Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická bezpečnost ČR v kontextu 3. Energetického balíčku EU Pohled MŽP na energetickou bezpečnost ČR Vladimír Vlk 27. března 2008, Poděbrady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická bezpečnost ČR v kontextu 3. Energetického balíčku EU Pohled MŽP na energetickou bezpečnost ČR Vladimír Vlk 27. března 2008, Poděbrady."— Transkript prezentace:

1

2 Energetická bezpečnost ČR v kontextu 3. Energetického balíčku EU Pohled MŽP na energetickou bezpečnost ČR Vladimír Vlk 27. března 2008, Poděbrady

3 Princip energetického systému

4 Energetická bezpečnost Zajištění dodávek PEZ Zemní plyn Ropa Jaderné palivo Náhrada PEZ – jaká je možnost využívání obnovitelných zdrojů Jaderná energetika – ukládání vyhořelého paliva, likvidace dožitých jaderných bloků Výroba a dodávka energie Energetika Teplárenství Přenosová soustava Diverzifikace energetických zdrojů – komunální energetika a OZE

5 Odhad vývoje PEZ - jednotlivé scénáře

6 Komentář ke grafu spotřeby PEZ do roku 2020 Scénář MPO počítá s 1% ročním růstem spotřeby PEZ na úroveň 2 127 PJ v roce 2020 Studie potenciálu OZE v ČR do roku 2020, kterou si nechalo zpracovat MŽP, uvádí, že za předpokladu maximálních úspor je možné dosáhnout spotřeby 1 500 PJ (úspora 18,3 % vůči dnešku) SEK počítá s víceméně vyrovnaným průběhem v rozmezí od 1 750 PJ do 1 800 PJ do roku 2030 MŽP pokládá za reálné, že spotřeba PEZ bude v průběhu let 2008 – 2020 kolísat v rozmezí cca ± 10% kolem hodnoty 1 850 PJ, přičemž v roce 2020 bude dosaženo přibližně stejné spotřeby (cca 1 850 PJ) jako v roce 2006

7 Srovnání růstu HDP a PEZ v ČR

8 Dle makroekonomické predikce České republiky Ministerstva financí z ledna 2008 je očekáván následující vývoj HDP vyjádřený v %: Odhad pro rok 2007: 6,1% Predikce pro rok 2008: 4,7 % Predikce pro rok 2009: 5,1 % Výhled pro rok 2010: 5,3 % Predikce MF je provedena pro HDP ve stálých cenách roku 2000, při použití běžných cen by byl nárůst HDP vyšší. Pro roky 2011 - 2020 byla použita predikce MPSV pro kvantifikaci variant důchodové reformy - makroekonomický scénář z roku 2005. V makroekonomickém scénáři se uvažuje s ročním růstem HDP ve stálých cenách ve výši 2,8 %. Z makroekonomického hlediska je nejobjektivnějším srovnáním spotřeba PEZ s celkovým HDP ČR. Porovnání konečné spotřeby energií s celkovým HDP není zcela vypovídající, neboť konečná spotřeba energie je primární energie ponížená o ztráty, které vznikají transformací PEZ na konečnou energii. Komentář – HDP a vývoj PEZ

9 Bilance elektrické energie v letech 1985 až 2007

10 Instalovaný výkon zdrojů k 31.12.2007 v MW e

11 Bilance tepla v ČR podle primárních zdrojů v TJ

12 Teplo pro domácnosti 560 tisíc domácností spaluje uhlí a co s tím? Účinnost stávajících kotlů je pod 50 %! Jak zvýšit účinnost výroby tepla? Podpora změny k efektivnímu přechodu výroby:  140 tisíc domácností na zemní plyn  140 tisíc domácností na CZT  280 tisíc domácností na obnovitelné zdroje

13 Hlavní úkoly MŽP v oblasti OZE Odstraňování bariér při realizaci OZE – VE, VTE, FV Metodické pokyny – spolupráce s orgány státní správy a samosprávy Podpora rozvoje komunální energetiky – diverzifikace zdrojů Stanovení strategického plánu rozvoje OZE v elektroenergetice a teplárenství Systematizace OZE – podle možností daného regionu s nejvyšší energetickou efektivitou

14 Položka20002001200220032004200520062007 Cíl 2010 Podíl OZE na hrubé spotřebě elektřiny v % 3,94,34,92,84,04,54,94,2 * ) 8 Podíl OZE na PEZ v %2,12,22,02,72,93,994,54,6 * ) 6 Zdroj: MPO * ) Odhad MŽP Obnovitelné zdroje energie skutečnost a cíle ČR Podíl výroby elektrické energie z OZE na hrubé spotřebě kolísá díky vysokému potenciálu VE a její závislosti na klimatických podmínkách.

