Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typová implementace jako cesta k úspoře Josef Beneš Senior business consultant Public Suite aneb Veřejná správa v kostce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typová implementace jako cesta k úspoře Josef Beneš Senior business consultant Public Suite aneb Veřejná správa v kostce."— Transkript prezentace:

1 Typová implementace jako cesta k úspoře Josef Beneš Senior business consultant Public Suite aneb Veřejná správa v kostce

2 Typová implementace Podobnost systému řízení = možnost využít typové řešení –Města a obce –Kraje –Organizace zřízené a založené Typová implementace = typový projekt, systém a jeho nastavení Typová implementace vyžaduje typové řešení Typových řešení je jistě více, typovost může být chápána různě

3 Podmínky dobrého typového řešení Vyzkoušené a transparentní nastavení Adaptibilita nastavení Pokrytí základních procesů Rozvoj potenciálu a přizpůsobení je vždy možné Zajištěný základní rozvoj produktů Zavedení typových metrik Správa systému je centrální Zaručená bezpečnost zpracování Vazba na Evropu zajištěna

4 Použité produkty našeho typového řešení LogicaCMG, SAP a Plzeňský holding přicházejí s vyzkoušenou kombinací produktů Integrované řešení produktové řady mySAP.com –Business intelligence Business warehouse Strategic enterprise management Knowledge management –Enterprise portál –Ekonomické a logistické moduly Produkty Plzeňský holding, a.s. –Komplexní datová báze –Smlouvy a poplatky a ostatní administrativní úlohy – Plzeňský holding, a.s. Dokumentační systém – produktová nezávislost Geografický informační systém – produktová nezávislost

5 Použité produkty našeho typového řešení Internet / Enterprise Portal Komplexní datová báze Správa dokumentů (DMS) Ekonomický a logistický systém (mySAP.com) Personalistika Účetnictví Partnerské registryMajetkové registry Řízení investicMzdy Internetové služby Business Warehouse Strategic Enterprise Management Knowledge Management Řízení údržby majetku Nákup Prodej Pohledávky Kontaktní centrum Sklady Fakturace Správa majetku Platební transakce Administrativní aplikace Rozpočet Cash Management Řízení projektů Controlling Business Intelligence Marketplace elektronické tržiště Elektronický nákup Smlouvy a poplatky Sociální dávky Stavební řízení Soudní spory Geografický Informační Systém (GIS) Evidence organizační struktury e-Podatelna Ekonomický a logistický systém mySAP.com je rozdělen do tří základních částí, které dohromady tvoří kompaktní systém – Logistika, Finance a Lidské zdroje…. Komplexní datová báze (KDB) představuje jednotný datový model registrů a evidencí potřebných pro magistrát města, nezávislý na státní informační politice, která nedokáže zcela uspokojivě řešit problematiku registrů státní správy. Geografický informační systém (GIS) je zde znázorněna nezbytná vazba mezi ním, komplexní datovou bází a Ekonomicko-logistickým systémem Systém pro správu dokumentů neboli DMS (Docment Management Systém)… Hlavní úlohou administrativních aplikací a zejména úlohy Smlouvy a poplatky je pokrytí administrativních procesů s cílem poskytnout uživatelům jednotné prostředí pro vedení operativních evidencí. Na vrcholu se nachází části strategického řízení organizace (Business Intelligence), do níž patří nástroje pro management znalostí, datový sklad, analytické nástroje a Strategic Enterprise Management. Pokryto moduly maSAP.com Internet, presentační prostředek pro zpřístupnění dat a řešení důležitých, vybraných procesů.

6 Vysoká míra integrace produktů Integrace datového popisu Integrace datových forem Integrace s okolím Technologická integrace Integrace v čase Integrace správy Integrace modelu systému Historie Souča snost Budou cnost Událost Lokalita Identi fikace Data Grafika Doku menty Funkce DataProces SQL, Oracle Bentley Esri FILENet Strategie Služba Admini strace Kraj MěstoObvod

7 Východiska našeho řešení Sptřeba zdojů Technická správa „hodnot“ § Údržba Správa Rozvoj Žádosti § Vnější vlivy Strategická správa PravidlaNormy Vize Administrativní správa Rozhodnutí Distribuce zdrojů Identifikace problémů Řízení změn ! ?? Potřeba služby Služba Movitý Nemovitý Nehmotný Stav majetku Know - how Majetek Finance

8 Mapa procesů Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Místní poplatky Správní poplatky Styk s občany Pokuty a ostatní příjmy Sestavení rozpočtu Řízení akcí a pro jek tů Kontrola plnění rozpočtu Řízení dotací Mana- žerské účetnictví Cash management Prodej Správa pohledávek Správa závazků Zpracování daní Personální rozvoj a školeníMzdy Nákup Výběrová řízení Řízení skladů Technická správa Řízení údržbySpráva majetkuŘízení rozvoje a investic Movitý majetek Nemovitý majetek Nehmotný majetek

9 Nákup, zásoby, prodej Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Místní poplatky Správní poplatky Styk s občany Pokuty a ostatní příjmy Sestavení rozpočtu Řízení akcí a pro jek tů Kontrola plnění rozpočtu Řízení dotací Mana- žerské účetnictví Cash management Prodej Správa pohledávek Správa závazků Zpracování daní Personální rozvoj a školeníMzdy Nákup Výběrová řízení Řízení skladů Technická správa Řízení údržbySpráva majetkuŘízení rozvoje a investic Movitý majetek Nemovitý majetek Nehmotný majetek

