Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorské právo II Clara pacta, boni amici.. Jasné smlouvy, dobří přátelé.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorské právo II Clara pacta, boni amici.. Jasné smlouvy, dobří přátelé.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost"— Transkript prezentace:

1 Autorské právo II Clara pacta, boni amici.. Jasné smlouvy, dobří přátelé.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Autorské právo II Úřad průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví Ústřední orgán státní správy ČR na ochranu průmyslového vlastnictví Ústřední orgán státní správy ČR na ochranu průmyslového vlastnictví V čele je předseda jmenovaný vládou V čele je předseda jmenovaný vládou

3 Autorské právo II Postup účastníka řízení Postup účastníka řízení Na postup při registraci průmyslových práv u Úřadu průmyslového vlastnictví se vztahuje správní řád Na postup při registraci průmyslových práv u Úřadu průmyslového vlastnictví se vztahuje správní řád Na domáhání se práv proti vadnému rozhodnutí správních orgánů se vztahuje zákon o soudním řízení správním Na domáhání se práv proti vadnému rozhodnutí správních orgánů se vztahuje zákon o soudním řízení správním

4 Autorské právo II Správní právo Správní právo Upravuje postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se při realizaci výkonné moci ve státě ve sféře veřejné správy Upravuje postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se při realizaci výkonné moci ve státě ve sféře veřejné správy

5 Autorské právo II Správní právo Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Soubor obecně závazných pravidel chování Organizační Organizační Zásady organizace veřejné správy Zásady organizace veřejné správy Postavení, organizace, pravomoc a působnost subjektů veřejné správy Postavení, organizace, pravomoc a působnost subjektů veřejné správy

6 Autorské právo II Správní právo Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Soubor obecně závazných pravidel chování Hmotné Hmotné Hmotně právní úprava jednotlivých oblastí a úseků veřejné správy Hmotně právní úprava jednotlivých oblastí a úseků veřejné správy Podmínky a předpoklady realizace práv a povinností adresátů veřejně správního působení Podmínky a předpoklady realizace práv a povinností adresátů veřejně správního působení

7 Autorské právo II Správní právo Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Soubor obecně závazných pravidel chování Procesní Procesní Procesně právní úprava – postup při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků správního řízení, konaného před orgány veřejné správy Procesně právní úprava – postup při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků správního řízení, konaného před orgány veřejné správy

8 Autorské právo II Správní právo Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Soubor obecně závazných pravidel chování Trestní Trestní Právní úprava základů a následků odpovědnosti za správní delikty s uplatněním správně trestních postihů Právní úprava základů a následků odpovědnosti za správní delikty s uplatněním správně trestních postihů

9 Autorské právo II Veřejná správa Veřejná správa Správa veřejných záležitostí Správa veřejných záležitostí Projev výkonné moci ve státě Projev výkonné moci ve státě Organizační hledisko – orgány veřejné správy Organizační hledisko – orgány veřejné správy Funkční hledisko – výkon veřejné správy Funkční hledisko – výkon veřejné správy Výkon podzákonné činnosti Výkon podzákonné činnosti Výkon nařizovací činnosti Výkon nařizovací činnosti

10 Autorské právo II Výkon veřejné správy Výkon veřejné správy Stát prostřednictvím svých orgánů Stát prostřednictvím svých orgánů Veřejnoprávní subjekty Veřejnoprávní subjekty Veřejnoprávní korporace Veřejnoprávní korporace územní samospráva – kraje, obce územní samospráva – kraje, obce zájmová samospráva – komory, svazky zájmová samospráva – komory, svazky

11 Autorské právo II Veřejná správa Veřejná správa Státní správa Státní správa Realizace výkonné moci ve státě Realizace výkonné moci ve státě Determinována a určována zákony Determinována a určována zákony Obsahuje prvky řízení i prvky regulace Obsahuje prvky řízení i prvky regulace

