Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské 17. 1. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské 17. 1. 2004."— Transkript prezentace:

1 1 Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské 17. 1. 2004

2 2 Vítáme Vás na Dni otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské. Vzhledem k velkému počtu zájemců bude pravděpodobně aula plná. Velmi Vás proto prosíme: 1.Obsazujte nejprve sedadla v levé části auly, pravá část zůstane volná pro pozdně příchozí, kteří budou vcházet samostatným vchodem, aby nerušili prezentaci. 2.Nevynechávejte, prosím, v řadách volná sedadla, aby si všichni účastníci mohli sednout. Děkujeme za pochopení.

3 3 Program 9.00 – 9.50: 1. blok informací – prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. děkan FPH – doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 9.55 – 10.05: Přestávka 10.05 – 10.50: 2.blok informací – doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci – Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti 11.00 – 11.30: Dotazy, diskuse – Ing. Lucie Dušková, Ing. Lenka Švecová posluchárna D

4 4 Program 11.00 – 11.50: 1.blok informací – prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. děkan FPH – doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 11.55 – 12.05: Přestávka 12.05 – 12.50: 2.blok informací – doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci – Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti 13.00 – 13.30: Dotazy, diskuse – Ing. Lucie Dušková, Ing. Lenka Švecová posluchárna D

5 5 Program 13.00 – 13.50: 1.blok informací – prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. děkan FPH – doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 13.55 – 14.05: Přestávka 13.05 – 14.50: 2.blok informací – doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci – Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti 15.00 – 15.30: Dotazy, diskuse – Ing. Lucie Dušková, Ing. Lenka Švecová posluchárna D

6 6 Osnova 1. bloku informací 1. Představení fakulty Představení fakulty 2. Profil fakulty Profil fakulty 3. Charakteristika oboru Podniková ekonomika a management Charakteristika oboru Podniková ekonomika a management 4. Uplatnění absolventů Uplatnění absolventů 5. Struktura studia, kreditní systém Struktura studia, kreditní systém 6. Vedlejší specializace Vedlejší specializace 7. Průběh studia Průběh studia 8. Pár čísel o FPH, personálním zajištění výuky a chodu fakulty Pár čísel o FPH, personálním zajištění výuky a chodu fakulty 9. Jak se snaží fakulta pomoci ve studiu Jak se snaží fakulta pomoci ve studiu 10. Diskuse Diskuse

7 7 Představení fakulty Fakulta součástí Vysoké školy ekonomické Vysoká škola ekonomická jednou z 24 českých veřejných vysokých škol (další 4 státní: 3 vojenské a 1 policejní) Za studium se neplatí t. č. školné, pouze poplatky za některé úkony (nadstandardní délka studia, studium druhé vysoké školy, uznávání předmětů, přijímací řízení apod.) Vysoká škola ekonomická má 6 fakult, z toho 5 je v Praze a 1 je v Jindřichově Hradci

8 8 Postavení fakulty na VŠE Pedagogicko-vědecké zaměření jednotlivých fakult je založené na spolupůsobení dvou hledisek. Jsou jimi objektové a profesní hledisko. Fakulta podnikohospodářská je z tohoto pohledu konstituovaná na základě dominantnosti objektového hlediska. Znamená to, že předmětem pedagogického a vědeckého zájmu Fakulty podnikohospodářské jsou ekonomika a management podnikatelského objektu.

9 9 Profil fakulty Fakulta je univerzitního typu s výraznými rysy manažerského zaměření. Cílem je vychovávat široce a komplexně vzdělané vysokoškolské odborníky pro výkon nejrůznějších ekonomických a manažerských funkcí v podnikové sféře i v mimopodnikové ekonomické a správní sféře. Výuka vychází z prakticky ověřených domácích i mezinárodních zkušeností, vedoucích k chápání ekonomických a manažerských činností ve firmě jako integrovaných a vzájemně propojených aktivit. Pozornost je věnována aspektům fungování firem v mezinárodním prostředí a multinacionálních firem včetně dopadů vstupu ČR do EU.

