohouty a spojkové hlavice hlavního potrubí jsou natřeny:
modrou barvou nejsou natřeny červenou barvou žlutou barvou

47 2. Jaká je hodnota provozního tlaku v hlavním potrubí?
2 bary 5 barů 4 bary 50 barů

48 3. Který režim brzdění má nejkratší dobu plnění?
G R P

49 4. Jak se nazývá brzda ovládaná ručním kolem z boku vozu?
pořadová pořádací pomocná pořádná přídavná

50 5. Jaké zábrzdné vzdálenosti se používají na českých železnicích?
300, 400 a 700 metrů 500, 700 a metrů 700, 1000 a metrů 400, 700 a metrů 300, 500 a metrů

51 Použité zdroje ČD V15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel. České dráhy, a. s., 2001, s. 15 – 17; 107 – 113. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Brzdění vlaků Základní pojmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google