Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychiatrická propedeutika Status praesens psychicus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychiatrická propedeutika Status praesens psychicus"— Transkript prezentace:

1 Psychiatrická propedeutika Status praesens psychicus
Lucie Bankovská Motlová

2 Status praesens psychicus
Vědomí a orientace Celkové vzezření Postoj k vyšetření Psychomotorika a volní aktivita Vnímání Řeč Nálada a afektivita Myšlení (forma, obsah) Kognitivní funkce (intelekt, pamět, pozornost) Náhled (nosognosie) Spolehlivost (hodnověrnost) Kontrola impulzů Suicidální úvahy/konání

3 Vědomí a orientace Norma: bdělé, jasné (vigilní, lucidní)
Kvalitativní porucha: delirium, mrákotný stav Kvantitativní porucha: somnolence, sopor, koma

4 Delirium: ukázka Vědomí a orientace Orientace časem: Víte, jaký je den v týdnu? Datum? Roční období? Orientace místem: Jak se to tu jmenuje? Ve kterém jsme městě? Orientace situací: Co je to za zařízení? Jakou má vyšetřující úlohu? Orientace osobou: Jak se jmenujete?

5 Celkové vzezření Nápadnosti zevnějšku Odpovídá vzhled věku?
Nápadně sešlý, zanedbaný, puntičkářsky vystrojený, přehnaně ozdobený, tetovaný, s ochrannými pomůckami proti domnělému nebezpeční Jizvy (například po sebepoškozování)

6 Postoj k vyšetření Odchylky od společensky přijatelného chování?
Přichází ochotně? Spolupracuje? Svádí vyšetřující? Reaguje podrážděně, zlostně, či je vstřícný? Je netečný? Oční kontakt

7 Psychomotorika Tempo inhibované či zrychlené?
Katatonní příznaky: ukázka Tempo inhibované či zrychlené? Mimovolní či abnormální pohyby, třes, tiky, manýrování, akathisie, stereotypie, katatonní symptomy, rituály, „neklid“ Mimika: hypomimie, maskovitý obličej, výraz utrpení, nápadná afektovanost, nadměrná gestikulace

8 Psychomotorika Celkové držení těla a chůze Jsou pohyby účelné?
Je přítomen stupor či agitovanost?

9 Řeč Tok řeči Tichá, pomalá, hlučná, rychlá
Verbalizuje spontánně či pouze jednoslovně odpovídá Odpovídá po latencích Afázie, mutismus, koktavost, logorhoe, koprolalie, inkoherence, slovní salát, echolalie

10 Emoce a afektivita „Popište náladu.“
Jakou náladu má posledních 14 dní? Trvá smutná nálada déle? Kolísá během dne? Cítí úzkost, napětí, nervozitu, výčitky? Je podrážděný, zlostný, veselý či euforický? Pociťuje prázdno nebo normální, smutnou či veselou náladu? Je nálada patická, či reaktivní? Odpovídá afektivita obsahu myšlení (přiléhavá či nepřiléhavá). Afekt oploštělý či labilní.

11 Emoce a afektivita Vitální symptomy:
poruchy spánku (usínání, předčasné probouzení, nadměrná spavost), ztráta energie, poruchy zájmu o sexuální aktivity, přítomnost různých tělesných příznaků (tíže v nohou, bolesti zad), nechutenství či přejídání (včetně změny hmotnosti).

12 Vnímání Cíl: vypátrat halucinace, iluze, derealizace, depersonalizace
Má nějaké neobvyklé smyslové prožitky? Má nějaké mimořádné schopnosti, které jiní lidé nemají? Slyší zvuky či hlasy, aniž by byl někdo v místnosti, komu by patřily? Co říkají, přikazují pacientovi něco (auditivní halucinace imperativní)? Vidí něco pozoruhodného? Vidí to i vyšetřující? Cítí nějaké pachy či vůně, případně chutě? Má nějaké zvláštní smyslové prožitky, když usíná (hypnagogní halucinace?) či se probouzí (hypnopompní halucinace?).

13 Vnímání Nonverbální projevy:
naslouchací postoje či zakrývání uší doprovázející sluchové halucinace smetávání domnělého hmyzu z přikrývky u zrakových halucinací drbání kůže u taktilních halucinací

14 Vnímání Má pocit, že je někým jiným, že si je cizí, připadá si jako loutka (depersonalizace)? Připadá mu okolí změněné, jakoby za skleněnou stěnou, aniž by to mohl sám ovlivňovat (derealizace)?

