Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuStarořecká filozofie III. Platón Stupeň a typ vzdělávánístřední Vzdělávací oblast Občanská nauka Vzdělávací obor4. ročníky maturitních oborů Tematický okruhfilozofie Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 18 -19 let Anotace Systematická filozofie zahrnuje ucelené učení nejvýznamnějších starořeckých filozofů Platóna a Aristotela, kteří výrazně ovlivnili vývoj dalšího filozofického myšlení. Vybavení, pomůcky- Klíčová slovahypostaze pojmů, ideje, učení o duši, sylogismus, látka a forma Datum9. 9. 2013 STAROŘECKÁ FILOZOFIE III.

2 „ Filozofové by měli být vládci a vládci filozofy.“ PLATÓN ( 427 – 347 př. n. l.)

3 uvědomil si, jak může být nebezpečné, když městu vládnou neschopní a zkorumpovaní politici po Sókratově smrti odjíždí na cesty - šířit učení svého mistra po návratu v roce 387 př. n. l. založil v Athénách filozofickou školu, kterou nazval Akademie - stala se předchůdcem a vzorem dnešních univerzit a trvala až do roku 529 n. l., kdy ji zrušil císař Justinián pocházel ze staré aristokratické athénské rodiny. Vlastním jménem byl Aristoklés, přezdívka Platón znamená široký ve vzdělání i zájmech měl možnost uplatnit se v politice, původně se chtěl také věnovat psaní divadelních her jako mladík se však seznámil se Sókratem, který ho přivedl k filozofii - stal se na osm let jeho žákem, až do jeho smrti

4 Platón podobně jako Sókratés kritizuje sofisty za povrchnost jejich rétoriky, která se podřizuje okamžitému účelu zároveň však od nich přejímá metodu dialogu, která je základní formou jeho spisů. Ve svých dílech nezapře své literární nadání – často používá metafor, podobenství a básnické vyjadřování Napsal 25 dialogů – mezi nejvýznamnější patří: Obrana Sókratova Prótagorás Gorgiás (kritika sofistů) Symposion (o krásnu a dobru) Faidros (o idejích a duši) Faidón (o duši a nesmrtelnosti, o idejích Ústava (názory na společnost) Zákony ( o podstatě státu a mravnosti)

5 řeší vztah mezi podstatami a věcmi v pojetí podstat vychází ze Sókratovy metody – postupovat až k nalezení obecného pojmu, ten nazývá ideou a dává mu samostatnou existenci, nezávislou na konkrétních smyslových věcech idea je tedy obecný pojem, je podstatou věci a existuje mimo ni – tzv. hypostaze pojmu. Platón je autorem myšlenky dvou světů – světa idejí (pravého jsoucna poznatelného pouze rozumem) a světa věcí (smyslového), který vzniká jako odraz světa idejí ideje jsou jediné pravé bytí, věčné, neměnné nejvyšší ideou je idea dobra, která dává světu idejí řád PLATÓNOVA FILOZOFIE

6 Platón tvrdil, že se lidská duše skládá ze tří částí – pudové, emocionální a racionální - podává mytologický výklad – duše kdysi sídlila ve světě idejí připodobňuje ji k trojspřeží – vozataj (rozum ) a dva koně (emoce a pud). Jednou se zřítila do pozemského světa a na svět idejí zapomněla pomocí rozpomínání (rozumu) se může oprostit od pozemského světa a opět vidět svět idejí PLATONOVO UČENÍ O DUŠI smyslový svět je světem, kde žijeme svůj každodenní život, stýkáme se s ním prostřednictvím svých smyslů a omylem ho považujeme za pravé bytí proces poznání pravdy je racionálním procesem -je hlavním úkolem filozofie

7 vychází z učení o duši - podle toho, která stránka duše u člověka převládá, je možné rozdělit společnost do tří skupin – výrobci (převládá pud), vojáci (převládá vášeň) a filozofové (převládá rozum) vytváří koncepci ideálního státu, která je harmonickým spojením vládců = filozofů (reprezentujících moudrost)s vrstvou vojáků (statečnost) a výrobců (uměřenost) občané se musí podřídit zájmům státu Platón zdůrazňoval, že státní záležitosti se nacházejí ve špatném stavu, pokud jsou řízeny neschopnými a zkorumpovanými muži, proto navrhoval výběr těch nejlepších a nejschopnějších. Šlo mu o vytvoření takového modelu státu, v němž by byl rozum určující silou společnosti. PLATÓNOVA TEORIE STÁTU

8 Platón ovlivnil výrazně další vývoj filozofického myšlení vycházejí z něho novoplatonici, patristika, raná scholastika, renesance i novověké myšlení bývá označován za předchůdce psychologie předznamenal vývoj ekonomických a sociálních teorií PLATÓNŮV VÝZNAM Dodnes je aktuální jeho požadavek, aby ve státě hrály významnou roli elity národa (nejschopnější jedinci). Kritizoval demokratický systém, protože do záležitostí obce mohou zasahovat všichni svobodní občané, v jeho státě pochází veškerá moc od vládce – filozofa.

9 Charakterizujte Platónovu filozofii. Vysvětlete pojem hypostaze pojmů. Co je podstatou dialogu o jeskyni? Co je podstatou jeho učení o duši? V čem je Platónovo učení přínosem pro dnešní společnost? OTÁZKY KE ZKOUŠENÍ

10 ZDROJE A PRAMENY MANNOVÁ, Jitka a Ivana ŠLAPÁKOVÁ. Základy společenských věd: filozofie, sociologie, politologie, etika, estetika : (studijní materiál pro žáky středních škol). Vyd. 1. Brno: PC-DIR, 1995. ISBN 80-858-9506-4. MĚŠŤÁNEK, Tomáš. Poznámky k dějinám filozofie. 1. vyd. Praha: Bílý slon, 1992. Trychtýř. ISBN 80-900-7947-4. RUFFING, Reiner. Filozofický depozitář: 50 nejdůležitějších filozofických myšlenek EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. Didaktis, 2003, 224 s. Odmaturuj!. ISBN 80-862-8568-5. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Plato_Pi o-Clemetino_Inv305.jpg/220px-Plato_Pio-Clemetino_Inv305.jpg


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google