Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11.1 Obdélník D C Vrcholy obdélníka – A , B , C , D D C A B a D C

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11.1 Obdélník D C Vrcholy obdélníka – A , B , C , D D C A B a D C"— Transkript prezentace:

1 11.1 Obdélník D C Vrcholy obdélníka – A , B , C , D D C A B a D C
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 11.1 Obdélník D C Vrcholy obdélníka – A , B , C , D a D C A B a b b D C Strany obdélníka – AB, BC, CD,DA - nebo – a, b A B b a b A B a A a B Autor: Mgr. Blanka Průšová

2 ⱶ 11.2 Co již víme p p A B p A B Přímka p Polopřímka AB Úsečka AB
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 11.2 Co již víme Přímka p p Polopřímka AB p A B Úsečka AB p A B Rovnoběžky Kolmice p s r t Přímky, které leží v rovině a nemají žádný společný bod. Zápis: p ǁ r Přímky, které leží v rovině a svírají spolu pravý úhel. Zápis: t s

3 11.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 11.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Obdélník – Rovinný útvar, jehož protilehlé strany jsou stejně dlouhé a sousední strany spolu svírají pravý úhel. Dvě protilehlé strany jsou rovnoběžné. Dvě sousední strany mají různou délku a jsou kolmé. ??? V čem se liší a shoduje se čtvercem ? Rozdíl……. Liší se délkou stran. Shoda ……. Protilehlé strany jsou rovnoběžné. Sousední strany svírají pravý úhel – jsou kolmé.

4 !POZOR! – Nezapomeň na náčrtek. Popiš do něj vše , co víš ze zadání.
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 11.4 Konstrukce obdélníka Př : Narýsuj obdélník ABCD, pro který platí: a = 6cm, b = 4cm. Náčrtek: !POZOR! – Nezapomeň na náčrtek. Popiš do něj vše , co víš ze zadání. D a=6cm C Konstrukce: b=4cm b=4cm A a=6cm B D C Postup: 1) Narýsuji přímku p a na ní úsečku AB , │AB│= 6 cm. 2) Pomocí trojúhelníku s ryskou v bodech A a B kolmice k přímce p. 3) Na kolmicích sestrojím body D a C tak, aby platilo, že │AD│=4 cm a │ BC│ = 4 cm. 4) Sestrojím úsečku CD. 5) Provedu pomocí trojúhelníku s ryskou kontrolu. p A B

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 11.5 Procvičení a příklady 1. Narýsuj obdélník EFGH, kde │EF│ = 3 cm a │FG│ = 6 cm. Přesvědč se, že obdélník, který jsi narýsoval, má protější strany shodné a sousední strany k sobě kolmé. Narýsovaný obdélník vybarvi. Vypiš vrcholy - _____________________ strany - _____________________ 2. Narýsuj obdélník OPRS, kde │OP │ = 7cm a │PR│ = 4 cm. 3. Narýsuj libovolný obdélník ABCD. Změř a zapiš délky jeho stran a urči, jakou mají vzájemnou polohu.

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 11.6 Něco navíc pro šikovné Zamysli se…. Mohu obdélník rozdělit na stejné čtverce? Pokud ano, jaký by musel být poměr délek stran? Zkus narýsovat. Kolik různých obdélníků můžeš napočítat v tomto obrázku?

7 11.7 Rectangle čtyřúhelník – quadrangle čtverec – square
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 11.7 Rectangle čtyřúhelník – quadrangle čtverec – square obdélník - rectangle vrchol - vertex bod – point úhel – angle vertex Side of the rectangle vertex angle angle Side of the rectangle Side of the rectangle angle angle vertex Side of the rectangle vertex

8 11.8 Test znalostí Správné řešení: 1.c , 2.d , 3.c , 4.b
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 11.8 Test znalostí Vrcholy obdélníka označujeme : a) malými tiskacími písmeny b) malými psacími písmeny c) velkými tiskacími písmeny d) velkými psacími písmeny 3) Kolmost dvou stran si ověřím : a) pohledem a odhadem b) pomocí pravítka c) pomocí trojúhelníku s ryskou d) nelze ověřit Obdélník je: a) je rovinný útvar, který má 2 protější strany stejně dlouhé, navzájem kolmé b) prostorový útvar, který má 4 strany stejně dlouhé c) rovinný útvar, který má 4 strany různě dlouhé d) rovinný útvar, který , který má 2 protější strany stejně dlouhé, navzájem rovnoběžné 4) Obdélník ABCD nesestrojím, pokud znám: a) délku všech stran b) délku strany AB c) délku strany AB a BC d) délku strany CD a DA Správné řešení: 1.c , 2.d , 3.c , 4.b

9 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 11.9 Použité zdroje, citace Jak je lehká geometrie – Pracovní sešit pro 5. ročník ( Nová škola )- Z.Rosecká Matematika pro 4. ročník ( Alter )-R.Blažková, K.Matoušková, M.Vaňurová Matematika – pro 5. ročník ZŠ 1.a 2.díl ( Dialog )-J.Cihlář, M.Zelenka Obrázky z databáze Klipart

10 11.10 Anotace Autor Mgr. Blanka Průšová Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Anotace Autor Mgr. Blanka Průšová Období 07 – 12/2011 Ročník 3. ročník Klíčová slova Rovinný útvar, pravý úhel, rovnoběžnost, kolmost Anotace Prezentace popisující obdélník a jeho konstrukci


Stáhnout ppt "11.1 Obdélník D C Vrcholy obdélníka – A , B , C , D D C A B a D C"

Podobné prezentace


Reklamy Google