Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požadavky a výsledky SVSE v oblasti elektroenergetiky O co jsme se snažili, jak jsme uspěli? Má smysl se snažit dále? Požadavky a výsledky SVSE v oblasti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požadavky a výsledky SVSE v oblasti elektroenergetiky O co jsme se snažili, jak jsme uspěli? Má smysl se snažit dále? Požadavky a výsledky SVSE v oblasti."— Transkript prezentace:

1 Požadavky a výsledky SVSE v oblasti elektroenergetiky O co jsme se snažili, jak jsme uspěli? Má smysl se snažit dále? Požadavky a výsledky SVSE v oblasti elektroenergetiky Ing. Petr Matuszek Seminář AEM – SVSE Brno 21. října 2008

2 Obsah Úvod Ceny v oblasti elektroenergetiky 3. regulační období Ekologická legislativa Závěr

3 Úvod (1) Cíle SVSE   Prosazení oprávněných zájmů spotřebitelů a samovýrobců při aktualizaci vyhlášek a tvorbě Cenového rozhodnutí ERÚ   Minimalizace růstu regulovaných cen a tarifů včetně zlepšení podmínek pro odběratele a samovýrobce   Eliminace dominantního vlivu v oblasti elektroenergetiky a plynárenství

4 Činnost SVSE se soustřeďovala na připomínky  k problematice otevřeného trhu s energiemi,  k Cenovému rozhodnutí ERÚ,  k 3. regulačnímu období. Úvod (2)

5 Úvod (3)  EGÚ Brno je řešitelem zprávy „Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009“, která je podkladem pro cenové rozhodnutí ERÚ  ERÚ reguluje ceny monopolních činností

6 Úvod (4)   AEM-SVSE je v letošním roce účastníkem řešení studie EGÚ Brno – Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009   Současně aktivně projednává problémové záležitosti přímo s ERÚ

7 Ceny v oblasti elektroenergetiky (1) Penalizace účiníku v kapacitní oblasti Dopad současné úpravy na odběratele U odběratelů vzniká problém na technickém základě reakční doby kompenzačních regulátorů a běžnou záležitostí jsou drobná krátkodobá překývnutí do kapacity. Ta se kumulují a následně vzniká základ pro postih ze strany distributora, případně i SEI.

8 Ceny v oblasti elektroenergetiky (2) Penalizace účiníku v kapacitní oblasti Doporučujeme úpravu v CR ERÚ. Navržené řešení pro kapacitní účiník: - 0,995 – 10 Kč - méně než 0,995400 Kč/MVArh

9 Ceny v oblasti elektroenergetiky (3) Rezervovaná kapacita Návrh na neuplatnění sankcí u lokálních distribučních soustav v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity v příslušném měsíci je nižší než 10 %.

10 Ceny v oblasti elektroenergetiky (4) Rezervovaná kapacita ERÚ – progresivní hodnoty dle návrhu odmítnuty. Jsou úvahy o snížení násobku.

11 Ceny v oblasti elektroenergetiky (5) Penalizace za překročení rezervovaného příkonu Návrh V případě, že dojde ke smluvnímu snížení rezervovaného příkonu místa připojení konečného zákazníka, je do doby 24 měsíců možné navýšení rezervovaného příkonu do jeho původní výše bez poplatku za náklady spojené s připojením a zjištěním rezervovaného příkonu.

12 Ceny v oblasti elektroenergetiky (6) Penalizace za překročení rezervovaného příkonu Dodavatelé by neměli penalizovat. Následně bude úprava znění v novele vyhlášky.

13 Ceny v oblasti elektroenergetiky (7) Charakteristika jističů Návrh Distributor má právo odmítnout instalaci jističe s charakteristikou „C“ nebo „D“ prokáže -li, že by tím byla ohrožena bezpečnost rozvodného zařízení, nebo provozu sítě. Distributoři postupují podle PPDS a odmítají připojení jističů s charakteristikou jinou než „B“, protože je pro ně výhodné.

14 Ceny v oblasti elektroenergetiky (8) Charakteristika jističů S ohledem na rozdílnost pohledů byl vyjádřen souhlas s principem vyšších cen za použití jističů s charakteristikou „C“ nebo „D“. Nutná přiměřenost cen.