10 10 Studijní programy Na rozdíl od jiných fakult vždy jediný obor Podniková ekonomika a management. – bakalářský studijní program (3 – 4 roky) v prezenční formě – magisterský navazující studijní program (2 – 3 roky) v prezenční a distanční formě – doktorský studijní program (3 – 5 roků) v prezenční a kombinované formě Fakulta neotevírá magisterský pětiletý studijní program.

11 11 Charakteristika bakalářského oboru Podniková ekonomika a management Studenti bakalářského studijního programu jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední řídící úrovni. Sestava i obsah oborově povinných předmětů umožňují uplatnit se v provozní, obchodní, personální, organizační, finanční a dalších oblastech soukromého, družstevního a státního podnikání. Oborově volitelné předměty prohlubují orientaci studenta v právních, účetních, logistických a dalších ekonomických a manažerských oblastech tak, aby absolvent byl schopen působit v různých typech podniků.

12 12 Uplatnění absolventů VŠE (dle ankety u promocí) Úspěšnost 76 % absolventů u promocí zná svého zaměstnavatele 17 % dosud nehledalo zaměstnavatele 7 % hledalo zaměstnavatele neúspěšně Firma, do níž absolventi nastupují 86 % v soukromém vlastnictví 78 % sídlo v Praze Zaměření pracovního místa absolventů 12 % účetnictví 10 % bankovnictví a pojišťovnictví 8 % obchodní činnost 5 % finanční poradenství

13 13 Nejčastěji uvedené nástupní funkce absolventů účetní asistent asistent auditora analytik referent manažer project manager finanční analytik úředník ředitel product manager prodejce poradce konzultant asistent daňového poradce redaktor programátor kontrolor inspektor auditor account manager

14 14 Struktura studia

15 15 Předměty bakalářského studia povinné celoškolsky Ekonomie (8) – Mikroekonomie, Makroekonomie Základy podnikového hospodářství (6) – Podniková ekonomika, Management, Marketing Základy podnikových financí (2) Matematika (6) Právo (4) Účetnictví (6) Finance (4) – Peníze, banky a finanční trhy, Veřejné finance Statistika (6) Informatika (4)

16 16 Předměty bakalářského studia jazykové První jazyk – pokročilí (8) – Úroveň PC (zápočet) * – Úroveň PD (zápočet) * – Úroveň PE (zápočet) – Bakalářská zkouška – Úroveň PF Druhý jazyk - začátečníci (6) – Úroveň ZA (zápočet) * – Úroveň ZB (zápočet) * – Úroveň ZC (zkouška) *Úrovně PC, PD, ZA, ZB není nutné absolvovat, ušetřené kredity lze použít na studium dalších jazykových předmětů či jiných odborných předmětů Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština, italština, švédština, arabština, ruština, pro cizince: čeština

17 17 Předměty bakalářského studia povinné fakultně Podniková ekonomika (4) Marketing (2) Logistika (4) Personální řízení (4) Motivace pracovního jednání (2) Výrobní a provozní management (4) Podnikání v malé a střední firmě (2) Management kvality, environmentu a bezpečnosti (2) Nákladové účetnictví (4) Operační výzkum (4)

18 18 Předměty bakalářského studia volitelné fakultně Nabídka 51 předmětů většinou dvoukreditních – katedra logistiky (2) – katedra managementu (18) – katedra marketingu (6) – katedra mikroekonomie (3) – katedra personalistiky (6) – katedra podnikové ekonomiky (13) – katedra psychologie a sociologie řízení (1) – katedra práva (2)

19 19 Předměty bakalářského studia volitelné celoškolsky Nabídka 765 předmětů (z toho 66 předmětů FPH) většinou dvoukreditních

20 20 Předměty bakalářského studia rezervní kredity Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium předmětů magisterského navazujícího studia v závěru bakalářského studia studium dalších předmětů

21 21 Požadavky úspěšného studia bakalářského studijního programu >=3 bak. zk. >=5 bak. zk. >=7 bak. zk. možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů omluvené uznané >=30 >=10 standardní délka: 3 roky, maximálně: 4 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list.

22 22 Požadavky úspěšného studia navazujícího magisterského studijního programu možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů omluvené uznané >=28 >=10 standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list.

