Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhFilozofie TémaFilozofie Tematická oblastFilozofie NázevMilétská škola a Pythagoras AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkSrpen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 4.ročník AnotaceFormování starořeckého myšlení při zrodu antiky a jejich nejstarší školy Přínos/cílové kompetenceSeznámení se s principy vzniku naivního materialismu ve starověkém Řecku VY_32_INOVACE_52_ 13

2 Antická filozofie  Filozofie vznikla nejprve v okrajových oblastech řecké kultury, v Iónii (tj. na západním pobřeží dnešního Turecka), na Sicílii a v jižní Itálii.  Antická filozofie zahrnuje i římské učení, které je přímým dědictvím řeckého filozofického ducha téměř 1 200 let /od 6 st.př.n.l.- 6 st.n.l./.  Starořečtí filozofové se považují za zakladatele západního vědeckého myšlení a mají pro filozofii dodnes zásadní význam.  Otevřeli hlavní filozofické otázky.  Vypracovali základy filozofické metody.  Už ve starověku se z filozofie vydělila astronomie, matematika a geometrie a filozofové položili základy většiny dalších věd.

3 DĚLÍ SE DO TŘÍ HLAVNÍCH OBDOBÍ: 1/ Období PŘÍRODNÍCH FILOZOFŮ(6. a 5. st.př.n.l.) - zaměřuje se na zkoumání přírody a klade si otázku : " O původu všech věcí = PODSTATA SVĚTA = forma pralátky? „ 2/ Období SOFISTICKÉ / učitelů moudrosti /(1/2 5.st.a 4.st.př.n.l.) - končí Aristotelovou smrtí 322 př.n.l. - je to období rozkvětu řecké kultury - městských států ATÉN a SPARTY - SOFISTÉ se na rozdíl od svých předchůdců zaměřili na poznání „Člověka a jeho života ve společnosti “ 3/ Období HELÉNSKÉ (od konce 4.st.př.n.l.- 529 n.l.) - nové fil. směry: Stoicismus, Epikureismus, Skepticismus, Novoplatonismus - konec: 529 n.l.Císař JUSTINIÁN I. -uzavírá staré fil. školy v Aténách - fakticky zrušil starodávný římský úřad konzulů - i přesto se stala řecká fil.: Základem světové vzdělanosti !!! „Člověk a jeho sounáležitost s kosmickým řádem “

4 Justinián I. (kolem r. 482 – 14. listopadu 565 n.l.)

5 Milétští přírodní filozofové  vlivem obchodu vzkvétají v MALÉ ASII dvě města na pobřeží Egejského moře - MILÉT a EFEZ  vzniká zde filozofické učení (materialistické), které se opírá o konkrétní zkušenost, poznatky, pozorování přírody a praktickou činnost  většina filozofů považuje za počátek a podstatu všeho určitou formu: PRALÁTKY  uznávají objektivní existenci reálného světa  PRALÁTKA: dávají jí konkrétní, smyslově reálnou podobu, považovali ji za nestvořenou, ale věčnou a stále se pohybující  tito filozofové bývají někdy nazýváni: hýlozoisté /hylé-hmota, zoé-život/

6 Milét v Iónii na západním pobřeží Malé Asie

7 Milétská škola THALÉS: /asi 625 - 545 př.n.l./  spatřoval počátek všeho ve vlhkosti  jako pralátku si vybral vodu - proměnlivá/ pára, led, sníh/  voda = živoucí základ všech jevů - božská síla  Země - plochá deska ležící na VODĚ /vlnobití = zemětřesení/  snaží se vysvětlit fyzikální jevy z přírody samé  žádná mytologie - první vědecká hypotéza !!! Jako filozof a matematik je spojován s pěti důležitými geometrickými větami např.: trojúhelník vepsaný do oblouku nad průměrem kružnice je pravoúhlý (tzv. Thaletova věta).

