Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Win32:Badtrans [Wrm] Win32:Badtrans [Wrm]  Win32:Beagle [Wrm] (známý také jako Bagle), varianty A-Z, AA-AH Win32:Beagle [Wrm]  Win32:Blaster [Wrm]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Win32:Badtrans [Wrm] Win32:Badtrans [Wrm]  Win32:Beagle [Wrm] (známý také jako Bagle), varianty A-Z, AA-AH Win32:Beagle [Wrm]  Win32:Blaster [Wrm]"— Transkript prezentace:

1

2  Win32:Badtrans [Wrm] Win32:Badtrans [Wrm]  Win32:Beagle [Wrm] (známý také jako Bagle), varianty A-Z, AA-AH Win32:Beagle [Wrm]  Win32:Blaster [Wrm] (znamý také jako Lovsan), varianty A-I Win32:Blaster [Wrm]  Win32:BugBear [Wrm] - v č etn ě variant B-I Win32:BugBear [Wrm]B  Win32:Ganda [Wrm] Win32:Ganda [Wrm]  Win32:Klez [Wrm] - všechny varianty (v č etn ě variant viru Win32:Elkern) Win32:Klez [Wrm]  Win32:MiMail [Wrm] - varianty A, C, E, I-N, Q, S-V Win32:MiMail [Wrm]ACEI  Win32:Mydoom [Wrm] (varianty A, B, D, F-N, v č etn ě trojského kon ě ) Win32:Mydoom [Wrm]  Win32:Nachi [Wrm] (známý té ž jako Welchia, varianty A-L)  Win32:NetSky [Wrm] (známý té ž jako Moodown, varianty A-Z, AA-AD) Win32:NetSky [Wrm]  Win32:Nimda [Wrm] Win32:Nimda [Wrm]  Win32:Opas [Wrm] (znamý také jako Opasoft, Opaserv) Win32:Opas [Wrm]  Win32:Parite (známý také jako Pinfi, varianty A-C)  Win32:Sasser [Wrm] (varianty A-G) Win32:Sasser [Wrm]  Win32:Scold [Wrm]  Win32:Sinowal [Trj] - varianty AA, AB  Win32:Sircam [Wrm] Win32:Sircam [Wrm]  Win32:Sober [Wrm] - varianty A-I, J-K Win32:Sober [Wrm]I  Win32:Sobig [Wrm] - v č etn ě variant B-F Win32:Sobig [Wrm]BF  Win32:Swen [Wrm] - v č etn ě UPX variant Win32:Swen [Wrm]  Win32:Tenga  Win32:Yaha [Wrm] (znamý také jako Lentin, všechny varianty) Win32:Yaha [Wrm]  Win32:Zafi [Wrm] (varianty A-D)D

3  Rok 1985, trojský k ůň EGABTR: Sliboval na tehdejších grafických adaptérech CGA lepší grafiku, ne ž na moderních EGA adaptérech (dokázaly zobrazit fantastických 16 barev !). Ve skute č nosti smazal všechno na pevném disku a vypsal zprávu „Arf ! Arf ! Gotcha !“.  Ze stejného období, „hra“ NUKELA. A č se mo ž ná opravdu dala zahrát, po vypnutí ji ž na disku nic nez ů stalo.  P ř elom 80 – 90. let, trojské kon ě vydávající se za antivirové programy (místo hledání vir ů docházelo rovnou k mazání soubor ů na disku).

4

5

6  První záke ř né programy se objevují u ž v padesátých a šedesátých létech – v povídkách v ě decko-fantastických autor ů. Teprve od konce osmdesátých let p ř edstavují vá ž nou hrozbu pro u ž ivatele po č íta čů.  Nejstarší infiltrací jsou trojské kon ě. V minulosti se sna ž ily p ř edstírat u ž ite č nou č innost, ve skute č nosti však škodily, v této dob ě se ji ž obvykle za nic u ž ite č ného nevydávají našt ě stí. r. 1985-trojský k ůň EGABTR: sliboval na tehdejších grafických adaptérech CGA lepší grafiku. Ve skute č nosti smazal všechno na pevném disku a vypsal zprávu „Arf! Arf! Gotcha!“. Také „hra“ NUKELA se mo ž ná dala zahrát, ale po vypnutí ji ž na disku nez ů stalo nic.  Proto ž e antivirový program byl v tehdejší dob ě pova ž ován za zbyte č ný luxus a po č íta č ový virus za výmysl n ě kolika fantast ů, m ě ly viry usnadn ě nou situaci.


Stáhnout ppt " Win32:Badtrans [Wrm] Win32:Badtrans [Wrm]  Win32:Beagle [Wrm] (známý také jako Bagle), varianty A-Z, AA-AH Win32:Beagle [Wrm]  Win32:Blaster [Wrm]"

Podobné prezentace


Reklamy Google