Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem] OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, ÚSTÍ NAD LABEM, P. O.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem] OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, ÚSTÍ NAD LABEM, P. O."— Transkript prezentace:

1 [Pařížská 15, Ústí nad Labem] OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, ÚSTÍ NAD LABEM, P. O.

2 Rok založení: 1886

3 Studijní obory: M/02 obor obchodní akademie, M/02 obor ekonomické lyceum, M/02 obor podnikání Formy studia – denní a dálková ­ OBCHODNÍ AKADEMIE

4 OBOR Obchodní akademie Ekonomické lyceum Podnikání Ročník UCE/UCP 1.0/0 1/0 2.3/00/01/0 3.3/0 1/1 4.4/13/0x

5 2. ročník3. ročník4. ročník úvoddaň z přidané hodnotykapitálové účty rozvahazásobyúčty dlouhodobých závazků účtyfinanční účtyvýsledek hospodaření a jeho rozdělení finanční účtydlouhodobý majetekinventarizace zásoby náklady a výnosy a jejich časové rozlišování účetní uzávěrka dlouhodobý majetekDaň z příjmů POúčetní závěrka zaměstnancidaň z příjmů FOrozpočetnictví zúčtovací vztahy finanční analýza výsledek hospodaření a jeho složky kalkulace kalkulace a rozpočetnictví

6

7

8

9 Tematické celky kurzu pro 3. ročník Pokladna Banka Dlouhodobý majetek Mzdy

10 Kalkulace Rozpočetnictví Účetní závěrka

11

12 2. ročník Rozvaha a její členění Rozpis rozvahy do účtů Pokladna - příjmy, výdaje, pokladní kniha Ceniny Bankovní účty Zásoby materiálu - účtování, dokumentace, oceňování zásob při výdeji, inventarizace Zásoby zboží, inventarizace Zásoby vlastní výroby, inventarizace Dlouhodobý majetek - pořízení Odpisování dlouhodobého hmotného majetku Zaměstnanci - mzdové výpočty Zúčtovací vztahy - pohledávky a závazky z obchodního styku Výsledek hospodaření, výpočet daňové povinnosti právnických osob, složky VH

13 3. ročník Daně, DPH, daňové doklady, přiznání k DPH Zásoby - způsob účtování A, roční uzávěrka, reklamace Zásoby - způsob účtování B, roční uzávěrka, inventarizace Valutová pokladna Krátkodobý finanční majetek, krátkodobé dluhopisy Dlouhodobý nehmotný majetek, pořízení, oceňování, dokumentace Dlouhodobý hmotný majetek - vyřazení Dlouhodobý finanční majetek, pořízení, oceňování Časové rozlišování nákladů a výnosů - účty přechodné Časové rozlišování nákladů a výnosů - účty dohadné a rezervy Zúčtovací vztahy - pohledávky a závazky v cizích měnách Rozpočetnictví - členění firmy na střediska, sestavení střediskového rozpočtu

14 4. ročník Kapitálové účty a účty dlouhodobých závazků, vlastní a cizí zdroje Individuální podnikatel, účtování a výpočet daňové povinnosti Výsledek hospodaření, tvorba a rozdělení v obchodních společnostech Inventarizace, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna Účetní uzávěrka, vybrané účetní případy Účetní závěrka, statistické výkazy a příloha Kalkulace, druhy kalkulací, kalkulační vzorec, přímé a nepřímé náklady v kalkulaci, kalkulační metody Finanční analýza, výpočet a interpretace vybraných ukazatelů Souvislý příklad účtování v akciové společnosti Souvislý příklad účtování ve společnosti s ručením omezeným Souvislý příklad účtování fyzické osoby, která je účetní jednotkou

15 Zjistěte stav pokladní hotovosti, vyplňte pokladní výčetku. Porovnejte zjištěnou skutečnost se zůstatkem v pokladní knize, zapište případný rozdíl do pokladní knihy, zaúčtujte výsledek inventarizace na účetní doklad. Při inventuře pokladní hotovosti bylo zjištěno, že jsou v pokladně tyto bankovky a mince :

16 Stav zjištěný inventurou …………………..……………………………… Stav v pokladní knize ………………………………………………….. Rozdíl …………………………………………………..

17 31VPDVyplacená záloha na pracovní cestu zaměstnanci PPDTržba za zboží2 200 DPH základní sazba 33VýdejkaProdané zboží PříjemkaMateriál VÚDVyrovnání účtu 111 na konci účetního období 36 Vyúčtování zálohy na služební cestu. Souvisí s příkladem 31. Skutečné náklady Kč doklad 37PPDSkladník uhradil předepsané manko200 38VÚDPředpis daně z příjmu PO

18 HV Položky upravující základ daně Nezaokrouhlený základ daně Zaokrouhlený základ daně Daň HV po zdanění Výpočet daně z př í jmů PO

19 Procvičování Ústní zkoušení Písemné práce Čtvrtletní písemné práce – souvislé příklady účtování Testy ověřování znalostí na konci 2. a 3. ročníku Maturitní ročníky Zpracování a prezentace maturitních okruhů Cvičné příklady pro praktickou maturitní zkoušku ze souboru odborných předmětů PMZ nanečisto

20 Praktická maturitní zkouška ze souboru odborných předmětů Počáteční rozvaha Kalkulace Odpisy Mzdová listina Účtování - předkontace Použití software Abra Výpočet daně z příjmů Účet 710 Ukazatel finanční analýzy Komentářukazatele Graf

21

22

23

24 Děkuji Vám za pozornost Blanka Babická


Stáhnout ppt "[Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem] OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, ÚSTÍ NAD LABEM, P. O."

Podobné prezentace


Reklamy Google