Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový management Plánování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový management Plánování"— Transkript prezentace:

1 Projektový management Plánování
Ing. Roman Danel, Ph.D. Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko–geologická fakulta VŠB-TU Ostrava

2 Řízení rozsahu projektu
Definice rozsahu Vytvoření struktury rozpisu prací Ověření (verifikace) rozsahu – formální přijetí rozsahu projektu Kontrola rozsahu

3 Rozpis prací WBS – Work Breakdown Structure
Rozepisuje produkt projektu do logické hierarchie úloh Zobrazení: funkční, grafické

4 Tvorba rozpisu prací Manažerská úroveň Technická úroveň Program
Projekt Podprojekt Technická úroveň Úloha Úkol Soubor úkonů

5 Work Packages Dílčí úseky práce – Work Packages – nejnižší úroveň, na které je práce v projektu zadána, řízena a na níž jsou sledovány náklady

6 Specifikace úkolu Jasně specifikované zadání a požadovaný výsledek
Určena předpokládaná pracnost Zařazen do časového sledu projektu Odpovědnost za výkon úkolu přiřazena určité osobě Základní jednotka řízení projektu

7 Rozpis prací a plánování
WBS – podklad pro časový plán projektu a plán čerpání nákladů

8 Řízení rozsahu – odhad práce
Sestavení podle existujících pravidel Podle analogie Shora dolů – funkční bloky dělíme na dílčí činnosti Zdola nahoru – detailní položky seskupujeme do kategorií až po celek

9 Časový rozpis projektu
Milníky a důležité termíny projektu Logická hierarchie struktury prací Předpokládaná délka jednotlivých úseků práce Vazby a souslednosti úseků práce

10 Ganttovy diagramy H.L. Gantt, první světová válka
Grafická prezentace harmonogramu, přehledný nástroj pro komunikaci Neobsahují zobrazení závislostí Neumí posoudit, co se stane, nastane-li v průběhu projektu změna

11 Diagram milníků Milník (Milestone) Zjednodušený Ganttův diagram
Výčet v konceptuální fázi projektu

12 Síťové diagramy PERT Kritická cesta - CPM
Metoda šipkových diagramů - ADM (Arrow Diagram Method) PDM – metoda síťových diagramů s rozšířenými možnostmi vazeb Metoda grafického hodnocení a kontroly projektu (GERT)

13 PERT Program Evaluation and Review Technique
Deterministická metoda plánování a řízení projektů, Síťové programování aplikované na řízení projektu Analýza kritické cesty

14 PERT Optimistický čas ukončení úkolu (O)
Nejpravděpodobnější čas ukončení úkolu (M) Pesimistický čas ukončení úkolu (P)

15 PERT - přednosti Řízení složitých projektů Jednoduché výpočty
Grafická vizualizace Možnost odhadu časového rizika dokončení úoklů Odhad pravděpodonosti ukončení úkolů – projektu - včas

16 CPM Critical Path Method
Využití kritické cesty – sled aktivit projektu, který neobsahuje časové rezervy – určuje celkovou délku harmonogramu 1958, DuPont

17 CPM Kritická cesta je nejdelší sekvence činností potřebných k realizaci projektu, která zároveň udává nejkratší čas realizace projektu Je složená z kritických aktivit, kde je rezerva minimální (nulová) Zpoždění úkolu na kritické cestě způsobí prodloužení harmonogramu

18 Vztah CPM - PERT PERT je vhodnější pro projekty vývoje, kde je obtížné stanovit dopředu délku trvání aktivit CPM – jeden odhad délky trvání aktivity, PERT – optimistická, pesimistická a pravděpodobná varianta PETR užívá pravděpodobnosti a umožňuje kalkulaci rizik

19 PDM diagramy PDM – Precedence Diagram Method Stanfordova univerzita
Snaha podpořit údržbu při změnách Prvky: „překryvy“, „prodlevy“ Aktivity - obdélníky

20 Arrow Diagram Method Šipkové diagramy – varianty síťových grafů

21 Náklady projektu Odhad nákladů Rozpočet nákladů Řízení nákladů

22 Typy odhadu nákladů Hrubý odhad Odhad rozpočtu
Rough Order of Magnitude (ROM) Rozhodnutí o realizaci projektu Odhad rozpočtu Detailní odhad nákladových položek

23 Techniky odhadu nákladů
Odhad podle analogie Odhad zdola nahoru Parametrické modelování Použití některé z metodik – např. COCOMO

24 Řízení kvality Co je to kvalita?
„souhrn charakteristických vlastností entity, které souvisí s její schopností uspokojit stanovené nebo odvozené potřeby“

25 Řízení kvality Plánování Zajištění (Quality Assurance)
Kontrola kvality

26 Techniky pro kontrolu kvality
Paretova analýzy - rozpoznání několika málo klíčových faktorů, které přispívají k většině problému s kvalitou v systému. Statistické vzorky

27 Podpůrné oblasti řízení
Řízení lidských zdrojů Řízení komunikace Řízení rizik


Stáhnout ppt "Projektový management Plánování"

Podobné prezentace


Reklamy Google