Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doba římská Germáni Zdroj:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doba římská Germáni Zdroj:"— Transkript prezentace:

1

2 Doba římská Germáni Zdroj:

3 Původ  severní Evropa (Německo, Skandinávie) příchod do stř. Evropy kolem přelomu letopočtu hledání nové půdy, nových sídlišť méně vyspělá kultura v porovnání s Kelty Zdroj:

4 Společnost  Náčelníci – vojáci Kněží Svobodní rolníci a řemeslníci Zdroj:

5 Sídliště  menší vesnice (50 – 100 obyvatel) domy polozemnice Zdroj: Zdroj: timestamp= timestamp=

6 Obživa  jednoduché zemědělství chov dobytka řemesla – nástroje ze železa Zdroj: Esskultur_%5E_Tischsitte_%5E_Speise.jpg?uselang=de Esskultur_%5E_Tischsitte_%5E_Speise.jpg?uselang=de

7 Germánské kmeny Mnoho kmenů, např.: Ostrogóti, Vizigóti Vandalové Langobardi Anglové, Sasové, Jutové Frankové, Burgundi Alamani, Svébové Markomani, Kvádové - ČR Zdroj: ie_%5E_Esskultur_%5E_Tischsitte_%5E_Speise.jpg?uselang=de ie_%5E_Esskultur_%5E_Tischsitte_%5E_Speise.jpg?uselang=de

8 Germánské kmeny Zdroj:

9 Markomanská říše  1.století našeho letopočtu germánské kmeny sjednotil král Marobud vedl úspěšné (markomanské) války s římskou říší Zdroj:

10 Marobud  ( př. n. l /38 n. l.) mládí prožil v Římě jako rukojmí poznal život, kulturu a bojové umění Římanů znalosti využil pro sjednocení Germánů a úspěšné boje s Římany svržen po vzájemných bojích s jinými germánskými vládci (Arminius, Katvalda) dožil ve vyhnanství v Římské říši

11 Stěhování národů  5.-6.století našeho letopočtu zhoršení klimatických podmínek ve východní Evropě (ochlazení) potřeba nové půdy útoky kočovných kmenů z východu (Hunové) oslabení Římské říše přesuny celých národů Evropou (Germáni, Slované)

12 Stěhování národů Zdroj:

13 Opakování Doplň do textu vynechaná slova a)Dobu, kdy na našem území žili Germáni, označujeme jako doba______________. b)Do střední Evropy přišli Germání ze_________. c)V čele germánských kmenů stáli ___________. d)Domy Germánů se nazývaly _____________. e)Na území ČR žili germánské kmeny _____a___. f)V jejich čele stál král _________. g)Tento král úspěšně bojoval s ___________.

14 Správné řešení a)doba římská b)ze severní Evropy (Německo, Skandinávie) c)náčelníci – vojáci d)polozemnice e)kmeny Markomanů a Kvádů f)král Marobud g)bojoval s Římany

15


Stáhnout ppt "Doba římská Germáni Zdroj:"

Podobné prezentace


Reklamy Google