Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura oddílu Trhy výrobních faktorů 1. Trh práce 2. Trh kapitálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura oddílu Trhy výrobních faktorů 1. Trh práce 2. Trh kapitálu."— Transkript prezentace:

1 Struktura oddílu Trhy výrobních faktorů 1. Trh práce 2. Trh kapitálu

2 Struktura přednášky Trh práce A) Úvod B) Konkurenční poptávka po práci C) Konkurenční nabídka práce D) Nedokonalá konkurence na trhu práce

3 Přehled modelů trhu práce

4 Určení optima firmy na trhu práce v krátkém období - I Zadání úlohy Firma maximalizuje zisk  = P Q 0 - w L - r K při technologii vyjádřené produkční funkcí Q = f (K 0, L)

5 Určení optima firmy na trhu práce v krátkém období - II Určení optima 1) d  /dL = P [d f (K 0,L)/d L] - w = 0 P MP L = w MRP L = MFC L 2) d 2  /dL 2 = P [d MP L /d L] < 0

6 Optimum firmy na trhu práce v krátkém období - grafické řešení

7 Individuální poptávka po práci v krátkém období -grafické odvození

8 Individuální poptávka po práci v krátkém období -vymezení Poptávka po práciL d = f (w) c.p. w = MRP L pro 0 < w < ARP max L d = 0 pro w > ARP max

9 Tržní poptávka po práci v krátkém období - vymezení D L : L D =  l i (w)pro i = 1,2..,n

10 Otázka - poptávka po práci v krátkém období Porovnejte průběh individuální a tržní poptávky po práci z hlediska cenové elasticity poptávky. Která z uvedených dvou poptávek je elastičtější?

11 Individuální poptávka po práci v dlouhém období: substituční a produkční efekt (graf)

12 Individuální poptávka po práci v dlouhém období: substituční a produkční efekt Substituční efekt (SE) SE = L + - L 0 Produkční efekt (OE) OE = L 1 - L +

13 Odvození individuální poptávky po práci v dlouhém období

14 Vliv příjmového efektu na tržní poptávku po práci v dlouhém období

15 Otázka - poptávka po práci v krátkém a dlouhém období Porovnejte průběh tržní poptávky po práci v krátkém období a tržní poptávky po práci v dlouhém období z hlediska cenové elasticity poptávky. Která z uvedených dvou poptávek je elastičtější?

16 Optimum jedince, který nabízí práci (formulace úlohy) Max U = f (C, H) při omezení L + H = 24 C = w L

17 Úprava rozpočtového omezení Vynásobíme omezení mzdovou sazbou: wL + wH = 24w Dosadíme vztah C = w L: C + wH = 24w Přepíšeme rovnici do směrnicového tvaru: C = 24w - wH

18 Optimum jedince na trhu práce (IE > SE)

19 Odvození funkce individuální nabídky práce (IE > SE)

20 Podmínka pro optimum jedince a funkce individuální nabídky práce Podmínka optima jedince na trhu práce (vnitřní řešení): MRS C = MRS E tj.: MU H /MU C = w Funkce individuální nabídky práce Ls = f (w) ceteri paribus

21 Obvyklý průběh funkce individuální nabídky práce

22 Nabídka práce - úloha 1. Na trhu práce se zvýší mzdová sazba z w 0 na w 1. Nakreslete obě optima jedince, pokud převažuje substituční efekt nad důchodovým efektem. 2. Nakreslete průběh funkce individuální nabídky práce odpovídající zadání z první úlohy.

23 Monopson

24 Monopolní síla odborů Cíle odborů maximalizace mezd W = w L maximalizace zaměstnanosti (L) maximalizace renty (R)

25 Monopol odborů: odbory maximalizují celkové mzdy svých členů

26 Bilaterální monopol

27 Vliv nedokonalé konkurence na trhu finálních produktů na poptávku po práci  = TR - wL - rK d  / dL = dTR/dL - w dTR/dL - w = 0 Dosadíme jedničku ve tvaru (dQ/dQ): (dTR/dQ) (dQ/dL) = w tj.: MR MP L = MFC L V nedokonalé konkurenci ale platí: MR < P

28 Průběh funkce poptávky po práci v krátkém období - vliv nedokonalé konkurence na trhu finální produkce


Stáhnout ppt "Struktura oddílu Trhy výrobních faktorů 1. Trh práce 2. Trh kapitálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google