Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám Anglický jazyk – Present Simple (he, she, it) - 5. ročník

2 Název Anglický jazyk – Present Simple (he, she, it) 5. ročník Anotace:Slovesa, přítomný čas prostý pro zájmena he, she, it - tvoření kladných a záporných vět oznamovacích, tvoření otázek a krátkých odpovědí. Vypracovala:Bc. Hedvika Valová Vzdělávací oblast: Present Simple (Přítomný čas prostý), Anglický jazyk Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, procvičování, lze využít i k opakování Využití k samostatné i skupinové práci Druh učebního materiálu: Prezentace PowerPoint Ročník:5. ročník Datum vytvoření: 8. března 2012

3 Slovesa dívat se na film sbírat známky mít rád milovat pít jít na lekci tance jít plavat otevřít studovat mýt nádobí WATCH A FILM COLLECT STAMPS LIKE LOVE DRINK GO TO DANCE CLASS GO SWIMMING OPEN STUDY WASH UP

4 Slovesa pracovat jít pěšky do školy hovořit létat, letět žít, bydlet pocházet navštívit vzít, brát projít, míjet WORK WALK TO SCHOOL TALK FLY LIVE COME FROM VISIT TAKE PASS

5 Present Simple Přítomný čas prostý užíváme, když hovoříme o pravidelně se opakujících činnostech v přítomnosti.

6 3. osoba jednotného čísla on ona to HE SHE IT

7 3. osoba jednotného čísla Ve 3. osobě jednotného čísla přidáváme ke slovesu koncovku -s

8 3. osoba jednotného čísla he, she, it work live start take collect like drink meet look works lives starts takes collects likes drinks meets looks

9 Kladná věta oznamovací Zájmena he(on), she (ona), it (to): PODMĚTVÝZNAMOVÉ SLOVESO ZBYTEK VĚTY Hegets upat 6 o´clock. Vstává v šest hodin. Sheworksin Prague. Bydlí v Praze.

10 Kladná věta oznamovací On bydlí v České republice. He lives in the Czech Republic. Ona pochází z Kladna. She comes from Kladno. Ten počítač funguje (pracuje) velmi dobře. The computer works very well.

11 3. osoba jednotného čísla Slovesa končící na „o“, „ch“, „ss“, „sh“, „x“: go do watch pass wash mix goes does watches passes washes mixes

12 3. osoba jednotného čísla Slovesa končící na „y“: study fly Ale POZOR! play say studies flies plays says

13 Kladná věta oznamovací On se dívá na televizi každý večer. He watches TV every evening. Moje máma po obědě myje nádobí. My mum washes up after lunch. Ten pošťák míjí náš dům ráno. The postman passes our house in the morning.

14 Záporná věta oznamovací Pro zájmena he (on), she (ona), it (to) v záporné větě užíváme pomocné sloveso DOES a záporku NOT (doesn´t). PODMĚTPOMOCNÉ SLOVESO ZÁPORKA NOT VÝZNAMOVÉ SLOVESO ZBYTEK VĚTY Hedoesnotwatch TVat night. V noci se nedívá na televizi.

15 Záporná věta oznamovací On ráno nesnídá. He doesn´t have breakfast in the morning. Ona nehraje na piano. She doesn´t play the piano. Nefunguje to. It doesn´t work.

16 Yes/No otázka Pomocné sloveso DOES je v této otázce na prvním místě. POMOCNÉ SLOVESO PODMĚTVÝZNAMOVÉ SLOVESOZBYTEK VĚTY Doeshestudyat university? Studuje na univerzitě? Doessheget upat six o´clock? Vstává v šest?

17 Krátká odpověď na Yes/No otázku Does he study at university? Yes, he does. Ano, on studuje. No, he doesn´t. Ne, on nestuduje.

18 Yes/No otázky Hraje hry na počítači? (ona) Does she play computer games? Sprchuje se každý den? (on) Does he have a shower every day? Pracuje v Praze? (on) Does he work in Prague? Chodí do školy pěšky? (ona) Does she walk to school?

19 Téma: Present Simple (he, she, it), 5. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Microsoft PowerPoint 2007 Autorka:Bc. Hedvika Valová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google