23 23 Vedlejší specializace Fakulta financí a účetnictví OCE - Oceňování podniku a jeho majetku 4 % PEB - Peněžní ekonomie a bankovnictví 1% UCE - Účetnictví a finanční řízení podniku 3% UPE - Učitelství odborných předmětů ekonomických 3% VFI - Veřejné finance 0 % Fakulta mezinárodních vztahů CER - Cestovní ruch 4% EEI - Evropská ekonomická integrace 2% KKM - Komerční komunikace 2% MEP - Mezinárodní politika 1% OPO - Obchodní podnikání 18% POL – Politologie 0 % PRA - Právo v podnikání 1 % RST - Rozvojová studia 0 % ZAO - Zahraniční obchod 2 % KOJ - Komerční jazyky 0 % AAS - Anglo-americká studia 1 % IAS - Iberoamerická studia 0 % SFZ - Studia frankofonních zemí SZN - Studia zemí německé jazykové oblasti 1 %

24 24 Fakulta podnikohospodářská EPP - Ekonomika průmyslového podniku FIM - Finanční manažer 2 % LOG – Logistika - mezinár.přeprava a zasilatelství 9 % MAR – Marketing 9 % MNG – Management MQE - Management kvality, environmentu a bezpečnosti 7 % MSP - Malé a střední podniky v tržním prostředí 1 % PER - Personální management v podniku 7 % PSF - Psychologie a sociologie v řízení firmy 13 % Vedlejší specializace

25 25 Vedlejší specializace Fakulta informatiky a statistiky ASE - Analýza sociálně ekonomických dat 0 % DSA - Demografie a sociální analýza 0 % FIL – Filosofie 0 % INT - Inteligentní systémy 0 % ISP - Management v informační společnosti 4 % MIS - Manažerské informační systémy 0 % PIN - Pojistné inženýrství 0 % PVM - Počítače v managementu 0 % Fakulta národohospodářská ETE - Ekonomická teorie 0 % EZP - Ekonomika životního prostředí 0 % EZU - Ekonomická žurnalistika 1 % HSP - Hospodářská a sociální politika 0 % MAA - Makroekonomická analýza 0 % REI - Regionální rozvoj a evropská integrace 0 % RMR - Rozvoj měst a regionů 0 % SPO - Sociální politika 1 %

26 26 Život s fakultou Přijímací zkouškyDen otevřených dveří Zápis do 1. ročníkuImatrikulace bakalářské studium Předání bak. diplomu Bc. 125 kreditů 7 bakalářských zkoušek 1 státní bakalář. zkouška bakalářská práce 3 – 4 rokyPromoce magisterské navazující studium Ing. 72 kreditů 4 státní zkoušky diplomová práce 2 – 3 roky Ph.D. další 3 roky

27 27 Studijní úspěšnost na FPH v bakalářském studiu

28 28 Pár čísel o fakultě a VŠE na FPH 101 učitelů + 30 interních doktorandů, externisté na VŠE asi 14000 studentů – na FPH 2900 studentů (přijímací řízení 600 BS + 200 MNS) na FPH 67 kanceláří (včetně zasedacích místností, místností vedení fakulty, vedoucích kateder, studijních referentek, sboroven na Jižním Městě) PC na VŠE – 670 koncových stanic pro studenty (315 řízená výuka, 255 samostatná práce, 100 pouze e-mail) – 500 PC pro učitele – 30 obslužných serverů – PC na kolejích financování školství a školy v roce 2003 – rozpočet ČR – výdaje 795 mld. Kč (příjmy 684 mld. Kč) – MŠMT 90 mld. Kč (11 %) – neinvestiční transfery VŠ 12,4 mld. Kč – rozpočet VŠE asi 800 mil. Kč

29 29 Vedení fakulty děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro vědu prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček proděkan pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. tajemnice fakulty Ing. Martina Soukupová

30 30 Katedry FPH a jejich struktura

31 31 Jak se snaží fakulta pomoci ve studiu snaha o dostatečnou informovanost Internetové stránky http://fph.vse.cz http://fph.vse.cz Informační CD fakulty distanční formy výuky informatická výuka (příprava pro ECDL) soutěže (ESOP)

32 32 Péče o první ročník tajemnice pro studentské záležitosti studijní kruhy zápis 1. ročníku formou denního soustředění

