Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hudebně nadaní a talentovaní: Jaký je osud „zázračných dětí“? Vladimír Tichý Hudební fakulta AMU Praha Jiří Mareš Lékařská fakulta UK v Hradci Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hudebně nadaní a talentovaní: Jaký je osud „zázračných dětí“? Vladimír Tichý Hudební fakulta AMU Praha Jiří Mareš Lékařská fakulta UK v Hradci Králové."— Transkript prezentace:

1 Hudebně nadaní a talentovaní: Jaký je osud „zázračných dětí“? Vladimír Tichý Hudební fakulta AMU Praha Jiří Mareš Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

2 Hudební nadání a hudební talent bývají spojovány jen s jedincem a jeho zvláštnostmi bývají spojovány jen s jedincem a jeho zvláštnostmi existuje však sociálně-kulturní kontext hudby (evropská, čínská …) existuje však sociálně-kulturní kontext hudby (evropská, čínská …) existuje oblast hudebních žánrů (vážná, jazz, pop, rock, …) existuje oblast hudebních žánrů (vážná, jazz, pop, rock, …) soustředíme se na tzv. vážnou nebo klasickou hudbu soustředíme se na tzv. vážnou nebo klasickou hudbu souhrnné označení hudební talent: souhrnné označení hudební talent:  instrumentální  vokální  dirigentský  skladatelský první tři – spíše interpretační talent první tři – spíše interpretační talent čtvrtý typ spíše tvůrčí talent čtvrtý typ spíše tvůrčí talent

3 Hudební nadání a hudební talent tři prostředí, v nich se dá nadání objevit a cíleně rozvíjet: tři prostředí, v nich se dá nadání objevit a cíleně rozvíjet:  rodina  „běžná“ všeobecně-vzdělávací škola (základní škola, střední škola)  škola s uměleckým zaměřením (ZUŠ, konzervatoř, AMU, JAMU)

4 Hudební nadání – Persson (2009, s. 728) akcentování genotypu akcentování genotypu (vrozených vloh): (vrozených vloh): musical aptitude musical aptitude musical capacity musical capacity musical intelligence musical intelligence hudební vlohy hudební potenciál hudební inteligence (spíše jako vrozená záležitost)

5 Hudební talent – Persson (2009, s. 728)

6 Přijímání talentovaných studentů konsensem uchazeči o studium na vysoké umělecké školy procházejí přijímacím řízením uchazeči o studium na vysoké umělecké školy procházejí přijímacím řízením jde o tzv. talentové zkoušky jde o tzv. talentové zkoušky komisionální zkouška podle Peterssona (2009) staví na třech předpokladech: 1. odborníci dokáží v krátkém čase rozpoznat slibné, nadějné studenty 2. ze všech aktuálních uchazečů vyberou ty nejtalentovanější 3. hlasování či konsensus odborníků je nejlepším způsobem rozhodování o talentu

7 Výběr talentovaných studentů konsensem má svá úskalí (Petersson, 2009) výkonní umělci či skladatelé mívají svůj vyhraněný názor na to, jak se má dílo interpretovat výkonní umělci či skladatelé mívají svůj vyhraněný názor na to, jak se má dílo interpretovat učitelé se chtějí předvést: hodnotí technické aspekty, bezchybnost provedení; neocení originální přístup učitelé se chtějí předvést: hodnotí technické aspekty, bezchybnost provedení; neocení originální přístup členové komise bývají ovlivněni tím, kde uchazeč studoval a u koho konkrétně studoval; může to převážit nad předvedeným výkonem členové komise bývají ovlivněni tím, kde uchazeč studoval a u koho konkrétně studoval; může to převážit nad předvedeným výkonem členové komise mívají rozdílné osobní názory na to, koho považovat za hudebně nadaného; hlasování ukazuje, který názor převládá, ne jaký byl výkon uchazeče členové komise mívají rozdílné osobní názory na to, koho považovat za hudebně nadaného; hlasování ukazuje, který názor převládá, ne jaký byl výkon uchazeče typickými rozdíly mezi členy poroty jsou polarity: akademický- umělecký, intelektuální – emoční, technický – prožitkový výkon typickými rozdíly mezi členy poroty jsou polarity: akademický- umělecký, intelektuální – emoční, technický – prožitkový výkon

8 Zázračné děti fenomén odedávna budí pozornost odborníků i laiků fenomén odedávna budí pozornost odborníků i laiků projevy nadprůměrných schopností v raném věku se vyskytují i také v hudbě: projevy nadprůměrných schopností v raném věku se vyskytují i také v hudbě: Mozart, Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, Smetana, Chopin Mozart, Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, Smetana, Chopin Existují dnes možnost objevit, podchytit a rozvíjet mimořádně disponovaného jedince, pokud se objeví? Existují dnes možnost objevit, podchytit a rozvíjet mimořádně disponovaného jedince, pokud se objeví? hudba je v něčem podobná sportu: hudba je v něčem podobná sportu: má-li jedinec uspět v tvrdé konkurenci, je třeba s jeho uměleckou výchovou začít co nejdřív má-li jedinec uspět v tvrdé konkurenci, je třeba s jeho uměleckou výchovou začít co nejdřív

