Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Vlašim brána Podblanicka Základní škola, Vlašim, Březinská 1702.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Vlašim brána Podblanicka Základní škola, Vlašim, Březinská 1702."— Transkript prezentace:

1 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Vlašim brána Podblanicka Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 EU-OP VK VY_12_INOVACE_INF35

2 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Symboly města Městský prapor byl přidělen městu heraldickou komisí Poslanecké sněmovny ČR na počátku roku 1994. Sestává ze tří vodorovných pruhů. Zlatého, stříbrného a modrého. Tyto barvy vycházejí z barev městského znaku. Inaugurace praporu v dubnu 1994 na nádvoří zámku byla velkou kulturní událostí.

3 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Městský znak pochází z doby okolo roku 1580. Zlatá písmena A K Z P v horním modrém poli jsou iniciály Aleše Klenovského ze Ptení. Tato verze, kterou vidíte, je oficiální, městský znak pro účely grafických listů, slavnostních tisků má pochopitelně mnoho mutací.

4 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Městská pečeť Jednu z prvních podob dnešní verze městského znaku dokazuje i městská pečeť z roku 1580, kde je znak již v této podobě vyobrazen

5 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. I na nejstarší městské pečeti, datované na přelom čtrnáctého a patnáctého století má znak celkem stejnou podobu, tedy hradby s cimbuřím, označení to města hrazeného. Pochopitelně iniciály A K Z P tu ještě nejsou, znak je olemován stuhami, nápisy na nich jsou však nečitelné.

6 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Historie města 1000 - 1200 Knížecí rod Vlastislaviců. Historie rodu ani města není v těchto dobách podrobně známa. Slavík se zmiňuje v "Dějinách", že Vlašim jako městečko existovala již zřejmě v XIII. století, zprvu na pravém, později na levém břehu Blanice. 1303 Postaven údajně ve Vlašimi hrad, kostel založen už dříve /nepodloženo/ Jméno Vlašim pochází od slovanského Vlašín, nebo též Vlastislav - po roce 1303 se hovoří o založení města na pravém břehu Blanice 1320 První písemná zmínka o Vlašimi - tento rukopis, zvaný rukopis milánský objevil Papež Pius XII. Souvisí se svatořečením Anežky České. Hovoří se v něm o Markvartu z Vlašimi, jež mnoho svých poddaných vlasy Anežky od zimnice uzdravil a "patnáct z nich zásluhami služebnice Kristovy prudkostí zimničných bylo zproštěno".

7 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. 1550 - 1588 Rytíři Klenovští ze Ptení. Gabriel Klenovský byl na rozdíl od svého předchůdce, věhlasný a práv znalý muž. Zastupoval své přátele, na plném soudu zemském, následně pak v roce 1547, když tito odporovali králi Ferdinadovi, nechtíce s ním táhnout na pomoc Karlovi V. proti německým evangelíkům. Po něm nastoupil jeho syn Aleš Klenovský ze Ptení, jehož iniciály najdeme i v městském znaku. Nutno dodat, že za jeho vlády panství opět upadlo do dluhů.

8 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. 1588 - 1621 Rytíři Vostrovcové z Kralovic. Spláceli dluhy především. Jan Vostrovec počínal si zdatně v této činnosti a to tak, že roku 1595 již pouhých 6000 neb 7000 kop míšenských grošů dluhu zůstávalo. Na panství zavádí řádné gruntovní knihy a zaměřuje hranice statků. Že by obrat k lepšímu?? Skutečně. Jan Vostrovec se věnuje též veřejné činnosti. Viz památný sněm obecní v r. 1615 o hájení českého jazyka v zemi, pořádá sbírky, dbá na řádné vedení panství. V této době je počítán mezi největší pány v okolí. 23.5.1618 se koná známé vyhazování z oken na hradě pražském, je zvolena prozatímní rada 30 direktorů, jež má proti Ferdinadovi jednati. Zde je přizván i Jan Vostrovec, ale tohoto spolku se nezúčastňuje. Do této prozatímní vlády vstupuje až za 3/4 roku. Následky jsou známé, rok 1620, ale již roku 1619, kdy spory obou stran stavovské a královské přešly v otevřené nepřátelství, přesněji 14. července, pro případ, že by nepřátelské vojsko se k Vlašimi blížilo, klenoty kostelní a městská privilegia, vše sepsáno a uloženo do beden, aby byl umožněn bezpečný převoz a uschování. Po bitvě na Bílé hoře je Jan Vostrovec odsouzen k smrti stětím, neskončil však na lešení před staroměstskou radnicí v Praze, trest je mu zmeněn na doživotní žalář. Obrovský majetek propadá, jedná se asi o 152.000 kop gr. míš. Část příslušníků tohoto rodu odchází do vyhnanství. Jan Vostrovec je vězněn v Praze později na Zbirohu, v roce