33 33 Informatizace - PES PES – nástroj zveřejňování: – informací o předmětech (akreditační materiály, garanti, návaznosti předmětů, literatura) – rozvrhu hodin, vyučujících – odbornosti učitelů, konzultačních hodin – zařazení předmětů do skupin – aktuální evidence studijních výsledků – rozvrh hodin studentů http://pes.vse.cz

34 34 Informatizace - VYSLEDKY VYSLEDKY – nástroj zveřejňování výsledků testů a hodnocení předmětů student zapisuje svůj kontakt (e-mail, mobilní telefon) učitel zapisuje výsledky testů a předmětů umožňuje komunikaci učitele a studijních referentek se studenty či skupinami z kurzů zapisování na termíny zápočtů či zkoušek http://vysledky.vse.cz

35 35 Nabízená literatura V prodeji Informační CD FPH (vyšlo 1/2004, 70 Kč) Kaňka, M. – Coufal, J.: Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE (72 stran A5, brožované, vyšlo 10/2002, 89 Kč) Rosická, M. – Eliášová, L.: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE (180 stran B5, brožované, vyšlo 9/2002, 156 Kč) Ullrichová, I. a kol.: Ukázky z testů Aj a Nj na příjímací zkoušky na VŠE (42 stran, vyšlo 10/2002, 25 Kč) Hlavičková, V. a kol.: Ukázky testů z francouzštiny, španělštiny a italštiny pro přijímací zkoušky na magisterské studium (36 stran, vyšlo 3/2000, 25 Kč) Horvátová, M.: Příklady testů z ruštiny pro přijímací zkoušky na VŠE (10 stran, vyšlo 2/2002, 12 Kč) Sirůček, P.: Průvodce studiem ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský stud. program (224 stran, vyšlo 2002, 230 Kč) Studijní programy a další informace FPH (154 stran, vyšlo 2003, 40 Kč) Nabídka předmětů VŠE (vyšlo 1/2003, 25 Kč) Formulář přihlášky na VŠE (zdarma) Informace o přijímacích zkouškách na VŠE (zdarma)

36 36 Osnova 2. bloku informací 1. Přijímací řízení Přijímací řízení 2. Vyplňování přihlášky ke studiu Vyplňování přihlášky ke studiu 3. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 4. Studijní podmínky - učebny, knihovna, počítače Studijní podmínky - učebny, knihovna, počítače 5. Koleje, stravování, tělesná výchova a sport na VŠE Koleje, stravování, tělesná výchova a sport na VŠE 6. Studijní výjezdy do zahraničí Studijní výjezdy do zahraničí 7. Zastoupení studentů v řídících orgánech školy Zastoupení studentů v řídících orgánech školy 8. CD FPH CD FPH 9. Dny otevřených dveří VŠE Dny otevřených dveří VŠE 10. Diskuse Diskuse

37 37 Přijímací řízení přijímací zkoušky na bakalářské studium pouze jednou ročně přihlášky do 27. 2. 2004 termín přijímacích zkoušek VŠE: 1. – 14. 6. 2004 (včetně sobot) FPH pravděpodobně: út 1. 6. a st 2. 6. 2004 náhradní termíny nevypsány (Termín 26. srpna 2004 je určen výhradně pro uchazeče, občany ČR, kteří skládali maturitní zkoušku v zahraničí a nemohli se účastnit červnového termínu, a to na základě písemné žádosti přiložené k přihlášce.) v přihlášce mohou být tři obory

38 38 Organizace bakalářského přijímacího řízení VŠE v roce 2004 jednotná organizace na fakultách – preference prvního oboru přijímací zkoušky – z matematiky (zaškrtávání odpovědí) – z jazyka (zaškrtávání odpovědí - 50 doplňování typů a, b, c, d) složení zkoušky při 50 a více bodech možnost nahlédnout do testů zápisy – Přijatí uchazeči jsou povinni zúčastnit se zápisu do 1. ročníku a úvodního informačního soustředění (počítačové registrace předmětů, fotografování, informace fakulty) v termínu uvedeném v dopisu s rozhodnutím děkana o přijetí (12. – 14. července 2004). Mohou být zastoupeni na základě plné moci. – Uchazeči, kteří se nezúčastnili zápisu do 1. ročníku, ani nevyslali svého zástupce jsou vyškrtnuti ze seznamu přijatých uchazečů. přezkumné řízení – opravy případných technických závad (mizivý podíl) – přijímání na volná místa po nezapsaných uchazečích