15 Ceny v oblasti elektroenergetiky (9) Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny Návrh Promítnout nutnost informovat o odstávkách do vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny. V případě nedodržení informovanosti je nebezpečí i následných přímých škod.

16 Ceny v oblasti elektroenergetiky (10) Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny Je předložen návrh vyhlášky o pravidlech trhu, kde bude zavedena povinnost elektronického vyrozumění ze strany PDS na základě žádosti účastníka trhu. Předpokládaná platnost od 1.1.2010 s postupným náběhem.

17 Ceny v oblasti elektroenergetiky (11) Decentrální výroba Požadovat příspěvek za veškerou vyrobenou elektřinu. Podpora zůstane zachována na všech napěťových úrovních, je řešeno v návrhu novely energetického zákona.

18 3. regulační období (1)  Období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014.  Zveřejnění výsledků připomínek:  25.10. 2008 – elektroenergetika  6. 11. 2008 – plynárenství  následná diskuse  Ukončení konzultačního procesu do 12. 12. 2008.

19 3. regulační období (2) Faktor efektivity X  ČEZ při slučování s RDS argumentoval snižováním nákladů a zefektivněním celého procesu.  Proběhl proces restrukturalizace.  Výsledky jsou již patrné, náklady klesají. Na rozdíl od cen elektřiny.  Ze strany ERÚ je příslib akceptace ve 3. regulačním období.

20 3. regulační období (3) Systémové služby  P latbou za systémové služby rovnoměrně zatížit všechny účastníky trhu, tedy i výrobce.  Český zákazník platí systémové služby i za výrobu elektřiny, která je exportována. Platí tedy i za to, co si neobjednal, z čeho má prospěch někdo jiný.

21 3. regulační období (4) Obnovitelné zdroje  Vícenáklady způsobené provozem OZE je žádoucí přiřadit jejich původcům. Do těchto vícenákladů je nutné transparentně zahrnout i náklady dosud skryté v jiných položkách konečné ceny za elektřinu.  Do budoucna existuje riziko dalšího nárůstu potřeby podpůrných služeb.

22 3. regulační období (5) Zvýhodnění obyvatelstva  Odstranit disproporce ve prospěch obyvatelstva mezi sazbami kategorie „C“ a „D“ jak u platby za jistič, tak u platby za silovou elektřinu dodavatele poslední instance.  Mělo by být postupně řešeno v rámci celkové změny sazeb.

23 3. regulační období (6) Metodika stanovení cen za distribuci elektřiny – plátci ceny za rezervaci kapacity distribuční sítě  2 varianty  pokračování v původní regulaci  platba za rezervaci kapacity vyhodnocována dle skutečného chování účastníků trhu ve vztahu k distribuční síti, tj. na základě fyzikálních toků, přičemž touto platbou budou zatíženi všichni účastnici trhu; veškeré výjimky se ruší.

24 Ekologická legislativa (1) Povolenky CO 2  Výrazný dopad do ceny elektřiny.  Je žádoucí stanovit jasná pravidla pro rozšíření výroby, výstavbu nových zdrojů do budoucna.  To přispívá ke snížení konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

25 Ekologická legislativa (2) Klimaticko energetický balíček  Výrazný dopad do ceny elektřiny a ostatních výrobků.  Nebude alokace, ale zřejmě postupné aukce; pro energetické společnosti již od roku 2013.  To vše přispívá k dalšímu snížení konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

26 Ekologická legislativa (3) Ekologické daně  ČR koná opět na rámec směrnic EU.  Základní rozpor se státní energetickou koncepcí a energetickými zákony.  Další kroky „reformy“ jsou před námi.  Předpoklad výrazného navýšení poplatků za znečišťování ovzduší; s tím související další růst cen energií.

27 Závěr Být i nadále aktivní v prosazování oprávněných zájmů odběratelů. Pokračovat v diskusi s orgány státní správy s cílem rozumného řešení zavádění ekologických opatření do české legislativy. Pokračovat v diskusi s orgány státní správy s cílem rozumného řešení zavádění ekologických opatření do české legislativy.

28 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 070


Stáhnout ppt "Požadavky a výsledky SVSE v oblasti elektroenergetiky O co jsme se snažili, jak jsme uspěli? Má smysl se snažit dále? Požadavky a výsledky SVSE v oblasti."

Podobné prezentace


Reklamy Google