Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

URNA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "URNA."— Transkript prezentace:

1 URNA

2 Označení a symbolika útvaru rychlého nasazení
Štít symbolizuje pevnost a neústupnost, schopnost chránit a odrazit útok protivníka. Rozdělením štítu na modrou a černou polovinu je vyjádřena denní i noční pohotovost a připravenost k zásahu. V horním bílém pruhu je na oficiální verzi černý nápis POLICIE. V letech 1990 až 1993 byl užíván nápis JRZ FPS (Jednotka rychlého zásahu Federální policejní služby). Na slavnostních a propagačních znacích je pak veřejnosti nejznámější název URNA. Pod obloukovým nápisem navazuje pruh červené barvy, která symbolizuje nejen barvu používaného baretu, ale i zanícenost, neohroženost a úctu k tradicím útvaru. Níže jsou zkřížené meče zlaté barvy, připomínající vojenskou organizovanost jednotky a operativnost jejího nasazení v součinnosti s jinými ozbrojenými složkami. bílý orel s rozepjatými křídly, stojící na vrchlíku výsadkářského padáku a čekající k úderu na stanovený cíl. Postojem dává najevo své vlastnosti - dravost, odhodlání, rozhodnost, koncentraci, nadhled, ostražitost a schopnost čekat na ráznou, včasnou a překvapivou akci. Pozice orla vyjadřuje i dominantní postavení tohoto útvaru v bezpečnostních složkách České republiky. Zlatě zvýrazněné ostří zobáku a orlí drápy jsou symboly vycvičenosti k umění eliminovat a podrobit si protivníka. Současně jsou znakem, který má varovat před tvrdými následky trestné činnosti. Bílý výsadkářský padák vypovídá o jedné ze specializací příslušníků útvaru, která dává možnost působit i úderem ze vzduchu tak, jako jejich orel na znaku. 

3 Základní informace o Útvaru rychlého nasazení
Poslání :                   URNA (=neoficiální zkratka Útvaru rychlého nasazení-Squad of the rapid employment) je policejním útvarem určeným zejména pro boj proti terorismu. Působí na celém území České republiky. Je přímo podřízena policejnímu prezidentovi. O vyslaní útvaru rozhoduje policejní prezident se souhlasem ministra vnitra. O provedení zákroku rozhoduje velitel útvaru. Jednotka udržuje pravidelné pracovní kontakty se svými evropskými protějšky jako je anglická 22 SAS, francouzská GIPN a RAID, belgická SIE, italská NOCS a GIS, švédská CTU, slovenská ÚOU a příležitostně s dalšími speciálními jednotkami v Evropě a USA. V souladu s vymezenou působností provádí útvar služební zákroky proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných úmyslných trestných činů, zejména při jejich zadržení.

4 Protiteroristické akce:
URNA zatím žádnou velkou akci neměla, to se však může změnit. Potom již nebude čas na výcvik policistů. V URNĚ dnes působí kolem stovky policistů, kteří pravidelně trénují a jsou neustále připraveni jít do akce. Protiteroristické jednotky jsou nasazovány především v případě, že vyjednávání skončilo na mrtvém bodě a teroristi jsou připraveni začít likvidovat rukojmí. Cílem těchto jednotek je eliminovat teroristy tak, aby nemohli zabít jak civilisty, tak i policisty, případně odpálit trhavinu apod. V žádném případě není cílem usmrcení teroristy, pokud ovšem neprovede nečekaný a podezřelý pohyb. V takovém případě jednotka předpokládá, že jeho cílem je sebrat zbraň a vystřelit. Někdo si může myslet, že když by jednotka střílela do rukou či nohou, nemusel by být nikdo zabit. Za takovéto situace a v takové rychlosti však není čas mířit na končetiny. V zásahové oblasti se jednotky chovají ke všem lidem stejně, nezjišťují, kdo je dobrý a zlý. Jejich úkolem je dostat všechny do stabilizované situace. Nestřílí na nikoho, kdo leží mimo dosah zbraně na zemi s rukama za hlavou. Kdo vyběhne z budovy, toho dostanou policisté venku. URNA obvykle zasahuje rychle a s pomocí oslepujících granátů, takže pachatelé většinou nejsou schopni odporu. Akce musí být dokonale naplánovaná z informací, které policisté zjistí nejdříve.

