Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rožnov KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 Zapojení týmů VŠCHT Praha v projektech 6. a 7.RP EU Zkušenosti K AM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rožnov KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 Zapojení týmů VŠCHT Praha v projektech 6. a 7.RP EU Zkušenosti K AM."— Transkript prezentace:

1 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 Zapojení týmů VŠCHT Praha v projektech 6. a 7.RP EU Zkušenosti www.vscht.cz K AM PUŠ OK 485

2 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 2 MOTTO Vysoké zapojení vysokých škol do projektů 7. RP a čerpání dostatečně vysokých finančních prostředků jsou imperativem dnešní doby. Ovšem úmysl je věc jedna a realita věc druhá. Vedle úspěšných a schopných akademických či vědeckých pracovníků musíme mít rovněž schopné a informované administrativní pracovníky („smart administration“), kteří poskytují řešitelům projektů veškerou možnou podporu. Vzhledem k nárokům administrativy Evropské komise a našemu právnímu prostředí ji skutečně velmi potřebují. Vznik poradenských center nebo kanceláří může být podporován dotací ze státního rozpočtu např. prostřednictvím programu EUPRO vypisovaného MŠMT ČR. Právě taková kancelář (KAMPUŠ, Kancelář pro administrativní a manažerskou podporu účasti vědeckých týmů VVŠ v 7.RP a 6.RP) vznikla na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

3 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 3 KDO JSME http://www.vscht.cz/homepage/veda/index http://www.vscht.cz/homepage/veda/index KAMPUŠ Kancelář administrativní a manažerské podpory účasti týmů VŠ v projektech 7.RP Pilotní projekt zahájený 1.1.2007 na Odd.VaV VŠCHT Praha MŠMT, EUPRO – program na podporu účasti ČR v rámcových programech EU a Euroatom Síť NINET – OKO, RKO, vícevíce OK 485 KAMPUŠ

4 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 4 PROČ JSME VZNIKLI Řešitelské týmy VŠCHT Praha se účastní projektů Rámcových programů Evropského společenství 5 RP - účast ve 12 projektech 6.RP - účast v 22 projektech 7RP – v 1.výzvách podáno 22 návrhů z toho VŠCHT Praha jako koordinátor - 2 návrhy v programu ERC - IDEAS - 2 návrhy

5 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 5 PRO KOHO TU JSME Na VŠCHT Praha - 2 cílové skupiny Řešitelské týmy Vedení školy, ekonomický, personální odbor Evropská komise příslušné DG CORDIS,Helpdesk, NCP KAMPUŠ Vědecké řešitelské týmy VŠCHT Praha Vedení školy, Ekonomický odbor Personální odbor Oddělení VaV OK 485 KAMPUŠ

6 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 6 ČÍ ZÁJMY HÁJÍME Z právních dokumentů a smluv s Evropskou komisí vyplývá ODPOVĚDNOST, kterou při účasti v projektech nese: mateřská organizace řešitelského týmu odpovědný řešitel a jeho řešitelský tým Nutná minimalizace rizik a důsledků finančního či právního selhání některého z účastníků projektu vůči Evropské komisi Ochrana organizace i odpovědného řešitele a jeho týmu Nutná součinnost vedení organizace s řešitelem projektu Spojovací článek mezi vedením organizace a řešitelem OK 485 KAMPUŠ

7 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 7 CO DĚLÁME Informace o aktuálně otevřených výzvách Jak správně sestavit návrh projektu 7.RP Jak správně vyplnit požadované formuláře Administrativa a management projektů 7.RP a 6.RP Příprava projektů k vyúčtování a finančnímu auditu Právní rámec českého VaV vůči právu Společenství Diskusní fórum k harmonizaci národního právního prostředí http://www.vscht.cz/homepage/veda/index OK 485 KAMPUŠ

8 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 8 CO PLÁNUJEME VŠCHT PRAHA - KAMPUŠ pilotní projet V dalším roce rozšíření na další VŠ, univerzity MU BRNO - rektorát ČVUT FEL další VŠ, university, fakulty dle jejich vlastního zájmu Vytvořeni sitě univerzit, propojení s dalšími subjekty (APUA, auditoři, NCP, další subjekty, …)APUA Partner s mandátem pro prosazováni potřeb a hájení zájmů VŠ vůči orgánům státní správy ČR vůči Evropské komisí (DG Research, …Dvůr auditorů…) Hledání zdrojů financování nových podpůrných kanceláří Součinnost se strukturálními fondy OK 485 KAMPUŠ

9 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 9 7.Rámcový program pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity Evropského společenství 2007-2013 Základní stručná informace o struktuře, výzvách, financování, smluvních vztazích, kontaktech

10 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 10 Evropské programy zahrnující výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání Evropské Strukturální fondy ESF, ERDF JPD2,3, OPVpK,OPPP, OPPI, OPVaVpI EC DG Education and Culture Socrates, Erasmus, Leonardo da Vinci Gruntvig EC DG RTD Framework Programme 7 FP7 další 2007 2013

