Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUSÍ BÝT KOMUNITNÍ TLUMOČNÍK STEJNÉHO POHLAVÍ JAKO KLIENT?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUSÍ BÝT KOMUNITNÍ TLUMOČNÍK STEJNÉHO POHLAVÍ JAKO KLIENT?"— Transkript prezentace:

1 MUSÍ BÝT KOMUNITNÍ TLUMOČNÍK STEJNÉHO POHLAVÍ JAKO KLIENT?
Karolína Dohnalová Iva Frantíková Michala Nováčková

2 Etické kodexy a pohlaví tlumočníka
Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, pohlaví, věk, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, rozumovou úroveň,  pověst a smýšlení. (etický kodex tlumočníků znakového jazyka) ALE! Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodů  špatných pracovních podmínek nebo v případě, že by  nedokázal  být neutrální vůči tlumočenému sdělení a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi.

3 → z toho vyplývá, že pohlaví tlumočníka závisí spíše na volbě zadavatele, případně na vlastním rozhodnutí tlumočníka (pokud usoudí, že nebude schopen být neutrální a zakázku odmítne) ALE! K osobě tlumočníka se vyjadřuje např. Zákon o azylu - § 23 odst. 3

4 . Zákon o azylu - § 23 odst. 3 Jedná se o součást pohovoru o udělení mezinárodní ochrany: „(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo na výslovnou žádost žadatele o udělení mezinárodní ochrany, zajistí ministerstvo vedení pohovoru, a je-li to v jeho možnostech, i tlumočení osobou stejného pohlaví.“ V některých kulturách je obvyklé, že spolu osoby opačného pohlaví komunikují jen výjimečně a hovořit o traumatických událostech v zemi původu by mohlo způsobit problémy. Není povinností správního orgánu zajistit tlumočení osobou stejného pohlaví, neboť např. v případě tlumočení některého exotického jazyka může být problematické zajistit vůbec nějakého tlumočníka, natož dalšího tlumočníka opačného pohlaví (na rozdíl od osoby provádějící pohovor). Ministerstvo by se nicméně o zajištění tlumočníka stejného pohlaví mělo vždy pokusit.

5 Důvody pro stejné pohlaví tlumočníka a klienta
komunikační situace tlumočení u lékaře (podle Červinkové Houškové1 je lepší, je-li v tomto případě tlumočník stejného pohlaví jako klient), ve výjimečných případech i na policii (v případě tak traumatického zážitku jako je například znásilnění) (ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. Specifika tlumočení pro neslyšící. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, ISBN )

6 národnost či vyznání klienta
asijské a především muslimské země mají komunikaci mezi oběma pohlavími více oddělenou islámské státy: Afghánistán, Bahrajn, Írán, Mauritánie, Somálsko, Omán, Pakistán, Jemen, Saudská Arábie pohlaví klienta dá se předpokládat, že ženy budou ve většině situací preferovat tlumočnici

7 KDY MÁ TLUMOČIT ŽENA ŽENĚ?
U lékaře (zejména gynekologa ) V rodinných záležitostech – např. při jednání s odborem sociálních věcí, ve škole … Na policii

8 Kdy má tlumočit muž muži?
U lékaře (zejména urologa ) Na policii, případně u soudu

9 KDY MÁ TLUMOČIT ŽENĚ MUŽ?
V některých situacích může být autorita a podpora muže, byť pouze v roli tlumočníka, ženě užitečná – např. při komunikaci v prostředí převážně mužském (např. v některých případech na policii, případně při komunikaci s armádou nebo jinými, převážně mužskými institucemi, obecně při komunikaci s mužem v autoritativním postavení). Otázkou však je, zda lze předpokládat, že si ženy budou tohoto faktu ve větší míře vědomi nebo zda budou v některých situacích muže-tlumočníka dokonce preferovat.

10 Kdy má tlumočit žena muži?
Alespoň jeden důvod, proč by muž mohl preferovat ženu-tlumočnici, asi napadne každého z nás , ovšem lze si představit i situace, kdy vlastnosti typické spíše pro ženy mohou být pro klienta-muže užitečné, např. při komunikaci s další ženou – učitelka ve škole, sociální pracovnice… Ale.. …na rozdíl od tlumočení osobou stejného pohlaví si lze jen těžko představit situaci, v níž by právo na tlumočníka opačného pohlaví měl zaručovat zákon.


Stáhnout ppt "MUSÍ BÝT KOMUNITNÍ TLUMOČNÍK STEJNÉHO POHLAVÍ JAKO KLIENT?"

Podobné prezentace


Reklamy Google