Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné a speciální KI Bezpečnostní opatření a zásady FT Fyzikální terapie II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné a speciální KI Bezpečnostní opatření a zásady FT Fyzikální terapie II."— Transkript prezentace:

1 Obecné a speciální KI Bezpečnostní opatření a zásady FT Fyzikální terapie II

2 Dagmar Králová 13. 4. 2011 Fyzioterapie, FSpS MU

3 Zodpovědnost ? Předepisující lékař, fyzioterapeut, je zodpovědný nejen za léčbu, ale i za bezpečnost pacienta. Předepisující lékař, fyzioterapeut, je zodpovědný nejen za léčbu, ale i za bezpečnost pacienta. Pokládáme-li KI za nemístně přísné, je třeba uvést do předpisu důvod, proč proceduru aplikovat můžeme. A také si uvědomit, že za tento postup přebíráme odpovědnost. Pokládáme-li KI za nemístně přísné, je třeba uvést do předpisu důvod, proč proceduru aplikovat můžeme. A také si uvědomit, že za tento postup přebíráme odpovědnost. Hmotná (vedoucí zřizovatelského pracoviště) x trestní (ten, který aplikuje proceduru) Hmotná (vedoucí zřizovatelského pracoviště) x trestní (ten, který aplikuje proceduru)

4 OBECNÉ KI: 1. Horečnaté stavy jakékoliv etiologie (i virózy) (i virózy) Výjimkou je symptomatická terapie (negativní termoterapie) Výjimkou je symptomatická terapie (negativní termoterapie) 2. Celková kachexie jakékoliv etiologie Výjimkou je paliativní léčba (TENS na meta – analgezie) Výjimkou je paliativní léčba (TENS na meta – analgezie)

5 OBECNÉ KI: 3. Pacienti s elektronickými implantáty (kardio, pumpy, stimulace v P hypogastriu pro bolest, naslouchadla diatermie i zbytek sluchadla ) ! diatermie, MG, elektroterapie ! ! diatermie, MG, elektroterapie ! Výjimkou je fototerapie a hydroterapie. Výjimkou je fototerapie a hydroterapie. Vždy zvážit BENEFIT x POŠKOZENÍ!!! Vždy zvážit BENEFIT x POŠKOZENÍ!!!

6 OBECNÉ KI: 4. Hemoragické diatézy Výjimkou je kryoterapie a ostatní formy negativní termoterapie Výjimkou je kryoterapie a ostatní formy negativní termoterapie 5. Kovové předměty (v proudové dráze, proudová hustota v obl. kovu vyšší) Výjimkou je hydroterapie, fototerapie, magnetoterapie ? cementovaná x necementovaná TEP Výjimkou je hydroterapie, fototerapie, magnetoterapie ? cementovaná x necementovaná TEP

7 OBECNÉ KI: 6. Trofické změny kůže v místě aplikace (kontaktní terapie, TENS) Výjimkou je terapie laserem, polarizova- ným světlem, UZ vzdálené pole, VKT za přísné kontroly sterilních podmínek Výjimkou je terapie laserem, polarizova- ným světlem, UZ vzdálené pole, VKT za přísné kontroly sterilních podmínek 7. Jizvy a čerstvá poranění kožního krytu (hydrogalvan, kontaktní terapie) Výjimkou je laserterapie a hyázová iontoforéza Výjimkou je laserterapie a hyázová iontoforéza

8 OBECNÉ KI: 8. Gravidita (rané období – FT na podbřišek, přes plod) psychika matky – stres – kyselé prostředí – větší problém Výjimkou je elektroterapie a fyz. autoterapie mimo obl. malé pánve a břicha VFMG KI Výjimkou je elektroterapie a fyz. autoterapie mimo obl. malé pánve a břicha VFMG KI 9. Oblast laryngu a štítné žlázy (laser ovlivní i zbytky štítné žlázy) Výjimkou je lokální hydroterapie a NMG (50cm vzdálená) Výjimkou je lokální hydroterapie a NMG (50cm vzdálená)

9 OBECNÉ KI: 10. Primární ložiska TBC, primární tumory Výjimkou je TENS analgetické a hydro- terapie Výjimkou je TENS analgetické a hydro- terapie 11. Oblast velkých sympatických plexů (s. caroticus) Výjimkou je gangliotropní aplikace pro sympatikolytický účinek (transregionálně, umístění) a povrchové formy foto- a hydroterapie Výjimkou je gangliotropní aplikace pro sympatikolytický účinek (transregionálně, umístění) a povrchové formy foto- a hydroterapie