12 Autorské právo II Veřejná správa Veřejná správa Státní správa Státní správa Činnost podzákonná a nařizovací Činnost podzákonná a nařizovací Garant určitého zákonného stavu Garant určitého zákonného stavu Oprávnění správních orgánů vydávat správní akty Oprávnění správních orgánů vydávat správní akty

13 Autorské právo II Samospráva Samospráva Částí správy státu decentralizovanou na nestátní subjekty Částí správy státu decentralizovanou na nestátní subjekty Forma činnosti subjektů správy veřejných záležitostí Forma činnosti subjektů správy veřejných záležitostí Rozhoduje samostatně svým jménem Rozhoduje samostatně svým jménem V přenesené působnosti výkon státní správy V přenesené působnosti výkon státní správy

14 Autorské právo II Orgány zájmové samosprávy Orgány zájmové samosprávy Součást veřejné správy Součást veřejné správy Advokátní komora Advokátní komora Česká stomatologická komora Česká stomatologická komora Česká lékařská komora Česká lékařská komora Hospodářská komora Hospodářská komora Notářská komora Notářská komora

15 Autorské právo II Prameny správního práva Prameny správního práva Ústřední orgány Ústřední orgány Ústava republiky, ústavní zákony Ústava republiky, ústavní zákony Zákony a zákonná opatření Zákony a zákonná opatření Nařízení vlády republiky Nařízení vlády republiky Obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy Obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy

16 Autorské právo II Prameny správního práva Prameny správního práva Místní orgány Místní orgány Obecně závazné vyhlášky krajských úřadů na základě zmocnění v zákonech Obecně závazné vyhlášky krajských úřadů na základě zmocnění v zákonech Obecně závazné vyhlášky obcí na základě ústavního zmocnění Obecně závazné vyhlášky obcí na základě ústavního zmocnění Obecně závazné vyhlášky obcí ve věcech, patřící do přenesené působnosti na základě zmocnění v zákonech Obecně závazné vyhlášky obcí ve věcech, patřící do přenesené působnosti na základě zmocnění v zákonech

17 Autorské právo II Prameny správního práva Prameny správního práva Prvotní prameny Prvotní prameny Právní předpis je vydán na základě přímého ústavního zmocnění Právní předpis je vydán na základě přímého ústavního zmocnění Odvozené prameny Odvozené prameny Právní předpis vydán na základě zmocnění v jiném právním předpisu Právní předpis vydán na základě zmocnění v jiném právním předpisu

18 Autorské právo II Prameny správního práva Prameny správního práva Podle stupně právní síly Podle stupně právní síly Obecně závazný právní předpis musí být v souladu s obecně závazným právním předpisem vyšší právní síly Obecně závazný právní předpis musí být v souladu s obecně závazným právním předpisem vyšší právní síly Každý obecně závazný právní předpis může být měněn nebo zrušen právním předpisem stejné nebo vyšší právní síly Každý obecně závazný právní předpis může být měněn nebo zrušen právním předpisem stejné nebo vyšší právní síly

19 Autorské právo II PAMATUJ! PAMATUJ! Podstatná část pramenů správního práva pochází od subjektů veřejné správy Podstatná část pramenů správního práva pochází od subjektů veřejné správy Nazývají se NORMATIVNÍ SPRÁVNÍ AKTY NORMATIVNÍ SPRÁVNÍ AKTY

20 Autorské právo II Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Jaká je základní územní jednotka? Jaká je základní územní jednotka? a) Kraj b) Okres c) Obec

21 Autorské právo II Členění správních obvodů Členění správních obvodů Zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění Zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění Základní jednotka – OBEC !

