Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do filosofie Zuzana Svobodová. Struktura Ke vztahu filosofie a lékařské etiky K historii české lékařské etiky. Proč je etika v rámci studia lékařů?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do filosofie Zuzana Svobodová. Struktura Ke vztahu filosofie a lékařské etiky K historii české lékařské etiky. Proč je etika v rámci studia lékařů?"— Transkript prezentace:

1 Úvod do filosofie Zuzana Svobodová

2 Struktura Ke vztahu filosofie a lékařské etiky K historii české lékařské etiky. Proč je etika v rámci studia lékařů? Co znamená „filosofie“, jak a kdy se objevuje? Metody a struktura filosofie

3 filosofie etika bioetika lékařská etika

4 K historii české lékařské etiky 1918-1939 v rámci tzv. hodegetiky přednášena částečně deontologie 30. léta: počátky snah o systematickou výuku lékařské etiky (kritika paternalismu) 1945-1952 vznik a praxe prvního deontologického ústavu po r. 1948 oficiálně zastaven vývoj lékařské etiky u nás (některé otázky ale řešeny, jiné tabuizovány, jiné ideologizovány) čas. Témata, Salus 1981 zveřejnil Čas. lékařů českých Haškovcové návrh koncepce Lékařské etiky 1990 založena Centrální etická komise, následně místní 1991 důvodová zpráva (Haškovcová, Šimek, Špalek) na jejímž základě etika jako samostatný obor na 3. lékařské fakultě od r. 1992

5 Co Vás motivuje studovat?

6 Jaké hodnoty se projevují v této Vaší motivaci?

7 Co je to … (spokojenost, život, láska, statečnost, …) důstojnost ctnost hodnota?

8 Hodnoty Kdy Jakjsou? Kde Existují ? Jak se uskutečňují?

9 Filosofie FILOSOFI a z řeckého milovat moudrost či moudrost lásky FILEIN (milovat) + SOFIA (moudrost) → filosofové: milovníci moudrosti nejvšeobecnější (nikoli speciální) studium základních problémů – (svobodná) umění (lat.: artes liberales)

10 Filosofie týká se Vašeho vztahu k poznání/bytí/životu více než studia o poznání/bytí/životě (filosofie se liší od speciálních věd-nauk-disciplín (-logie: bio-logie – nauka o živém, antropo-logie – nauka o člověku, eko-logie nauka o životním prostředí ) V seminářích byste měli zvažovat vlastní přístup (vztah).

11 Jak se objevuje filosofie? reflexe, myšlení? stud! úzkost! otřesení (z jistot)? „M ETANOIETE !“ ( META - NOÉSIS )

12

13

14 Kdy se objevuje filosofie? Aristotelés: až tehdy, když utišena vnější potřeba a lidé měli volný čas (poprvé u kněží v Egyptě) Thalés (z Milétu - „perla Iónie“); prozíravost: první předpověď zatmění Slunce: 25. 5. 585 př. Kr. Když nejde již o věci, ale o podstatu věcí: „Co to je, co je?“ „Minervina sova vylétá za soumraku “ (Hegel) Jak poznám, že je soumrak?

15

16 Metody filosofie METHODOS EPIMELEIA PERI TÉS PSYCHÉS (Cicero: cultura animi) logos → dia-logos tázání myšlení, zvažování, výklad péče o duši Metody vědy? Popis (měření, vážení, poměřování, rozlehlost…), analýza, syntéza, srovnání…

17

18 Fakta neexistují, pouze interpretace Proti takovému pozitivismu, který se zastaví před fenomény a tvrdí „existují pouze fakta“, já mohu říci: Ne, jsou to právě fakta, která neexistují, pouze interpretace… (Friedrich Nietzsche)

19 Promýšlení rozdílů mythos kai logos techné kai fysis theoria kai praxis epistémé kai fronésis

20

21 Athénská škola (Rafael 1510/11) Anti sthe nés Epikúros Diogenés Pythagoras Hérakleitos Par me nid és Plóti nos

22

23 Platón (428/7-348/7 př. Kr.) Platón - Mýtus o jeskyni (Ústava VII) Platón - Mýtus o jeskyni (Ústava VII)

24 Filosofie teoretická ontologie metafyzika epistemologie – noetika (noésis) logika … praktická politika etika estetika Teorie rozhodování Teorie hodnot Reflexe praxe …

25 Ontologie, nauka o bytí, je (od Aristotela) první filosofií.

26 Epikúros (341-270 př. Kr.) z dopisu Menoikeovi „Ani kdo je mlád, ať neváhá oddávat se filosofii, ani je- li kdo stár, ať neochabuje v jejím pěstování; neboť nikdo není ani nezralý, ani přezrálý k tomu aby pečoval o zdraví své duše. Říká-li někdo, že pro něho ještě nepřišel čas k filosofování, nebo že už pominul, podobá se tomu, kdo říká, že pro něho ještě není čas na blaženost, nebo už není. Proto má pěstovat filosofii mladý i starý, první, aby stárna zůstával mlád dobrými skutky v příjemných vzpomínkách na minulost, druhý, aby zároveň mlád i stár pro nebojácnost před budoucností. Je tedy třeba pečovat o to, co působí blaženost, neboť máme-li ji, máme všechno, a nemáme-li ji, děláme všechno, abychom ji měli…“

27 Odkazy Aristotelés. O duši. Aull F. New York University School of Medicine medical humanities mission statement. Available at: http://medhum.med.nyu.edu/http://medhum.med.nyu.edu/ – také na: http://www.artsci.uc.edu/programs- degrees/minors.html?cid=15CERT2-MEDHhttp://www.artsci.uc.edu/programs- degrees/minors.html?cid=15CERT2-MEDH – nebo: http://www.nyitcomsga.org/sga- initiatives/humanities-in-medicine/http://www.nyitcomsga.org/sga- initiatives/humanities-in-medicine/ K etické výchově


Stáhnout ppt "Úvod do filosofie Zuzana Svobodová. Struktura Ke vztahu filosofie a lékařské etiky K historii české lékařské etiky. Proč je etika v rámci studia lékařů?"

Podobné prezentace


Reklamy Google