9 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. SLAVNÍ RODÁCI Jan Očko z Vlašimě *před 1351 +14.1.1380 Pražský arcibiskup, 1. český kardinál, důvěrník Karla IV. a vychovatel Václava IV.

10 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Antonín Norbert Vlasák *1812 ve Vlašimi Významná osobnost vlašimská, katolický kněz. Významně pozvedl duchovní a kulturní život města, byl též známým publicistou a dějepiscem. Zasloužil se velice o zmapování dějin města a celého regionu. Dnešní Vlastivědný spolek nese jeho jméno. Na jeho rodném domě na Žižkově náměstí je umístěna pamětní deska.

11 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. František Augustin Slavík *29.8.1846 v Domašíně Další z rodáků, který se významně zasloužil o kulturní rozvoj města. V roce 1989 to bylo 100 let, co vyšly tiskem jeho "Dějiny města Vlašimě". Mimořádně odborné a profesionální dílo, bez kterého by již byla některá důležitá fakta o životě města nenávratně ztracena. Město se mu však neosvědčilo nejlépe. Není doma nikdo prorokem...

12 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Jan Pláteník *21.7.1819 +1894 Dne 14.března 1858 ve Vlašimi vznikla s konečnou platností první Občanská záložna v Čechách s osmnácti zakládajícími členy. Pokladníkem byl zvolen Vojtěch Červ a za ředitele byl zvolen Jan Pláteník.

13 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Anna Roškotová *9.2.1883 ve Vlašimi +……………………… Známá česká malířka. V mládí pracovala hlavně na jihu Evropy, v Itálii, kam podnikala studijní cesty, kde objevovala krásy zdejší architektury. Její malba je velmi osobitá, neopakovatelnými a nečekanými zvraty stylu a výrazu. Též za zmínku stojí její tvorba portrétní. Málokdo ví, že protektorátní president Dr. Emil Hácha byl jejím strýcem.

14 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Kamil Roškot 29. dubna 1886 Vlašim29. dubna1886Vlašim 12. července 1945 Paříž12. července1945Paříž Geniální architekt, žák arch. Kotěry, tvůrce čs. pavilónu na světové výstavě v New Yorku v roce 1939, hrobky českých králů v chrámu sv. Víta v Praze, budovy ministerstva vnitra v Praze /spolu s arch. Zázvorkou/, budovy divadla v Ústí nad Orlicí, významný přestavitel českého funkcionalismu. Ve Vlašimi postavil budovu sokolovny a rekonstruoval Vítův mlýn u silnice k Velíši. Není bez zajímavosti, že mezi jeho pracemi se zachovaly též soutěžní návrhy na Národní památník na Žižkově, severojižní magistrálu a studie na podzemní dráhu v Praze.

15 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Ferdinand Heller (1824–1912) V Praze založil pěvecký spolek Hlahol český hudební pedagog a skladatel složil hudbu k tanci Česká beseda

16 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Saturnin Ondřej Heller 29. listopadu 1840 Vlašim29. listopadu1840Vlašim 18. září 1884 Praha18. září1884Praha český architekt byl žákem Josefa Zítka vypracoval plány na budovu občanské záložny

17 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Dr. Servác Bonifác Heller *13.1.1846 ve Vlašimi Slavný vlašimský rodák, spisovatel novinář a esejista. Náměty pro své články a knihy čerpal hlavně za svých cest po tehdejším carském Rusku, napsal i brožuru o položení základního kamene Národního divadla. Zastával i významné politické funkce, jako říšský a zemský poslanec. Je po něm pojmenována ulička osázená morušemi, spojující ulici Jana Masaryka a ulici Lidickou.