11 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 11 7. Rámcový program Společenství http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Pro KOHO –Pro všechny z ES, kteří se zabývají výzkumem, vývojem a inovacemi CO řeší –Témata prospěšná ES – cílově orientované projekty, pokrytí celého spektra potřeb společnosti, Work Programme KDO řeší –Mezinárodní konsorcia řešitelů – důležitá smluvní pravidla účasti JAK jsou projekty financovány –Náhrady způsobilých nákladů, podílové financování, Evropská komise, řešitel/členský stát

12 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 12 Rozpočet na období 2007-2013 53,2 mld. € Euratom 2,75JRC 1,75 mld € Cooperation 32,36 mld € Health Enviroment Food, Agri, Biotech Transport ICT Socio-Econ-Human NMP Space Energy Safetty Ideas 7,46 mld € People 4,73 mld € Capacities 4,22 mld €

13 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 13 Cooperation - Kooperace 32,3 mld € Capacities – Kapacity - 4,3 mld € People – Lidé - Akce Marie Curie 4,7 mld € Zdraví, 6 B € Potraviny, zemědělství a biotechnologie, 1,9 B € Doprava,včetně letectví, 4.2 B € Nanovědy, nanotechnolo gie, materiály, 3.5 B € I nformační a komunikační technologie, 9.1B € Energie, 2.3 B € Životní prostředí, včetně klimatických změn, 1.9 B € Základní výzkum, nové poznání ve vědě a technice - témata určená výzkumníky řídí ERC - Evropská výzkumná rada Ideas – Myšlenky 7,5 mld € Začínající výzkumníci Celoživotní vzdělávání Partnerství akademie- průmysl Posílení mez. dimenze Výzkumné infrastruktury Výzkum pro SME Členění na specifické programy Sociální, ekonomické a humanitní vědy, 0.6 B € Kosmický výzkum, 1,4 B € Specifické aktivity Regiony znalostí – klastry, centra Výzkumný potenciál Bezpečnost 1,35 B €

14 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 14 Schémata financování COOPERATION Kolaborativní projekty velké, střední a malé - CL, CM, CS Sítě excelence – NoE Koordinační a podpůrné akce - CSA VŠ, VVI, SME – RTD možná až 75 % náhrada od EK IDEAS (ERC) – základní výzkum 100 % náhrady PEOPLE - Mobility Marie Curie – lidské zdroje a mobilita – flat rates - fixní sazby CAPACITIES – infrastruktury, SME, ….. kombinace

15 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 15 Výše náhrad způsobilých nákladů projektů 7.RP Evropskou komisí

16 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 16 Výše náhrad způsobilých nákladů vysvětlivky k tabulce (*) Výzkum a technologický rozvoj, zahrnuje též provozní aktivity vázající se přímo k ochraně nových znalostí a ke koordinaci výzkumných aktivit. (**) Jiné aktivity jsou myšleny takové „specifické aktivity“, které jsou obsaženy v Annexu I. (***) Pro účastníky, kterými jsou, neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, výzkumné organizace a malé a střední podniky (****) Náhrada nepřímých způsobilých nákladů v případě koordinačních a podpůrných akcí může dosáhnout maximálně 7% přímých způsobilých nákladů, s výjimkou přímých způsobilých nákladů na subdodávky.

17 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 17 Pravidla pro způsobilé přímé náklady Nesmí vést ke zisku a) muí být skutečné, b) musí být vynaloženy v průběhu akce, c) musí být stanoveny podle obvyklých účetních a správních zásad a za účelem dosažení cílů projektu a za dodržování zásad úspornosti, účinnosti a efektivity, d) musí být zaneseny v účetní evidenci účastníka a vyplaceny, e) musí být očištěny od nezpůsobilých nákladů - to je nepřímých daní (vč DPH), cel, dlužných úroků, rezerv na možné budoucí ztráty nebo výdaje, kurzových ztrát, nákladů spojených s kapitálovým výnosem, nákladů deklarovaných, vzniklých nebo nahrazených v souvislosti s jiným projektem Společenství, dluhů a poplatků za dluhovou službu, nadměrných nebo lehkomyslných výdajů Pro účely písmene a) lze použít průměrné osobní náklady, pokud jsou v souladu se správními zásadami a účetními postupy účastníka a neliší se výrazně od skutečných nákladů.

18 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 18 Nepřímé náklady/režie pro VŠ a VVI Celkové způsobilé náklady = přímé způsobilé náklady + nepřímé způsobilé náklady(režie) Nepřímé způsobilé náklady/Indirect Costs (režie) : Regulation (EC) No 1906/2006 Rules for the participation FP7: ODDÍL 3 Finanční příspěvek společenství, Pododdíl 1 Způsobilost pro financování a formy grantů, Článek 32. bod 5. Neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, výzkumné organizace a malé a střední podniky, které nemohou s jistotou stanovit své skutečné nepřímé náklady na dotyčnou akci, si při účasti v režimech financování, které zahrnují činnosti spojené s výzkumem, technologickým rozvojem a demonstracemi, jak je uvedeno v článku 33, mohou pro granty udělené v rámci výzev k předkládání návrhů, které budou uzavřeny před 1. lednem 2010, zvolit pevnou sazbu ve výši 60 % celkových přímých způsobilých nákladů.