22 Autorské právo II Členění správních obvodů Členění správních obvodů Obecní úřad je vybavený přenesenou působností Obecní úřad je vybavený přenesenou působností - matriční úřad - stavební úřad - úřad s rozšířenou působností

23 Autorské právo II Členění správních obvodů Členění správních obvodů Střední jednotka – OKRES Neexistuje obecný orgán, pouze řada zvláštních orgánů ! - úřady práce - pozemkové úřady - ředitelství Policie - státní zastupitelství

24 Autorské právo II Členění správních obvodů Členění správních obvodů Vyšší územně samosprávné celky – KRAJ PrahaStředočeský JihočeskýPlzeňský KarlovarskýÚstecký LibereckýKrálovéhradecké PardubickýVysočina JihomoravskýZlínský OlomouckýMoravskoslezský

25 Autorské právo II Členění správních obvodů Členění správních obvodů Nepůsobí jeden obecný orgán ale zvláštní státní orgány - soudy - státní zastupitelství - správa Policie

26 Autorské právo II Hlavní činnosti v oblasti státní správy Hlavní činnosti v oblasti státní správy Pověřený obecní úřad Pověřený obecní úřad Přestupková agenda Přestupková agenda Matriky Matriky Stavební úřad Stavební úřad

27 Autorské právo II Hlavní činnosti v oblasti státní správy Hlavní činnosti v oblasti státní správy Obecní úřad s rozšířenou působností Obecní úřad s rozšířenou působností Vydávání občanských a řidičských průkazů Vydávání občanských a řidičských průkazů Technické průkazy k motorovým vozidlům Technické průkazy k motorovým vozidlům Evidence motorových vozidel Evidence motorových vozidel Činnost živnostenského úřadu Činnost živnostenského úřadu Řízení o dávkách sociální podpory Řízení o dávkách sociální podpory Ochrana životního prostředí, ovzduší, lesů Ochrana životního prostředí, ovzduší, lesů Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí

28 Autorské právo II Forma činnosti veřejné správy Forma činnosti veřejné správy Podle toho, zda směřuje vně nebo dovnitř organizačního systému veřejné správy Podle toho, zda směřuje vně nebo dovnitř organizačního systému veřejné správy Právní Právní Organizační Organizační

29 Autorské právo II Forma činnosti veřejné správy Forma činnosti veřejné správy Právní formy Právní formy Normativní správní akty Normativní správní akty Individuální správní akty Individuální správní akty Interní normativní akty Interní normativní akty Individuální služební akty Individuální služební akty Dohody správně právního charakteru Dohody správně právního charakteru Faktické úkony s přímými právními důsledky Faktické úkony s přímými právními důsledky

30 Autorské právo II Forma činnosti veřejné správy Forma činnosti veřejné správy Neprávní formy Neprávní formy Operativně organizační činnosti Operativně organizační činnosti Materiálně technické operace Materiálně technické operace

31 Autorské právo II Normativní správní akty Normativní správní akty Rozhodnutí správních orgánů, jimiž dochází k realizaci jejich pravomocí Rozhodnutí správních orgánů, jimiž dochází k realizaci jejich pravomocí Jsou vydávány jen v mezích působnosti orgánů veřejné správy Jsou vydávány jen v mezích působnosti orgánů veřejné správy Zavazují subjekty – adresáty vně nebo uvnitř organizačního systému veřejné správy Zavazují subjekty – adresáty vně nebo uvnitř organizačního systému veřejné správy

32 Autorské právo II Správně právní odpovědnost Správně právní odpovědnost Druh právní odpovědnosti Druh právní odpovědnosti Vzniká porušením právní povinnosti subjektů správního práva Vzniká porušením právní povinnosti subjektů správního práva Správně právní sankce Správně právní sankce Správní tresty Správní tresty Správně právní sankce Správně právní sankce

33 Autorské právo II Správně právní odpovědnost Správně právní odpovědnost Správní delikty Správní delikty Přestupky Přestupky Správní delikty fyzických osob Správní delikty fyzických osob Správní delikty právnických osob Správní delikty právnických osob Pořádkové správní delikty Pořádkové správní delikty Disciplinární delikty Disciplinární delikty

34 Autorské právo II Správní řízení Správní řízení Zákon č. 413/2005 správní řád upravuje Zákon č. 413/2005 správní řád upravuje Postup orgánů výkonné moci Postup orgánů výkonné moci Postup orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů Postup orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů Postup právnických i fyzických osob pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy Postup právnických i fyzických osob pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy

