Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Elektrická měření, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Metody elektrického měření Sada číslo: ICT-72B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 12 Označení vzdělávacího materiálu:VY_32_INOVACE_ICT-72B-12 Téma vzdělávacího materiálu: Vzorníček, magnetizmus Druh učebního materiálu: Digitální učební materiál, prezentace Autor: Ing. Karel Stacha Anotace: Prezentace popisuje základní pojmy a vztahy elektrotechniky, potřebná zařízení - interaktivní pracoviště, kalkulačka Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obory technické Vytvořeno: 1. 10. 2013 Ověření ve výuce: 2. 10. 2013

2 Magnetizmus Tvary magnetického pole Homogenní Silokřivky tvoří stejně husté rovnoběžky Nehomogenní Silokřivky tvoří nestejně husté různoběžky Silokřivky vždy směřují od severního k jižnímu pólu Magnetické pole je tvořeno vždy párem pólů sever, jih. Nemůže existovat osamoceně jeden pól

3 Magnetizmus Vznik elektromagnetického pole kolem vodiče, protékaného elektrickým proudem Φ = magnetický tok Soustředění elektromagnetického pole se provádí stočením vodiče do cívky (solenoid) N = počet závitů cívky Nejdokonalejší provedení cívky nazýváme TOROID. Vykazuje nulový rozptyl magnetického toku

4 Magnetizmus Vznik elektromagnetického pole kolem vodiče protékaného elektrickým proudem H = intenzita magnetického pole [Azav/m] B = magnetická indukce [T]

5 Magnetizmus Magnetické materiály μ = permeabilita (materiálová konstanta) Magnetizační křivka je závislost magnetické indukce na intenzitě magnetického pole Rozdělení materiálů dle Paramagnetika Diamagnetika Feromagnetika Oblast nasycení nad bodem 2 a oblast pod bodem 1 se nepoužívá. V praxi se používá lineární oblast mezi body 1 a 2

6 Magnetizmus Magnetické materiály Plocha hysterézní smyčky je úměrná energii, potřebné k přemagnetováni materiálu Feromagnetika tvrdá Mají velkou plochu B r = remanence, zbytkový magnetizmus při hodnotě H=0 H k = koercitivní síla, nutná pro přemagnetováni materiálu, B=0 Feromagnetika měkká Mají malou plochu U feromagnetik µ r není konstantou, je závislé na úrovni intenzity magnetického pole

7 Magnetizmus Hopkinsonův zákon R m = magnetický odpor Protože: Znamená to, že permeabilita má charakter měrné magnetické vodivosti G m = magnetická vodivost

8 Magnetizmus Výpočet magnetických polí Biot-Savartův zákon Kde α je úhel mezi částí vodiče ∆l a spojnicí r s bodem A Pro obecnou uzavřenou silokřivku vybuzenou proudem I délky l vždy platí, že

9 Magnetizmus Pro magnetické pole uvnitř vodiče platí Magnetické pole přímého kruhového vodiče Průběh intenzity pole bude tedy přímkový Pro magnetické pole vně vodiče platí Průběh intenzity pole bude hyperbolický

10 Magnetizmus Magnetické pole solenoidu, l>>D Magnetické pole tenké cívky, D>>l, D 2 - D 1 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/17/3692941/slides/slide_10.jpg", "name": "Magnetizmus Magnetické pole solenoidu, l>>D Magnetické pole tenké cívky, D>>l, D 2 - D 1 <>D Magnetické pole tenké cívky, D>>l, D 2 - D 1 <

11 Magnetizmus Řešení magnetických obvodů Pro magnetické obvody platí analogie s elektrickým obvodem:  ϕ =I, F m =U, R m =R.  lze definovat uzel, větev, smyčku  platí Kirchhoffovy zákony Kirchhoffův zákon o uzlu Kirchhoffův zákon o smyčce

12 Použitý zdroj: BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika I. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1995, 191 s. ISBN 80-854-2772-9. BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika II. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995, 153 s. ISBN 80-854-2773-7. Obrazový materiál: archiv autora


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google