Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dnešní svět.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dnešní svět."— Transkript prezentace:

1 Dnešní svět

2 Dělení světa Kontinenty a oceány Politické zřízení Náboženství
Jazykové rodiny Ekonomiky Atd.

3 Jádrové x periferní oblasti
Velké soustředění obyvatelstva Soustředění hospodářské a politické moci Vysoká životní úroveň Výborné předpoklady pro CR Svět – západní Evropa, severovýchod a jihozápad USA a Honšú (Japonsko) ČR – Praha a okolí, Ostravsko, Brno s okolím, Plzeň a severočeská průmyslová oblast Nízká hustota zalidnění Slabá intenzita hospodářské činnosti Nízká životní úroveň Méně příznivé předpoklady pro CR, ale láká exotika Oblasti s nepříznivými přírodními podmínkami – tundra, tajga, pouště, pralesy, velehory atd. Oblasti s nízkou hospodářskou úrovní – jižní Asie, střední Afrika atd.

4 Bohatý Sever x chudý Jih I.

5 Bohatý Sever x chudý Jih II.
85% světové průmyslové produkce HDP/obyv.: nejvyspělejší přes USD, postkomunistické země USD Střední délka života – vyspělé státy přes 75 let, postkomunistické země kolem 70 let Vysoká gramotnost (téměř 100%) Nízký přirozený přírůstek (PP) dokonce až PÚ 15% světové průmyslové produkce HDP/obyv.: bohaté na suroviny i přes USD, nejzaostalejší země pod USD Střední délka života – pod 50 let Nízká gramotnost (např. muslimové brání ženám se vzdělávat) Vysoký PP (až 35 promile)

6 Globální problémy lidstva - vývoj
Neolitická revoluce – přechod k zemědělství (cca před lety) 1. průmyslová revoluce – parní stroj (kolem r. 1800) 2. průmyslová revoluce – elektrický proud, chemie a spalovací motor (kolem r. 1900) Energetická krize – konec 70. let 20. stol.

7 Globální problémy lidstva - ekologické
Narušování ekologické rovnováhy Skleníkový efekt Ozonová díra Znečištění ovzduší Znečišťování vod Úbytek zásob pitné vody Kácení tropických deštných lesů Šíření pouští (desertifikace)

8 Globální problémy lidstva - socioekonomické
Problémy demografické – rychlý početní růst obyvatelstva, urbanizace, hlad a podvýživa Problémy ekonomické – nedostatek surovin a energie, zaostalost a globalizace Rozdíly národnostní a náboženské atd.

9 Měnící se mapa světa Závislá území (kolonie) – 46
Nezávislé (suverénní) státy – 194 Po první světové válce – rozpad Rakousko-Uherska, carského Ruska a pád Německého císařství Po druhé světové válce – rozpad koloniálního systému (Afrika, Asie a Oceánie) Počátek 90. let 20. století – rozpad Sovětského svazu, Jugoslávie a Československa Nejnovější státy – Východní Timor (2002), Černá Hora (2006), Kosovo (2008)

10 Konflikty ve světě

11 Mezinárodní organizace - OSN
Organizace spojených národů = United Nations (UN) Založená v r. 1945 Hlavní sídlo – New York Sídla v Evropě – Ženeva a Vídeň Dnes –192 členů Valné shromáždění – zástupci všech členských zemí Generální sekretariát – Ban Ki-moon Rada bezpečnosti – 15 členů (5 stálých a 10 nestálých) Odborové organizace – WTO, UNESCO, UNICEF, WHO atd.

12 Mezinárodní organizace - EU
Vznikla v r jako Společenství uhlí a oceli Hlavní sídlo – Brusel Dnes má 27 členů Evropský parlament Evropská komise Rada EU (Rada ministrů) Soudní dvůr EU Evropská centrální banka Rozpočet – cca 50% na zemědělskou politiku

13 Mezinárodní organizace - ostatní
Severoatlantická aliance (NATO = North Atlantic Treat Organisation) – 1949, Brusel (dříve Paříž), asi 26 členů Zóny volného obchodu – ESVO (EFTA), EHP, NAFTA, Mercorsur Hospodařské organizace – APEC, OPEC a OECD G7 (G8)


Stáhnout ppt "Dnešní svět."

Podobné prezentace


Reklamy Google