Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2010 produkce, obchod, zaměstnanost Při příležitosti souběžné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2010 produkce, obchod, zaměstnanost Při příležitosti souběžné."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2010 produkce, obchod, zaměstnanost Při příležitosti souběžné publikace 5 Rychlých informací z reálné ekonomiky za rok 2010 chceme tuto mozaiku dat doplnit ještě jednak souhrnným pohledem na publikovaná data v širších souvislostech a jednak zvýrazněním některých specifik jednotlivých publikovaných informací

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Celková čísla za ČR Odvětví Meziroční změna 2010/2009 Dosažena úroveň roku Průmysl – index průmyslové produkce +10,5 %2. pol Stavebnictví – index stavební produkce - 7,8 %2005 – 2006 Zahraniční obchod – index obratu +19,0 %nejvyšší obrat ZO Maloobchodní obrat – index +1,0 %přelom 2008/2009 Zaměstnanost-1,0 %4 885,2 tis. osob Nezaměstnanost+8,9 %383,7 tis. osob

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 VYBRANÉ ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI Jak ukazují první celoroční produkční čísla, byl rok 2010 rokem mírného vzestupu ze dna ekonomické recese, které dle většiny čísel bylo dosaženo na konci 2.čtvrtletí Vzhledem k vysoké míře otevřenosti české ekonomiky považuji za potřebné uvést některé kontexty na světovou ekonomiku:  vzestup (oživení) bylo teritoriálně i odvětvově velmi nevyrovnané  BRIC + Turecko, Indonésie  výrazný růst  USA  pomalejší růst  EU  nejnižší růst (i výrazná diferenciace v rámci EU)  výrazný vzestup průmyslové výroby, oživení zahraničního obchodu  útlum poptávky ve stavebnictví a nedostatek financí vyústilo v pokles  extrémní výkyvy počasí poznamenaly nepříznivě vývoj v zemědělství  odvětví obchodu a služeb chyběla širší poptávka podnikové sféry i domácností. Teritoria: Odvětví:

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 VYBRANÉ ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI Nevyrovnané a zatím nepříliš přesvědčivé oživení je mimo jiné ovlivněno skutečností, že probíhá v podmínkách fungování nových jevů, kterými jsou: obtížně uchopitelný (předvídatelný) vývoj v Asii, zejména v Číně a Indii pokračující vzestup globalizačních trendů nový pohled na relaci mezi „výrobními odvětvími“ (zejména průmysl) a odvětvím služeb dosavadní oživení nepřineslo obnovení zaměstnanosti pokračující formování trhu ve stále se rozšiřující EU

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Průmyslová produkce Průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D) PRŮMYSL

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Průmyslová produkce  Meziroční růst +10,5 %  Nejvíce přispěla odvětví:  Výroba motorových vozidel: růst +22,2 %, příspěvek 3,5 p.b. = Automobilový průmysl se podílel na růstu průmyslu jednou třetinou  Výroba kovodělných výrobků: +17,5 %, příspěvek 1,4 p.b.  Výroba strojů a zařízení: +13,5 %, příspěvek 1,1 p.b.  Výr. počítačů, el. a opt. přístrojů: +28,3 %, příspěvek 1,0 p.b.  Výroba základních kovů, hutnictví: +21,9 %, příspěvek 0,8 p.b.  Nejvýznamnější pokles:  Výroba ostatních nekovových minerál. výrobků (-3,9 %), Výroba nábytku (-9,2 %), Výroba potravinářských výrobků (-1,4 %), Výroba nápojů (-2,1 %), Výroba oděvů (-5,6 %) PRŮMYSL

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Nové průmyslové zakázky  Meziroční růst +14,2 %  Nejvíce přispěla odvětví:  Výroba motorových vozidel: růst +10,7 %, příspěvek 3,4 p.b. = Automobilový průmysl se podílel na růstu zakázek jednou čtvrtinou  Výr. počítačů, el. a opt. přístrojů: +22,6 %, příspěvek 3,0 p.b.  Výroba základních kovů, hutnictví: +35,9 %, příspěvek 2,5 p.b.  Výroba kovodělných výrobků: +13,4 %, příspěvek 1,6 p.b.  Výroba strojů a zařízení: +13,4 %, příspěvek 1,6 p.b.  Pokles v odvětvích:  Výroba ostatních dopravních prostředků (-34,3 %)  Výroba oděvů (-6,4 %) PRŮMYSL

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 ZAHRANIČNÍ OBCHOD

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 ZAHRANIČNÍ OBCHOD

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 ZAHRANIČNÍ OBCHOD v mld. Kč, běžné ceny Zahraniční obchod se sousedními zeměmi v roce 2010 Česká republika Polsko Vývoz 155,1 Dovoz 153,6 Německo Vývoz 803,0 Dovoz 610,9 Vývoz 118,2 Dovoz 80,8 Vývoz 220,7 Dovoz 123,6 Rakousko Slovensko Celkový vývoz a dovoz 2 518, ,6

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 ZAHRANIČNÍ OBCHOD

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 ZAHRANIČNÍ OBCHOD

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 STAVEBNICTVÍ Index stavební produkce

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 STAVEBNICTVÍ Index stavební produkce meziroční pokles –7,8 % Pozemní stavitelství –8,4 % Inženýrské stavitelství –6,7 % Pozitivní faktory vývoje:  dokončení velkých dopravních staveb  výstavba solárních elektráren  program Zelená úsporám Negativní faktory vývoje:  pokles objemu stavebních zakázek, ke konci roku 2010 meziročně –18,0 %  mimořádná zima a srážky v lednu a prosinci 2010

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 BYTOVÁ VÝSTAVBA Zahájené byty  meziročně –24,6 %  bytů, nejméně od roku 1996  v rodinných domech (–11,4 %)  v bytových domech (–47,5 %) Dokončené byty  meziročně –5,3 %  bytů  v rodinných domech ( +3,3 % )  v bytových domech (–20,8 %)

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Meziroční indexy maloobchodních tržeb za rok 2010 (ve stálých cenách) MALOOBCHOD

17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Vývoj tržeb v maloobchodě od roku 2000 MALOOBCHOD

18 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha NEJ podniků na maloobchodním trhu s potravinami  Podíl na trhu s potravinami – 67 %  Meziroční růst celkových tržeb v běžných cenách za rok 2010 – 102,3 % MALOOBCHOD

19 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Negativní trend: Zvyšuje se dlouhodobá nezaměstnanost u mladých lidí Podíl osob ve věku na celkovém počtu nezaměstnaných či dlouhodobě nezaměstnaných TRH PRÁCE

20 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Stále roste podíl podnikatelů, je v ČR jeden z nejvyšších v EU TRH PRÁCE

21 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Nedostatkem českého trhu práce je malé zastoupení starších žen TRH PRÁCE

22 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Ing. Josef Vlášek ředitel sekce produkčních statistik  Děkujeme za pozornost Ing. Radek Matějka ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky  Ing. Marcela Mašátová vedoucí oddělení statistiky obchodu, pohostinství a ubytování  Mgr. Karel Král ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu  Mgr. Dalibor Holý ředitel odboru statistiky práce a rovných příležitostí 


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2010 produkce, obchod, zaměstnanost Při příležitosti souběžné."

Podobné prezentace


Reklamy Google