9 Časná příprava dnes jsou děti ke studiu hudby přijímány na ZUŠ ve velmi raném věku 6 let, ale i dříve dnes jsou děti ke studiu hudby přijímány na ZUŠ ve velmi raném věku 6 let, ale i dříve nutnost rozvíjet specifické psychofyziologické schopnosti, nezbytné k budoucímu hudebnímu mistrovství (motorické, hlasové, dechové, nátiskové aj.) nutnost rozvíjet specifické psychofyziologické schopnosti, nezbytné k budoucímu hudebnímu mistrovství (motorické, hlasové, dechové, nátiskové aj.) hudební talent sestává z řady antropologicky podmíněných složek, jejichž rozvoj je situován do určitých věkových etap hudební talent sestává z řady antropologicky podmíněných složek, jejichž rozvoj je situován do určitých věkových etap pokud se nepodchytí v pravý čas, může se propást příležitost k optimálnímu rozvíjení některé (některých) z nich pokud se nepodchytí v pravý čas, může se propást příležitost k optimálnímu rozvíjení některé (některých) z nich jde o sluchové dispozice, smysl pro rytmus, to vše ve vazbě na senzomotorické schopnosti, fantazii, hudební představivost, přirozenou kreativitu jde o sluchové dispozice, smysl pro rytmus, to vše ve vazbě na senzomotorické schopnosti, fantazii, hudební představivost, přirozenou kreativitu návyky související se smyslem pro řád a osobní disciplinu, cílevědomost, zodpovědnost návyky související se smyslem pro řád a osobní disciplinu, cílevědomost, zodpovědnost

10 Štafeta odpovědnosti odpovědnost rodiče dítěte spoluodpovědnost učitele spoluodpovědnost dospívajícího odpovědnost dospělého za svůj život a rozvoj talentu

11 Zázračné děti: výkony vzhledem k věku jsou mimořádné předvádí výkon v raném dětství odpovídající standardu staršího školního věku předvádí výkon v raném dětství odpovídající standardu staršího školního věku výkon třináctiletého jedince odpovídající standardu již pokročilého konzervatoristy výkon třináctiletého jedince odpovídající standardu již pokročilého konzervatoristy výkon adolescenta odpovídající výkonu dospělého interpreta výkon adolescenta odpovídající výkonu dospělého interpreta v takových situacích vzniká otázka: Umožnit dítěti studovat o stupeň výše? Umožnit dítěti studovat o stupeň výše? Tj. zajistit mu předčasné přijetí ke studiu na umělecké škole vyššího stupně, Tj. zajistit mu předčasné přijetí ke studiu na umělecké škole vyššího stupně, než je ten, který mu s ohledem na jeho věk přísluší? než je ten, který mu s ohledem na jeho věk přísluší?

12 Patnáctileté talenty přijaté na HAMU Zákon o vysokých školách č. 111/98 Sb., § 48, odst. 2 říká: Zákon o vysokých školách č. 111/98 Sb., § 48, odst. 2 říká: „Ke studiu v oblasti umění „Ke studiu v oblasti umění mohou být výjimečně přijati též uchazeči bez dosažení mohou být výjimečně přijati též uchazeči bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.“ úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.“ (tj. bez maturity) (tj. bez maturity)

13 Obecné argumenty pro výjimečné přijetí talentovaný jednotlivec není brzděn kolektivem méně schopných vrstevníků talentovaný jednotlivec není brzděn kolektivem méně schopných vrstevníků je mu vytvářeno individuální klima a prostředí, které je náročné, zároveň však inspirující, motivující je mu vytvářeno individuální klima a prostředí, které je náročné, zároveň však inspirující, motivující mohou se pružně rozvíjet ty složky jeho talentu, jež jsou u starších spolužáků již více zafixované, „zakonzervované“, méně flexibilní mohou se pružně rozvíjet ty složky jeho talentu, jež jsou u starších spolužáků již více zafixované, „zakonzervované“, méně flexibilní jedinec neztrácí čas, postupuje rychle vpřed ve svém osobním uměleckém rozvoji jedinec neztrácí čas, postupuje rychle vpřed ve svém osobním uměleckém rozvoji poznává širší repertoár, obecnější kontexty historické, estetické, slohové poznává širší repertoár, obecnější kontexty historické, estetické, slohové

14 Obecné argumenty pro výjimečné přijetí již v raném věku dostává příležitost k umělecké prezentaci (účast na uměleckých interpretačních soutěžích, vystoupení na prestižních pódiích) – získává rychleji zkušenosti již v raném věku dostává příležitost k umělecké prezentaci (účast na uměleckých interpretačních soutěžích, vystoupení na prestižních pódiích) – získává rychleji zkušenosti dříve než jeho vrstevníci má možnost účastnit se domácích i zahraničních stáží, workshopů, kursů dříve než jeho vrstevníci má možnost účastnit se domácích i zahraničních stáží, workshopů, kursů již jako velmi mladý získává cenné společenské kontakty, nepostradatelné pro profesionální hudební dráhu již jako velmi mladý získává cenné společenské kontakty, nepostradatelné pro profesionální hudební dráhu

