Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interakce, komunikace zdravotník - pacient MUDr.,PhDr.Zdeňka Nováková, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interakce, komunikace zdravotník - pacient MUDr.,PhDr.Zdeňka Nováková, PhD."— Transkript prezentace:

1 Interakce, komunikace zdravotník - pacient MUDr.,PhDr.Zdeňka Nováková, PhD.

2 Vztah zdravotník- pacient Lékař je člověk, který podává léky, o kterých ví jen velmi málo, k léčbě nemocí, o nichž ví ještě méně, lidem, o nichž neví vůbec nic.

3 Vztah zdravotník – pacient Povinností každého zdravotníka je vytvořit spolupracující terapeutický vztah

4 Vztah lékař - pacient Určován vzájemným očekáváním a jeho plněním - pacient hledá „člověka“Určován vzájemným očekáváním a jeho plněním - pacient hledá „člověka“ Vytváří prostor, v němž probíhá raportVytváří prostor, v němž probíhá raport Raport – jeden z prostředků léčbyRaport – jeden z prostředků léčby Sociálně – psychologická atmosféraSociálně – psychologická atmosféra Základem je komunikace – zjištění pacientova postoje k nemociZákladem je komunikace – zjištění pacientova postoje k nemoci Atmosféra komunikace – paralingvistická složka, mimikaAtmosféra komunikace – paralingvistická složka, mimika

5 Vztah lékař -pacient RoleRole –očekávané a vyžadované chování související s určitým postavením ve společnosti – sociální opora, prosociální postoj –role lékaře, role pacienta –polární dimenze –dyadický vztah Dominance - submisivitaDominance - submisivita Lékařská diktatura a demokracie ( D.Callahan,1983)Lékařská diktatura a demokracie ( D.Callahan,1983) aktivita-pasivitaaktivita-pasivita

6 Lékařská diktatura nebo demokracie? Lékařská diktatura je ospravedlnitelná :Lékařská diktatura je ospravedlnitelná : –Urgentní medicína Partnerství Partnerství - Zejména medicína chronických stavů - Zejména medicína chronických stavů potřeba psychologizace a sociologizace potřeba psychologizace a sociologizace - Etický kodex práva pacientů - 1992 - Etický kodex práva pacientů - 1992 - The Patients Bill of Rights - 1971 (Anderson) - The Patients Bill of Rights - 1971 (Anderson)

7 Přenos a protipřenos KoluzeKoluze –tendence navazovat komplementární vztahy –nevědomá –původ v dětství PřenosPřenos –sociální reagování a očekávání vzniklé během života přenášející se na zdravotníky –pacient ProtipřenosProtipřenos – ze strany zdravotníka Transakční analýza (Honzák,1989)Transakční analýza (Honzák,1989)

8 Typy přenosu PozitivníPozitivní –sympatie, náklonnost, radost NegativníNegativní –hněv, nepřátelství, zklamání, strach, podezíravost AmbivalentníAmbivalentní –pozitivní i negativní prvky

9 Pacientova očekávání POMOC – adaptivní versus maladaptivní chováníPOMOC – adaptivní versus maladaptivní chování Nezištnost a obětavostNezištnost a obětavost OdbornostOdbornost Pomoc s přijetím situace,zeslabení záporných emocíPomoc s přijetím situace,zeslabení záporných emocí Vytvořit naději a stále ji podporovatVytvořit naději a stále ji podporovat OdpovědnostOdpovědnost Podpora, akceptace, pochopení, kongruenci a vcítění - pocit, že na nemoc není sámPodpora, akceptace, pochopení, kongruenci a vcítění - pocit, že na nemoc není sám Snížení pocitu viny a zabránění nálepkování (např. u duševní nemoci)Snížení pocitu viny a zabránění nálepkování (např. u duševní nemoci) Jistota a bezpečíJistota a bezpečí TajemstvíTajemství

10 Pacientovo očekávání Otevřené rozhovory o jeho onemocněníOtevřené rozhovory o jeho onemocnění Osobní historie pacienta ( nukleární rodina, životní styl, salutoprotektivní faktory) Osobní historie pacienta ( nukleární rodina, životní styl, salutoprotektivní faktory) „ Negativní afektivita“ Watson,Clark (1984) „Naučený pesimismus „ Seligman (1975) Informace – orientaci v situaci, vysvětlení postupu léčbyInformace – orientaci v situaci, vysvětlení postupu léčby Přiměřené informace o účinku léků a vedlejších účincíchPřiměřené informace o účinku léků a vedlejších účincích Stanovení krátkodobých cílů přiměřených pacientovým možnostemStanovení krátkodobých cílů přiměřených pacientovým možnostem

