Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlašim brána Podblanicka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlašim brána Podblanicka"— Transkript prezentace:

1 Vlašim brána Podblanicka
Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 EU-OP VK VY_12_INOVACE_INF35 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

2 Symboly města Městský prapor byl přidělen městu heraldickou komisí Poslanecké sněmovny ČR na počátku roku Sestává ze tří vodorovných pruhů. Zlatého, stříbrného a modrého. Tyto barvy vycházejí z barev městského znaku. Inaugurace praporu v dubnu 1994 na nádvoří zámku byla velkou kulturní událostí. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

3 Městský znak pochází z doby okolo roku Zlatá písmena A K Z P v horním modrém poli jsou iniciály Aleše Klenovského ze Ptení. Tato verze, kterou vidíte, je oficiální, městský znak pro účely grafických listů, slavnostních tisků má pochopitelně mnoho mutací. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

4 Městská pečeť Jednu z prvních podob dnešní verze městského znaku dokazuje i městská pečeť z roku 1580, kde je znak již v této podobě vyobrazen Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

5 I na nejstarší městské pečeti, datované na přelom čtrnáctého a patnáctého století má znak celkem stejnou podobu, tedy hradby s cimbuřím, označení to města hrazeného. Pochopitelně iniciály A K Z P tu ještě nejsou, znak je olemován stuhami, nápisy na nich jsou však nečitelné. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

6 Historie města Knížecí rod Vlastislaviců. Historie rodu ani města není v těchto dobách podrobně známa. Slavík se zmiňuje v "Dějinách", že Vlašim jako městečko existovala již zřejmě v XIII. století, zprvu na pravém, později na levém břehu Blanice. 1303 Postaven údajně ve Vlašimi hrad, kostel založen už dříve /nepodloženo/ Jméno Vlašim pochází od slovanského Vlašín, nebo též Vlastislav - po roce 1303 se hovoří o založení města na pravém břehu Blanice 1320 První písemná zmínka o Vlašimi - tento rukopis, zvaný rukopis milánský objevil Papež Pius XII. Souvisí se svatořečením Anežky České. Hovoří se v něm o Markvartu z Vlašimi, jež mnoho svých poddaných vlasy Anežky od zimnice uzdravil a "patnáct z nich zásluhami služebnice Kristovy prudkostí zimničných bylo zproštěno". Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

7 1550 - 1588 Rytíři Klenovští ze Ptení
Rytíři Klenovští ze Ptení. Gabriel Klenovský byl na rozdíl od svého předchůdce, věhlasný a práv znalý muž. Zastupoval své přátele, na plném soudu zemském, následně pak v roce 1547, když tito odporovali králi Ferdinadovi, nechtíce s ním táhnout na pomoc Karlovi V. proti německým evangelíkům. Po něm nastoupil jeho syn Aleš Klenovský ze Ptení, jehož iniciály najdeme i v městském znaku. Nutno dodat, že za jeho vlády panství opět upadlo do dluhů. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

8 1588 - 1621 Rytíři Vostrovcové z Kralovic. Spláceli dluhy především
Rytíři Vostrovcové z Kralovic. Spláceli dluhy především. Jan Vostrovec počínal si zdatně v této činnosti a to tak, že roku 1595 již pouhých 6000 neb 7000 kop míšenských grošů dluhu zůstávalo. Na panství zavádí řádné gruntovní knihy a zaměřuje hranice statků. Že by obrat k lepšímu?? Skutečně. Jan Vostrovec se věnuje též veřejné činnosti. Viz památný sněm obecní v r o hájení českého jazyka v zemi, pořádá sbírky, dbá na řádné vedení panství. V této době je počítán mezi největší pány v okolí se koná známé vyhazování z oken na hradě pražském, je zvolena prozatímní rada 30 direktorů, jež má proti Ferdinadovi jednati. Zde je přizván i Jan Vostrovec, ale tohoto spolku se nezúčastňuje. Do této prozatímní vlády vstupuje až za 3/4 roku. Následky jsou známé, rok 1620, ale již roku 1619, kdy spory obou stran stavovské a královské přešly v otevřené nepřátelství, přesněji 14. července, pro případ, že by nepřátelské vojsko se k Vlašimi blížilo, klenoty kostelní a městská privilegia, vše sepsáno a uloženo do beden, aby byl umožněn bezpečný převoz a uschování. Po bitvě na Bílé hoře je Jan Vostrovec odsouzen k smrti stětím, neskončil však na lešení před staroměstskou radnicí v Praze, trest je mu zmeněn na doživotní žalář. Obrovský majetek propadá, jedná se asi o kop gr. míš. Část příslušníků tohoto rodu odchází do vyhnanství. Jan Vostrovec je vězněn v Praze později na Zbirohu, v roce Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