5 Vzdušný výsadek ÚRN

6 S t r u k t u r a URNA se dělí na tyto tři části: sekce rychlého nasazení: tři zásahové skupiny, výcviková skupina sekce speciálních služeb: odstřelovači, spojaři, dokumentaristé, vyjednavači, řidiči sekce administrativně / logistická: sekretariát, právník, personální, organizační a materiálová skupina

7 Zatčení pachatele

8 Odstřelovač Odstřelovač je člověk, který má za úkol poté, co dostane rozkaz  zdálky zranit nebo usmrtit člověka. Takto suše konstatovaný popis práce snajpra zní monstrózně - je ovšem třeba si uvědomit, že speciální komanda jsou nasazována proti monstrózním jedincům, kteří se dopustili (nebo častěji právě dopouštějí) zrůdných skutků. Povel k palbě odstřelovač dostává například tehdy, když teroristé drží rukojmí a právě je začínají zabíjet. Nebo tehdy, když se pomatenec chystá odpálit bombu, která by ohrozila desítky lidí, a není žádné jiné cesty, jak mu v tom zabránit. Profese policejního odstřelovače je tedy mravně čistá - k výstřelu dojde jen a jen tehdy, když jakékoliv jiné řešení by přineslo ztráty na životech nevinných lidí. Tahle etická, mravní čistota zabití pachatele však odstřelovače nijak nezbavuje tenze, kterou mu připraví jeho vlastní psychika, jeho podvědomí, vzpomínka na to, jak zamířil a stiskl spoušť. Jak se s takovou vzpomínkou žije? Jak se člověk na podobnou zkušenost - kterou udělá v zájmu a jménem nás všech - připravuje? Zde je výčet vlastností, které jsou pro snipera nežádoucí:        1.      Kuřák - pouhé zapálení cigarety může odstřelovače prozradit. Závislost na nikotinu ve chvíli, kdy se potřeba nikotinu      stává naléhavou, odvádí odstřelovačovu pozornost a ovlivňuje jeho energii a mentální pohotovost.       2.      Náruživý konzument kofeinu - pokud ke svému výkonu potřebuje kofein, pak při déletrvající akci se tento vliv projeví.       3.      Brýle a kontaktní čočky.

9 Psychologická kritéria jsou mnohem důležitější než ta fyzická
Psychologická kritéria jsou mnohem důležitější než ta fyzická.Pozitivní sebepojetí pomůže odstřelovači získat potřebnou sebedůvěru vykonávat svoji práci. Odstřelovač musí mít pevnou víru ve své schopnosti. Musí být přesvědčen, že je nejlepší. V jeho hlavě nesmí být nejmenší pochybnost o tom, že když bude muset stisknout spoušť, stiskne ji a zásah půjde tam, kam měl. Snajpr by měl být člověk, který vyhovuje v šesti oblastech: -- dovednost pozorovat a předávat informace -- střelecké dovednosti -- pohyb a maskování v terénu -- výkon specializace ve cvičných situacích -- fyzická způsobilost -- psychická způsobilost Onu sebedůvěru zajistí odstřelovači podrobný a pro laika až bizarní výcvik a studium. Nestačí naučit se trefit - také je potřeba znát anatomii, aby snajpr věděl, kam se trefit. Kam se trefit, když potřebuje, aby cíl okamžitě zhasl a nestačil stisknout spoušť pistole, kterou někomu drží u hlavy. Anebo kam trefit, když není bezpodmínečně nutné pachatele zabít a stačí jej zranit, aby byl neschopen boje. Snajpr se musí umět maskovat, musí umět zamaskovat zbraň - ale tak, aby z ní mohl střílet. Musí umět vidět a nebýt viděn. "Mají při tréninku třeba za úkol přiblížit se ke mně na sto metrů, vystřelit slepou a nenechat se spatřit. Dávám si na prsa číslici a vysílačkou se po výstřelu ptám, kterou tam zrovna mám -- aby neseděli někde za stromem a nevykládali, že mě vidí ...," říká instruktor výcviku. A kromě všech víceméně technických dovedností se musí připravovat psychicky -- na situaci, kdy bude někde ležet, pozorovat v dalekohledu nějakého člověka a čekat, až se ze sluchátek ozve povel ZABÍT!

