Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z á kladn í š kola Jakuba Jana Ryby Rožmit á l pod Třem ší nem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v r á mci Operačn í ho programu VZDĚL Á V Á N Í PRO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z á kladn í š kola Jakuba Jana Ryby Rožmit á l pod Třem ší nem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v r á mci Operačn í ho programu VZDĚL Á V Á N Í PRO."— Transkript prezentace:

1 Z á kladn í š kola Jakuba Jana Ryby Rožmit á l pod Třem ší nem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v r á mci Operačn í ho programu VZDĚL Á V Á N Í PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Pen í ze š kol á m Česká kotlina, vodní díla – 8. ročník

2 N á zev: Česká kotlina, vodstvo Anotace: Výkladová prezentace zaměřená na vodstvo České kotliny. Je přehledem jednotlivých vodních děl, řek a významných rybníků. Vypracovala: Mgr. Věra Pejsarová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, zeměpis Vodstvo České republiky Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření: 3. března 2012

3 Česká kotlina vodní díla, řeky, rybníky

4 PRAMEN LABE foto z archívu školy

5 POVODÍ LABE http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Labe_udoli.jpg http://www.google.cz/imgres?q=Labe&num=10&hl=cs&biw=1366&bih= 674&tbm=isch&tbnid=dH0mpnI1jKStSM:&imgrefurl=http://cestovani.idn es.cz/strekov-jeden-z-nej-vyhledu-na-ceske-stredohori-a-kanon-labe- p4v-/po- cesku.aspx%3Fc%3DA080316_202844_igcechy_skr&docid=BrIe5VKc qTXi_M&imgurl=http://i.idnes.cz/08/032/gal/SKR21c4ee_UL_vyhled_na _labe_2.jpg&w=460&h=344&ei=FvJ7UOyZObP34QTvpoDoAw&zoom= 1&iact=hc&vpx=713&vpy=345&dur=1606&hovh=194&hovw=260&tx=1 41&ty=91&sig=116783904803300009518&page=1&tbnh=143&tbnw=1 85&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:9,s:0,i:149 http://www.google.cz/imgres?q=labe&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=674&tbm=isc h&tbnid=01uR2plt94UtaM:&imgrefurl=http://www.pla.cz/portal/srazky/cz/&docid=_ KDaJ- PDhG9AKM&imgurl=http://www.pla.cz/portal/srazky/images/mapa/mapa.gif&w=5 50&h=430&ei=BQF8UIecI- X44QSDwoGoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=716&vpy=194&dur=385&hovh=198&ho vw=254&tx=129&ty=86&sig=116783904803300009518&page=1&tbnh=139&tbn w=178&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:15,s:0,i:164 http://www.google.cz/imgres?q=labe&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=674&tbm=isch&tbnid=qutXz3X4uvQzKM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Sou bor:Labe_u_Lovosic.jpg&docid=giEx071BSXFGwM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Labe_u_Lovosic.jpg&w=1024&h=617 &ei=BQF8UIecI- X44QSDwoGoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=363&vpy=329&dur=75&hovh=174&hovw=289&tx=122&ty=78&sig=116783904803300009518&page=2&tbnh =139&tbnw=213&start=18&ndsp=27&ved=1t:429,r:4,s:20,i:194

6 POVODÍ VLTAVY http://www.google.cz/imgres?q=vltava&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=674&tbm=isch&tbnid=MSJ2raTOkSBzYM:&imgref url=http://www.penzion-nacihelne.cz/vltava/&docid=5wxsMrHrVc1uGM&imgurl=http://www.penzion- nacihelne.cz/images/image/vltava.jpg&w=800&h=355&ei=GQR8UNWeBciD4gSumoCIAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=518 &vpy=427&dur=173&hovh=149&hovw=337&tx=155&ty=146&sig=116783904803300009518&page=2&tbnh=128&tbnw =260&start=15&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:20,i:201 http://www.google.cz/imgres?q=pramen+vltavy&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=674&tbm=isch&tbnid=Vfo4WgA_kJb8CM:&imgrefurl=http:// atlas-cs.logis.cz/objekty/PQ/pramen_vltavy.htm&docid=2CBEj5K10GLfeM&imgurl=http://atlas- cs.logis.cz/obrazky/PQ/pramen_vltavy1.jpg&w=480&h=324&ei=rQR8UJH8Gsqh4gTQ24GYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=293&vpy=190&dur =166&hovh=184&hovw=273&tx=105&ty=103&sig=116783904803300009518&page=1&tbnh=137&tbnw=197&start=0&ndsp=18&ved=1t:4 29,r:1,s:0,i:96 http://www.google.cz/imgres?q=pramen+vltavy&um=1&hl=cs&biw=1366&bih =674&tbm=isch&tbnid=4dBm3Kmp7JjDPM:&imgrefurl=http://novotnyo.blog.id nes.cz/c/146036/Objeven-novy-pramen-Vltavy.html&docid=7voSz- FTxu_aiM&imgurl=http://blog.idnes.cz/blog/2746/146036/02.JPG&w=640&h= 853&ei=rQR8UJH8Gsqh4gTQ24GYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=939&vpy=25 7&dur=72&hovh=259&hovw=194&tx=110&ty=151&sig=11678390480330000 9518&page=1&tbnh=143&tbnw=110&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i :141 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Vltava_River_(CZE)_- _location_and_watershed.svg&page=1