10 Principy výběru Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Místní poplatky Správní poplatky Styk s občany Pokuty a ostatní příjmy Sestavení rozpočtu Řízení akcí a pro jek tů Kontrola plnění rozpočtu Řízení dotací Mana- žerské účetnictví Cash management Prodej Správa pohledávek Správa závazků Zpracování daní Personální rozvoj a školeníMzdy Nákup Výběrová řízení Řízení skladů Technická správa Řízení údržbySpráva majetkuŘízení rozvoje a investic Movitý majetek Nemovitý majetek Nehmotný majetek

11 Účetnictví, podrobný rozpočet Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Místní poplatky Správní poplatky Styk s občany Pokuty a ostatní příjmy Sestavení rozpočtu Řízení akcí a pro jek tů Kontrola plnění rozpočtu Řízení dotací Mana- žerské účetnictví Cash management Prodej Správa pohledávek Správa závazků Zpracování daní Nákup Výběrová řízení Řízení skladů Technická správa Řízení údržbySpráva majetkuŘízení rozvoje a investic Movitý majetek Nemovitý majetek Nehmotný majetek Personální rozvoj a školeníMzdy

12 Rozpočet Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Místní poplatky Správní poplatky Styk s občany Pokuty a ostatní příjmy Sestavení rozpočtu Řízení akcí a pro jek tů Kontrola plnění rozpočtu Řízení dotací Mana- žerské účetnictví Cash management Prodej Správa pohledávek Správa závazků Zpracování daní Personální rozvoj a školeníMzdy Nákup Výběrová řízení Řízení skladů Technická správa Řízení údržbySpráva majetkuŘízení rozvoje a investic Movitý majetek Nemovitý majetek Nehmotný majetek

13 Lidské zdroje Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Místní poplatky Správní poplatky Styk s občany Pokuty a ostatní příjmy Sestavení rozpočtu Řízení akcí a pro jek tů Kontrola plnění rozpočtu Řízení dotací Mana- žerské účetnictví Cash management Prodej Správa pohledávek Správa závazků Zpracování daní Personální rozvoj a školeníMzdy Nákup Výběrová řízení Řízení skladů Technická správa Řízení údržbySpráva majetkuŘízení rozvoje a investic Movitý majetek Nemovitý majetek Nehmotný majetek

14 Hlavní důrazy našeho řešení Centrální datový stroj Centrální účetnictví v reálném čase Rozpočet podrobný a globální Rozvoj metod projektového řízení Manažerské účetnictví Správa majetku jako hlavní článek řízení Sjednocování a podpora administrativních procesů –Vysoký stupeň unifikace procesů –Sjednocující metody a postupy Podpora rozhodování vrcholového managementu Podpora týmové práce – zajištěna vazbami Využití ostatními organizacemi –Městské obvody –Organizace města, kraje –Obce kraje

15 Moduly Procesy

16 Moduly Procesy

17 Moduly Procesy

18 Moduly Procesy

19 Problematika implementace Nutné rozhodnutí na straně zákazníka pro –Změnu filosofie –Změnu procesů, postupů a návyků –Změnu směrnic a rozhodovacích postupů –Provozní změny Silný sponzor implementace, který ví co chce - nutno hájit a rozvíjet implementaci –Rozvoj funkcionality systému – využití funkcionality Projektové řízení implementace „Úzká místa“ implementace –Vazby – největší přínos i riziko –Nároky na převzetí dat ze starého systému Složitost datového modelu a jeho naplnění Některé nové údaje Nutnost doplnění vazeb –Volba platforem (kombinace?)

20 Jak tedy lze docílit úspory ? Optimalizace implementace z časového a organizačního hlediska CUBIS znamená snížení nákladů –na implementaci – využitím typového nastavení –na licence – kombinací produktů, optimalizací procesů –na rozvoj systému - důsledností změn procesů Vyvolané úspory díky –Přesné definici procesů řízení –Transparentnímu systém řízení v celém životním cyklu hodnot –Detailnímu sledování skutečnosti, globálnímu hodnocení

21 Integrace Operativní řízení času Bezpečnost Správa majetkuŘízení investic Řízení údržby majetku Sestavení rozpočtu Kontrola plnění rozpočtu Zpracování daní Správa pohledávek Správa závazků Personální rozvoj a školení Cash management Manažerské účetnictví Řízení akcí a projektů Mzdy Styk s občany Nákup Řízení skladů Strategické řízení organizace Hospodaření se zdroji Marketing Střednědobé plánování Vyhodnocení efektivity Strategická správa Administrativní správa Technickáspráva Movitý majetek Nemovitý majetek Hehmotný majetek Místní poplatky Správní poplatky Pokuty a ostatní příjmy Organizování výběrových řízení Prodej Děkuji za pozornost ! Závěrem Cílem a prioritou je občanů a jejich společenství, nikoliv řešení informačního systému ! profit solution that mather


Stáhnout ppt "Typová implementace jako cesta k úspoře Josef Beneš Senior business consultant Public Suite aneb Veřejná správa v kostce."

Podobné prezentace


Reklamy Google