15 Vývoj podílu spotřeby elektrické energie z OZE

16 Výroba elektrické energie z OZE v roce 2006 Druh OZE Hrubá výroba elektřiny [MWh] VE do 10 MW964 400,00 VE nad 10 MW1 586 300,00 Biomasa731 066,40 Bioplyn175 837,20 Tuhý BRO11 264,40 VTE (nad 100kW) 49 400,00 FV540 Kapal. biopaliva22,3 CELKEM3 518 830,30

17 Zdroj: statistika ERÚ Pozn.: v tab. není zahrnuta výroba elektřiny společným spalováním biomasy a tuhých paliv Druh OZE 2005 [GWh] 2006 [GWh] poměr 2005/2006 [%] 2007 [GWh] poměr 2006/2007 [%] VE3 027,03 257,3107,62 523,777,5 VTE (nad 100kW) 21,349,4231,9125,1253,2 FV0,10,2200,01,8900,0 Ostatní OZE42,9132,1307,9174,6132,2 Porovnání výroby elektrické energie z OZE v letech 2005 až 2007

18 Výroba tepla z OZE v roce 2006 Druh OZE Hrubá výroba tepla [GJ] Biomasa celkem41 759 667,80 mimo domácnosti 16 369 797,10 domácnosti25 389 870,70 Bioplyn918 510,60 Tuhý BRO2 309 843,80 Tepelná čerpadla676 499,40 Solární kolektory127 637,90 Kapal. biopaliva163,70 CELKEM45 792 323,30

19 Celková výroba energie z OZE v roce 2006 Druh OZEEnergie [GJ] OZE na PEZ Biomasa mimo domácnosti 25 529 896,161,34% Biomasa domácnosti 40 138 138,372,11% VE9 182 520,000,48% Tuhý BRO2 641 431,000,14% Bioplyn2 655 572,050,14% Kapal. biopaliva798 606,000,04% Tepelná čerpadla676 499,360,04% Solární kolektory 127 637,910,01% Větrné E176 400,000,01% PV1 944,000,00% CELKEM81 928 644,854,31%

20  cíl do roku 2020 snížit celkovou spotřebu primární energie o 20 %. pokud by se jej podařilo naplnit, spotřebovávala by EU o 13 % méně energie, uspořila 100 miliard EUR a předešlo by se emisím přibližně 780 milionů tun CO 2 každý rok  závazný cíl 20% podílu energie z OZE na skladbě PEZ EU za plné účasti členských států by měly být odvozeny diferencované vnitrostátní cíle s ohledem na spravedlivé a přiměřené rozdělení zohledňující rozdílné výchozí pozice a možnosti jednotlivých států  závazný minimální cíl 10% podílu biopaliv na celkové spotřebě benzinu a nafty v dopravě EU do roku 2020 přičemž tento cíl má být zaveden nákladově efektivním způsobem. Závazná povaha tohoto cíle je podmíněna udržitelností výroby a dostupností biopaliv druhé generace na trhu. Závěry předsednictví EU z jarního zasedání Evropské rady v Bruselu, 2007

21 Zdroj: Eurobserv'er Podíl OZE na hrubé spotřebě elektřiny Cíle a skutečnost – EU [%]

22 Podíly OZE na konečné spotřebě do roku 2020 Cíle a skutečnost

23 ze dne 21. listopadu 2007 č. 1322 O potenciálu obnovitelných zdrojů energie v České republice Vláda I. schvaluje potenciál obnovitelných zdrojů energie v České republice ve výši 8,6 % celkové spotřeby primárních energetických zdrojů v roce 2020; II ukládá ministru průmyslu a. obchodu vyjednávat o rozdělení závazného cíle výroby energie z obnovitelných zdrojů energie v České republice do roku 2020 ve smyslu rozhodnuti uvedeného v bodě I tohoto usnesení. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

