Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mimořádné události Živelní pohromy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mimořádné události Živelní pohromy"— Transkript prezentace:

1 Mimořádné události Živelní pohromy
1) Požáry Mimořádné události Živelní pohromy

2 Definice pojmů Hoření je proces, při kterém mezi sebou vzájemně reagují hořlavá látka a oxidační prostředek (nejčastěji vzdušný kyslík) za vývinu tepla, světla a zplodin hoření Oheň je lidmi řízené a na určitý prostor ohraničené hoření Požár je nežádoucí, neovládané a většinou již neovladatelné hoření, představuje jeden z ničivých živlů.

3 Požár Oheň

4 Fáze požáru První fáze – vznik požáru až počátek intenzivního hoření. Většinou trvá tato fáze minut Druhá fáze se vyznačuje počátkem intenzivního hoření a končí chvílí, kdy požár zachvátí všechny hořlavé materiály. Třetí fází označujeme dobu od vzniku požáru u hořlavých materiálů až do chvíle, kdy se začne intenzita požáru snižovat. Čtvrtá fáze zpravidla končí postupným vyhasnutím požáru

5

6 Teorie hašení Dosud nebyl vynalezen žádný univerzální hasicí přístroj nebo prostředek. Při hoření vzniká velké množství tepla, proto se při hašení využívá dvou principů – odváděním tepla a snižováním rychlosti tvorby tepla. Dosahujeme toho několika způsoby: ochlazováním hořlavé látky izolací chemickým zpomalením procesu hoření ředěním reagujících látek

7

8

9 Hasební látky Rozlišujeme 5 typů hasicích přístrojů, podle hlavní hasicí látky Těmi jsou: voda (hasicí přístroj vodní) inertní plyn (hasicí přístroj sněhový) pěna (hasicí přístroj pěnový) prášky (hasicí přístroj práškový) halony (hasicí přístroj halonový)

10

11 Třídy požárů A – pevné látky – vhodné jsou vodní, pěnové a práškové hasicí přístroje B – hořlavé kapaliny – je možné použít pěnové, práškové a sněhové hasicí přístroje C – plyny – používají se práškové a sněhové hasicí přístroje D – lehké alkalické kovy – hasí se speciálními prášky

12

13

14 Co dělat v případě požáru?
Každý z nás je povinen při vzniku a následném zdolávání požáru provést několik základních kroků: udělat všechna nutná opatření pro záchranu ohrožených osob neohrožovat svým jednáním život svůj nebo ostatních uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést možná opatření k zamezení jeho šíření ohlásit okamžitě na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení (na linku tísňového volání - 150). poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany, pokud ho o to velitel zásahu, velitel jednotky požární ochrany nebo obce požádá nepřekážet zasahujícím jednotkám a nekomplikovat zásah nehrát si na hrdinu a nepřeceňovat své síly

15 Lesní požár často zakládány dětmi základní školy
ročně mnohamilionové škody oheň rozděláváme 50metrů od lesa střežíme osobou starší 18 let izolujeme od okolních hořlavých látek oheň neopouštíme před úplným vyhasnutím, zalijeme vodou, zasypeme zeminou

16

17 Otázky k zamyšlení Proč jsou pro nás lesy důležité?
Kdo kromě člověka trpí lesními požáry? Jakým jiným způsobem než lidským zaviněním vznikají požáry? Co by si dělal ty při vypuknutí požáru u vás doma?

18 Použité obrázky


Stáhnout ppt "Mimořádné události Živelní pohromy"

Podobné prezentace


Reklamy Google