15 Obecné argumenty proti výjimečnému přijetí nástup na vysokou školu představuje značný psychický nápor – jde o zcela jiný typ studia nástup na vysokou školu představuje značný psychický nápor – jde o zcela jiný typ studia nová situace představuje problém i pro maturanta, tím spíše pro mladšího jedince nová situace představuje problém i pro maturanta, tím spíše pro mladšího jedince vyžaduje se vyšší míra samostatnosti a osobní zodpovědnosti při studiu vyžaduje se vyšší míra samostatnosti a osobní zodpovědnosti při studiu schopnost samostatně si systematicky organizovat čas schopnost samostatně si systematicky organizovat čas schopnost racionálně zvládat nápor značně rozsáhlých úkolů a povinností schopnost racionálně zvládat nápor značně rozsáhlých úkolů a povinností v mnoha situacích se předpokládá schopnost samostatného rozhodování – jedinec však ještě nedozrál v mnoha situacích se předpokládá schopnost samostatného rozhodování – jedinec však ještě nedozrál

16 Obecné argumenty proti výjimečnému přijetí vytržení z kolektivu přirozených vrstevníků a zasazení do kolektivu studentů o 4 až 6 let starších (zralejších, mentálně vyspělejších) vytržení z kolektivu přirozených vrstevníků a zasazení do kolektivu studentů o 4 až 6 let starších (zralejších, mentálně vyspělejších) mnohdy se ukáže, že výkon, prezentovaný v rámci přijímací zkoušky, je již ve skutečnosti vrcholem uchazečových možností, „stropem“ mnohdy se ukáže, že výkon, prezentovaný v rámci přijímací zkoušky, je již ve skutečnosti vrcholem uchazečových možností, „stropem“ účinek nepochybně kvalitního výkonu bývá umocněn dětským zjevem mladého interpreta; jak stárne, charisma „zázračného dítěte“ vyprchává a jeho výkon je potom brát jako „jen kvalitní“ účinek nepochybně kvalitního výkonu bývá umocněn dětským zjevem mladého interpreta; jak stárne, charisma „zázračného dítěte“ vyprchává a jeho výkon je potom brát jako „jen kvalitní“ nepřipravenost ke studiu odborně teoretických disciplin nepřipravenost ke studiu odborně teoretických disciplin někdy hraje roli názor pedagoga, který studenta k předčasnému nástupu na vysokou školu připravuje (předčasné přijetí = jeho úspěch) někdy hraje roli názor pedagoga, který studenta k předčasnému nástupu na vysokou školu připravuje (předčasné přijetí = jeho úspěch)

17 Tři kazuistiky 1. studentka přijatá v raném věku: zvládla absolvovat jen bakalářský stupeň; k magisterskému studiu již přijata nebyla 2. student přijatý v raném věku - absolvoval úspěšně bakalářský i magisterský stupeň studia:  v oboru se dnes uplatňuje jako mnozí jeho další spolužáci na standardní úrovni v mezích daných možnostmi  není zcela zřejmé, zda předčasný nástup ke studiu pro něj představoval nějaký zvláštní přínos

18 Tři kazuistiky 3. student přijatý v raném věku: vystudoval bakalářský i magisterský stupeň úspěšně; v současné době studuje ve stupni doktorském  avšak již ve věku odpovídajícím zvyklostem doktorského stupně  časový náskok, získaný předčasným přijetím k vysokoškolskému studiu  byl v podstatě ztracen nutností prodlužovat bakalářské a magisterské studium nad standardní dobu studia

19 Závěrečná zamyšlení Mají existovat nějaká zvláštní systémová opatření pro studium mimořádně nadaných studentů ? Ne stačí formulace VŠ zákona. Mají existovat nějaká zvláštní systémová opatření pro studium mimořádně nadaných studentů ? Ne stačí formulace VŠ zákona. rozvoj hudebně-interpretačního talentu je vysoce individuální záležitostí rozvoj hudebně-interpretačního talentu je vysoce individuální záležitostí hudební talent – není stavem, ale procesem hudební talent – není stavem, ale procesem může být tvořivě rozvíjen citlivým pedagogem může být tvořivě rozvíjen citlivým pedagogem může být i znehodnocen: může být i znehodnocen: tím, že jej necháme zplanět nedostatkem péče tím, že jej necháme zplanět nedostatkem péče anebo naopak, že jej přemírou „péče“ udusíme anebo naopak, že jej přemírou „péče“ udusíme

20 Hudební talent není jen interpretační

21


Stáhnout ppt "Hudebně nadaní a talentovaní: Jaký je osud „zázračných dětí“? Vladimír Tichý Hudební fakulta AMU Praha Jiří Mareš Lékařská fakulta UK v Hradci Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google