Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.1 Křesťanská sociální etika Jabok 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.1 Křesťanská sociální etika Jabok 2008."— Transkript prezentace:

1 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.1 Křesťanská sociální etika Jabok 2008

2 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.2 1.Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace

3 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.3 Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se souběžně učí na Jaboku i ETF (Milfait). Je součástí teologické etiky, která se souběžně učí na Jaboku i ETF (Milfait). Stanovuje etické principy, zásady a normy, které se týkají nikoli chování jedince (= individuální etika), ale správného fungování sociálních struktur – institucí (rodina, ekonomika, politika, zákony, kultura, sociální služby atd.). V tom je rozdíl oproti etice v sociální práci (Fischer, Milfait), která se týká především rozhodování jednotlivého sociálního pracovníka. Stanovuje etické principy, zásady a normy, které se týkají nikoli chování jedince (= individuální etika), ale správného fungování sociálních struktur – institucí (rodina, ekonomika, politika, zákony, kultura, sociální služby atd.). V tom je rozdíl oproti etice v sociální práci (Fischer, Milfait), která se týká především rozhodování jednotlivého sociálního pracovníka. Jako každá teologie vychází z Bible a z tradice církve. Jako každá teologie vychází z Bible a z tradice církve. Těsně souvisí s filozofií, politologií, sociologií, ekonomikou. Těsně souvisí s filozofií, politologií, sociologií, ekonomikou. Navazuje rovněž na praktickou teologii, protože ukazuje, jak se církev angažuje v sociální, politické a ekonomické oblasti. Navazuje rovněž na praktickou teologii, protože ukazuje, jak se církev angažuje v sociální, politické a ekonomické oblasti. Na Jaboku je samostatným předmětem, neboť vytváří východisko pro etické jednání v sociální politice a částečně i v sociální práci – nabízí křesťanská kritéria k utváření politických a hospodářských systémů a institucí a k chování člověka v jejich rámci. Zároveň pomáhá k pochopení složitých strukturálních vazeb v současném globalizovaném světě. Na Jaboku je samostatným předmětem, neboť vytváří východisko pro etické jednání v sociální politice a částečně i v sociální práci – nabízí křesťanská kritéria k utváření politických a hospodářských systémů a institucí a k chování člověka v jejich rámci. Zároveň pomáhá k pochopení složitých strukturálních vazeb v současném globalizovaném světě.

4 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.4 Sociální nauka katolické církve Katolická církev se v posledních 120 letech tímto tématem intenzivně zabývala a vytvořila ucelený systém názorů na sociální témata, který považuje za závazný pro své členy a za závažný návrh pro všechny lidi dobré vůle (sociální nauka církve – SNC). Vyjádřila ho v dokumentech magisteria a nejnověji v Kompendiu sociální nauky církve (2004, česky 2007). Katolická církev se v posledních 120 letech tímto tématem intenzivně zabývala a vytvořila ucelený systém názorů na sociální témata, který považuje za závazný pro své členy a za závažný návrh pro všechny lidi dobré vůle (sociální nauka církve – SNC). Vyjádřila ho v dokumentech magisteria a nejnověji v Kompendiu sociální nauky církve (2004, česky 2007). Katolická církev považuje SNC za součást evangelizace, za jeden z pilířů nové evangelizace, která je závazná pro celou církev a pro každého jejího člena (JPII. – SRS). Je to druhá část jejího diakonického rozměru (vedle přímé sociální služby – charity), který je konstitutivním prvkem církve (vedle martyrie, liturgie a koinonie). Katolická církev považuje SNC za součást evangelizace, za jeden z pilířů nové evangelizace, která je závazná pro celou církev a pro každého jejího člena (JPII. – SRS). Je to druhá část jejího diakonického rozměru (vedle přímé sociální služby – charity), který je konstitutivním prvkem církve (vedle martyrie, liturgie a koinonie). Ostatní církve nemají takto systematické vyjádření, procházejí vlastním vývojem, ale v poslední době se stále více podílejí na sociálním myšlení katolické církve; některé dokumenty vydávají společné ekumenické komise (např. u nás Pokoj a dobro). Ostatní církve nemají takto systematické vyjádření, procházejí vlastním vývojem, ale v poslední době se stále více podílejí na sociálním myšlení katolické církve; některé dokumenty vydávají společné ekumenické komise (např. u nás Pokoj a dobro). Vzhledem k ekumenickému charakteru Jaboku se budeme zabývat pohledy různých církví, většinou však budeme vycházet ze SNC. Vzhledem k ekumenickému charakteru Jaboku se budeme zabývat pohledy různých církví, většinou však budeme vycházet ze SNC.

