Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODAŘENÍ pro rádce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODAŘENÍ pro rádce."— Transkript prezentace:

1 HOSPODAŘENÍ pro rádce

2 Úvod Správný název střediska: JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Lípa, Praha 10 Údaje o středisku na doklady: Správný název Adresa – ulice, město, PSČ IČO Středisko je právnická osoba – má právní subjektivitu, právo jednat vlastním jménem, vstupovat do smluvních vztahů, povinnost vést účetnictví, Odpovědnost za hospodaření střediska má vedoucí střediska, tuto odpovědnost může delegovat, Postavení oddílu a střediska v souvislosti s hospodařením,

3 Co patří do hospodaření
Správa majetku Budovy, klubovny, pozemky, vybavení oddílů, materiál (nákup, evidence, správa, obnova vyřazeného majetku), Peníze – pokladna (vedení pokladní knihy), Získávání peněz pro potřeby střediska (členské příspěvky, dary, dotace), Vedení účetnictví, Plnění daňových povinností.

4 Co musí být uvedeno na dokladech, než jsou předány hospodáři střediska
Název dokladu např. paragon, prodejka za hotové, účtenka, faktura, atd. Kdo prodává např. razítko, kde je uvedený název firmy, její sídlo a IČO (u velkých supermarketů bývají tyto údaje vytištěné přímo na paragonu vytištěném z pokladny) Co bylo nakoupeno podrobně rozepsáno – např. pastelky, blok, lepidlo počet ks, nestačí, když v prodejně napíšou kancelářské potřeby nebo potraviny Za kolik bylo nakoupeno cena za 1 ks, cena celkem – např. blok, 3 ks, 15,50 Kč za 1 ks, celkem 46,50 Kč, Datum vystavení dokladu – datum nákupu.

5 Pokladna Vedení pokladní knihy Pokladní doklady
Pokladnu vede pokladník Píše tam všechny pohyby peněz – každý příjem a výdej Příklady: příjem = člen oddílu zaplatí táborový poplatek výdej = oddíl si koupí lakrosky, pastelky do klubovny, středisko zaplatí firmě za opravu plotu, atd. Pokladní doklady příjmové – pro příjem peněz do pokladny výdajové – pro výdej peněz z pokladny (zpravidla pokladník proplácí doklady za nákup pro oddíl nebo středisko) Ve středisku může být více pokladen – hlavní pokladna střediska, pokladna táborová, pokladna oddílová, atd.

6 Příjmové a výdajové pokladní doklady
Pokladník vyplní kolonky: Organizace – sem patří razítko střediska, Číslo dokladu – podle zvoleného způsobu číslování, další číslo, které je na řadě, Datum – kdy vydává nebo přijímá peníze, Jméno osoby, které peníze vydal nebo od které peníze přijal (když to není člen oddílu, také napíše jeho adresu, příp. č. občanky) Částka – číslem a slovy Podpis pokladníka – zde se pokladník podepíše Podpis osoby, která peníze přijala – pouze u výdajových dokladů K výdajovým dokladům pokladník přiloží doklady, které proplácí

7 Jak vypadá pokladní kniha
Datum Číslo dokladu Popis pokladní operace Příjem Výdej Zůstatek 1.1.05 --- Převod zůstatku z  10 000,00 3.1.05 P01 Dar od p. Nováka 5 000,00 15 000,00 4.1.05 V01 Kancelářské potřeby 1 250,00 13 750,00 V02 Koberec do klubovny 3 500,00 10 250,00

8 Různé druhy účetních dokladů
Příjmový pokladní doklad, Výdajový pokladní doklad, Výpis z bankovního účtu, Faktura, kterou středisko přijme – např. za spotřebovanou elektrickou energii, za telefon, za dopravu věcí na tábor, Faktura, kterou vystaví středisko – např. za táborový poplatek, který bude za účastníka tábora platit zaměstnavatel rodiče.


Stáhnout ppt "HOSPODAŘENÍ pro rádce."

Podobné prezentace


Reklamy Google