10 STOCKHOLMSKÝ SYNDROM Je samozřejmě těžké někoho úplně neznámého oddělat - ale když v sobě máte pár panáků, najdete ho v posteli s vlastní manželkou, a ještě má kecy ... Odstřelovač je na svém stanovišti střízlivý, sám, ve stresu a žádné emoce a manželské vztahy neprožívá. Stockholmský syndrom má název podle hlavního města Švédska, protože právě tam došlo k legendárnímu selhání snajpra: Po celou dobu akce byl na příjmu a poslouchal policejní frekvenci. Slyšel, jak únosce, který držel rukojmí, mluví s psychologem o svém pos*aném životě. Slyšel, jak s ním přes policejní vysílačku mluví manželka a řeší problémy, jaké zná asi každý ženatý chlap. Slyšel, jak únosce dýchá, jak mluví, stal se z něj konkrétní člověk ... A když přišel rozkaz vystřelit, neudělal to. Už nemohl. "Odstřelovač má nyní spojení jen s velitelem, který mu dává přímé rozkazy.  A po akci se nikdy, nikdy nesmí jít podívat na výsledek své práce. Po výstřelu musí nahlásit splnění úkolu, sbalit pušku a mazat na výchozí pozici. Kdyby viděl mrtvého zblízka, měl by s největší pravděpodobností psychické následky," říká velitel odstřelovačů URNa

11 Útok na dům

12 H i s t o r i e Jednotka vznikla v roce 1981 v rámci tehdejšího Sboru národní bezpečnosti, jako reakce na vlnu terorismu a únosů letadel ve světě i u nás. Do roku 1989 byla v rámci několika reorganizací administrativně zařazena pod různými součástmi SNB. Po roce 1989 nastala nová etapa jejího rozvoje, kdy se pojetím výcviku a svým zaměřením postupně zařadila mezi nejlepší speciální jednotky v Evropě. Ve své činnosti je ze zákona zaměřena na provádění zákroků v případech zadržování rukojmích, únosů osob a dopravních prostředků a proti zvlášť nebezpečným pachatelům, převážně v souvislosti s organizovaným zločinem.

13 slaňování

14 Výzbroj Útvaru rychlého nasazení
Střelné zbraně Samopaly Hekler & Koch MP 5(v různých verzích) Pistole České zbrojovky ČZ 75 a ČZ 85 Odstřelovačské pušky Brokovnice Uspavácí pušky a vrhače zvláštního střeliva (slzné, kouřové granáty,...) Speciální výbava Ohlušující a oslepující granáty - flashbang P1 a P2 (slzotvorný) Slzotvorné granáty s vysokou koncentrací (jeden zamoří plochu o rozloze fotbalového hřiště) Výbušniny, beranidla, páčidla a jiné nástroje pro násilné proniknutí do objektu Osobní ochrana: Jednotka používá neprůstřelné vesty a helmy, ochranné brýle, nehořlavé kukly, speciální rukavice a boty, kombinézy.