11 Možnosti lékaře AnamnézaAnamnéza Respektování pacientova soukromíRespektování pacientova soukromí Psychologizace problémů pacientaPsychologizace problémů pacienta Umění naslouchatUmění naslouchat Poskytnutí emoční podporyPoskytnutí emoční podpory Stanovení jasné diagnózy a seznámení s ní pacienta způsobem, který je pro něj přijatelný a srozumitelnýStanovení jasné diagnózy a seznámení s ní pacienta způsobem, který je pro něj přijatelný a srozumitelný Upravený zevnějšekUpravený zevnějšek Seriózní vystupování, autentičnost, čestnostSeriózní vystupování, autentičnost, čestnost

12 Role pacienta Nemocný – „bez - mocný“Nemocný – „bez - mocný“ Ambivalentní postavení - svobodaAmbivalentní postavení - svoboda Trpělivost, pasivita x v současnosti důraz na aktivituTrpělivost, pasivita x v současnosti důraz na aktivitu Pozitivní sociální odezvyPozitivní sociální odezvy –sekundární, terciární zisky Nenese vinu ani zodpovědnost x vedení k zodpovědnostiNenese vinu ani zodpovědnost x vedení k zodpovědnosti

13 Očekávání lékaře Podřídivost, vděčnost, spolupráce X 30-50% nedodržuje doporučení včetně braní medikacePodřídivost, vděčnost, spolupráce X 30-50% nedodržuje doporučení včetně braní medikace Upřímnost, důvěra, „statečnost“Upřímnost, důvěra, „statečnost“ YAVIS (young, attractiv, intelligent, succesful, sexy)YAVIS (young, attractiv, intelligent, succesful, sexy) RealitaRealita HOUND (homely, old, unatractive, nonverbal, dumb)HOUND (homely, old, unatractive, nonverbal, dumb)

14 Požadavky na pacienta Respektování lékařova soukromíRespektování lékařova soukromí Přiměřené nároky na lékařův časPřiměřené nároky na lékařův čas Nezneužívání lékařské péčeNezneužívání lékařské péče Sdělení všech problémů najednou, bez „tajemství“ ( ke škodě pacienta)Sdělení všech problémů najednou, bez „tajemství“ ( ke škodě pacienta) Udržování očního kontaktuUdržování očního kontaktu

15 Dobrá spolupráce důvěradůvěra spokojenostspokojenost rovnocenný vztahrovnocenný vztah přátelská atmosféra, zájem o pacienta, jeho subjektivitupřátelská atmosféra, zájem o pacienta, jeho subjektivitu informovanost pacientainformovanost pacienta spoluodpovědnostspoluodpovědnost soulad s pacientovým životním stylem a zvykysoulad s pacientovým životním stylem a zvyky „na pacienta orientovaný model“„na pacienta orientovaný model“

16 Na pacienta orientovaný model Partnerský modelPartnerský model NedirektivnostNedirektivnost Zájem o rodinu a osobní životZájem o rodinu a osobní život Lékař – vlídný a „lidský“Lékař – vlídný a „lidský“ Pojímání nemoci jako problému celého člověkaPojímání nemoci jako problému celého člověka

17 Komunikace s úzkostným pacientem Zásady: –Zachovat klid a věcný přístup –Povzbuzující, volnější tempo řeči –Podávat jasné informace –Nebagatelizovat, neignorovat, nedávat najevo znepokojení –Ne přílišné detaily – zvyšují úzkost –Ne hyperprotektivní jednání –Pomoci nemocnému v rozhodování

18 Komunikace s depresívním pacientem Zásady: –Trpělivé vyslechnutí, nespěchat –Empatizovat s jeho pocity bezmoci, ale povzbuzovat –Nezlehčovat utrpení nemocného –Vyvarovat se moralizování, mentorování, dogmatičnosti –Nebránit pláči a neg. emocím –Stanovení krátkodobých cílů léčby –Vyvarovat se falešného optimismu

