Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[Pařížská 15, Ústí nad Labem]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[Pařížská 15, Ústí nad Labem]"— Transkript prezentace:

1 [Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem]
OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, ÚSTÍ NAD LABEM, P. O. [Pařížská 15, Ústí nad Labem]

2 OBCHODNÍ AKADEMIE Rok založení:

3 OBCHODNÍ AKADEMIE Studijní obory: 63-41-M/02 obor obchodní akademie,
78-42-M/02 obor ekonomické lyceum, 63-41-M/02 obor podnikání Formy studia – denní a dálková

4 Hodinová dotace na výuku předmětu účetnictví a účetní praktika v jednotlivých oborech
Obchodní akademie Ekonomické lyceum Podnikání Ročník UCE/UCP 1. 0/0 1/0 2. 3/0 3. 1/1 4. 4/1 x

5 Obsah učiva pro obor obchodní akademie
2. ročník 3. ročník 4. ročník úvod daň z přidané hodnoty kapitálové účty rozvaha zásoby účty dlouhodobých závazků účty finanční účty výsledek hospodaření a jeho rozdělení dlouhodobý majetek inventarizace náklady a výnosy a jejich časové rozlišování účetní uzávěrka Daň z příjmů PO účetní závěrka zaměstnanci daň z příjmů FO rozpočetnictví zúčtovací vztahy finanční analýza výsledek hospodaření a jeho složky kalkulace kalkulace a rozpočetnictví

6 Vzdělávání

7 Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program

8 Studijní materiály Vlastní výukové materiály Učebnice Účetnictví
e-learningové kurzy Sbírky příkladů pro jednotlivé ročníky Řešení sbírek příkladů

9 e-learningové kurzy pro 3. a 4. ročník
Tematické celky kurzu pro 3. ročník Pokladna Banka Dlouhodobý majetek Mzdy

10 Tematické celky kurzu pro 4. ročník
Tematické celky kurzu pro 4. ročník Kalkulace Rozpočetnictví Účetní závěrka

11 e-learningové kurzy

12 Sbírky příkladů z účetnictví
2. ročník Rozvaha a její členění Rozpis rozvahy do účtů Pokladna - příjmy, výdaje, pokladní kniha Ceniny Bankovní účty Zásoby materiálu - účtování, dokumentace, oceňování zásob při výdeji, inventarizace Zásoby zboží, inventarizace Zásoby vlastní výroby, inventarizace Dlouhodobý majetek - pořízení Odpisování dlouhodobého hmotného majetku Zaměstnanci - mzdové výpočty Zúčtovací vztahy - pohledávky a závazky z obchodního styku Výsledek hospodaření, výpočet daňové povinnosti právnických osob, složky VH

13 Sbírky příkladů z účetnictví
3. ročník Daně, DPH, daňové doklady, přiznání k DPH Zásoby - způsob účtování A, roční uzávěrka, reklamace Zásoby - způsob účtování B, roční uzávěrka, inventarizace Valutová pokladna Krátkodobý finanční majetek, krátkodobé dluhopisy Dlouhodobý nehmotný majetek, pořízení, oceňování, dokumentace Dlouhodobý hmotný majetek - vyřazení Dlouhodobý finanční majetek, pořízení, oceňování Časové rozlišování nákladů a výnosů - účty přechodné Časové rozlišování nákladů a výnosů - účty dohadné a rezervy Zúčtovací vztahy - pohledávky a závazky v cizích měnách Rozpočetnictví - členění firmy na střediska, sestavení střediskového rozpočtu

14 Sbírky příkladů z účetnictví
4. ročník Kapitálové účty a účty dlouhodobých závazků, vlastní a cizí zdroje Individuální podnikatel, účtování a výpočet daňové povinnosti Výsledek hospodaření, tvorba a rozdělení v obchodních společnostech Inventarizace, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna Účetní uzávěrka, vybrané účetní případy Účetní závěrka, statistické výkazy a příloha Kalkulace, druhy kalkulací, kalkulační vzorec, přímé a nepřímé náklady v kalkulaci, kalkulační metody Finanční analýza, výpočet a interpretace vybraných ukazatelů Souvislý příklad účtování v akciové společnosti Souvislý příklad účtování ve společnosti s ručením omezeným Souvislý příklad účtování fyzické osoby, která je účetní jednotkou

15 Sbírka příkladů z UCE - inventarizace
Zjistěte stav pokladní hotovosti, vyplňte pokladní výčetku. Porovnejte zjištěnou skutečnost se zůstatkem v pokladní knize, zapište případný rozdíl do pokladní knihy, zaúčtujte výsledek inventarizace na účetní doklad. Při inventuře pokladní hotovosti bylo zjištěno, že jsou v pokladně tyto bankovky a mince:

16 Sbírka příkladů z UCE - inventarizace
Stav zjištěný inventurou …………………..……………………………… Stav v pokladní knize ………………………………………………….. Rozdíl …………………………………………………..

17 Sbírka příkladů z UCE – výsledek hospodaření a jeho rozdělení
31 VPD Vyplacená záloha na pracovní cestu zaměstnanci 1 000 32 PPD Tržba za zboží 2 200 DPH základní sazba 33 Výdejka Prodané zboží 1 800 34 Příjemka Materiál 17 200 35 VÚD Vyrovnání účtu 111 na konci účetního období 36 Vyúčtování zálohy na služební cestu. Souvisí s příkladem 31. Skutečné náklady 1 112 Kč doklad 37 Skladník uhradil předepsané manko 200 38 Předpis daně z příjmu PO

18 Sbírka příkladů z UCE – výsledek hospodaření a jeho rozdělení
HV Položky upravující základ daně Nezaokrouhlený základ daně Zaokrouhlený základ daně Daň HV po zdanění Výpočet daně z příjmů PO

19 Fixace učiva, ověřování znalostí a dovedností žáků
Procvičování Ústní zkoušení Písemné práce Čtvrtletní písemné práce – souvislé příklady účtování Testy ověřování znalostí na konci 2. a 3. ročníku Maturitní ročníky Zpracování a prezentace maturitních okruhů Cvičné příklady pro praktickou maturitní zkoušku ze souboru odborných předmětů PMZ nanečisto

20 Praktická maturitní zkouška ze souboru odborných předmětů
Počáteční rozvaha Kalkulace Odpisy Mzdová listina Účtování - předkontace Použití software Abra Výpočet daně z příjmů Účet 710 Ukazatel finanční analýzy Komentář ukazatele Graf

21

22

23 Předprázdninová …..

24 Děkuji Vám za pozornost
Blanka Babická


Stáhnout ppt "[Pařížská 15, Ústí nad Labem]"

Podobné prezentace


Reklamy Google