Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODAŘENÍ pro rádce. Úvod Správný název střediska: JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Lípa, Praha 10 Údaje o středisku na doklady:  Správný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODAŘENÍ pro rádce. Úvod Správný název střediska: JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Lípa, Praha 10 Údaje o středisku na doklady:  Správný."— Transkript prezentace:

1 HOSPODAŘENÍ pro rádce

2 Úvod Správný název střediska: JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Lípa, Praha 10 Údaje o středisku na doklady:  Správný název  Adresa – ulice, město, PSČ  IČO Středisko je právnická osoba – má právní subjektivitu, právo jednat vlastním jménem, vstupovat do smluvních vztahů, povinnost vést účetnictví, Odpovědnost za hospodaření střediska má vedoucí střediska, tuto odpovědnost může delegovat, Postavení oddílu a střediska v souvislosti s hospodařením,

3 Co patří do hospodaření Správa majetku  Budovy, klubovny, pozemky, vybavení oddílů, materiál (nákup, evidence, správa, obnova vyřazeného majetku),  Peníze – pokladna (vedení pokladní knihy), Získávání peněz pro potřeby střediska (členské příspěvky, dary, dotace), Vedení účetnictví, Plnění daňových povinností.

4 Co musí být uvedeno na dokladech, než jsou předány hospodáři střediska Název dokladu  např. paragon, prodejka za hotové, účtenka, faktura, atd. Kdo prodává  např. razítko, kde je uvedený název firmy, její sídlo a IČO (u velkých supermarketů bývají tyto údaje vytištěné přímo na paragonu vytištěném z pokladny) Co bylo nakoupeno  podrobně rozepsáno – např. pastelky, blok, lepidlo  počet ks, nestačí, když v prodejně napíšou kancelářské potřeby nebo potraviny Za kolik bylo nakoupeno  cena za 1 ks, cena celkem – např. blok, 3 ks, 15,50 Kč za 1 ks, celkem 46,50 Kč, Datum vystavení dokladu – datum nákupu.

5 Pokladna Vedení pokladní knihy  Pokladnu vede pokladník  Píše tam všechny pohyby peněz – každý příjem a výdej  Příklady: příjem = člen oddílu zaplatí táborový poplatek výdej = oddíl si koupí lakrosky, pastelky do klubovny, středisko zaplatí firmě za opravu plotu, atd. Pokladní doklady  příjmové – pro příjem peněz do pokladny  výdajové – pro výdej peněz z pokladny (zpravidla pokladník proplácí doklady za nákup pro oddíl nebo středisko) Ve středisku může být více pokladen – hlavní pokladna střediska, pokladna táborová, pokladna oddílová, atd.

6 Příjmové a výdajové pokladní doklady Pokladník vyplní kolonky:  Organizace – sem patří razítko střediska,  Číslo dokladu – podle zvoleného způsobu číslování, další číslo, které je na řadě,  Datum – kdy vydává nebo přijímá peníze,  Jméno osoby, které peníze vydal nebo od které peníze přijal (když to není člen oddílu, také napíše jeho adresu, příp. č. občanky)  Částka – číslem a slovy  Podpis pokladníka – zde se pokladník podepíše  Podpis osoby, která peníze přijala – pouze u výdajových dokladů K výdajovým dokladům pokladník přiloží doklady, které proplácí

7 Jak vypadá pokladní kniha Datum Číslo dokladu Popis pokladní operacePříjemVýdejZůstatek 1.1.05---Převod zůstatku z 31.12.0510 000,00 3.1.05P01Dar od p. Nováka5 000,0015 000,00 4.1.05V01Kancelářské potřeby1 250,0013 750,00 4.1.05V02Koberec do klubovny3 500,0010 250,00

8 Různé druhy účetních dokladů Příjmový pokladní doklad, Výdajový pokladní doklad, Výpis z bankovního účtu, Faktura, kterou středisko přijme – např. za spotřebovanou elektrickou energii, za telefon, za dopravu věcí na tábor, Faktura, kterou vystaví středisko – např. za táborový poplatek, který bude za účastníka tábora platit zaměstnavatel rodiče.


Stáhnout ppt "HOSPODAŘENÍ pro rádce. Úvod Správný název střediska: JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Lípa, Praha 10 Údaje o středisku na doklady:  Správný."

Podobné prezentace


Reklamy Google