Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datový sklad pro DOPRAVOPROJEKT, s.r.o.  vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Růžička, PhD.  zadavatel a konzultant: Ing. Karel Špaček  práce běží souběžně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datový sklad pro DOPRAVOPROJEKT, s.r.o.  vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Růžička, PhD.  zadavatel a konzultant: Ing. Karel Špaček  práce běží souběžně."— Transkript prezentace:

1

2 Datový sklad pro DOPRAVOPROJEKT, s.r.o.  vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Růžička, PhD.  zadavatel a konzultant: Ing. Karel Špaček  práce běží souběžně s projektem „Vizualizace dat z datového skladu pro DOPRAVOPROJEKT, s.r.o.“ – Martin Fábik

3 Firma DOPRAVOPROJEKT s.r.o.  www odkaz - http://www.dpova.czhttp://www.dpova.cz  sídlo - Masarykovo nám. 5, Ostrava  činnost:  projekce silnic a dálnic  projekty mostů  vodohospodářské stavby  inženýrské sítě  projekty skládek  …

4 Cíle diplomové práce  centrální úložiště geodat  databáze metadat ke geodatům  intranetová aplikace pro správu metadat  návrh způsobu archivace geodat

5 Centrální úložiště geodat

6 Analýza firemních zdrojů  relevantní používané programy  Autodesk AutoCAD  Autodesk Map 2007  Microsoft SQL Server 2005 Express  formáty dat pro datový sklad  ESRI Shapefile  DGN  rastry (GeoTIFF aj.)  DWG – ukládat pouze metadata (extent, území, popis) Centrální úložiště geodat

7 Umístění geodat  Geodata budou ukládána na „Data serveru“ Centrální úložiště geodat

8 Umístění geodat  Geodata budou ukládána na „Data serveru“  v geodatabázi (vektorová data) Centrální úložiště geodat

9 Umístění geodat  Geodata budou ukládána na „Data serveru“  v geodatabázi (vektorová data)  v adresářové struktuře (rastry, lze i vektorová data) Centrální úložiště geodat

10 MsSqlSpatial  extenze pro tvorbu geodatabáze nad Microsoft SQL Server 2005 (Express)  odpovídá standardům OGC pro geodatabázi (možno využít v řadě GIS aplikací)  existuje FDO konektor přímo pro tuto extenzi (-> je tak možno používat v Autodesk Map 3D, MapGuide OpenSource či FDO2FDO)  stále ve vývoji – obsahuje některé nedostatky (např. neumožňuje převod souřadnic S-JTSK) Centrální úložiště geodat

11 Metadatová databáze

12 Návrh struktury metadat  obsahuje povinné položky známých metadatových standardů (Dublin Core, ISO 19115, INSPIRE)  neodpovídá standardům zcela (jiné datové typy, číselníky,…), lze však do standardu exportovat  navrženo pro čistě interní potřeby! Nebylo potřeba řídit se striktně standardy!  přímé napojení na úložiště dat (hl. geodatabáze)  např. smazání záznamu = smazání vrstvy Metadatová databáze

13 ER diagram metadatové databáze

14

15

16

17 Intranetová aplikace pro správu metadat

18 Funkce intranetové aplikace  přihlášení pomocí LDAP (již se používá ve firmě pro přihlášení uživatele do sítě)  správa metadat včetně pokročilých funkcí (vyhledávání, kontrola údajů, administrační správa)  import dat do datového skladu  propojení s MapGuide OpenSource (náhled dat)  správa archivu,……….. Intranetová aplikace

19 Technologie  PHP  hlavní použitý jazyk  propojení s LDAP, databází,…  JavaScript  pro uživatelskou přívětivost (kalendář, výběr barev,..)  kontrola údajů, dynamika aplikace (rozbalovací nabídky,..)  CSS  nápověda, grafické ztvárnění aplikace  Flash  freeware modul MultiPowUpload – pro vkládání dat do skladu Intranetová aplikace