10 OBECNÉ KI: 12. Manifestní kardiální a respirační insuficience (symetrické otoky, VKT!!! NE) 13. Poruchy citlivosti v místě aplikace Výjimkou je akrohypestezie u podélné galvanizace a 4komorové galvanické lázně (intenzita dle norem…ne subjektivní) Výjimkou je akrohypestezie u podélné galvanizace a 4komorové galvanické lázně (intenzita dle norem…ne subjektivní)

11 SPECIÁLNÍ KI KONTAKTNÍ ELEKTROTERAPIE: Středofrekvenční proudy (t) KONTAKTNÍ ELEKTROTERAPIE: Středofrekvenční proudy (t) Klasická interference – akutní stadia fčních a organických poruch Klasická interference – akutní stadia fčních a organických poruch Izoplanární vektorové pole – nejsou (nejšetrnější forma hluboko působící terapie Izoplanární vektorové pole – nejsou (nejšetrnější forma hluboko působící terapie Dipólové vektorové pole – akutní stadia poruch (vzhledem ke strmému gradientu hloubky modulace)

12 SPECIÁLNÍ KI – vč. obecných!!! BEZKONTAKTNÍ vysokofrekvenční terapie: BEZKONTAKTNÍ vysokofrekvenční terapie: Diatermie Diatermie

13 SPECIÁLNÍ KI Diatermie - akutní záněty (bakteriální, VÝJIMKA podpora zánětu) a horečka; - akutní floridní záněty kostí a kloubů; - akutní neuralgie a radikulopatie; - nebezpečí krvácení; - tromboflebitidy…; - gravidita; - varlata; - těžké periferní poruchy prokrvení; - maligní tumory; - TBC; - kardiostimulátor a kovové implantáty; - pchy citlivosti; - pchy vědomí a psychické; - malé děti; - pacienti léčeni rtg zářením; - výrazné edémy, ascites, pohrudniční výpotky.

14 SPECIÁLNÍ KI BEZKONTAKTNÍ nízkofrekvenční elektroterapie: BEZKONTAKTNÍ nízkofrekvenční elektroterapie: NPM: viz doporuč. literatura, zdroj ? NPM: viz doporuč. literatura, zdroj ?

15 SPECIÁLNÍ KI FOTOTERAPIE nepolarizovaným zářením: FOTOTERAPIE nepolarizovaným zářením: AVS – epilepsie, stavy po těžkých komocích a kontuzích mozku; předchozí abúsus legálních i nelegálních drog; věk nad 75 let (HT); věk do 7 let (nemá význam); nutnost bezprostředně řídit automobil… AVS – epilepsie, stavy po těžkých komocích a kontuzích mozku; předchozí abúsus legálních i nelegálních drog; věk nad 75 let (HT); věk do 7 let (nemá význam); nutnost bezprostředně řídit automobil…

16 SPECIÁLNÍ KI FOTOTERAPIE polarizovaným zářením: FOTOTERAPIE polarizovaným zářením: Laser – ozáření očí a štítné žlázy; fotodermatózy; období 4 – 6 měsíců po radioterapii; epilepsie, horečka, maligní tumory; ozáření břicha v těhotenství a při menstruaci. Laser – ozáření očí a štítné žlázy; fotodermatózy; období 4 – 6 měsíců po radioterapii; epilepsie, horečka, maligní tumory; ozáření břicha v těhotenství a při menstruaci.

17 SPECIÁLNÍ KI POZITIVNÍ termoterapie: POZITIVNÍ termoterapie: Parafín – aplikace na oblast páteře (autochtonní svalstvo, vyšší dTK C páteř); aktivní a pasivní hyperémie; zpocená či mokrá aplikační oblast Parafín – aplikace na oblast páteře (autochtonní svalstvo, vyšší dTK C páteř); aktivní a pasivní hyperémie; zpocená či mokrá aplikační oblast

18 SPECIÁLNÍ KI Koupel horních končetin vzestupná: Koupel horních končetin vzestupná: akutní lokální záněty (u kupírování zánětu ne); akutní lokální záněty (u kupírování zánětu ne); chabé obrny. chabé obrny.

