Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový management Plánování Ing. Roman Danel, Ph.D. Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko–geologická fakulta VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový management Plánování Ing. Roman Danel, Ph.D. Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko–geologická fakulta VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Projektový management Plánování Ing. Roman Danel, Ph.D. roman.danel@vsb.cz Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko–geologická fakulta VŠB-TU Ostrava

2 Řízení rozsahu projektu Definice rozsahu Vytvoření struktury rozpisu prací Ověření (verifikace) rozsahu – formální přijetí rozsahu projektu Kontrola rozsahu

3 Rozpis prací WBS – Work Breakdown Structure Rozepisuje produkt projektu do logické hierarchie úloh Zobrazení: funkční, grafické

4 Tvorba rozpisu prací Manažerská úroveň –Program –Projekt –Podprojekt Technická úroveň –Úloha –Úkol –Soubor úkonů

5 Work Packages Dílčí úseky práce – Work Packages – nejnižší úroveň, na které je práce v projektu zadána, řízena a na níž jsou sledovány náklady

6 Specifikace úkolu Jasně specifikované zadání a požadovaný výsledek Určena předpokládaná pracnost Zařazen do časového sledu projektu Odpovědnost za výkon úkolu přiřazena určité osobě Základní jednotka řízení projektu

7 Rozpis prací a plánování WBS – podklad pro časový plán projektu a plán čerpání nákladů

8 Řízení rozsahu – odhad práce Sestavení podle existujících pravidel Podle analogie Shora dolů – funkční bloky dělíme na dílčí činnosti Zdola nahoru – detailní položky seskupujeme do kategorií až po celek

9 Časový rozpis projektu Milníky a důležité termíny projektu Logická hierarchie struktury prací Předpokládaná délka jednotlivých úseků práce Vazby a souslednosti úseků práce

10 Ganttovy diagramy H.L. Gantt, první světová válka Grafická prezentace harmonogramu, přehledný nástroj pro komunikaci Neobsahují zobrazení závislostí Neumí posoudit, co se stane, nastane-li v průběhu projektu změna

11 Diagram milníků Milník (Milestone) Zjednodušený Ganttův diagram Výčet v konceptuální fázi projektu

12 Síťové diagramy PERT Kritická cesta - CPM Metoda šipkových diagramů - ADM (Arrow Diagram Method) PDM – metoda síťových diagramů s rozšířenými možnostmi vazeb Metoda grafického hodnocení a kontroly projektu (GERT)

13 PERT Program Evaluation and Review Technique Deterministická metoda plánování a řízení projektů, Síťové programování aplikované na řízení projektu Analýza kritické cesty

14 PERT Optimistický čas ukončení úkolu (O) Nejpravděpodobnější čas ukončení úkolu (M) Pesimistický čas ukončení úkolu (P)

15 PERT - přednosti Řízení složitých projektů Jednoduché výpočty Grafická vizualizace Možnost odhadu časového rizika dokončení úoklů Odhad pravděpodonosti ukončení úkolů – projektu - včas

16 CPM Critical Path Method Využití kritické cesty – sled aktivit projektu, který neobsahuje časové rezervy – určuje celkovou délku harmonogramu 1958, DuPont

17 CPM Kritická cesta je nejdelší sekvence činností potřebných k realizaci projektu, která zároveň udává nejkratší čas realizace projektu Je složená z kritických aktivit, kde je rezerva minimální (nulová) Zpoždění úkolu na kritické cestě způsobí prodloužení harmonogramu

18 Vztah CPM - PERT PERT je vhodnější pro projekty vývoje, kde je obtížné stanovit dopředu délku trvání aktivit CPM – jeden odhad délky trvání aktivity, PERT – optimistická, pesimistická a pravděpodobná varianta PETR užívá pravděpodobnosti a umožňuje kalkulaci rizik

19 PDM diagramy PDM – Precedence Diagram Method Stanfordova univerzita Snaha podpořit údržbu při změnách Prvky: „překryvy“, „prodlevy“ Aktivity - obdélníky

20 Arrow Diagram Method Šipkové diagramy – varianty síťových grafů

21 Náklady projektu Odhad nákladů Rozpočet nákladů Řízení nákladů

22 Typy odhadu nákladů Hrubý odhad –Rough Order of Magnitude (ROM) –Rozhodnutí o realizaci projektu Odhad rozpočtu Detailní odhad nákladových položek

23 Techniky odhadu nákladů Odhad podle analogie Odhad zdola nahoru Parametrické modelování Použití některé z metodik – např. COCOMO

24 Řízení kvality Co je to kvalita? „souhrn charakteristických vlastností entity, které souvisí s její schopností uspokojit stanovené nebo odvozené potřeby“

25 Řízení kvality Plánování Zajištění (Quality Assurance) Kontrola kvality

26 Techniky pro kontrolu kvality Paretova analýzy - rozpoznání několika málo klíčových faktorů, které přispívají k většině problému s kvalitou v systému. Statistické vzorky

27 Podpůrné oblasti řízení Řízení lidských zdrojů Řízení komunikace Řízení rizik


Stáhnout ppt "Projektový management Plánování Ing. Roman Danel, Ph.D. Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko–geologická fakulta VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google