19 Komunikace s neslyšícími Zásady : Vyslovovat pomalu, zřetelně Krátké věty s jednoznačným významem Ptát se, zda stačí sledovat Pochválit za ochotu spolupracovat Oční kontakt Gesta, znázornění Důraz na neverbální komunikaci Pauzy na oddech Trpělivost

20 Komunikace s tělesně postiženými Zásady:Zásady: Pozorné vnímání pacientaPozorné vnímání pacienta Předpokládat normální inteligenciPředpokládat normální inteligenci Věnovat pacientovi dostatečný časVěnovat pacientovi dostatečný čas Stejná úroveň očíStejná úroveň očí Dodržování běžných konvencíDodržování běžných konvencí Nevytýkat skutečnosti, které se nedají ovlivnitNevytýkat skutečnosti, které se nedají ovlivnit Bezbariérové prostředíBezbariérové prostředí

21 Komunikace s mentálně postiženými Stejný přístup, ale s větším taktem, ohleduplností a trpělivostíStejný přístup, ale s větším taktem, ohleduplností a trpělivostí Komunikace s pacientem ne pouze s doprovodemKomunikace s pacientem ne pouze s doprovodem Úcta a respekt jako k ostatním lidemÚcta a respekt jako k ostatním lidem Opakování otázek a instrukcí tolikrát, kolikrát je potřebaOpakování otázek a instrukcí tolikrát, kolikrát je potřeba Úroveň přizpůsobit možnostem pacientaÚroveň přizpůsobit možnostem pacienta Mluvit jednoduše, dávat jednoznačné otázkyMluvit jednoduše, dávat jednoznačné otázky Nechápou význam toho, co říkáme, ale jak to říkámeNechápou význam toho, co říkáme, ale jak to říkáme

22 Agresivní pacient Důvod agrese:Důvod agrese: –frustrace – oprávněný nárok –úzkost –vztek na „osud“ –osobnost pacienta Ne komplementární agreseNe komplementární agrese Ne impulzivní odpověď ani zdvořilou formouNe impulzivní odpověď ani zdvořilou formou Odhalení příčinyOdhalení příčiny Najít alespoň něco na čem je možné se shodnoutNajít alespoň něco na čem je možné se shodnout Hledat možnosti řešeníHledat možnosti řešení Netrvat na posledním slověNetrvat na posledním slově

23 Agresivní pacient Zásady: Zásady: Chránit zdraví své a dalších pacientů Nebýt sám, event. vyčkat na pomoc Rozdělení úkolů, převaha 1:3-5 Zřetelně se představit, mluvit pomalu, jasně a srozumitelně Neobelhávat pacienta Neobelhávat pacienta Respekt vůči pacientovi Respekt vůči pacientovi osobní prostor, titul, nekritičnost, naslouchání, pozorné sledováníosobní prostor, titul, nekritičnost, naslouchání, pozorné sledování K pacientovi se přibližovat pomalu asi na 2m Vyzvat ho k posazení Zaměřit se na klíčové informace Výsledek vyšetření sdělit pacientovi

24 Hlavní zásady při sdělování extrémně nepříznivé zprávy: Informuje ten, kdo má největší důvěru Musí být jasné, na co lze navázat Musí být jasné, na co lze navázat Pravdivé informace - stručnost Pravdivé informace - stručnost Dotazy Pomoc s vyrovnáním se, s dopadem, netlumíme emoční odezvu Pomoc s vyrovnáním se, s dopadem, netlumíme emoční odezvu Vyvolání dojmu důvěry a spolehlivosti Vyvolání dojmu důvěry a spolehlivosti Domluva na další pohovor a setkání, kontinuita Domluva na další pohovor a setkání, kontinuita Doporučen nedirektivní empatický pohovor Doporučen nedirektivní empatický pohovor Lež zůstává lží, byť by naše úmysly byly ty nejlepší Lež zůstává lží, byť by naše úmysly byly ty nejlepší

25 Problém podávání informací –pravda či milosrdná lež Problém farmaceutických firem –zachovat si plnou nezávislost a lidskou důstojnost lékaře odborníka Etika psychoterapie –řádný výcvik –citový vztah mezi terapeutem a pacientem –přiměřená míra angažovanosti nepodporovat závislost pacienta, i když nám lichotínepodporovat závislost pacienta, i když nám lichotí pravidlo neutralitypravidlo neutrality Lékařská etika


Stáhnout ppt "Interakce, komunikace zdravotník - pacient MUDr.,PhDr.Zdeňka Nováková, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google