Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTEMATICKÉ ČLENĚNÍ BUNĚČNÝCH ORGANISMŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTEMATICKÉ ČLENĚNÍ BUNĚČNÝCH ORGANISMŮ."— Transkript prezentace:

1 SYSTEMATICKÉ ČLENĚNÍ BUNĚČNÝCH ORGANISMŮ

2 Eukaryota a Archaea jsou navzájem více příbuzní, než k bakteriím (Cavalier-Smithova theorie bakteriální evoluce).

3 Fylogenetický strom života s hlavními vývojovými větvemi

4 Červeně Eukarya, modře Bacteria, zeleně Archea.
LUCA Červeně Eukarya, modře Bacteria, zeleně Archea.

5 Poslední univerzální společný předek LUCA
last universal common ancestor Hypotetický poslední společný předek všech organismů, z něhož se vyvinul veškerý dnešní život na Zemi. Žil před 3,5 až 4,1 miliardami let v eoarchaiku až paleoarchaiku. Rozdílné názory na charakter organismů LUCA, jejich životní prostředí a způsob výživy. Pravděpod. jednoduché mikroskopické jednobuněčné prokaryontní organismy, podobné dnešním bakteriím nebo archebakteriím, nepohlavní rozmnožování, žily ve vodě. Pravděpodobně heterotrofní, novější studie připouští možnost autotrofní výživy.

6 Na základě vlastností sdílených všemi nezávisle žijícími organismy se odhadují vlastnosti, která musel mít LUCA před vznikem jednotlivých evolučních větví: DNA genetický kód je tvořen třínukleotidovými kodony, ty kodony sdílí eukaryota i prokaryota, ale archea a mitochondrie mají určité odchylky, kód je exprimován díky RNA, exprimací kódu vznikají proteiny, ribozómy se skládají ze dvou podjednotek, 

7 aminokyseliny jsou syntetizovány z glukózy skupinou enzymů, metabolické cesty jejich vzniku jsou stálé glukóza může být použita jako zdroj energie a uhlíku glykolýza (rozklad cukrů) probíhá zvláštní katabolickou cestou – Krebsův cyklus energetickým prostředníkem je ATP buňka je obklopena bun. membránou (lipidovou dvojvrstvou), uvnitř buňky je hladina sodíku nižší než v okolí, draslíku vyšší než v okolí, tento gradient vytvářejí pumpy, buňka se dělí tak, že zdvojnásobí svůj obsah a následuje buněčné dělení.

8 Zahrnuje rostliny (Plantae)
Zahrnuje živočichy (Metazoa) a Fungi.

9 Tree of life, based on completely sequenced genomes

10 Eucarya Říše Animalia Fungi Amoebae – jednobuněčné organismy Plantae
Chromalveolata Rhizaria – vět. 1 bun., popsány i vícebuněčné formy Excavata – 1 buněčné

11 Nebo: Unikonta - Opisthokonta (živočichové, houby, 1 bun. eukaryota)
*Metazoa, Animalia (hl. skupinou jsou živočichové) *Mesomycetozoa (malá skupina protist, vět. parazitní). *Choanozoa (skupina prosist) *Eumycota (Fungi) - Amoebozoa (améboidní 1 bun.) Bikonta (dva bičíky) - Apusozoa - Rhizaria - Excavata - Archaeplastida (zelené a červené řasy, mikroskop. řasy glaucophyta, rostliny) - Chromalveolata

12 Dosavadní taxony zařazené dle nových poznatků:

13

14 Mnohobuněčná eukaryota - viz červené body

15 Bezbičíkovci

16 „Rhizopoda“ – měňavky

17 Fotosyntetická eukaryota („řasy“, „rostliny“)

18 „Houbovité organismy“

19 „Amitochondriální“ eukaryota

20 Počty druhů 104 105 103 103 106

21 PROTISTA

22 Protoctista – jsou definována negativně, nejsou to ani živočichové, ani rostliny, houby, nebo prokaryota. Zahrnují eukaryontní mikroorganismy a jejich bezprostřední potomky, tj. jaderné řasy vč. chaluh, bičíkaté vodní plísně, hlenky a prvoky. Protoctistní buňky mají jádra a další charakt. vlastnosti eukaryot. Většinou mají aerobní respiraci v mitochondriích a 9+2 undulipodia v určitých stadiích životního cyklu. Protoctista jsou vodní organismy, mořské, sladkovodní, nebo žijí ve vodním prostředí (tkáních) jiných organismů. V podst. každý druh živočichů, rostlin a hub má protoctistní společníky.

23 Jednobuněčná eukaryota, žijí jako jednotlivé buňky nebo v koloniích, kde netvoří tkáně.

24 Patří sem také ale původci
Mnohá protista, např. řasy, jsou fotosyntetizující, tj. primární producenti, třeba v oceánech jajko součást planktonu. Patří sem také ale původci malárie spavé nemoci.

25 Malárie Člověka infikuje pět druhů Plasmodium.
Smrt způsobuje nejč. P. Falciparum a P. vivax. Malárie způsobená P. ovale a P. malariae má lehčí průběh, vyj. smrtelný. P. knowlesi způsobuje malárii u makaka v jv. Asii, přenáší se i na člověka.

26 Spavá nemoc Trypanosoma brucei, přenášena mouchou tse-tse.

27 Dřívější členění protist do skupin:
„podobní živočichům„ - protozoa „podobní rostlinám“ - protofyta (vět. jednubuněčné řasy ) -„podobní houbám“ Neplatí, nepoužívat.


Stáhnout ppt "SYSTEMATICKÉ ČLENĚNÍ BUNĚČNÝCH ORGANISMŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google