Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Období formování klasické politické ekonomie Jedná se o předvoj klasické politické ekonomie (také formativní období KPE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Období formování klasické politické ekonomie Jedná se o předvoj klasické politické ekonomie (také formativní období KPE)"— Transkript prezentace:

1 Období formování klasické politické ekonomie Jedná se o předvoj klasické politické ekonomie (také formativní období KPE)

2  Za vznik nejen klasické školy politické ekonomie, ale i ekonomie jako samostatné vědní disciplíny, bývá považován rok 1776, kdy Adam Smith vydává své významné dílo “Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ Tolar 1761

3  Mnohé ideové zdroje klasické školy je však možno nalézt již mnohem dříve.  Předchůdce klasické školy lze rozdělit do tří skupin:  pozdně merkantilističtí autoři  skupina liberálně orientovaných filosofů  Fyziokraté

4 Předchůdci klasické ekonomie  V první řadě je možno za ideové předchůdce označit, vzhledem k jejich metodologii resp. liberálnímu přístupu, některé pozdně merkantilistické autory.  Významným liberálním merkantilistou byl Angličan William Petty (1623 – 1687)  Svými názory na zahraniční obchod, kde obhajoval požadavek aktivní obchodní bilance, dále podporou silného absolutistického státu, jakož i prosazováním regulace hospodářství patři mezi merkantilisty. S klasickou školou ho však pojí především jeho názory v oblasti problematiky úroku a utváření hodnoty.

5  Druhou skupinu předchůdců klasické ekonomie tvoří skupina liberálně orientovaných filosofů nazývaných filosofové přirozených zákonů.  Ti, oproti merkantilistům, vycházeli ze zcela odlišných východisek, a to z tradice řeckých filosofů a ze scholastického myšlení. Představují proto určité pojítko mezi klasickou politickou ekonomií a scholastickým myšlením Lidskou společnost pojímali jako přirozený, zcela normální řád, který je ovládán přirozenými zákony, které jsou historicky neměnné a tedy i zcela nezávislé na vůli panovníka. Z této filosofie později vycházel i Adam Smith.

6  Angličtí liberální filosofové John Locke (1632 – 1704) a David Hume (1711 – 1776) významně ovlivnili i vývoj ekonomického myšlení.  John Locke  učinil první pokus vysvětlit a obhájit soukromé vlastnictví jako přirozené právo člověka. Tvrdí, že všichni lidé jsou si rovni, přičemž mají právo na plody své práce. Proto pokud vlastnictví člověka vzniklo z jeho práce, má přirozeně patřit jen jemu. Co se týká dědictví, obhajoval je tvrzením, že je přirozené, přecházejí-li plody otcovy práce na jeho syna.

7  Fyziokraté jsou třetí skupinou filosofů předcházejících klasické škole. Tento směr ekonomického myšlení vznikl v polovině 18. století ve Francii jako fyziokratismus a měl k ní nejblíže.


Stáhnout ppt "Období formování klasické politické ekonomie Jedná se o předvoj klasické politické ekonomie (také formativní období KPE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google