18 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Jan Balík koncertní mistr na flétnu byl členem České filharmonie v Národním divadle odehrál 1000 představení Prodané nevěsty

19 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Turistické zajímavosti Zámek Zámek Vlašim byl založen na místě gotického hradu z roku 1303 a i díky Janu Očkovi z Vlašimi, druhému pražskému arcibiskupovi, se stal reprezentativním sídlem. K velkému rozvoji došlo v 15. století za pánů Trčků z Lípy. Kolem roku 1600 za pánů Vostrovců z Kralovic byl hrad přestavěn na renesanční zámek. V 19. století, kdy na zámku sídlila knížata z Auerspergu (do roku 1945), byl zámek změněn do dnešní podoby. Dnes se na zámku nachází Muzeum Podblanicka, ve kterém je k vidění výstava z historie zámku a parku, expozice S přesnou muškou o tradici střelectví a zbrojařství i s trofejemi exotických zvířat a Zrcadlo minulosti přibližující každodenní život předků. Návštěvníci mohou navštívit také zámecké sklepení, zámeckou kapli založenou Marií Josefou z Auerspergu roku 1771 a zámeckou věž, jíž lze využít jako rozhledny. gotického1303Janu Očkovi z Vlašimi1600renesančníknížata z Auerspergu19451771

20 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Park Roku 1775 založil Karl Josef z Auerspergu, společně se svou ženou Marií Josefínou von Trautson, v nedalekém údolí říčky Blanice na místě tehdejší bažantnice a zámecké zahrady, anglický park. Park byl vystaven v geometrickém stylu a později se stále více a více rozrůstal a byly přidávány různé doplňky a dekorace. Z těchto se dochovaly např. Čínský pavilon, socha Samsona, či tři novogotické brány (Vlašimská, Domašínská a Znosimská). Vlašimská brána se stala symbolem města a v jejím interiéru se pod jménem Podblanické galerie v nynější době konají výstavy regionálních umělců. V parku se nedochovaly: mešita, obelisk, grotta a Amorův templ v místním jezírku. Nachází se zde také dochovaná část ruin starého hradu.1775Blanicebažantniceanglický parkSamsona novogotickéVlašimská DomašínskáZnosimskámešitaobelisk grottaAmorůvtemplruin

21 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Vlašimská brána Podblanická galerie soustřeďuje díla regionálních výtvarníků

22 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Domašínská brána oblíbená restaurace zahradní sezení hřiště

23 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Znosimská brána občerstvení tanec, hudba zahradní šachy

24 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Čínský pavilon dominanta parku nově zrekonstruován interiér původně zařízen v čínském duchu

25 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Starý hrad Kdysi se mu říkalo kouzelný, protože býval vybaven nábytkem, který se díky důmyslnému mechanismu ukrýval do podlah a zdí. Dnes jsou na hrádku umístěny dobové kresby zobrazující již zaniklé zahradní stavby.

26 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. NAUČNÁ STEZKA V PARKU Naučná stezka vede zámeckým parkem po asfaltových, štěrkových cestách nebo přírodních pěšinách. Návštěvníky v jedenácti zastaveních informuje o historii zámku a parku, o flóře a fauně parku, také o stavbách, které se v parku dochovali. Seznam zastávek Úvod a vlašimský zámek Vlašimský zámecký park Hmyz vlašimského parku Ptactvo starých hájů vlašimského zámeckého parku Čínský pavilon Nelesní květena vlašimského parku Ptactvo okolí vod a jehličnatých porostů vlašimského parku Květena lesů a hájů vlašimského parku Starý hrad Znosimská brána Řeka Blanice Houby vlašimského parku Les ve vlašimském parku Ermitáž Turecká mešita Současnost vlašimského parku

27 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Literatura, odkazy Jaroslav Pouzar – Podblanickou minulostí-Kapitoly z historie Vlašimi a okolí, VIDA-nakladatelství a vydavatelství Praha 4, 1996 www.mesto-vlasim.cz www.nasevlasim.cz www.archiweb.cz http://cs.wikipedia.org/wiki/vlasim


Stáhnout ppt "Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4. Vlašim brána Podblanicka Základní škola, Vlašim, Březinská 1702."

Podobné prezentace


Reklamy Google