24 Schéma výpočtu podílu „Konečné spotřeby energie z OZE na konečné spotřebě energie“

25 Účinnost z PZEz OZE 52,20%85,00% Přepočet cíle podle MŽP Přepočet účinností vychází ze spotřeby PEZ a OZE ponížené o ztráty při transformaci energie. U PEZ byl proveden rozklad podle konečné spotřeby elektřiny a tepla. Nižší hodnota účinnosti než u MPO je způsobena uvažovanou nižší průměrnou hodnotou účinnosti zejména při výrobě tepla (domácnosti, komunální sféra). Ztráty u OZE reprezentují jen ztráty při využívání biomasy a bioplynu. V případě VTE a MVE se ztráty při transformaci považují za nulové. Podle metodiky EU Druh návrhu Konečná spotřeba OZEKonečná spotřeba energie Podíl OZE Ostatní OZEBiomasaCelkem Navrhovaný závazek EK40,74 84,32125,06962 13,0% 103,05143,791 106 Podle metodiky ČR Druh návrhu Předpoklad potenciálu OZE PZEPodíl OZE Ostatní OZEBiomasaCelkem Navrhovaný závazek EK46,40 96,04142,441 850 7,7% 117,37163,772 127 Potenciál schválený vládou ČR (Podle metodiky ČR) Druh návrhu Předpoklad potenciálu OZE PZEPodíl OZE Ostatní OZEBiomasaCelkem Usnesení vlády46,40 112,70159,101 850 8,6% 136,52182,922 127 Potenciál schválený vládou ČR (Podle metodiky EK) Druh návrhu Konečná spotřeba OZEKonečná spotřeba energie Podíl OZE Ostatní OZEBiomasaCelkem Usnesení vlády ČR40,74 98,95139,68962 14,52% 119,86160,601 106

26 Dobrovolné dohody v politice životního prostředí ANO? – NE? – je postoj MŽP pozitivní? Zaujmutí stanoviska k využití nástrojů „Dobrovolné dohody“ v oblasti energetické efektivity. Budou „Dobrovolné dohody“ dostatečným ekonomickým nástrojem pro uplatňování politiky ŽP? Určení systému „Dobrovolných dohod“

27 Jaderná energetika - NE? V posledních letech česká média neustále otevírají energetickou problematiku v závislosti na produkci oxidu uhlíku. Tímto pohledem se okamžitě otevírá otázka výroby elektrické energie z jádra a přichází argumentace, že jaderná energetika je vlastně ekologická. Je elektrická energie z jádra ekologická? Jsou jaderné elektrárny dostatečně bezpečné? Co s vyhořelým palivem? Produkují jaderné elektrárny nulovou hodnotu CO 2 ? Je elektrická energie vyrobená v jaderné elektrárně nejlevnější?

28 Postoj MŽP k jaderné energetice Jaderná energetika nemá perspektivu a to zejména z následujících hledisek:  Bezpečnost a ochrana zdraví lidí – ochrana před teroristickými útoky  Odpady z provozu a ukládání vyhořelého paliva – zabezpečení ochrany na několik staletí.  Ekonomika – vysoké investiční náklady, náklady na provoz a údržbu, doprava jaderného paliva se zajištěním.

29 Závěr Argumenty k ochraně životního prostředí a zdraví lidí, bychom měli dokázat, že perspektiva jaderné energetiky je mizivá a že jednou z alternativ je investice do zařízení, které jsou energeticky méně náročné a mají vyšší efektivitu produkce Vyřešit bariéry k realizaci OZE, zejména VTE a FV Systematizace OZE – Územní energetické koncepce Pozitivní postoj MŽP k „Dobrovolným dohodám“ v oblasti energetické efektivnosti Implementace 3. Energetického balíčku EU Realizace II. Etapy EDR

30 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz vladimir_vlk@env.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Energetická bezpečnost ČR v kontextu 3. Energetického balíčku EU Pohled MŽP na energetickou bezpečnost ČR Vladimír Vlk 27. března 2008, Poděbrady."

Podobné prezentace


Reklamy Google