35 Autorské právo II Úřad průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví Historie Historie 1919 - založen Patentový úřad 1919 - založen Patentový úřad

36 Autorské právo II Úřad průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví Základní úkoly Základní úkoly Rozhoduje v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a Rozhoduje v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv

37 Autorské právo II Úřad průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví Základní úkoly Základní úkoly Vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích Vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích Získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury Získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury Zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika členem Zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika členem

38 Autorské právo II Úřad průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví Základní úkoly Základní úkoly Aktivně se účastní spolupráce s jinými orgány státní správy při prosazování průmyslových práv Aktivně se účastní spolupráce s jinými orgány státní správy při prosazování průmyslových práv Spolupracuje s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví Spolupracuje s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví

39 Autorské právo II Úřad průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví Systém ochrany práv Systém ochrany práv Ke vzniku těchto práv je třeba výroku - rozhodnutí státního orgánu Ke vzniku těchto práv je třeba výroku - rozhodnutí státního orgánu Práva k předmětům průmyslového vlastnictví se zapisují do rejstříků vedených Úřadem, které jsou veřejně přístupné Práva k předmětům průmyslového vlastnictví se zapisují do rejstříků vedených Úřadem, které jsou veřejně přístupné Zveřejňují se ve Věstníku Úřadu Zveřejňují se ve Věstníku Úřadu

40 Autorské právo II Ochrana dat Ochrana dat Obsahuje-li patentová přihláška utajované skutečnosti, je přihlašovatel povinen ji podat u Úřadu ČR a současně předložit souhlas Národního bezpečnostního úřadu k podání takové přihlášky Obsahuje-li patentová přihláška utajované skutečnosti, je přihlašovatel povinen ji podat u Úřadu ČR a současně předložit souhlas Národního bezpečnostního úřadu k podání takové přihlášky

41 Autorské právo II Ochrana dat Ochrana dat Přihlašování patentů do zahraničí se pak řídí vždy příslušným právem té země nebo regionu, kam žádost o udělení ochrany směřuje Přihlašování patentů do zahraničí se pak řídí vždy příslušným právem té země nebo regionu, kam žádost o udělení ochrany směřuje

42 Autorské právo II Pane, kdy konečně použiješ detektor lži ? Pane, kdy konečně použiješ detektor lži ?

43 Autorské právo II SPRÁVNÍ POPLATKY SPRÁVNÍ POPLATKY ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích - Sazebník správních poplatků ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích - Sazebník správních poplatků

44 Autorské právo II SPRÁVNÍ POPLATKY SPRÁVNÍ POPLATKY Přijetí přihlášky vynálezu 1 200- Kč Přijetí přihlášky vynálezu 1 200- Kč Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu 3 000- Kč Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu 3 000- Kč Vydání patentové listiny do rozsahu - deset stran strojopisu 1 600- Kč Vydání patentové listiny do rozsahu - deset stran strojopisu 1 600- Kč Předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě 3 000,- Předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě 3 000,-

45 Autorské právo II SPRÁVNÍ POPLATKY SPRÁVNÍ POPLATKY Zákon č. 173/2002 Sb. o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Sazebník poplatků za udržování patentů v platnosti Zákon č. 173/2002 Sb. o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Sazebník poplatků za udržování patentů v platnosti

46 Autorské právo II SPRÁVNÍ POPLATKY SPRÁVNÍ POPLATKY Za první rok ode dne podání přihlášky vynálezu 1000,- Kč Za první rok ode dne podání přihlášky vynálezu 1000,- Kč Za druhý rok ode dne podání přihlášky vynálezu Za druhý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 1000,- Kč Za čtvrtý rok ode dne podání přihlášky vynálezu Za čtvrtý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 1 000,- Kč

47 Autorské právo II PROSTOR NA DISKUZI PROSTOR NA DISKUZI Co Vás zaujalo. Co Vás naštvalo.. Co Vám to přineslo..


Stáhnout ppt "Autorské právo II Clara pacta, boni amici.. Jasné smlouvy, dobří přátelé.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google