Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do filosofie Zuzana Svobodová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do filosofie Zuzana Svobodová."— Transkript prezentace:

1 Úvod do filosofie Zuzana Svobodová

2 Struktura Ke vztahu filosofie a lékařské etiky
K historii české lékařské etiky. Proč je etika v rámci studia lékařů? Co znamená „filosofie“, jak a kdy se objevuje? Metody a struktura filosofie

3 filosofie etika bioetika lékařská

4 K historii české lékařské etiky
v rámci tzv. hodegetiky přednášena částečně deontologie 30. léta: počátky snah o systematickou výuku lékařské etiky (kritika paternalismu) vznik a praxe prvního deontologického ústavu po r oficiálně zastaven vývoj lékařské etiky u nás (některé otázky ale řešeny, jiné tabuizovány, jiné ideologizovány) čas. Témata, Salus 1981 zveřejnil Čas. lékařů českých Haškovcové návrh koncepce Lékařské etiky 1990 založena Centrální etická komise, následně místní 1991 důvodová zpráva (Haškovcová, Šimek, Špalek) na jejímž základě etika jako samostatný obor na 3. lékařské fakultě od r. 1992

5 Co Vás motivuje studovat?

6 Jaké hodnoty se projevují v této Vaší motivaci?

7 Co je to … (spokojenost, život, láska, statečnost, …). důstojnost
Co je to … (spokojenost, život, láska, statečnost, …) důstojnost ctnost hodnota? PRUDKÝ,Libor. Předávání rodinných hodnot v českých rodinách na základě empirických výzkumů. Holmerová, I. Péče jako lidská a sociální hodnota. In Rodinná politika jako nástroj, který umožnuje a podporuje mezigenerační solidaritu [online]. Praha : Česko-německý fond budoucnosti, Available at: . [cit ]. srov. Jaké hodnoty jsou pro vás důležité? [online] CVVM. Dostupné z: [cit ].

8 Hodnoty Kdy Jak jsou? Kde Existují ? Jak se uskutečňují?

9 Filosofie filosofia z řeckého milovat moudrost či moudrost lásky filein (milovat) + sofia (moudrost) → filosofové: milovníci moudrosti nejvšeobecnější (nikoli speciální) studium základních problémů – (svobodná) umění (lat.: artes liberales)

10 Filosofie týká se Vašeho vztahu k poznání/bytí/životu více než studia o poznání/bytí/životě (filosofie se liší od speciálních věd-nauk-disciplín (-logie: bio-logie – nauka o živém, antropo-logie – nauka o člověku, eko-logie nauka o životním prostředí) V seminářích byste měli zvažovat vlastní přístup (vztah).

11 Jak se objevuje filosofie?
reflexe, myšlení ? stud ! úzkost ! otřesení (z jistot) ? „Metanoiete!“ (meta-noésis)

12 Zrození Athény (Zeus-Athéna-Héfaistos) , cca 570 př.Kr.

13 Panenská bohyně Eileithya, dcera Dia a Héry, a Héra asistují při porodu Athény. Malba na váze, cca 500 př. Kr. (Louvre CA616; foto Maria Daniels)

14 Kdy se objevuje filosofie?
Aristotelés: až tehdy, když utišena vnější potřeba a lidé měli volný čas (poprvé u kněží v Egyptě) Thalés (z Milétu - „perla Iónie“); prozíravost: první předpověď zatmění Slunce: př. Kr. Když nejde již o věci, ale o podstatu věcí: „Co to je, co je?“ „Minervina sova vylétá za soumraku “ (Hegel) Jak poznám, že je soumrak?

15 Athena / Minerva

16 Metody filosofie methodos
epimeleia peri tés psychés (Cicero: cultura animi) logos → dia-logos tázání myšlení, zvažování, výklad péče o duši Metody vědy? Popis (měření, vážení, poměřování, rozlehlost…), analýza, syntéza, srovnání…

17 Hermés. (vpravo:) Eros, Hermés a možná Afrodité.

18 Fakta neexistují, pouze interpretace
Proti takovému pozitivismu, který se zastaví před fenomény a tvrdí „existují pouze fakta“, já mohu říci: Ne, jsou to právě fakta, která neexistují, pouze interpretace… (Friedrich Nietzsche) Nietzsche. Poznámky, (1886 –1887). InThe Portable Nietzsche (1954), p. 458.

19 Promýšlení rozdílů mythos kai logos techné kai fysis
theoria kai praxis epistémé kai fronésis ř. mythos – slovo, vyprávění, příběh ř. logos – slovo, rozum, smysl, argumentace ř. techné – umění, řemeslo (technologie) ř. fysis – přírodní, přirozené ř. theoria – procesí, podívaná, náhled, teorie ř. praxis – čin, skutek, práce, uskutečnění ř. epistémé – věda, poznání, porozumění ř. fronésis – (praktická) moudrost

20 Jacques-Louis David (1787) - The Death of Socrates
Nietzsche. Zrození tragédie z ducha hudby (1873), Nemůžeme si pomoci, ale vidíme Sokrata jako mezník lidských dějin…

21 Athénská škola (Rafael 1510/11)
Antisthenés Plótinos Rafaelova freska in Musei Vaticani. Uprostřed Platon (vlevo) a Aristotelés (vpravo): Aristotelés ukazuje k zemi – symbolizuje jeho důvěru v poznání skrze zkušenost, pozorování, nese Etiku Nikomachovu, zatímco Platon ukazuje k nebi – odkazuje k jeho nauce o idejích, nese Timaios. Parmenidés Epikúros Diogenés Pythagoras Hérakleitos

22 Aristotelés (vlevo) - Platon

23 Platón (428/7-348/7 př. Kr.) Platón - Mýtus o jeskyni (Ústava VII)

24 epistemologie – noetika (noésis)
Filosofie teoretická ontologie metafyzika epistemologie – noetika (noésis) logika praktická politika etika estetika Teorie rozhodování Teorie hodnot Reflexe praxe Podle Aristotela

25 Ontologie, nauka o bytí, je (od Aristotela) první filosofií.

26 Epikúros (341-270 př. Kr.) z dopisu Menoikeovi
„Ani kdo je mlád, ať neváhá oddávat se filosofii, ani je-li kdo stár, ať neochabuje v jejím pěstování; neboť nikdo není ani nezralý, ani přezrálý k tomu aby pečoval o zdraví své duše. Říká-li někdo, že pro něho ještě nepřišel čas k filosofování, nebo že už pominul, podobá se tomu, kdo říká, že pro něho ještě není čas na blaženost, nebo už není. Proto má pěstovat filosofii mladý i starý, první, aby stárna zůstával mlád dobrými skutky v příjemných vzpomínkách na minulost, druhý, aby zároveň mlád i stár pro nebojácnost před budoucností. Je tedy třeba pečovat o to, co působí blaženost, neboť máme-li ji, máme všechno, a nemáme-li ji, děláme všechno, abychom ji měli…“

27 Odkazy Aristotelés. O duši.
Aull F. New York University School of Medicine medical humanities mission statement. Available at: také na: nebo: K etické výchově


Stáhnout ppt "Úvod do filosofie Zuzana Svobodová."

Podobné prezentace


Reklamy Google