19 SPECIÁLNÍ KI NEGATIVNÍ termoterapie NEGATIVNÍ termoterapie KRYOKOMORA: KRYOKOMORA: akutní onemocnění srdce a cév; akutní onemocnění srdce a cév; těžší anémie; těžší anémie; dekompenzovaná hypertenze; dekompenzovaná hypertenze; nádorové onemocnění; nádorové onemocnění; alergie na chlad, klaustrofobie; alergie na chlad, klaustrofobie; stavy po periferních emboliích; stavy po periferních emboliích; náhlá horečnatá infekční onemocnění; náhlá horečnatá infekční onemocnění; alkoholismus či intoxikace; alkoholismus či intoxikace; terminální stádia onemocnění srdce, plic a ledvin. terminální stádia onemocnění srdce, plic a ledvin.

20 SPECIÁLNÍ KI Ostatní hydroterapie: Ostatní hydroterapie: Radonové koupele (protizánětlivý účinek) Radonové koupele (protizánětlivý účinek) ovaria, varlata ve fertilním věku; ovaria, varlata ve fertilním věku; záněty v rámci autoreparace. záněty v rámci autoreparace.

21 SPECIÁLNÍ KI MECHANOTERAPIE: MECHANOTERAPIE: Trakce gravitační – HT II a III; migréna; hypotenze; ICHS, oběhové komplikace; instabilita, vertigo, tinitus. Trakce gravitační – HT II a III; migréna; hypotenze; ICHS, oběhové komplikace; instabilita, vertigo, tinitus.

22 SPECIÁLNÍ KI Kompresní terapie – tromboflebitida, flebotrombóza (uvolnění trombu), záněty na KK, otevřené rány a poranění kůže, nádory, mykózy Kompresní terapie – tromboflebitida, flebotrombóza (uvolnění trombu), záněty na KK, otevřené rány a poranění kůže, nádory, mykózy

23 SPECIÁLNÍ KI UZ: UZ:ABSOLUTNÍ: epifýzy rostoucích kostí; epifýzy rostoucích kostí; gonády narušení spermio- a oogeneze ; gonády narušení spermio- a oogeneze ; oči; oči; st. p. laminectomii; st. p. laminectomii; čerstvá krvácení; čerstvá krvácení;RELATIVNÍ: mozek, parenchymatózní orgány, srdce; mozek, parenchymatózní orgány, srdce; periferní nervy ležící blízko pod povrchem, na kosti; periferní nervy ležící blízko pod povrchem, na kosti; kostěné výstupky těsně pod kůží; kostěné výstupky těsně pod kůží; emfyzém, bronchiektázie (ozv. Th); emfyzém, bronchiektázie (ozv. Th); menstruace (v obl. podbřišku absolutní). menstruace (v obl. podbřišku absolutní).

24 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI APLIKACI FT: Lege artis FT se specifikovaným druhem procedury, množství, uložená a velikost elektrod, … Lege artis FT se specifikovaným druhem procedury, množství, uložená a velikost elektrod, … Osoba splňující zákonné normy. Osoba splňující zákonné normy. Platné hygienické a technické předpisy pracoviště. Bezpečnostní předpisy splňující přístroje používané v humánní medicíně. Platné hygienické a technické předpisy pracoviště. Bezpečnostní předpisy splňující přístroje používané v humánní medicíně. Jednoznačné označení roztoků. Znalost KI jednotlivých porcedur. Jednoznačné označení roztoků. Znalost KI jednotlivých porcedur. Upevnění elektrod a polohování pacienta (KT leh na elektrodách možný). Upevnění elektrod a polohování pacienta (KT leh na elektrodách možný). Pacient si neaplikuje procedury sám!!! UZ!!! Upozornit na přerušení obvodu u 4komorové lázně. Pacient si neaplikuje procedury sám!!! UZ!!! Upozornit na přerušení obvodu u 4komorové lázně. Kontrola teploty u termoterapie. Kontrola teploty u termoterapie. Předepsané ochranné prostředky u laserterapie. Předepsané ochranné prostředky u laserterapie. Nepřetržitý KONTAKT s pacientem. Nepřetržitý KONTAKT s pacientem. Při bezkontaktní elektroterapii platí KI i pro všechny osoby v oblasti působení elektromagnetických sil (Faradayova klec). Při bezkontaktní elektroterapii platí KI i pro všechny osoby v oblasti působení elektromagnetických sil (Faradayova klec).

25 Literatura: Poděbradský, J. – Poděbradská, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247- 2899-5. Poděbradský, J. – Poděbradská, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247- 2899-5. přednášky Mgr. J. Urbana UP Olomouc přednášky Mgr. J. Urbana UP Olomouc

26


Stáhnout ppt "Obecné a speciální KI Bezpečnostní opatření a zásady FT Fyzikální terapie II."

Podobné prezentace


Reklamy Google