Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem] OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, ÚSTÍ NAD LABEM, P. O.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem] OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, ÚSTÍ NAD LABEM, P. O."— Transkript prezentace:

1 [Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem] OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, ÚSTÍ NAD LABEM, P. O.

2 Rok založení: 1886

3 Studijní obory: 63-41-M/02 obor obchodní akademie, 78-42-M/02 obor ekonomické lyceum, 63-41-M/02 obor podnikání Formy studia – denní a dálková ­ OBCHODNÍ AKADEMIE

4 OBOR Obchodní akademie Ekonomické lyceum Podnikání Ročník UCE/UCP 1.0/0 1/0 2.3/00/01/0 3.3/0 1/1 4.4/13/0x

5 2. ročník3. ročník4. ročník úvoddaň z přidané hodnotykapitálové účty rozvahazásobyúčty dlouhodobých závazků účtyfinanční účtyvýsledek hospodaření a jeho rozdělení finanční účtydlouhodobý majetekinventarizace zásoby náklady a výnosy a jejich časové rozlišování účetní uzávěrka dlouhodobý majetekDaň z příjmů POúčetní závěrka zaměstnancidaň z příjmů FOrozpočetnictví zúčtovací vztahy finanční analýza výsledek hospodaření a jeho složky kalkulace kalkulace a rozpočetnictví

6

7 www.oaulpar.cz

8

9 Tematické celky kurzu pro 3. ročník Pokladna Banka Dlouhodobý majetek Mzdy

10 Kalkulace Rozpočetnictví Účetní závěrka

11 http://projekt.oaulpar.cz/moodle/

12 2. ročník Rozvaha a její členění Rozpis rozvahy do účtů Pokladna - příjmy, výdaje, pokladní kniha Ceniny Bankovní účty Zásoby materiálu - účtování, dokumentace, oceňování zásob při výdeji, inventarizace Zásoby zboží, inventarizace Zásoby vlastní výroby, inventarizace Dlouhodobý majetek - pořízení Odpisování dlouhodobého hmotného majetku Zaměstnanci - mzdové výpočty Zúčtovací vztahy - pohledávky a závazky z obchodního styku Výsledek hospodaření, výpočet daňové povinnosti právnických osob, složky VH

13 3. ročník Daně, DPH, daňové doklady, přiznání k DPH Zásoby - způsob účtování A, roční uzávěrka, reklamace Zásoby - způsob účtování B, roční uzávěrka, inventarizace Valutová pokladna Krátkodobý finanční majetek, krátkodobé dluhopisy Dlouhodobý nehmotný majetek, pořízení, oceňování, dokumentace Dlouhodobý hmotný majetek - vyřazení Dlouhodobý finanční majetek, pořízení, oceňování Časové rozlišování nákladů a výnosů - účty přechodné Časové rozlišování nákladů a výnosů - účty dohadné a rezervy Zúčtovací vztahy - pohledávky a závazky v cizích měnách Rozpočetnictví - členění firmy na střediska, sestavení střediskového rozpočtu

14 4. ročník Kapitálové účty a účty dlouhodobých závazků, vlastní a cizí zdroje Individuální podnikatel, účtování a výpočet daňové povinnosti Výsledek hospodaření, tvorba a rozdělení v obchodních společnostech Inventarizace, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna Účetní uzávěrka, vybrané účetní případy Účetní závěrka, statistické výkazy a příloha Kalkulace, druhy kalkulací, kalkulační vzorec, přímé a nepřímé náklady v kalkulaci, kalkulační metody Finanční analýza, výpočet a interpretace vybraných ukazatelů Souvislý příklad účtování v akciové společnosti Souvislý příklad účtování ve společnosti s ručením omezeným Souvislý příklad účtování fyzické osoby, která je účetní jednotkou

15 Zjistěte stav pokladní hotovosti, vyplňte pokladní výčetku. Porovnejte zjištěnou skutečnost se zůstatkem v pokladní knize, zapište případný rozdíl do pokladní knihy, zaúčtujte výsledek inventarizace na účetní doklad. Při inventuře pokladní hotovosti bylo zjištěno, že jsou v pokladně tyto bankovky a mince :

16 Stav zjištěný inventurou …………………..……………………………… Stav v pokladní knize ………………………………………………….. Rozdíl …………………………………………………..

17 31VPDVyplacená záloha na pracovní cestu zaměstnanci 1 000 32PPDTržba za zboží2 200 DPH základní sazba 33VýdejkaProdané zboží1 800 34PříjemkaMateriál17 200 35VÚDVyrovnání účtu 111 na konci účetního období 36 Vyúčtování zálohy na služební cestu. Souvisí s příkladem 31. Skutečné náklady 1 112 Kč doklad 37PPDSkladník uhradil předepsané manko200 38VÚDPředpis daně z příjmu PO

18 HV897 560 Položky upravující základ daně Nezaokrouhlený základ daně Zaokrouhlený základ daně Daň HV po zdanění Výpočet daně z př í jmů PO

19 Procvičování Ústní zkoušení Písemné práce Čtvrtletní písemné práce – souvislé příklady účtování Testy ověřování znalostí na konci 2. a 3. ročníku Maturitní ročníky Zpracování a prezentace maturitních okruhů Cvičné příklady pro praktickou maturitní zkoušku ze souboru odborných předmětů PMZ nanečisto

20 Praktická maturitní zkouška ze souboru odborných předmětů Počáteční rozvaha Kalkulace Odpisy Mzdová listina Účtování - předkontace Použití software Abra Výpočet daně z příjmů Účet 710 Ukazatel finanční analýzy Komentářukazatele Graf

21

22

23

24 Děkuji Vám za pozornost Blanka Babická babicka@oaulpar.cz


Stáhnout ppt "[Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem] OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, ÚSTÍ NAD LABEM, P. O."

Podobné prezentace


Reklamy Google