5 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.5 Základní literatura Církevní dokumenty: Církevní dokumenty: 2. vatikánský koncil: Gaudium et spes 2. vatikánský koncil: Gaudium et spes Kompendium sociální nauky církve Kompendium sociální nauky církve Pokoj a dobro Pokoj a dobro Sociální encykliky Sociální encykliky Sociální pastýřské listy Sociální pastýřské listy Další publikace: Další publikace: Anzenbacher, Arno: Křesťanská sociální etika, úvod a principy Anzenbacher, Arno: Křesťanská sociální etika, úvod a principy Katolická sociální nauka a současná věda Katolická sociální nauka a současná věda Martinek, Cyril: Cesta k solidaritě Martinek, Cyril: Cesta k solidaritě Molitor, Bruno: Etika hospodářství Molitor, Bruno: Etika hospodářství Novak, Michael: Katolické sociální myšlení a liberální instituce Novak, Michael: Katolické sociální myšlení a liberální instituce Ockenfels, Wolfgang: Katolická sociální nauka Ockenfels, Wolfgang: Katolická sociální nauka

6 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.6 Témata přednášek 1.Úvod, literatura, definice individuální a sociální etiky, témata, metoda, bible a dějiny 1.Úvod, literatura, definice individuální a sociální etiky, témata, metoda, bible a dějiny 2.Vývoj katolického sociálního myšlení 2.Vývoj katolického sociálního myšlení 3.Protestantská sociální etika a alternativní teologické směry v katolické církvi 3.Protestantská sociální etika a alternativní teologické směry v katolické církvi 4.List Pokoj a dobro 4.List Pokoj a dobro 5.Principy KSE: přehled, lidská důstojnost 5.Principy KSE: přehled, lidská důstojnost 6.Principy KSE: společné dobro, solidarita, subsidiarita, všeobecné určení statků; přehled oblastí KSE 6.Principy KSE: společné dobro, solidarita, subsidiarita, všeobecné určení statků; přehled oblastí KSE 7.Politika: stát a právo 7.Politika: stát a právo 8.Hospodářství, lidská práce 8.Hospodářství, lidská práce 9.Kultura: výchova, vzdělání, umění, média 9.Kultura: výchova, vzdělání, umění, média 10.Rodina 10.Rodina 11.Ekologie, mír 11.Ekologie, mír 12.Globální sociální spravedlnost (56) 12.Globální sociální spravedlnost (56)

7 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.7 Organizace výuky Rozvrh: úterý 10.15 – 11.45 Rozvrh: úterý 10.15 – 11.45 Každý týden kromě úterý po velikonocích (25.3.) a praxe 3. roč. Jaboku (14.-25.4.). Poslední hodina 13.5. Celkem 12 hodin. Každý týden kromě úterý po velikonocích (25.3.) a praxe 3. roč. Jaboku (14.-25.4.). Poslední hodina 13.5. Celkem 12 hodin. Pomůcky: prezentace ppt na JISu, dokumenty a literatura, informace z internetu Pomůcky: prezentace ppt na JISu, dokumenty a literatura, informace z internetu Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: test základních znalostí, ústní zkouška Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: test základních znalostí, ústní zkouška

8 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.8 Sociální skutečnost Sociální skutečností se rozumí společenská povaha člověka jako relativně samostatná předmětná oblast. Sociální skutečností se rozumí společenská povaha člověka jako relativně samostatná předmětná oblast. Vzájemné působení jednotlivců konstituuje oblast sociální skutečnosti potud, pokud má institucionální charakter. Vzájemné působení jednotlivců konstituuje oblast sociální skutečnosti potud, pokud má institucionální charakter. Sociální zpevnění vzájemného působení lidí a lidských skupin ve strukturách představuje novou kvalitu – stav těchto struktur nelze vztahovat pouze k osobní odpovědnosti jednotlivců. Sociální zpevnění vzájemného působení lidí a lidských skupin ve strukturách představuje novou kvalitu – stav těchto struktur nelze vztahovat pouze k osobní odpovědnosti jednotlivců.