39 39

40 40 Dosažené výsledky uchazečů o studium na FPH v roce 2003 výsledekuchazečůpodíl složilo131144 % nesložilo121141 % absence45015 % celkem2972100 %

41 41 Důvod nesložení zkoušky uchazeči o FPH v roce 2003 důvoduchazečůpodíl pouze matematika81167 % pouze jazyk847 % matematika i jazyk31626 % celkem1211100 %

42 42 Minimální bodové hranice pro přijetí Fak. Obor 200120022003Fak.Obor200120022003 FFÚ DK102139145 FIS IN108136126 FI162 161MM162172110 PO106SE105 UC157156143SP140133110 FMV MO223233226 FNH NH142138121 MS275278274RE101103104 PP258264216 FMH MN101107100 FPHPE146154151 MNk112100128 Ek104

43 43 Přihláška akademický rok: 2004/2005 typ studijního programu: bakalářský forma: prezenční zvolený jazyk obor a) PE obor b) neuvádět FMV obor c): neuvádět FMV osobní údaje (mobil) střední škola doklad o zaplacení 2003/2004

44

45 45 Elektronická přihláška http://prihlasky.vse.cz http://prihlasky.vse.cz Elektronická přihláška neznamená zrušení nutnosti zaslání papírové verze přihlášky (důvodem je § 50 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách). Přesto má tato forma podstatné výhody: Elektronická přihláška ulehčí komunikaci mezi uchazečem a vysokou školou. Uchazeč nemusí shánět standardní formulář přihlášky. Uchazeč vyplní pouze zjednodušenou formu přihlášky. Uchazeč má možnost se informovat o stavu své přihlášky (přes WWW nebo elektronickou poštou). Uchazeč je při vyplňování veden, nemůže vyplnit neplatné kombinace či špatné hodnoty. Díky tomu odpadá časté zasílání přihlášek zpět uchazeči s žádostí o opravu. Vyplněné údaje se automaticky přenesou do informačního systému. Osvědčí-li se tato forma, bude dále rozšiřována, např. formou on-line platby, el. podpisu apod.

46 46 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám matematika, angličtina, němčina – 19. 1. - 9. 5. 2004, 32 hodin – 2 016 Kč (za každý kurz) románské jazyky – 19. 1. - 2. 5. 2004, 30 hodin – 2 050 Kč výuka – probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny od 16.15 hod., 18.00 hod – pro mimopražské zájemce bude otevřen kurz v sobotu dvě, příp. čtyři vyučovací hodiny jednou za 14 dní (čas bude upřesněn u zápisu) kontakt pro přihlašování – katedra matematiky: 224 094 202 – katedra jazyků: AJ 224 095 222, NJ 224 095 223, ROJ 224 095 228 další informace – http://fph.vse.cz (rubrika Pro zájemce o studium/Bakalářské studium/ Přípravné kurzy) http://fph.vse.cz

47 47 Budovy a učebny na VŠE Stará budova na Žižkově – Běžné učebny – Knihovna a studovna – Počítačové učebny – Jazykové centrum – Prodejna skript – Antikvariát skript – Tělocvična a posilovna Nová budova na Žižkově – Kanceláře vyučujících – Posluchárny – Prodejna literatury Ekopress – Menza – Bufet – Bar

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56 Budovy a učebny na VŠE Areál na Jižním městě – Posluchárny – Učebny – Počítačové studovny – Knihovna a studovna – Jazykové centrum – Kanceláře vyučujících – Bufet – Menza

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64 Koleje Koleje na Jarově (tram č. 9 směr Spojovací) – Jarov I (C, D, E) a Jarov III G - Strážní – Jarov I (A, B) a Jarov III F - Chmelnice – Jarov II - Kněžská Luka Koleje na Jižním Městě – autobusy 122, 177 do stanice Volha – Volha, Sázava, Vltava, Otava, Blanice Rooseveltova kolej – tramvaj č. 5 - Výstaviště

65 65

66 66

67

68

69

70 70 Stravování Každý student má nárok na dotované jídlo ve všech menzách po celé Praze na základě předložení kupónů. Menza na Žižkově - karta, systém objednávek min. na 1 den dopředu Menza na Jižním Městě Menza na Jarově Menza v Opletalově ulici