20 Ukázky intranetové aplikace  správa metadat Intranetová aplikace

21 Ukázky intranetové aplikace  správa metadat Intranetová aplikace

22 Ukázky intranetové aplikace  import dat do datového skladu Intranetová aplikace

23 Ukázky intranetové aplikace  import dat do datového skladu Intranetová aplikace

24 Ukázky intranetové aplikace  nápověda  nastavení vrstvy pro zobrazení v MapGuide OpenSource Intranetová aplikace

25 Ukázky intranetové aplikace  náhled v MapGuide OpenSource Intranetová aplikace

26 Ukázky intranetové aplikace  náhled v MapGuide OpenSource Intranetová aplikace

27 Návrh způsobu archivace geodat

28 Princip archivace souborů  jednoduchý princip  při nové aktualizaci geodat bude nový soubor v adresářové struktuře datového skladu pojmenován podle této konvence: puvodninazevsouboru_20070102.xxx  více souborů v jednom dni: puvodninazevsouboru_20070102-2(…).xxx Archivace geodat

29 Princip archivace vrstev v geodatabázi  duplikace vrstvy do tabulky o názvu: archiv.puvodninazevvrstvy -v tabulce se vytvoří i další pole: mssql_vlozeno, mssql_aktualni_do, editoval, mssql_oid -současně se zapíše datum archivace do metadatové tabulky Archivace geodat

30 Princip archivace vrstev v geodatabázi Archivace geodat

31 Princip archivace vrstev v geodatabázi Archivace geodat

32 Princip archivace vrstev v geodatabázi Archivace geodat

33 Princip archivace vrstev v geodatabázi Archivace geodat

34 Princip archivace vrstev v geodatabázi  po každé změně vrstvy (jednotlivých geoprvků) se zapíše -Datum a autor změny u neaktuálního záznamu (geoprvku) -Nové hodnoty, datum a autor změny u nového záznamu  lze tak dohledat, v jakém stavu byla vrstva v jakémkoli čase Archivace geodat

35 Princip archivace vrstev v geodatabázi  po každé změně vrstvy (jednotlivých geoprvků) se zapíše -Datum a autor změny u neaktuálního záznamu (geoprvku) -Nové hodnoty, datum a autor změny u nového záznamu  lze tak dohledat, v jakém stavu byla vrstva v jakémkoli čase Archivace geodat

36 Řešení archivace vrstev v geodatabázi  řešeno procedurama v metadatové databázi (resp. triggers)  jen pro zvolené vrstvy  jednoduchá (de)aktivace – např. v intranetové aplikaci: Archivace geodat

37 Zobrazení vrstvy platné pro dané datum  řeší SQL procedura vytvorvrstvuarchiv : EXECUTE vytvorvrstvuarchiv @puvodnivrstva @vrstva_archiv @datum  ta vytvoří klasickou vrstvu v geodatabázi z tabulky v archivu  omezení: lze vytvořit jen jednu vrstvu z archivu pro danou vrstvu (při dalším použití procedury je tato vrstva smazána a vytvořená nová)  vrstva je určena jen pro čtení/zobrazení/export – nelze ji editovat Archivace geodat

38 Zobrazení vrstvy platné pro dané datum  implementováno v intranetové aplikaci – Správa archivu: Archivace geodat

39 Zobrazení vrstvy platné pro dané datum  implementováno v intranetové aplikaci – Správa archivu: Archivace geodat

40 Další aspekty diplomové práce  v rámci diplomové práce bylo provedeno mnoho další práce – blíže ve zprávě z diplomové práce  byl vyřešen např. přístup k datům z hlediska práv  např. práva editace vrstvy v geodatabázi se aplikují i v externích aplikacích typu Autodesk Map 3D  např. lze zneviditelnit označené vrstvy anonymním uživatelům  …

41 Další aspekty diplomové práce  správa celého systému je implementovaná v intranetové aplikaci -> administrátor nemusí přistupovat k databázi jinými prostředky např. pro vytvoření nového uživatele apod.

42 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Datový sklad pro DOPRAVOPROJEKT, s.r.o.  vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Růžička, PhD.  zadavatel a konzultant: Ing. Karel Špaček  práce běží souběžně."

Podobné prezentace


Reklamy Google