Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie psychodiagnostiky a psychometrie Radvan Bahbouh, Eva Rozehnalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie psychodiagnostiky a psychometrie Radvan Bahbouh, Eva Rozehnalová."— Transkript prezentace:

1 Teorie psychodiagnostiky a psychometrie Radvan Bahbouh, Eva Rozehnalová

2 Obsah Klasická teorie měření Obecný výpočet reliability Test – retest Ekvivalence Split – half Vnitřní konzistence Vztah reliability a délky testu

3 Klasická teorie měření X = T + e Naměřená hodnota Skutečná hodnota Chyba měření X = T + e s + e r Systematická chyba Náhodná chyba Systematická chyba (bias): ovlivňuje validitu, mění střední hodnotu, ale nemění variabilitu měření Náhodná chyba (chance): ovlivňuje reliabilitu, mění variabilitu měření, ale nemění střední hodnotu, generuje šum (noise).

4 Obecný výpočet reliability Reliabilita : spolehlivost měření nabývá hodnot od nuly do jedné vychází z variability měření, nikoli ze střední hodnoty

5 Test – retest míra shody výsledků při opakovaném měření, zobecnitelnost výsledků v čase (dependabilita) koeficient reliability = korelační koeficient mezi výsledky obou testů. příliš krátký čas mezi retestem může vést k příliš vysoké korelaci (zapamatování) při příliš dlouhém odstupu se může změnit sama vlastnost doba retestu  osobnostní testy - 3 měsíce  inteligenční testy – 2-3 měsíce  výkonostní testy – 2 týdny

6 Ekvivalence shoda mezi paralelními (alternativními) formami téhož testu 1. náhodný výběr položek – ze souboru položek, které se vztahují k tématu některé zařadíme náhodně do paralelní formy 2. výběr párováním položek – vytvoříme dvojice podobných otázek, jednu dáme do formy A a druhou do formy B (koreluje výše než náhodný výběr položek) koeficient reliability = korelační koeficient mezi výsledky paralelních forem testu.

7 Split – half Reliabilita zjištěná půlením testu. Položky rozdělíme na sudé a liché nebo je náhodně rozdělíme do dvou skupin. Spočítáme korelační koeficient r 1/2 mezi polovinami testu zadaného n osobám. Reliabilita se pak spočte podle vzorce:

8 Vnitřní konzistence Předpoklad: jednotlivé položky mezi sebou korelují, protože měří tutéž vlastnost U testů s více faktory se počítá pro každý faktor zvlášť Cronbachovo alfa – koeficient vnitřní konzistence Pro dichotomické položky zjednodušený vzorec - tzv. Kuder – Richardsonova formule (KR 20): počet položek p – obtížnost položky q – doplněk k obtížnosti položky rozptyl celkových skórů

9 Shoda posuzovatelů Druh proměnnéDva posuzovateléVíce než dva posuzovatelé kvalitativníKappa koeficientFleissovo kappa ordinálníSpearmanův koeficient korelace Kendallův koeficient konkordance metrickáPearsonův korelační koeficient Vnitrotřídní koeficient korelace

10 Reliabilita a délka testu Čím je test delší, tím je vyšší jeho reliabilita Spearman-Brownův vzorec: reliabilita nového testu reliabilita původního testu k-násobek položek původního testu


Stáhnout ppt "Teorie psychodiagnostiky a psychometrie Radvan Bahbouh, Eva Rozehnalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google