7 Vltava – přehrady Vltavská kaskáda je soustava vodních děl na řece Vltavě. Jde o celkem 9 přehrad http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.charterboat.cz/map_s_vlt.gif&imgrefurl=http://www.charterboat.cz/&h=400&w=301& sz=7&tbnid=uvQVSyzKTOjOnM:&tbnh=90&tbnw=68&prev=/search%3Fq%3Dvltavsk%25C3%25A1%2Bkask%25C3%25A1da%26t bm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=vltavsk%C3%A1+kask%C3%A1da&usg=__D3yVQ0LXWs5XMBsY_LfpWXRWUlA=&docid= MJSrJnY6T-yjZM&hl=cs&sa=X&ei=ZAZ8UKyZD-KI4gT3xIGQBQ&ved=0CDQQ9QEwAw&dur=276

8 Lipno I Lipno II Hněvkovice Kořensko Orlík Kamýk Slapy Štěchovice Vrané

9 VODNÍ NÁDRŽ LIPNO http://www.google.cz/imgres?q=vodn%C3%AD+d%C3%ADlo+lipno&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=674&tbm=isch&tbni d=Jlie9R7U8nJVCM:&imgrefurl=https://www.vyletnik.cz/profil/vodni-elektrarny-lipno-informacni- centrum/&docid=rMM9rUhC82crSM&imgurl=https://www.vyletnik.cz/images/profily/users/1974/vodni-elektrarny-lipno- informacni-centrum- fc0.jpg&w=1024&h=576&ei=Mwp8UMTkN46M4gTv3IHACg&zoom=1&iact=hc&vpx=186&vpy=358&dur=297&hovh=168 &hovw=300&tx=174&ty=92&sig=116783904803300009518&page=4&tbnh=134&tbnw=236&start=63&ndsp=26&ved=1t: 429,r:43,s:20,i:262 http://www.google.cz/imgres?q=vodn%C3%AD+d%C3%ADlo+lipno&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=674&tbm=isch&tbnid=EnxuPLQDZ9qumM:&im grefurl=http://www.visitvltava.cz/cz/vodni-dilo-lipno- ii/22/&docid=9FcUB4K4O8RYLM&imgurl=http://www.visitvltava.cz/img/111b.jpg&w=640&h=416&ei=Mwp8UMTkN46M4gTv3IHACg&zoom=1&iact= hc&vpx=643&vpy=162&dur=138&hovh=181&hovw=279&tx=136&ty=85&sig=116783904803300009518&page=1&tbnh=132&tbnw=217&start=0&nd sp=16&ved=1t:429,r:13,s:0,i:108 http://www.google.cz/imgres?q=vodn%C3%AD+d%C3%ADlo+lipno&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=674&tbm=isch&tbnid=F- 8QYL70NBOMaM:&imgrefurl=http://sandyss.blog.cz/0804/lipno&docid=TpNZcfGnAcfmgM&imgurl=http://www.zamky- hrady.cz/7/img/lipno_let.jpg&w=500&h=293&ei=Mwp8UMTkN46M4gTv3IHACg&zoom=1&iact=hc&vpx=191&vpy=368&dur=1 76&hovh=172&hovw=293&tx=176&ty=84&sig=116783904803300009518&page=1&tbnh=132&tbnw=239&start=0&ndsp=16& ved=1t:429,r:11,s:0,i:102