9 SLAVNÍ RODÁCI Jan Očko z Vlašimě *před 1351 +14.1.1380
Pražský arcibiskup, 1. český kardinál, důvěrník Karla IV. a vychovatel Václava IV. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

10 Antonín Norbert Vlasák
*1812 ve Vlašimi Významná osobnost vlašimská, katolický kněz. Významně pozvedl duchovní a kulturní život města, byl též známým publicistou a dějepiscem. Zasloužil se velice o zmapování dějin města a celého regionu. Dnešní Vlastivědný spolek nese jeho jméno. Na jeho rodném domě na Žižkově náměstí je umístěna pamětní deska. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

11 František Augustin Slavík
* v Domašíně Další z rodáků, který se významně zasloužil o kulturní rozvoj města. V roce 1989 to bylo 100 let, co vyšly tiskem jeho "Dějiny města Vlašimě". Mimořádně odborné a profesionální dílo, bez kterého by již byla některá důležitá fakta o životě města nenávratně ztracena. Město se mu však neosvědčilo nejlépe. Není doma nikdo prorokem... Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

12 Jan Pláteník * Dne 14.března 1858 ve Vlašimi vznikla s konečnou platností první Občanská záložna v Čechách s osmnácti zakládajícími členy. Pokladníkem byl zvolen Vojtěch Červ a za ředitele byl zvolen Jan Pláteník. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

13 Anna Roškotová *9.2.1883 ve Vlašimi +………………………
Známá česká malířka. V mládí pracovala hlavně na jihu Evropy, v Itálii, kam podnikala studijní cesty, kde objevovala krásy zdejší architektury. Její malba je velmi osobitá, neopakovatelnými a nečekanými zvraty stylu a výrazu. Též za zmínku stojí její tvorba portrétní. Málokdo ví, že protektorátní president Dr. Emil Hácha byl jejím strýcem. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

14 Kamil Roškot 29. dubna 1886 Vlašim 12. července 1945 Paříž
Geniální architekt, žák arch. Kotěry, tvůrce čs. pavilónu na světové výstavě v New Yorku v roce 1939, hrobky českých králů v chrámu sv. Víta v Praze, budovy ministerstva vnitra v Praze /spolu s arch. Zázvorkou/, budovy divadla v Ústí nad Orlicí, významný přestavitel českého funkcionalismu. Ve Vlašimi postavil budovu sokolovny a rekonstruoval Vítův mlýn u silnice k Velíši. Není bez zajímavosti, že mezi jeho pracemi se zachovaly též soutěžní návrhy na Národní památník na Žižkově, severojižní magistrálu a studie na podzemní dráhu v Praze. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

15 Ferdinand Heller (1824–1912) V Praze založil pěvecký spolek Hlahol
český hudební pedagog a skladatel složil hudbu k tanci Česká beseda Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

16 Saturnin Ondřej Heller
29. listopadu 1840 Vlašim 18. září 1884 Praha český architekt byl žákem Josefa Zítka vypracoval plány na budovu občanské záložny Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

17 Dr. Servác Bonifác Heller *13.1.1846 ve Vlašimi
Slavný vlašimský rodák, spisovatel novinář a esejista. Náměty pro své články a knihy čerpal hlavně za svých cest po tehdejším carském Rusku, napsal i brožuru o položení základního kamene Národního divadla. Zastával i významné politické funkce, jako říšský a zemský poslanec. Je po něm pojmenována ulička osázená morušemi, spojující ulici Jana Masaryka a ulici Lidickou. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

