Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení finančních rizik Jan Vlachý Vlachý, J.: Řízení finančních rizik; Eupress, Praha, 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení finančních rizik Jan Vlachý Vlachý, J.: Řízení finančních rizik; Eupress, Praha, 2006."— Transkript prezentace:

1 Řízení finančních rizik Jan Vlachý Vlachý, J.: Řízení finančních rizik; Eupress, Praha, 2006. http://risk.vlachy.cz vlachy@atlas.cz

2 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Přehled látky Základní pojmy a principy –Obecné riziko –Podnikatelské riziko –Finanční riziko Tržní riziko Kreditní riziko Řízení rizik v souvislostech

3 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Obecné riziko Riziko je pravděpodobnost neočekávaného důsled- ku určitého rozhodnutí, akce nebo události. Riziko je míra možné odchylky (míra variability náhodné veličiny) od očekávaného stavu (míra polohy). Příčinou této odchylky, kterou můžeme, ale nemusíme znát, je náhodný jev (rizikový faktor). Hodnocení důsledků je subjektivní, dané užitkovou funkcí dotčené osoby.

4 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Obecné riziko - příklad Rozhodnutí: dovolená u moře (místo, termín) Očekávaný důsledek: budu se mít dobře (užitek) Neočekávaný důsledek: nebudu se mít dobře Příčina: celý týden bude pršet Hodnocení - ??? Měření - ???

5 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Podnikatelské riziko Podnikatelské riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku v důsledku neočekávaných událostí. Užitek nahrazuje objektivní hodnota podniku. Riziko je součástí ocenění podniku. Racionální investiční rozhodování: –Při stejném očekávaném výnosu volím nižší riziko; –Při stejném riziku volím vyšší očekávaný výnos. –Vyhýbám se katastrofám; –Ignoruji velmi nepravděpodobné scénáře.

6 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Řízení podnikatelského rizika Proč podnikatelé přijímají rizika? –Protože musejí –Protože tím podporují své obchody –Protože se tím živí Řízení podnikatelských rizik nelze chápat jako pouhé vyhýbání se riziku, ale jako snahu o jeho správné ocenění a optimální alokaci.

7 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Členění podnikatelského rizika Podnikatelské riziko –Provozní riziko Riziko vlastního provozu (vnitřní operační riziko) Riziko strategie (vnější operační riziko) –Finanční riziko Tržní riziko Kreditní riziko Likviditní riziko –Riziko financování –Riziko likvidity trhu

8 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené tím, že protistrana nesplní svůj závazek. Likviditní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené nemožností uskutečnit očekávanou transakci v daném čase.

9 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Rizikové faktory a systematické riziko Rizikový faktor je nejistá veličina, ze které se vychází při odhadu hodnoty podniku (nebo obchodu, portfolia, projektu). Je tedy součástí oceňovacího modelu V =  (x 1, x 2,..., x n ) +  Systematické riziko je dáno možnou změnou směrodatných rizikových faktorů (čím více jich identifikujeme, tím je model složitější, ale ocenění přesnější). Specifické riziko ovlivňuje jen daný nástroj a nesouvisí s žádným jiným; lze ho omezit diverzifikací.

10 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Příklad Investice na 1 rok: směnky, 12% úrok. Pravděpodobnost nesplacení: 5%, nezávislá. 1 směnka: E(r) = 95%×12%-5%×100% = 6,4%  (r) =  [95%×(12%-6,4%) 2 +5%×(-100%-6,4%) 2 ] = 24,41% 2 směnky: E(r) = (90,25%×12%)–(9,5%×44%)– (0,25%×100%) = 6,4%  (r) =  [90,25%×(12%-6,4%) 2 +9,5%×(-44%- 6,4%) 2 +0,25%×(-100%-6,4%) 2 ] = 17,26%

11 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Diverzifikace N σ Specifické riziko Systematické riziko  N =  1 /  N

12 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Tržní riziko Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Rizikový faktor = tržní cena (pozorovaná nebo implicitní) Míra tržního rizika = volatilita Volatilita je směrodatná odchylka výnosů tržní hodnoty podniku nebo rizikového faktoru. Vztah mezi změnou hodnoty rizikového faktoru a hodnoty podniku určuje faktorová citlivost. Simulační přístup Analytický přístup

13 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Historická volatilita - akcie KB i p i Y i rr-  r (r-  r) 2

14 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Volatilita a výnos v čase Počítá se z logaritmického výnosu r = ln(p i /p i-1 ) Průměrný měsíční výnos r M = 0,71% => roční výnos r Y = 12 r M = 12×0,71% = 8,52% Logaritmický výnos je lineární v čase (za předpokladu neměnnosti) Měsíční volatilita  M = 6,34% => roční volatilita  Y =  12×6,34% = 21,96% Volatilita se přepočítává podle pravidla druhé odmocniny času, tzn.  T =  t ×  (T/t)

15 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Kategorie tržního rizika Základní tržní rizika –Měnové riziko –Úrokové riziko –Akciové riziko –Komoditní riziko Odvozená tržní rizika –Riziko korelace –Riziko volatility


Stáhnout ppt "Řízení finančních rizik Jan Vlachý Vlachý, J.: Řízení finančních rizik; Eupress, Praha, 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google