10 http://www.google.cz/imgres?q=vodn%C3%AD+d%C3%ADlo+orl%C3%ADk&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1366&bih=67 4&tbm=isch&tbnid=DlsHi0dUh4PIBM:&imgrefurl=http://magazin.ceskenoviny.cz/tema/index_img.php%3Fid%3D1881 74&docid=jF-6p2fZqVv5eM&itg=1&imgurl=http://i3.cn.cz/1313495647_22- cr_voda_stavby_prehrada_orlik_povodi_vltavy_60.gif&w=573&h=650&ei=vQ18UIiHGaX_4QSDmoCwBA&zoom=1&i act=hc&vpx=772&vpy=280&dur=192&hovh=239&hovw=211&tx=123&ty=120&sig=116783904803300009518&page= 3&tbnh=143&tbnw=126&start=44&ndsp=27&ved=1t:429,r:27,s:20,i:214 http://www.google.cz/imgres?q=vodn%C3%AD+d%C3%ADlo+orl%C3%ADk&um=1&hl=cs&sa=N &biw=1366&bih=674&tbm=isch&tbnid=GCHjjm5OaFX8tM:&imgrefurl=http://www.casopisstaveb nictvi.cz/clanek.php%3Fdetail%3D985&docid=a43rdFzjb3OyaM&imgurl=http://www.casopisstav ebnictvi.cz/clankytop- foto/hl_0508_28.jpg&w=300&h=189&ei=vQ18UIiHGaX_4QSDmoCwBA&zoom=1&iact=hc&vpx= 922&vpy=174&dur=298&hovh=151&hovw=240&tx=119&ty=66&sig=116783904803300009518& page=1&tbnh=144&tbnw=213&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:0,i:81

11 ŘEKA SÁZAVA http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:S%C3%A1zava_River_(CZE)_at_Kliment %27s_View.jpg http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:S%C3%A1zava_River_(CZE)_- _location_and_watershed.svg&page=1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stvo%C5%99idla1.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soutok_Vltavy_a_S%C3%A1zavy_(02).jpg

12 ŘEKA BEROUNKA http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Confluence_of_Berounka_and_Vltava_river.j pg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Berounka_pod _Kra%C5%A1ovem.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Berounka_(CZE)_-_location_map.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Berounka.jpg

13 Jihočeské pánve Českobudějovická Třeboňská – rybníky – CHKO http://www.google.cz/imgres?q=jiho%C4%8Desk%C3%A9+rybn%C3%ADky&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=674& tbm=isch&tbnid=-QaTbDanRIcZSM:&imgrefurl=http://in-line- brusle.com/%3Fpaged%3D3&docid=asthQbCdOh2ACM&imgurl=http://in-line-brusle.com/wp- content/trebon1.jpg&w=946&h=449&ei=jPh7UO6ZEcKF4gSNmIGwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=842&vpy=170&dur= 193&hovh=155&hovw=326&tx=174&ty=66&sig=116783904803300009518&page=1&tbnh=134&tbnw=282&start=0 &ndsp=17&ved=1t:429,r:4,s:0,i:81 http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Jihoceske_panve_CZ_I2 B.png/250px- Jihoceske_panve_CZ_I2B.png&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%25C4%258Desk%25C3%25A9_p%25C3%25A 1nve&h=156&w=250&sz=40&tbnid=fk9SrU1gRaYlJM:&tbnh=76&tbnw=122&prev=/search%3Fq%3Djiho%25C4%258Desk %25C3%25A9%2Bp%25C3%25A1nve%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=jiho%C4%8Desk%C3%A9+p%C3%A1n ve&usg=__4gfuMZkgdqOm6DIoVxKfNd5hCqw=&docid=5cHxwTzMPcwUAM&hl=cs&sa=X&ei=oBF8UPPkLYSk4gTn84GY Ag&ved=0CDIQ9QEwAg&dur=1 http://www.google.cz/imgres?q=jiho%C4%8Desk%C3%A9+p%C3%A1nve&um=1&hl=cs&sa=N&biw =1366&bih=674&tbm=isch&tbnid=QACDp06UcsD- 8M:&imgrefurl=http://www.souteze.strakonice.eu/content/2-rybnicni-soustavy-regionu- 2cast&docid=IJBkf488tFp- iM&imgurl=http://www.souteze.strakonice.eu/sites/default/files/images/Strpsky%252520rybnik.previ ew.jpg&w=640&h=401&ei=HBJ8UK6FOOWp4gSYloH4DQ&zoom=1&iact=rc&dur=296&sig=116783 904803300009518&page=1&tbnh=133&tbnw=236&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:7,s:0,i:90&tx=8 8&ty=60