8 za pralátku považuje VZDUCH pojímal jej jako oživující dech /analog.ATMÁN/, který prostupuje vším a objímá celý svět vzduch si vybral zřejmě nejen pro to, že je ze všech látek nejméně postižitelný, ale i proto, že souvisí s dýcháním, " DECH je totiž ŽIVOUCÍ „ domníval se, že Měsíc má své světlo od Slunce a hvězdy jsou připevněny na ledové obloze hřeby Milétská škola ANAXIMENÉS: /asi 585 - 528 př.K./

9 Milétská škola ANAXIMANDROS:/610-546 př.K./  dostal se nejdál, počáteční látka je pro něj něco co nemá jakoukoli hranici /PERAS-OMEZENO/ pralátku nazývá APEIRON /neomezeno, neurčeno, nekonečno / našim smyslům - není možno přesně KLASIFIKOVAT PRALÁTKU !!! " A z čeho věci vznikají, do toho též zanikají podle nutnosti, neboť si za své bezpráví navzájem platí pokutu a trest podle určení času. "

10 Pythagorejci Pythagoras a jeho škola Na sklonku 6.st.př.n.l. byl rozkvět filozofie v MALÉ ASII násilně přerušen Řecko-Perskými válkami. Řecká města byla ZPUSTOŠENA!!! Nastává přesun vzdělanosti do JIŽNÍ ITÁLIE a na SICÍLII, tam se rodí svérázný filozofický proud jehož duchovním otcem je: Pythagoras.

11 astronom, filozof a matematik pocházel z řeckého ostrova Samos založil dva stupně škol, v Egyptě a Itálii, doktríny tohoto kulturního střediska byly vázány velmi přísnými pravidly chování jeho škola byla otevřená mužům i ženám a diskriminační chování bylo zakázáno, mezi jeho studenty se nacházeli lidé všech národností, barev pleti, náboženství a finančního nebo sociálního postavení Pythagoras: /asi 572-494 př.K./ Pythagoras, přezdívaný otec čísel

12 Šel opačnou cestou jako Anaximandros, neboť místo nekonečna si zvolil omezující prvek = „ ČÍSLO.“ Číslo nechápali jako abstraktní mat. pojem, ale jako spíše geometrickou veličinu, vyjadřující poměr, vztah mezi jednotlivými věcmi a jejich částmi. Číslem (poměrem), lze vyjádřit nejen rozměry (tvar) věcí, ale i jejich kvalitu. Na základě HARMONICKÝCH poměrů je vybudován celý vesmír, který vydává "HUDBU SFÉR", slyšitelnou ne pouhým uchem, ale naším vnitřním smyslem pro číslo a harmonii. Mezi čísly a věcmi nevedl sice přesnou hranici, ale číslo a věc zcela neztotožňoval !!! // Vše v kosmu je harmonicky uspořádáno do ČÍSELNÝCH vztahů // Číslo - jako omezující prvek

13 Pokus se odpovědět: Objasni pojem APEIRON? Kdo považuje za pralátku VZDUCH? Vysvětli chápání čísla u Pythagorejců? Jakou pralátku prosazuje Thales? Kde leží město EFES a MILÉT a jakou roli hraje při vzniku antické filozofie? Proveď časové rozdělení antické filozofie?

14 Zdroje a prameny Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Praha 1990 Blecha, I.: Filosofie, Nakladatelství Olomouc 1998 Fürst, M.: Filozofie, Fortuna, Praha 1994 Jaspers, K,: Úvod do filozofie, Praha 1991 Kratochvíl, Z.: Mýtus, filozofie, věda. Praha 1993 Liessmann, K.-Zenaty, G.: O myšlení – Úvod do filosofie, Votobia, Olomouc 1994 Michálek, J.: Co je to filozofie, Oikúmené, Praha 1992 Osborne, R.: Filozofie, Portál, Praha 2006 Popkin, R.-Stroll, A.: Filozofie pro každého, Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2005 Petříček, M. Jr.: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1992 Sláma, M.: Kapitoly ke studiu základů filosofie. Praha 1991 Šmajs, J. – Krob, J.: Úvod do ontologie. Brno 1994 Störig, H.J. Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1996 Weischedel, W.: Zadní schodiště do filozofie, Votobia, Praha 1992 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kapitolinischer_Pythagoras_adjusted.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kapitolinischer_Pythagoras_adjusted.jpg 16.8.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milet_Asia_Minor.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milet_Asia_Minor.png 16.8.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anaximander.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anaximander.jpg 16.8.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anaximenes.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anaximenes.jpg 16.8.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thaletova_veta.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thaletova_veta.svg 16.8.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meister_von_San_Vitale_in_Ravenna.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meister_von_San_Vitale_in_Ravenna.jpg 16.8.2012


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google