19 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 19 Právní vztahy projektu Řešitel odpovídá za odbornou stránku projektu, případně za management projektu nebo pracovního balíčku ( WP) Organizace je smluvním partnerem pro Evropskou komisi, dodržuje závazky a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s EK a z pravidel účasti v 7.RP (zákon) má prospěch a nese rizika spojená s účastí v projektu

20 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 20 KONSORCIUM Struktura smluvních vztahů v projektech 7.RP Evropská komise, DG Research GRANTOVÁ DOHODA (Grant Agreement, GA) Přílohy ke GA I, II, III, Form A, B,C,D,E Koordinátor Řešitelé (příjemci) P,R,S,T, ČR VŠ/VVI, X,Y,Z Konsorciální dohoda Annex I- Popis práce projektu (Work programme), Annex II – Všeobecné podmínky GA, Annex III - Zvláštní ujednání vztahující se k typu projektu, FORM A – souhlas příjemců s přistoupením k GA, FORM B – přistoupení nových příjemců k GA, FORM C - finanční výkaz způsobilých nákladů a příjmů projektu za dané hodnotící období FORM D – certifikát finančního výkazu nebo FORM E - certifikát metodologie

21 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 21 Právní dokumenty Závazky a povinnosti plynoucí z ustanovení práva Společenství Zákony EP a EC –Rozhodnutí EP a ER 1982/2006/ES o 7.RP –Nařízení EP a ER 1906/2006/ES o pravidlech účasti v 7.RP Grantová a konsorciální dohoda projektu Právo VaV v ČR - nutná harmonizace s právem EU –Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků –Novela zákona o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb235/2004 Sb –Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky - EU, – Implementace Charty a Kodexu přijímání výzkumníků Více na http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/

22 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 22 Zkušenosti z VŠCHT Praha Mateřská organizace při podávání návrhů projektů sděluje všem svým uchazečům JEDNOTNĚ data pro vyplnění vstupních formulářů typ A souhlas se vstupem do projektu a rolí uchazeče v projektu, Letter of Intent jak naplánovat náklady do rozpočtu projektu a jaký typ účtování režií organizace užívá souhlas s finanční spoluúčastí stručný profil instituce IDEAS – Commitment of the Organisation

23 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 23 Zkušenosti z VŠCHT Praha Organizace vede a obstarává evidenci podávaných projektů evidenci přijatých projektů –spisový řád pro projekty RP EU, stanovení odpovědností –směrnice pro provádění a účtování projektů RP personální záležitosti – pracovní smlouvy a dohody – stálí, přijatí, doktorandi, zahraniční/vyslaní výzkumníci, Time Sheets ekonomické a účetní záležitosti –účetnictví, projektu vč. režie, investice, předfinancování, spolufinancování, audit právní záležitosti –Smluvní vztahy s EK a členy konsorcia –Práva k duševnímu vlastnictví, k majetku

24 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 24 Kontakty na výzvy – CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

25 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 25 Evropská komise – DG Research http://ec.europa.eu/research/fp7/ http://ec.europa.eu/research/fp7/ CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/ http://cordis.europa.eu/fp7/ CZELO http://www.czelo.cz/7rp http://www.czelo.cz/7rp Technologické centrum AV ČR (NCP) http://www.fp7.cz/ http://www.fp7.cz/ Mobilita výzkumníků http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm Právo Evropského společenství http://eur-lex.europa.eu/ http://eur-lex.europa.eu/ Informační zdroje http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/ http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/

26 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 26 PODĚKOVÁNÍ VŠCHT Praha, programu MŠMT EUPRO, projektu 6.RP, NoE, NANOFUN-POLY, nanofun-poly.comnanofun-poly.com a jeho odpovědnému řešiteli Prof. Ing. Karlu Duškovi, Dr.Sc předsedovi českého Konsorcia pro výzkum nanostrukturovaných a síťovaných polymerních materiálů (CRNCPM) složeného z členů: ÚMCH AV ČR, UK MFF KMF, UP FCHT UPM, SYNPO, a.s., UTB FT UIP, VŠCHT Praha FCHI/FCHT, VUT Brno FCH/UCHM OK 485 KAMPUŠ

27 Rožnov 4.9.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 27 Závěrem Věřím, že se Vám při zapojování do projektů bude dařit. Doufám, že z účasti v projektech dokážete vytěžit maximum pro další úspěšný rozvoj Vaší vědecké práce Přeji Vám mnoho úspěchů při řešení projektů 7.RP Ing. Anna Mittnerová, VŠCHT Praha, oddělení VaV www.vscht.cz OK 485 KAMPUŠ


Stáhnout ppt "Rožnov KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 Zapojení týmů VŠCHT Praha v projektech 6. a 7.RP EU Zkušenosti K AM."

Podobné prezentace


Reklamy Google