14 http://petrkrejci.bigbloger.lidovky.cz/c/107476/UNIKATY-nasi-Krajiny-XIV-Rybniky.html http://www.google.cz/imgres?q=jiho%C4%8Desk%C3%A9+rybn%C3%ADky&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=674&tbm=isch&t bnid=k3IiiRDsSknqXM:&imgrefurl=http://www.navzduchu.cz/cyklo/tipy-na-vylety/trebonsko-raj- rovinkaru/%3Fnggpage%3D2&docid=QrAEHzSLIjVREM&imgurl=http://www.navzduchu.cz/user- data/trebonsko17.jpg&w=940&h=529&ei=jPh7UO6ZEcKF4gSNmIGwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1024&vpy=392&dur=220&ho vh=168&hovw=299&tx=212&ty=97&sig=116783904803300009518&page=2&tbnh=140&tbnw=224&start=17&ndsp=29&ved=1 t:429,r:8,s:20,i:157 http://www.google.cz/imgres?q=jiho%C4%8Desk%C3%A9+rybn%C3%ADky&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=674&tbm=is ch&tbnid=AF461N-7ovNGwM:&imgrefurl=http://meridiano.blog.cz/0710/jihoceske- rybniky&docid=CU_ZgjDOOaTYpM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/210/076/0ad50b3597_18649409_o2.jpg&w=604&h=454&ei =jPh7UO6ZEcKF4gSNmIGwAQ&zoom=1&iact=rc&dur=413&sig=116783904803300009518&page=2&tbnh=140&tbnw=16 7&start=17&ndsp=29&ved=1t:429,r:7,s:20,i:154&tx=73&ty=71

15 ŘEKA OHŘE http://cs.wikipedia.org/wiki/Oh%C5%99e http://www.google.cz/imgres?q=oh%C5%99e&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=674&tbm=isch&tbnid=lsFKmwDrz14S7M:&imgrefurl =http://cestovani.kr- karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Priroda/Vodstvo/Stranky/Ohre.aspx&docid=aPlHRog9xLdiNM&imgurl=http://cestovani.kr- karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Priroda/Vodstvo/PublishingImages/reky/ohre1.jpg&w=800&h=600&ei=0_x7ULn- KIqC4gSUuYHQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=459&vpy=187&dur=255&hovh=194&hovw=259&tx=127&ty=91&sig=1167839048033 00009518&page=1&tbnh=141&tbnw=183&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:2,s:0,i:86 http://www.google.cz/imgres?q=oh%C5%99e&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=674&tbm=isc h&tbnid=nFO2PCiE0W_ShM:&imgrefurl=http://www.padlo.cz/reka/7/ohre/&docid=uUo3JO yrlvf1MM&imgurl=http://www.padlo.cz/uploads/reky/f1266405858_t.JPG&w=1704&h=227 2&ei=0_x7ULn- KIqC4gSUuYHQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=336&vpy=154&dur=525&hovh=259&hovw=19 4&tx=93&ty=131&sig=116783904803300009518&page=1&tbnh=141&tbnw=104&start=0& ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:0,i:83 http://www.google.cz/imgres?q=oh%C5%99e&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=674&tbm=isch&tbnid=EKjP4qW3MF9LoM:&imgrefurl=http://www.poh.cz/portal/sap/c z/index.htm&docid=sYabMSou8ODxeM&imgurl=http://www.poh.cz/portal/sap/images/mapa/mapa.gif&w=550&h=300&ei=0_x7ULn- KIqC4gSUuYHQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1019&vpy=147&dur=143&hovh=166&hovw=304&tx=208&ty=91&sig=116783904803300009518&page=2&tbnh=136 &tbnw=249&start=17&ndsp=22&ved=1t:429,r:18,s:20,i:197

16 Zápis do sešitu Česká vysočina – Česká kotlina Česká kotlina – pahorkatiny, vrchoviny Pražská plošina Středočeská pahorkatina – žula – Vltava – přehrady Sázava Jihočeské pánve – Českobudějovická Třeboňská – rybníky – CHKO Český kras – CHKO Plzeňská kotlina – soutok řek – Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže, černé uhlí Brdy – Tok 865m n. m.

17 Použitá literatura: P. Chalupa, S. Horník, J. Demek: Česká republika pro ZŠ,SPN Praha 2009 J.Kastner, M. Holeček, L. Krajíček: Zeměpis naší vlasti pro ZŠ a víceletá gymnázia, NAKLADATELSTVÍ ČESKÉ GEOGR. SPOLEČNOSTI, s. r. o. Praha 1999 H. Kuhnlová: Znám Českou republiku NČGS Praha 1994 PaedDr. M. Pohl: Zeměpis České republiky, pracovní listy, IMC Žďár nad Sázavou 1995 J. Herink, S. Tlach: Základy zeměpisných znalostí, NČGS, s.r. o. Praha 2006 Česká republika, sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia, Kartografie Praha 2008

18 Téma: Česká kotlina, vodní díla - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Autor: Mgr. Věra Pejsarová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Z á kladn í š kola Jakuba Jana Ryby Rožmit á l pod Třem ší nem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v r á mci Operačn í ho programu VZDĚL Á V Á N Í PRO."

Podobné prezentace


Reklamy Google