15 Myšlení: Formální poruchy
způsob, jakým pacient formuluje své myšlenky, jak je organizuje a vyjadřuje. koherentní myšlení je jasné, logické a tok myšlenek se snadno sleduje. formální poruchy myšlení: plynulost toku myšlenek, jsou zárazy?, rychlost (zpomalené, zrychlené, myšlenkový trysk). Jsou přítomny nevýpravnost, roztržitost, zabíhavost, tangenciální myšlení, ztráta asociací, perseverace, neologismy, slovní salát?

16 Myšlení: Abstraktní myšlení
Vyšetříme schopnost abstraktního myšlení (schopnost generalizovat a formulovat koncepty – například posouzení myšlenkové operace při výkladu přísloví).

17 Myšlení: Obsahové poruchy
Bludy Jste v poslední době vztahovačný či podezíravý? Soustředí se na vás lidé v tramvaji, povídají si o vás? Ovlivňuje vás někdo na dálku? Jak to dělá? Jak se při tom cítíte, případně jak se proti tomu bráníte? Sleduje vás někdo? Čím? Ovládá někdo vaše myšlení? Máte pocit, že vám někdo myšlenky do hlavy vkládá či vám je vykrádá nebo odebírá? Máte nějaké zvláštní pocity v těle? Jak si je vysvětlujete? Máte mimořádné schopnosti? Je blud systemizovaný? Obsah odpovídá náladě? Poruchy myšlení: Muž z vesmíru

18 Myšlení: obsahové poruchy
Obsese Dotírají na vás neustále vtíravé myšlenky? Čeho se týkají? Jak se při tom cítíte a jak se jich zbavujete (má nějaký rituál, doprovázející obsesi?) Jsou tyto myšlenky pro vás přijatelné nebo jsou vám cizí? Fobie Popíšeme předměty či situace, ze kterých má pacient strach.

19 Soustředění Všímáme si, zda pacient během vyšetření udrží pozornost, nerozptyluje se. Hypoprosexie je snížená schopnost soustředění. Orientační vyšetření: sedmičkový test. Požádáme pacienta aby v duchu odečítal ( ) a říkal nahlas pouze výsledek (93, 86,..)

20 Intelekt Všímáme si slovní zásoby, způsobu vyjadřování a porovnáváme je s nejvyšším dosaženým vzděláním. Případné snížení intelektových schopností je předmětem psychologického vyšetření. Orientační vyšetření psychiatrem zahrnuje dotazy na základní údaje z historie, zeměpisu, počítání, případně „minivyšetřením“ psychického stavu (Mini-Mental State Examination, MMSE).

21 Paměť Dlouhodobá: pamatuje si události ze svého života?
Krátkodobá: kolik informací si je schopen vybavit po 5 minutách? Požádáme jej, aby si zapamatoval 3 objekty spolu nijak nesouvisející nebo 5 různých čísel a upozorníme jej, že se na ně za pár minut zeptáme. Demence: Kdy jste se narodil? Kolik je vám let? Konfabulace? Ptáme se několikrát za sebou na to samé a získáme různé odpovědi.

22 Náhled (nozognózie) Zjišťujeme pacientův postoj k onemocnění a případné léčbě. Domnívá se, že se jedná o psychiatrický problém? Potřebuje psychiatrickou nebo psychologickou léčbu? Jaké má plány do budoucna? (Hodnotíme jejich reálnost vzhledem k aktuálnímu stavu.)

23 Spolehlivost (hodnověrnost)
Do jaké míry by mohla být pacientova výpověď ovlivněna floridními psychotickými příznaky, či organickým defektem Simulace či naopak disimulace?

24 Kontrola impulsů Pozorujeme sebeovládací schopnost pacienta a zhodnotíme, do jaké míry má eventuální impulsivní projevy pod kontrolou (nezdrženlivé chování).

25 Suicidální úvahy Zeptáme se na přítomnost suicidálních myšlenek a zhodnotíme tendence k jejich realizaci. Popíšeme postoj k případnému suicidálnímu pokusu.


Stáhnout ppt "Psychiatrická propedeutika Status praesens psychicus"

Podobné prezentace


Reklamy Google