Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistická významnost a její problémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistická významnost a její problémy"— Transkript prezentace:

1 Statistická významnost a její problémy

2 Osnova Test znalostí a vysvětlení statistické významnosti
Statistická významnost-meze použití „Nedostatky“ statistické významnosti

3 Hypotézy a statistické testy
Nulová a alternativní hypotéza Statistický test a testové kritérium Rozhodnutí na základě statistických testů Běžné testy-t-testy, analýza rozptylu, regrese, korelace apod.

4 Co je to statistická významnost?
Rozhodnutí Platí H0 H1 OK (P=1- α) Chyba prvního druhu (P= α) Chyba druhého druhu (P= β) OK (P= 1-β) Síla testu Definice: Statistická významnost je pravděpodobnost, že náš výběrový soubor pochází ze základního souboru, ve kterém platí nulová hypotéza. P(D/H0) ne P(H0/D)

5 Předpoklady použití statistické významnosti
Základní vymezení: Velký náhodný výběr z velkých základních souborů Velký (nekonečný) základní soubor (min.100krát větší než výběr) Výběr proveden pravděpodobnostně (všechny jednotky stejná P vybrání) Výběr dostatečně velký (cca 30-50)

6 Specifické situace pro statistickou významnost (limity)
úplná zjišťování, nenáhodné výběry, malé výběry, výběry z malých populací a velké výběry, agregace dat, mezinárodní datové soubory

7 Základní „nedostatky“ statistické významnosti
a) nedostatečná výpověď o základním souboru, b) nereálnost nulových hypotéz, c) mechanická práce s klasickou 5% hladinou (hvězdičky, stepwise, nejlepší modely apod.), d) statisticky významné neznamená důležité, e) nepublikování statisticky nevýznamných výsledků

8 Více o problémech statistické významnosti
Harlow, L., L., S. A. Mulaik, M., L. Steiger What if there were no significance tests? Mahwah (NJ): Erlbaum Morisson, D. E., R., E. Henkel The significance test controversy – a reader 1970 Chicago: Aldine a mnoho článků

9 Možné alternativy statistické významnosti
a) Intervaly spolehlivosti, b) Síla testu, c) Odhad minimální velikosti výběrového souboru, what if strategie, d) Porovnání více modelů pomocí informačních kritérií, e) Slovní řešení problémů

10 Jiné než statistické významnosti
Věcná významnost b) Klinická významnost c) Ekonomická významnost

11 Věcná významnost Cohenovo d- srovnání 2 skupin (Cohen 1969,88)
b) Eta2-vysvětlený rozptyl za pomoci jednoho faktoru (Fisher 1925)

12 Věcná významnost Cohenovo d: kde s2= (n1*s12+n2*s22)/(n1+n2)
d=(x1-x2)/√s2 (Cohen 1969, 88), kde s2= (n1*s12+n2*s22)/(n1+n2) b) Eta2: η2=SSb/SST, kde SSb je meziskupinový součet čtverců a SST je celkový součet čtverců (Fisher 1925)

13 Více o věcné významnosti
Blahuš, P. Statistická významnost proti vědecké průkaznosti výsledků výzkumu. Česká kinantropologie 4, 2000, 2: Hendl, J Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál. A kdekoliv na webu substantive nebo practical significance

14 Použitá literatura Cohen, J Statistical Power Analysis for the Behavioral Science (2nd ed.). Hillsdale (NJ): Erlbaum. Fisher, R. A Statistical methods for research workers. Edinburgh: Oliver and Boyd. Soukup, P., L. Rabušic Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd – statistické významnosti. Sociologický časopis (v tisku) Soukup, P P nebo d? Sociologický časopis (v recenzním řízení) a všechna literatura v obou článcích uvedená

15 Díky za pozornost i případné otázky


Stáhnout ppt "Statistická významnost a její problémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google