9 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.9 Sociální etika Sociální etika je součást etiky, která se zabývá morálním hodnocením sociální skutečnosti – na rozdíl od etiky individuální, která se týká praxe a odpovědnosti jedince. Sociální etika je součást etiky, která se zabývá morálním hodnocením sociální skutečnosti – na rozdíl od etiky individuální, která se týká praxe a odpovědnosti jedince. Základní otázka: jsou institucionální útvary v dané společnosti spravedlivé? Základní otázka: jsou institucionální útvary v dané společnosti spravedlivé? Na základě kritérií posuzuje vztahy, struktury, systémy pravidel, zákony, řády atd. z hlediska jejich spravedlnosti a podává návrhy na jejich zlepšení. Na základě kritérií posuzuje vztahy, struktury, systémy pravidel, zákony, řády atd. z hlediska jejich spravedlnosti a podává návrhy na jejich zlepšení. Aplikace etických principů na konkrétní sociální skutečnost Aplikace etických principů na konkrétní sociální skutečnost

10 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.10 Sociální a individuální etika Osobní odpovědnost, individuálně přičitatelnou praxi, motivace, postoje Osobní odpovědnost, individuálně přičitatelnou praxi, motivace, postoje DOBRÉ – ŠPATNÉ INDIVIDUÁLNÍ ETIKA Sociální danosti, instituce, struktury, regulační systémy, zákony, řády SPRAVEDLIVÉ - NESPRAVEDLIVÉ SOCIÁLNÍ ETIKA Základní mravní kritéria vztažená na: Kategorie posouzení:

11 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.11 Vzájemný vztah individuální a sociální etiky Člověk jako osobnost je nejen bytostí individuální, ale zároveň i bytostí sociální, která může společné hodnoty uskutečnit jen ve společenství. Člověk jako osobnost je nejen bytostí individuální, ale zároveň i bytostí sociální, která může společné hodnoty uskutečnit jen ve společenství. Např.: Překonání ekologických problémů, nezaměstnanosti a problému třetího světa není v moci jedince. Spíše jsou pokroky v těchto problémech možné jen skrze komplexní kooperaci mezi více odpovědnými osobami rozdílných oblastí systémů. Nakolik se jednotlivé osoby v tomto diskursním a kooperačním procesu morálně angažují, je téma individuální etiky. Např.: Překonání ekologických problémů, nezaměstnanosti a problému třetího světa není v moci jedince. Spíše jsou pokroky v těchto problémech možné jen skrze komplexní kooperaci mezi více odpovědnými osobami rozdílných oblastí systémů. Nakolik se jednotlivé osoby v tomto diskursním a kooperačním procesu morálně angažují, je téma individuální etiky. Dvě nedorozumění: Dvě nedorozumění: Redukce sociální etiky na individuální etiku: sociální problémy se vyřeší samy od sebe, když jednotlivci budou jednat eticky dobře a správně - sociální problémy jsou vyvolávány jen osobními mezilidskými konflikty. Optimalizace sociálních poměrů nastane automaticky optimalizací osobní praxe (ekologie, válka, nezaměstnanost, třetí svět…). Redukce sociální etiky na individuální etiku: sociální problémy se vyřeší samy od sebe, když jednotlivci budou jednat eticky dobře a správně - sociální problémy jsou vyvolávány jen osobními mezilidskými konflikty. Optimalizace sociálních poměrů nastane automaticky optimalizací osobní praxe (ekologie, válka, nezaměstnanost, třetí svět…). Redukce individuální etiky na sociální etiku: osobní jednání je viděno jenom jako nutný následek daných sociálních poměrů, struktur, regulačních systémů. Redukce individuální etiky na sociální etiku: osobní jednání je viděno jenom jako nutný následek daných sociálních poměrů, struktur, regulačních systémů.

12 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.12 Sociální etika základní a speciální Základní sociální etika vychází z biblických a teologických kritérií a stanovuje hodnoty, principy a normy, které je třeba dodržet, aby dané sociální skutečnosti byly spravedlivé (témata 5, 6). Základní sociální etika vychází z biblických a teologických kritérií a stanovuje hodnoty, principy a normy, které je třeba dodržet, aby dané sociální skutečnosti byly spravedlivé (témata 5, 6). Speciální sociální etika se zabývá konkrétními sociálními skutečnostmi (stát, hospodářství, kultura, rodina, mezinárodní vztahy, ekologie, globální spravedlnost apod.), aplikuje na ně stanovené hodnoty, principy a normy a navrhuje, co lze udělat pro to, aby byly spravedlivější (témata 7-12). Speciální sociální etika se zabývá konkrétními sociálními skutečnostmi (stát, hospodářství, kultura, rodina, mezinárodní vztahy, ekologie, globální spravedlnost apod.), aplikuje na ně stanovené hodnoty, principy a normy a navrhuje, co lze udělat pro to, aby byly spravedlivější (témata 7-12).

