Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody zpracování informací – 1 Citační norma. Metody zpracování informací – 1 Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody zpracování informací – 1 Citační norma. Metody zpracování informací – 1 Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum,"— Transkript prezentace:

1 Metody zpracování informací – 1 Citační norma

2 Metody zpracování informací – 1 Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 1998. Článek: STIEG, M.F. The information needs of historians. College and Ressearch Libraries. 1981, 42 (6), 549-560. ISSN 0010-0870. Část ze sborníku: BURCHARD, J. How humanities use a library. In Intrex : report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3, 1965. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1965, s. 219.

3 Metody zpracování informací – 1 Dva a více autoři: DAVIS, Ch. H. and J.E. RUSH. Guide to Information Science. Westport (USA): Greenwood, 1978. HORÁK, F., Ema URBÁNKOVÁ a Josef HVÍŽĎALA WEAVER, W. aj. CHICHESTER, M., H. WORCHESTER and U. MANCHESTER et al.

4 Metody zpracování informací – 1 Elektronické dokumenty: BORGMAN, Christiene. Why are Online Catalogs Still Hard to use? Journal of the American Society for Information Science. 1995, vol. 47, no 7. Dostupný také z: http://www3.interscience.wiley.com/ Světová databázová centra a jejich báze dat bází dat [online]. Praha : ÚISK FF UK, c1995-2005, updated 2004-10-18 [cit. 2005-10-03]. Dostupný z: http://www1.cuni.cz/~brt/W4LS/dbc.html http://www1.cuni.cz/~brt/W4LS/dbc.html

5 Metody zpracování informací – 1 Elektronický časopis: Ikaros: Elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha: Ikaros, 1997- [cit. 2013-02- 10]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.czhttp://www.ikaros.cz Elektronické databáze: http://www.dlis.dla.mil

6 Metody zpracování informací – 1 Struktura citace autor název nakladatelské údaje datum vydání údaje o fyzickém popisu

7 Metody zpracování informací – 1 Obecné zásady citování: správné a úplné označení citovaného díla nebo jeho části dodržovat citační etiku  citování díla, které autor použil  necitování díla, které autor použil  nepřesné citování, které znemožňuje identifikaci

8  citace musí být úplná, podle normativních dokumentů  citování výhradně primárních pramenů, tj. co jsme měli de visu interpunkce  odlišnost u jednotlivých typů dokumentů  Údaj – oddělovací znak – mezera - další údaje  norma ISO 690 toto stanovuje v textu a v příkladech  základní zásadou je jednotná úprava v rámci jedné publikace Metody zpracování informací – 5

9 Metody zpracování informací – 1 Struktura citace autor  povinný údaj  jde o vyjádření primární autorské odpovědnosti  počet autorů – max. 3 autoři; při počtu větším se uvádí první, další jsou nahrazeni zkratkou aj. nebo et al. (a jiní; et alii)

10 Metody zpracování informací – 1 více autorů  uvádíme do počtu tří  WILLIS, B., H. STONES and A. CRAIGHT  vice než tři – uvádíme jen prvního a další et al. WILLIS, B. et al. autorem je korporace - Telecom nebo Česká televize nebo Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologie

11 Metody zpracování informací – 1 autor je neznámý – není známá ani konkrétní osoba ani korporace Zákon č. 309/2000 Sb. … uveden jen editor = sekundární zodpovědnost = sestavovatel – např.: Syllabus ze semináře…Uspořádal a připravil Terry Pratchett

12 Metody zpracování informací – 1 překlady, grafici, ilustrátoři apod. – např. Přeložil Jan Kantůrek; ilustrace Josh Kirby

13 Metody zpracování informací – 1 názvové údaje = povinný údaj, zapisujeme ve formě, v jaké je na titulní straně (ne obálce publikace), např. Nohy z jílu více názvových údajů Nohy z jílu: Úžasná zeměplocha

14 Metody zpracování informací – 1 typ média – údaj povinný u elektronických dokumentů; např. [online] nebo [CD-ROM] údaj o vydání – povinný údaj; např. 2. dopl. aktual. vyd. údaj o místu vydání; povinný údaj London nebo München - nepočešťujeme

15 Metody zpracování informací – 1  někdy se uvádí více míst vydání, např.: Praha * Bratislava * Budapest * Wien v citaci se uvádí pouze první uvedené Praha  místo vydání neuvedeno, ale známe je nebo máme malou pochybnost [Praha] nebo s pochybností [Praha?]  místo vydání neuvedeno a zcela neznámé [s.l.] = sine loco, nebo [b.m.] = bez místa Poznámka: hranaté závorky vždy, když vkládáme údaje, které nejsou uvedené v knize

16 Metody zpracování informací – 1 nakladatelské údaje  co nejsrozumitelnější v knize:John Wiley & Sons v citaci:Wiley  chybí nakladatel [s.n.] = sine nomine, nebo [b.j.] = beze jména  více vydavatelů – uvádí se pouze první Praha: SNTL; Bratislava: Alfa

17 Metody zpracování informací – 1 autorem i vydavatelem je korporace UNESCO příliš obecné pojmenování korporace Karlova univerzita. Fakulta filozofická. Katedra knihovnictví nebo Katedra knihovnictví (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

18 Metody zpracování informací – 1 datum vydání – povinný údaj 2008 u seriálových publikací 1997-2001 u elektronických publikací 2008-10-15 (rok-měsíc-den)

19 Metody zpracování informací – 1 údaje o fyzickém popisu dokumentu (počet stran, počet svazků, ilustrace a pod.)  počet stran XII, 123 s. – uvádí se v češtině (s. = stran)  počet svazků 2 sv. (176, 258, 357 s.)  přílohy (suplement) 123 s., 1 DVD

20 Metody zpracování informací – 1 údaje o standardním čísle (povinný údaj) 13 místný (resp. 10 místný) jedinečný kód u monografií  ISBN 973-80-6549-607-8  (80-6549-607-8) 8 místný jedinečný kód u periodik  ISSN 1220-5421

21 Metody zpracování informací – 1 Metody citace a)Harvardský systém = forma jméno – datum b)Forma číselného odkazu c)Průběžné poznámky

22 Metody zpracování informací – 1 Harvardský systém = forma jméno – datum  odkaz v textu tvůrce a rok vydání jsou uvedeny ve formě jméno – datum Eismannová (2006)  bibliografická citace EISMANNOVÁ, Katrin, 2006. Photoshop: retušování a restaurování ve fotografii. Brno: Zoner Press.

23 Metody zpracování informací – 1 Forma číselného odkazu  odkaz v textu Selektivní korekce barev 15 nebo Selektivní korekce barev (15) Určení problémové barvy (15, s. 137)  bibliografická citace EISMANNOVÁ, K. Photoshop…

24 Metody zpracování informací – 1 Průběžné poznámky  odkaz v textu Selektivní korekce barev 15 je řešena v kapitole práce s barvami. 16  bibliografická citace EISMANNOVÁ, ref. 15, s. 137.

25 Metody zpracování informací – 1 Řazení citací  podle tematických celků  podle druhu dokumentů  abecedně

26 Metody zpracování informací – 1 Umístění citací  pod čarou  na konci dokumentu (Literatura; Použitá literatura; Bibliografický soupis ; Prameny…)  kombinovaný způsob


Stáhnout ppt "Metody zpracování informací – 1 Citační norma. Metody zpracování informací – 1 Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum,"

Podobné prezentace


Reklamy Google