71 71 Tělesná výchova a sport povinnost získat 2 zápočty (minimálně jeden z nich za semestrální kurz) Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) Štěpánská 18, Praha 1 zápis do kurzů TV letní a zimní výcvikové kurzy

72 72 Studijní výjezdy do zahraničí CEMS Master´s Degree M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration studium jednoho semestru na některé z partnerských univerzit Informace na http://nb.vse.cz/ozshttp://nb.vse.cz/ozs

73 73 Zastoupení studentů tajemnice pro studentské záležitosti Lucie Dušková (NB 310) e-mail: duskova@vse.cz akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů) akademický senát VŠE (1 student za FPH) Informační středisko FPH (NB 340)

74 74 CD FPH pro zájemce o studium, pro nově přijaté studenty, pro další zájemce o FPH více než 400 stránek, 500 fotografií,4 videosekvence informace o přijímacím řízení včetně: – zadání 83 variant zkoušky z matematiky z roku 2003 – zadání a řešení zkoušky z jazyka z roku 2003 (např. z angličtiny 69 variant) hypertextový průvodce kreditním systémem ve formátu PDF: – skripta k MS Office 97 a MS Office 2000 – skripta Jak psát diplomové práce – ukázková čísla časopisu Studentský list přehled učitelů, předmětů, publikací fakulty ukázky výukových materiálů učitelů, prezentací studentů na odborných seminářích prezentace ze dne otevřených dveří

75 75 Struktura CD FPH FPH – Úvod – Fakulta – Kde najít VŠE Učitelé a zaměstnanci Historie – Katedry – Věda a publikace – Studium Studijní program Závěrečné zkoušky a práce Distanční studium Zákony, vyhlášky – Pro studenty – Pro zájemce o studium VŠE – Studium v zahraničí – Mezinár. stud. programy – Studijní literatura přehled skript vydaných na VŠE v letech 1998 - 2004 – Školní časopisy – Poradenská pomoc – Jazykové centrum – Tělesná výchova – Stravování, koleje – Studentské aktivity Praha a její okolí Ovládání a realizace CD

76 76 Registrovaní účastníci dne otevřených dveří FPH 2004 – stav k 14. 1., 10:00 (424 uchazečů + 382 členů doprovodu)

77 77 Dny otevřených dveří na VŠE so 10. 1. 2004:Fakulta informatiky a statistiky pá 16. 1. 2004:Fakulta managementu JH so 17. 1. 2004: Fakulta podnikohospodářská so 24. 1. 2004:Fakulta národohospodářská so 31. 1. 2004:Fakulta mezinárodních vztahů pá 23. 1. 2004:Fakulta financí a účetnictví

78 78 Nabízená literatura V prodeji Informační CD FPH (vyšlo 1/2004, 70 Kč) Kaňka, M. – Coufal, J.: Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE (72 stran A5, brožované, vyšlo 10/2002, 89 Kč) Rosická, M. – Eliášová, L.: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE (180 stran B5, brožované, vyšlo 9/2002, 156 Kč) Ullrichová, I. a kol.: Ukázky z testů Aj a Nj na příjímací zkoušky na VŠE (42 stran, vyšlo 10/2002, 25 Kč) Hlavičková, V. a kol.: Ukázky testů z francouzštiny, španělštiny a italštiny pro přijímací zkoušky na magisterské studium (36 stran, vyšlo 3/2000, 25 Kč) Horvátová, M.: Příklady testů z ruštiny pro přijímací zkoušky na VŠE (10 stran, vyšlo 2/2002, 12 Kč) Sirůček, P.: Průvodce studiem ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský stud. program (224 stran, vyšlo 2003, 230 Kč) Studijní programy a další informace FPH (154 stran, vyšlo 2003, 40 Kč) Nabídka předmětů VŠE (vyšlo 1/2003, 25 Kč) Formulář přihlášky na VŠE (zdarma) Informace o přijímacích zkouškách na VŠE (zdarma)

79 79 Otázky, diskuse posluchárna D

80 Hodně štěstí u maturity a přijímacích zkoušek! http:// fph.vse.cz


Stáhnout ppt "1 Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské 17. 1. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google