Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Simulace Monte Carlo 3MA413 Manažerské rozhodování prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Simulace Monte Carlo 3MA413 Manažerské rozhodování prof. Ing. Jiří Fotr, CSc."— Transkript prezentace:

1 Simulace Monte Carlo 3MA413 Manažerské rozhodování prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.

2 1 © Jiří Fotr, 2007 Cíl přednášky Seznámit se S náplní simulace Monte Carlo a oblastmi využití S programem Crystal Ball pro simulaci Monte Carlo

3 2 © Jiří Fotr, 2007 Analýza rizika simulací Monte Carlo Tvorba matematického modelu objektu simulace Určení klíčových faktorů rizika (analýza citlivosti, matice hodnocení rizik) Stanovení rozdělení pravděpodobnosti faktorů rizika Stanovení statistické závislosti faktorů rizika (párová a časová závislost, přímá a nepřímá) Volba výstupních proměnných simulace 1 2 3 4 5

4 Analýza rizika simulací Monte Carlo Vlastní proces simulace - generování hodnot faktorů rizika (scénáře) - propočet matematického modelu objektu simulace včetně výstupních proměnných - zjištění, zda je počet simulačních kroků dostatečný Zpracování grafických a číselných výstupů simulace Interpretace a využití výsledků simulace 3 © Jiří Fotr, 2007 6 7 8

5 4 Simulace Monte Carlo Faktor rizika Parametr Dolní mezModusHorní mez Výše prodejů (ks)80 000100 000110 000 Prodejní cena (Kč/ks)2 2002 5002 800 Variabilní náklady (Kč/ks) 900930980 Investiční náklady (mil. Kč) 380400450 Doba životnosti (roky)51012 Z = P * (c – v) – F - ITIT Fixní náklady: 67 milionů Kč/rok

6 5 © Jiří Fotr, 2007 Simulace Monte Carlo Vložení fixních nákladů Generování hodnot faktorů rizika Výpočet hrubého ročního zisku Zjištění, zda je počet simulací dostatečný Stanovení rizikové křivky 80100110 Poptávka Tis. ks/rok 2 2002 5002 800 Prod. cena Kč/ks 900930980 Var. náklady Kč/ks 380400450 Inv. náklady Mil. Kč 51012 Doba život. Roky

7 6 © Jiří Fotr, 2007 Rozdělení pravděpodobnosti zisku Interval zisku (mil. Kč)Pravděpo- dobnost Kumulovaná pravděpod. Dolní mezHorní mez -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 65 0,003 0,011 0,038 0,116 0,212 0,288 0,219 0,087 0,020 0,005 0,001 0,003 0,014 0,052 0,168 0,380 0,668 0,887 0,974 0,994 0,999 1

8 7 © Jiří Fotr, 2007 Pravdě- podobnost Zisk (mil. Kč) 1 0,89 0,5 CharakteristikaHodnota (mil. Kč) Minimální hodnota Maximální hodnota Modus (nejpravd. hodnota) Střední hodnota Medián Směrodatná odchylka Střední hodnota ztráty Pravděpodobnost ztráty -40 65 6,8 13,6 14,4 14,7 1,53 0,17 -4003065

9 8 © Jiří Fotr, 2007 Strategické finanční plánování u společnosti Merck Společnost vydává velké objemy prostředků na dlouhodobé a značně rizikové projekty. Ty jsou předmětem náročné finanční analýzy, založené na využití simulace metodou Monte Carlo Plánovací model pro výzkumné projekty Vstupy Výstupy Vědecké a terapeutické proměnné, kapitálové výdaje, objemy prodejů a prodejní ceny, výrobní a prodejní náklady, makroekonomické proměnné (úrokové sazby, tempo inflace, měnové kurzy, aj.) Rozdělení pravděpodobnosti klíčových proměnných (kritérií), zahrnujících prognózy výnosů (ve stálých i běžných cenách), peněžní toky, rentabilitu investovaného kapitálu Statistické charakteristiky těchto proměnných

10 9 © Jiří Fotr, 2007 Simulační plánovací model společnosti Merck Proměnné z oblasti výzkumu a vývoje Vědecká a lékařská omezení Generování vstup- ních proměnných z jejich rozdělení Stanovení rozdělení pravděpo- dobnosti a jejich statistických charakteristik Výnosy Peněžní toky Čistá současná hodnota Rentabilita investova- ného kapitálu Výrobní proměnné Marketin- gové proměnné Technologická omezení Ekonomické vztahy mezi proměnnými Chování proměn- ných v čase Exogenní makro- ekonomické předpoklady Výpočet mezivý- sledků při respek- tování omezení a vztahů Výpočet peněžních toků a uchování výsledků Opakování pro zadaný počet iterací Omezení a vztahy Počítačová simulace Výstupy

11 10 © Jiří Fotr, 2007 Aplikace systému Crystal Ball při analýze rizika investičního projektu

12 11 © Jiří Fotr, 2007

13 12 © Jiří Fotr, 2007

14 13 © Jiří Fotr, 2007

15 14 © Jiří Fotr, 2007

16 15 © Jiří Fotr, 2007

17 16 © Jiří Fotr, 2007

18 17 © Jiří Fotr, 2007

19 18 © Jiří Fotr, 2007

20 19 © Jiří Fotr, 2007

21 20 © Jiří Fotr, 2007

22 21 © Jiří Fotr, 2007


Stáhnout ppt "Simulace Monte Carlo 3MA413 Manažerské rozhodování prof. Ing. Jiří Fotr, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google