15 Na střelnici

16 Přijímací zkoušky: Stát se příslušníkem policejního komanda není vůbec jednoduché. Je to snem mnoha policistů. Jen malé procento z nich projde testy. Podle statistik se to povede zhruba každému osmému. Nejvíce uchazečů vypadne při psychotestech, na které se na rozdíl od fyzických testů není možno připravit. Mužem speciálních zásahových jednotek se totiž může stát jenom ten, kdo je i při zachování vysokého stupně agresivity schopen plně ovládat své jednání a nenechá se strhnout k vybití adrenalinu, protože by to vzhledem k jeho bojovému výcviku mělo vždy tragické následky jak pro protivníka, tak mnohdy i pro parťáky z týmu. Hlavním kritériem výběru je psychická stálost a odolnost. Právě tomuto kritériu je vše podřízeno. Fyzická náročnost má pouze pomoci ukázat jak se člověk chová v dlouhodobějších stresových situacích. Uchazeč musí splňovat následující kritéria: k testům se přihlásil zcela dobrovolně, má střední školu s maturitou, je dobrý plavec, má odslouženou vojenskou službu, vlastní řidičské oprávnění sk. B, má u policie odslouženy min. 3 roky.

17 Přijímačky se dělí do tří skupin
1.      Testování fyzické kondice – sedy-lehy, kliky, shyby, běh atd. Následuje psychologické vyšetření, pokud zájemce projde, následuje pohovor a po něm 2. fáze 2.      Psychická a fyzická odolnost – instruktoři se zde snaží dostat uchazeče do dlouhodobých stresových situací, ve kterých budou pozorovány jak fyzické, tak psychické vlastnosti. Pohybujete se v náročném terénu se zátěží ve dne i v noci. Jste v terénu až 14 hodin. Důležitá je i odvaha. Jste bedlivě sledováni, vše se fotí, natáčí. 3.      Pohovor – má zjistit očekávání a motivaci uchazeče Pokud uchazeč projde, je teprve na začátku. Probíhá dělení, ve kterém se úzce specializuje na určitou činnost. Učí se slaňovat, první pomoc, práva, jazyky…

18 V terénu

19 Výcvik Útvaru rychlého nasazení
Výcvik ÚRN je zaměřen tak, aby splnil požadavky vycházející ze základních úkolů jednotky.Jádrem výcviku jsou taktické postupy zásahů na letadlo, budovy, vlaky, autobusy a metro. Součástí výcviku jsou i postupy při zadržení pachatelů, ochraně VIP a ozbrojených doprovodech. Podpůrné přípravy Základní druhy výcviku - - služební přípravy spojovací příprava výsadková příprava topografická příprava zdravotní příprava obsluha speciální techniky psychologická příprava proškolování služebních předpisů a norem základní ženijní příprava speciální ženijní příprava příprava odstřelovačů příprava potápěčů příprava řidičů takticko-speciální příprava  střelecká příprava práce ve výškách tělesná příprava sebeobrana obecná tělesná příprava

20 K nejznámějším zásahům patří:
osvobození dvou rukojmí zadržovaných v letní chatě osvobození rukojmí zadržovaných v nemocnici pachatelem s ručním granátem zatčení bosse Ruské mafie v Pražském nočním klubu U Holubů zatčení a rozprášení Bulharského mafiánského gangu zatčení bosse Albánské mezinárodní mafie hledaného Interpolem a Norskou policií zatčení uprchlého vězně Kájinka

21 Čtvrtletní prověrka amerických SWAT
Šplh na laně -do výše tří metrů od úchopu s 15 kg těžkým zátěžovým pásem. Zátěžový pás simuluje váhu výstroje a výzbroje do akce. Shyby-Čtyři shyby s 15 kg zátěžovým pásem. Leh-sedy-Čtyřicet pět opakování za minutu. Kliky-Šedesát opakování. Běh na čas-Za 45 vteřin vyběhnout čtyři patra v plné výzbroji včetně těžké vesty s 20 kg zátěžovým pásem. Zátěžový pás simuluje polovinu váhy beranidla (40 kg), které je ve dvou neseno do akce. Běh na 5 km-Čas pod hranici 25 minut. Stěnový žebřík-Zdolání 25 m dlouhého stěnového žebříku v plné výzbroji.


Stáhnout ppt "URNA."

Podobné prezentace


Reklamy Google