Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie psychodiagnostiky a psychometrie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie psychodiagnostiky a psychometrie"— Transkript prezentace:

1 Teorie psychodiagnostiky a psychometrie
Reliabilita Teorie psychodiagnostiky a psychometrie Radvan Bahbouh, Eva Rozehnalová

2 Obsah Klasická teorie měření Obecný výpočet reliability Test – retest
Ekvivalence Split – half Vnitřní konzistence Vztah reliability a délky testu

3 Klasická teorie měření
X = T + es + er X = T + e Naměřená hodnota Skutečná hodnota Systematická chyba Chyba měření Náhodná chyba Systematická chyba (bias): ovlivňuje validitu, mění střední hodnotu, ale nemění variabilitu měření Náhodná chyba (chance): ovlivňuje reliabilitu, mění variabilitu měření, ale nemění střední hodnotu, generuje šum (noise).

4 Obecný výpočet reliability
Reliabilita : spolehlivost měření nabývá hodnot od nuly do jedné vychází z variability měření, nikoli ze střední hodnoty

5 Test – retest míra shody výsledků při opakovaném měření, zobecnitelnost výsledků v čase (dependabilita) koeficient reliability = korelační koeficient mezi výsledky obou testů. příliš krátký čas mezi retestem může vést k příliš vysoké korelaci (zapamatování) při příliš dlouhém odstupu se může změnit sama vlastnost doba retestu osobnostní testy - 3 měsíce inteligenční testy – 2-3 měsíce výkonostní testy – 2 týdny

6 Ekvivalence shoda mezi paralelními (alternativními) formami téhož testu náhodný výběr položek – ze souboru položek, které se vztahují k tématu některé zařadíme náhodně do paralelní formy výběr párováním položek – vytvoříme dvojice podobných otázek, jednu dáme do formy A a druhou do formy B (koreluje výše než náhodný výběr položek) koeficient reliability = korelační koeficient mezi výsledky paralelních forem testu.

7 Split – half Reliabilita zjištěná půlením testu.
Položky rozdělíme na sudé a liché nebo je náhodně rozdělíme do dvou skupin. Spočítáme korelační koeficient r1/2 mezi polovinami testu zadaného n osobám. Reliabilita se pak spočte podle vzorce:

8 q – doplněk k obtížnosti položky rozptyl celkových skórů
Vnitřní konzistence Předpoklad: jednotlivé položky mezi sebou korelují, protože měří tutéž vlastnost U testů s více faktory se počítá pro každý faktor zvlášť Cronbachovo alfa – koeficient vnitřní konzistence Pro dichotomické položky zjednodušený vzorec - tzv. Kuder – Richardsonova formule (KR 20): p – obtížnost položky q – doplněk k obtížnosti položky počet položek rozptyl celkových skórů

9 Více než dva posuzovatelé
Shoda posuzovatelů Druh proměnné Dva posuzovatelé Více než dva posuzovatelé kvalitativní Kappa koeficient Fleissovo kappa ordinální Spearmanův koeficient korelace Kendallův koeficient konkordance metrická Pearsonův korelační koeficient Vnitrotřídní koeficient korelace

10 Reliabilita a délka testu
Čím je test delší, tím je vyšší jeho reliabilita Spearman-Brownův vzorec: reliabilita nového testu reliabilita původního testu k-násobek položek původního testu


Stáhnout ppt "Teorie psychodiagnostiky a psychometrie"

Podobné prezentace


Reklamy Google