13 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.13 Biblické inspirace Biblické poselství nenabízí žádné modely, žádná konkrétní, přímo přesaditelná hodnotící kritéria a pokyny k utváření vzhledem k sociální oblasti. Biblické poselství nenabízí žádné modely, žádná konkrétní, přímo přesaditelná hodnotící kritéria a pokyny k utváření vzhledem k sociální oblasti. Přináší základní jistoty a konfrontuje nás s požadavkem, že tyto jistoty musí být základem kritérii, podle kterých má být eticky posuzovány sociální instituce. Přináší základní jistoty a konfrontuje nás s požadavkem, že tyto jistoty musí být základem kritérii, podle kterých má být eticky posuzovány sociální instituce. Sociální opce obsažené v biblických motivech: Sociální opce obsažené v biblických motivech: opce pro univerzální uznání důstojnosti člověka, opce pro univerzální uznání důstojnosti člověka, pro svobodu a osvobození, pro svobodu a osvobození, pro chudé, pro chudé, pro pokoj, pro pokoj, pro stále větší spravedlnost pro stále větší spravedlnost pro ochranu stvoření. pro ochranu stvoření.

14 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.14 Biblické inspirace Setkáváme se s: Setkáváme se s: „Desakralizací přírody“ (svět není bohem ani prostorem plným bohů, nýbrž je Božím stvořením, svěřeným člověku) „Desakralizací přírody“ (svět není bohem ani prostorem plným bohů, nýbrž je Božím stvořením, svěřeným člověku) „Desakralizací politiky“ (vyjití z Egypta - Izraelci motivovaní vírou odmítnou poslouchat „božského faraona“ a volí cestu ke svobodě /je třeba více poslouchat Boha než lidi/) „Desakralizací politiky“ (vyjití z Egypta - Izraelci motivovaní vírou odmítnou poslouchat „božského faraona“ a volí cestu ke svobodě /je třeba více poslouchat Boha než lidi/) „Desakralizací moci“ (starozákonní konflikt prorok-král, kdykoliv se chtěl panovník chovat jako Bůh, prorok jej vysvléká z této posvátné role: „jsi jenom člověk“). „Desakralizací moci“ (starozákonní konflikt prorok-král, kdykoliv se chtěl panovník chovat jako Bůh, prorok jej vysvléká z této posvátné role: „jsi jenom člověk“). Resumé: Resumé: Biblické sociální opce jsou dost všeobecné a málo diferencované, určují přesto ze základních jistot důležité cíle, principiální orientaci a nasměrování. Biblické sociální opce jsou dost všeobecné a málo diferencované, určují přesto ze základních jistot důležité cíle, principiální orientaci a nasměrování. Pro křesťanskou angažovanost jsou nedostačující. Vyžaduje se doplnění o kompetenci ve věcných oblastech a tématických polích. Pro křesťanskou angažovanost jsou nedostačující. Vyžaduje se doplnění o kompetenci ve věcných oblastech a tématických polích.

15 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.15 Sociální etika v dějinách křesťanství Patristika: ne systematické pojednání, ale rozvíjení biblických principů Patristika: ne systematické pojednání, ale rozvíjení biblických principů Středověk: spravedlnost jako jedna z hlavních ctností (Tomáš Akvinský) Středověk: spravedlnost jako jedna z hlavních ctností (Tomáš Akvinský) Novověk: v době vzniku velkých sociálních problémů teologie mlčí, později ji nahrazují vyjádření magisteria. Novověk: v době vzniku velkých sociálních problémů teologie mlčí, později ji nahrazují vyjádření magisteria. Moderní doba: sociální nauka církve – aplikace etických principů na konkrétní sociální problémy 19. a 20. století Moderní doba: sociální nauka církve – aplikace etických principů na konkrétní sociální problémy 19. a 20. století


Stáhnout ppt "1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2008.1 Křesťanská sociální etika Jabok 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google