18 Jan Balík koncertní mistr na flétnu byl členem České filharmonie
v Národním divadle odehrál 1000 představení Prodané nevěsty Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

19 Turistické zajímavosti
Zámek Zámek Vlašim byl založen na místě gotického hradu z roku 1303 a i díky Janu Očkovi z Vlašimi, druhému pražskému arcibiskupovi, se stal reprezentativním sídlem. K velkému rozvoji došlo v 15. století za pánů Trčků z Lípy. Kolem roku 1600 za pánů Vostrovců z Kralovic byl hrad přestavěn na renesanční zámek. V 19. století, kdy na zámku sídlila knížata z Auerspergu (do roku 1945), byl zámek změněn do dnešní podoby. Dnes se na zámku nachází Muzeum Podblanicka, ve kterém je k vidění výstava z historie zámku a parku, expozice S přesnou muškou o tradici střelectví a zbrojařství i s trofejemi exotických zvířat a Zrcadlo minulosti přibližující každodenní život předků. Návštěvníci mohou navštívit také zámecké sklepení, zámeckou kapli založenou Marií Josefou z Auerspergu roku 1771 a zámeckou věž, jíž lze využít jako rozhledny. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

20 Park Roku 1775 založil Karl Josef z Auerspergu, společně se svou ženou Marií Josefínou von Trautson, v nedalekém údolí říčky Blanice na místě tehdejší bažantnice a zámecké zahrady, anglický park. Park byl vystaven v geometrickém stylu a později se stále více a více rozrůstal a byly přidávány různé doplňky a dekorace. Z těchto se dochovaly např. Čínský pavilon, socha Samsona, či tři novogotické brány (Vlašimská, Domašínská a Znosimská). Vlašimská brána se stala symbolem města a v jejím interiéru se pod jménem Podblanické galerie v nynější době konají výstavy regionálních umělců. V parku se nedochovaly: mešita, obelisk, grotta a Amorův templ v místním jezírku. Nachází se zde také dochovaná část ruin starého hradu. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

21 Vlašimská brána Podblanická galerie soustřeďuje díla regionálních výtvarníků Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

22 Domašínská brána oblíbená restaurace zahradní sezení hřiště
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

23 Znosimská brána občerstvení tanec, hudba zahradní šachy
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

24 Čínský pavilon dominanta parku nově zrekonstruován
interiér původně zařízen v čínském duchu Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

25 Starý hrad Kdysi se mu říkalo kouzelný, protože býval vybaven nábytkem, který se díky důmyslnému mechanismu ukrýval do podlah a zdí. Dnes jsou na hrádku umístěny dobové kresby zobrazující již zaniklé zahradní stavby. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

26 NAUČNÁ STEZKA V PARKU Seznam zastávek Úvod a vlašimský zámek Vlašimský zámecký park Hmyz vlašimského parku Ptactvo starých hájů vlašimského zámeckého parku Čínský pavilon Nelesní květena vlašimského parku Ptactvo okolí vod a jehličnatých porostů vlašimského parku Květena lesů a hájů vlašimského parku Starý hrad Znosimská brána Řeka Blanice Houby vlašimského parku Les ve vlašimském parku Ermitáž Turecká mešita Současnost vlašimského parku Naučná stezka vede zámeckým parkem po asfaltových, štěrkových cestách nebo přírodních pěšinách. Návštěvníky v jedenácti zastaveních informuje o historii zámku a parku, o flóře a fauně parku, také o stavbách, které se v parku dochovali. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.

27 Literatura, odkazy Jaroslav Pouzar – Podblanickou minulostí-Kapitoly z historie Vlašimi a okolí, VIDA-nakladatelství a vydavatelství Praha 4, 1996 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.


Stáhnout ppt "Vlašim brána Podblanicka"

Podobné prezentace


Reklamy Google