Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_77.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_77."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_77

2 Jméno autora:Mgr. Zdeňka Hanzliková Třída/ročník:1. (5.) Datum vytvoření: Srpen 2013 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast:Anorganická chemie Předmět:chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: výuková prezentace, osnova při probírání tématu, součástí materiálu je opakování učiva. Klíčová slova: Sloučeniny fosforu,vlastnosti, příprava, využití. Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Sloučeniny fosforu fosfidy, fosfan, oxidy fosforu, kyselina trihydrogenfosforečná

4 Fosfidy ( M 4 P – MP 15 ) -sloučeniny fosforu s elektropozitivnějšími prvky, -připravuji se zahříváním červeného fosforu s kovy při vysoké teplotě v inertní atmosféře, -jejich složení je rozmanité, -př. AlP – fosfid hlinitý a Ca 3 P 2 - fosfid vápenatý -hydrolýzou fosfidů nebo jejich reakcí se zředěnými kyselinami se připravuje fosfan – PH 3 Ca 3 P 2 + 6H 2 O → 2PH 3 + 3 Ca(OH) 2 2AlP + 3H 2 SO 4 → 2PH 3 + Al 2 (SO 4 ) 3

5 Fosfan PH 3 -bezbarvý jedovatý plyn, páchnoucí po česneku, -vystupuje jako ligand v komplexech, -silné redukční činidlo: PH 3 + 4Cl 2 → PCl 5 + 3HCl -má zásadité pH, ale je slabší zásadou než NH 3 PH 3 + H 2 O → PH 4 + + OH -

6 Příprava PH 3 1.Ca 3 P 2 + 6H 2 O →2 PH 3 + 3Ca(OH) 2 2.4H 3 PO 3 → PH 3 + 3H 3 PO 4 ( pyrolýza kyseliny fosforité probíhá při teplotě 200°C) 3.PH 4 I + KOH → PH 3 + KI + H 2 O ( alkalická hydrolýza fosfoniových solí) 4.PCl 3 + 3LiH → PH 3 + 3 LiCl ( redukce pomocí LiH nebo LiAlH 4 ) Výroba v průmyslu – alkalická hydrolýza bílého fosforu: P 4 + 3KOH + 3H 2 O →PH 3 + 3KH 2 PO 2

7 Fosfoniové soli (PH 4 + - fosfonium) -vznikají reakcí fosfanu se silnými kyselinami, -jsou obdobou amonných solí -ve vodě hydrolyzují zpět na fosfan a příslušnou kyselinu (zapište rozklad PH 4 I) -reagují s roztoky hydroxidů: PH 4 I + KOH → PH 3 + KI + H 2 O

8 Oxidy fosforu – P 4 O 6, P 4 O 10 P 4 O 6 -bílá krystalická látka, vzniká řízeným spalováním fosforu, -je velmi jedovatý, -základem struktury je tetraedr P 4, ve kterém jsou všechny atomy P spojeny pomocí kyslíkových můstků. -je to anhydrid kyseliny H 3 PO 3, ta vzniká při reakci oxidu fosforitého s vodou,

9 Struktura P 4 O 6 a P 4 O 10

10 Oxid fosforečný – P 4 O 10 -vzniká spalováním fosforu v nadbytku suchého vzduchu, P 4 + 5O 2 →P 4 O 10 - velmi ochotně reaguje s vodou, má dehydratační vlastnosti – využívá se v laboratořích k sušení plynů, -při reakci s vodou poskytuje H 3 PO 4 ( zapište danou reakci a upravte ji)

11 H 3 PO 4 -bezbarvá krystalická látka vrstevnaté struktury, -prodává se jako 85% vodný roztok, -využívá se v potravinářství k okyselování nápojů a k povrchové antikorozní úpravě kovů – tzv. fosfátování, -je trojsytná, její disociace probíhá do tří stupňů, proto vytváří 3 typy solí – zopakujte si o které soli jde.

12 Výroba H 3 PO 4 Termický způsob výroby ( pecní způsob): P 4 + 5O 2 → P 4 O 10 P 4 O 10 + 6H 2 O → 4H 3 PO 4 Mokrý ( sádrový) proces: Ca 5 (PO 4 ) 3 F + 5H 2 SO 4 + 10H 2 O → 3H 3 PO 4 + 5CaSO 4.2H 2 O + HF

13 Významné soli H 3 PO 4 Ca 3 (PO 4 ) 2 - složka nerostů apatitu a fosforitu, je to základní surovina pro výrobu fosforečných hnojiv, jeho směs s dihydrátem síranu vápenatého se nazývá superfosfát, Na 5 P 3 O 10 – trifosforečnan sodný – změkčovadlo vody, váže na sebe vápenaté a hořečnaté ionty.

14 opakování 1. oxid k vysoušení plynů v laboratořích 2. jedovatý plyn páchnoucí po česneku 3. sloučeniny fosforu s elektropozitivními prvky 4. bílá krystalická látka, jedovatá 5. fosfoniova sůl – jodid fosfonia a)P 4 O 6 b) P 4 O 10 c)PH 3 d)PH 4 I e) fosfidy

15 Citace literatury MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1.díl. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. ISBN 80-7182-055-51. GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s. 1 793. ISBN 80-854-2738-9. GÁŽO, Jan a Jiří KOHOUT. Všeobecná a anorganická chémia. 3. vydání. Bratislava: Alfa, 1981. ISBN 63-557 81. Obrázky: WIKIPEDIE, otevřená encyklopedie. Chemie, oxidy, fosforité sloučeniny: Oxid fosforitý [online]. 5.5. 2013 [cit. 2013-08-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_fosforit%C3%BD WIKIPEDIE, otevřená encyklopedie. Chemie, oxidy: fosforečné sloučeniny, Oxid fosforečný [online]. [cit. 2013-08-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_fosfore%C4%8Dn%C3%BD


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_77."

Podobné prezentace


Reklamy Google